Multiresistente bakterier stortrives i danskernes kyllinger og bøffer

En ny opgørelse fra Fødevareinstitut DTU viser, at det bliver stadig sværere for danske læger at behandle salmonellaforgiftninger.

Forskerne har gennemgået 9.135 prøver fra importeret fjerkræ, svinekød og oksekød, og resultaterne viser, tre ud af 100 importerede kødprodukt indeholder multiresistente salmonellabakterier.

Hvis man først bliver smittet med multiresistent salmonella, kan det udvikle sig alvorligt, fordi de multiresistente bakterier ikke reagerer på de typer antibiotika, lægerne først benytter. Alvorlige salmonella-infektioner kan i sidste ende føre til dødsfald.

I alt var der salmonella i 1.078 af de 9.135 importerede kødprodukter, svarende til 11,8 procent. I 625 af prøverne var salmonellabakterierne resistente over for en eller få typer antibiotika, og i 280 af prøverne var bakterierne multiresistente. Det svarer til, at et ud af 33 importerede kødprodukter indeholder de sejlivede multiresistente salmonellabakterier.

»I andre lande arbejder man ikke så målrettet med at forhindre antibiotikaresistens, som vi gør i Danmark. Derfor ser vi langt flere resistente bakterier i udenlandsk kød,« siger seniorforsker Ole Heuer fra Zoonosecentret under Fødevareinstitut DTU.

Han forklarer, at den høje forekomst af antibiotikaresistens i kødet sandsynligvis afspejler, at landbruget i andre lande benytter langt mere antibiotika. Men det er vanskeligt at slå fast, da kun få lande registrerer og oplyser om antibiotikaforbrug.

Vi spiser mere importeret kød

Ole Heuer fremhæver, at vi spiser mere og mere importeret kød, som indeholder flere sygdomsfremkaldende bakterier, der samtidig er mere resistente.

»Man må derfor konkludere, at vi bevæger os i en uheldig retning,« siger han.

De resistente og multiresistente bakterier findes også i danske kødprodukter, dog i langt mindre omfang. 1,4 procent af de danske kødprodukter indeholder salmonella, og heraf er kun 4,0 procent multiresistente. Det svarer til, at et ud af 1.792 danske kødprodukter indeholder multiresistente bakterier.

Den nye opgørelse er netop publiceret i det videnskabelige tidsskrift Emerging Infectious Diseases. Tallene stammer fra 1998-2002, men det gør dem bestemt ikke uaktuelle, fastslår Ole Heuer.

»Da kødimporten de senere år er steget markant, er der ingen grund til at tro, at problemet er blevet mindre,« siger han.

Dokumentation

DTU's omtale af undersøgelsen