Myndighed indskærper risikoen for nye murkollaps i byggeriet

Bygningsejere med skalmure fra 1930-1984 bør alvorligt overveje at få undersøgt, om deres mur er i forsvarlig stand. Ikke mindst hvis den ligger ud til veje, pladser eller andre områder, hvor der færdes mange mennesker.

Opfordringen kommer fra Erhvervs- og Boligstyrelsen, der i et brev til alle landets kommuner og en række bygherreorganisationer advarer om risikoen for nye svigt i murbindere på vise typer af mure. (Klik på brevet for at se det i en større udgave)

Reaktionen kommer knap fire måneder efter, at dele af en høj skalmur fra 1937 i slutningen af marts uvarslet styrtede ned over legepladsen til en børnehave på Amager.

Til alt held skete ulykken på en fridag, hvorfor ingen kom noget til.

Nu anbefaler Erhvervs- og Boligstyrelsen, at de bygningsejere som har skalmure i risikogruppen, får undersøgt, hvorvidt der er behov for at forstærke murbinderne i deres bygninger.

Og rent juridisk er reglerne klare, påpeger kontorchef Ella Blousgaard i brevet :

"I følge byggelovgivningen påhviler vedligeholdelsespligten husejerne. I tilfælde hvor en kommune bliver opmærksom på mangler på bygninger, der frembyder fare for ejendommens beboere eller andre, kan kommunen i medfør af paragraf 18 i byggeoven meddele påbud til ejeren om udbedring af manglerne samt kræve, at bebyggelsen og omkringliggende arealer og bebyggelser i nødvendigt omfang afspærres og rømmes."

Det er særligt mure fra perioden 1930-1969, som udgør en risiko – hvilket hænger nøje sammen med dansk byggeskik.

Murbindere er de tråde eller sten, som binder en skal- eller hulmur fast til den bagvedstående mur. Før 1930 brugte håndværkerne bindere af tegl, som der ikke burde være problemer med.

Men fra 1930 og frem til slutningen af 1960'erne blev der benyttet murbindere af galvaniseret jern, som ikke var korrosionsbestandigt. Derfor kan salt i mørtlen og spændinger mellem de to vægge, som følge af eksempelvis temperatursvingninger, med tiden have nedbrudt murbinderne så meget, at der er risiko for sammenstyrtning.

Siden 1969 har det været et krav, at alle byggerier med tre etager og derover blev forsynet med korrosionsbestandige murbindere af tinbronze eller rustfrit stål, men først i 1984 blev kravet indført for alt murværk.

Til september udkommer et Byg-Erfa-blad om forskellige metoder til at undersøge murbindere. Informationer om udskiftning af bindere findes på hjemmesiden hos Murerfagets Oplysningsråd, MURO. (Se nedenstående link).