Mursten skal være grundlag for mere genbrug

Illustration: Maria Fonfara

Beton og tagsten fra nedrivninger bliver i dag primært knust og brugt som vejfyld, mens træ neddeles til spånplader, flis eller brændes. Men det er spild, mener Partnerskabet for Bæredygtigt Byggeri og Affaldsforebyggelse, etableret af Miljøstyrelsen.

Derfor modtager miljø- og fødevare­minister Esben Lunde Larsen (V) snart en rapport fyldt med anbefalinger til, hvordan man fra politisk side kan understøtte et marked for direkte genbrug af tagsten, træ og beton. Det fortæller projektchef Graves K. Simonsen, der er projektchef i Bygherreforeningen og deltager i partnerskabet.

»Der er gode erfaringer med genbrug af mursten. Derfor har man kigget på andre byggeaffaldsfraktioner. Men i stedet for at prøve at forbedre genbrug af alle mulige materialer på én gang anbefaler vi, at man kigger på nogle få fraktioner og ser, om man kan få et marked op at stå.«

Læs også: Genbrugsgennembrud: Gamle mursten kan være lige så gode som nye

Betonelementer kan genanvendes i nye byggerier, og nedknust beton kan erstatte tilslagsmaterialer i ny beton. Udfordringen er – ud over økonomi – at få lavet nye standarder, der tillader at udskifte en større andel af tilslaget og at bruge det til beton i skrappere miljøklasser end passiv, som er den eneste tilladte klasse i dag.

Tagsten og træ er imidlertid sværere at genbruge i deres oprindelige funktion – for stenenes vedkommende fordi de enkelte partier kan være for små, og for træets vedkommende på grund af ukurante størrelser, svindrevner, skruer og søm. Men det kan lade sig gøre. Projektet Innobyg har således udarbejdet et helt katalog med ideer for forskellige fraktioner. Men om det miljømæssigt er en god idé at genbruge eksempelvis træ i stedet for at brænde det er stadig usikkert.

Hvor er miljøgevinsten størst?

»I dag importerer vi jo træpiller fra den anden side af Jorden. Så det kan godt være, at det er bedre at brænde affaldstræet af herhjemme. Vi skal have undersøgt, hvor miljøgevinsten er størst,« siger Graves K. Simonsen.

Den helt centrale anbefaling fra partnerskabet er, at det skal være et lovkrav at kortlægge, hvilke byggematerialer der kan genanvendes, når en bygning skal nedrives. Dermed ligger partnerskabet på linje med både Dansk Byggeri, Advisory Boardet for Cirkulær Økonomi og direktør Claus Juul Nielsen fra Gamle Mursten.

»I dag er der eksempelvis ingen krav om, at man genbruger mursten. Det betyder, at vi stadig fylder vores havne op med fine gamle mursten. Så vi trænger til noget regulering, der kan være med til at skabe et marked,« siger Claus Juul Nielsen.