MT Højgaard tæt på minekontrakt til fire milliarder kroner

Danske MT Højgaard er på jagt efter den hidtil suverænt største anlægsopgave inden for grønlandsk minedrift.

Entreprenørkoncernen håber at kunne bygge bl.a. havn, mineby og vejnet for det canadiske mineselskab Quadra Mining, der er langt fremme i planerne om en molybdæn-mine i Østgrønland. Ifølge Ingeniørens oplysninger vil mineprojektet betyde en investering for canadierne i nærheden af fire mia. kr.

MT Højgaard er allerede dybt involveret i projektet. Siden maj har selskabet arbejdet med forundersøgelser og prisberegninger.

Det svært tilgængelige Malmbjerg skal efter alt at dømme huse en mine til fire milliarder kroner. [foto: Geus Illustration: Geus

]

»Det er et utrolig spændende projekt, hvor vi undersøger, hvordan minen kan etableres, og hvad den helt præcist vil koste. Det er ingen hemmelighed, at vi ser et meget stort potentiale i at anlægge og efterfølgende drive sådan en mine,« siger direktøren for MT Højgaards nyoprettede minesektion, Jóannes Niclassen.

Canadiske Quadra Mining vil udnytte en af verdens største forekomster af mineralet molybdæn ved Malmbjerg i Østgrønland. Molybdæn er grundstof nummer 42 og benyttes fortrinsvis til metallegeringer.

Forekomsten på mere end 200 mio. ton molybdænholdig bjergart har været kendt siden 1960'erne, men en mangedobling af molybdæn-prisen ser nu ud til at gøre minen rentabel.

Bjerget sprænges med dynamit

Hvis projektet gennemføres, forventer canadierne at udvinde mere en 30.000 ton molybdæn-bjerg hver eneste dag i de næste 15-20 år. Det skal ifølge selskabets hjemmeside ske i en åben mine, hvor man sprænger de mineralholdige bjergstykker fri med dynamit.

Inden da skal der bl.a. bygges en havn, hvor gigantiske fragtskibe kan lastes, en minilufthavn til persontransport, en fabrik til forarbejdning af molybdæn, et stort olielager samt en by til cirka 500 minearbejdere.

Desuden skal der bygges en 85 kilometer lang vej med den ekstra udfordring, at den skal gå henover 10 kilometer bevægelig gletscher. Quadra Mining forventer, at forstudierne, der også rummer miljørapporter og boreprøver, vil være afsluttet i første halvdel af 2008.

»Der er et ekstremt barskt terræn i området omkring molybdæn-forekomsten. Det er selvfølgelig en væsentlig grund til at projektet er både dyrt og kompliceret,« siger Jóannes Niclassen.

I Grønlands Råstofdirektorat bliver molybdæn-projektet betragtet som en af de bedste kandidater til Grønlands næste mine.

»Det er et meget omfattende projekt, som er langt fremme i efterforskningen. Minen er meget besværlig at etablere, bl.a. fordi det er vanskeligt at komme ind til molybdæn-bjerget fra kysten,« siger fuldmægtig i Råstofdirektoratets mineralafdeling Anette Jørgensen.

Hun har for nylig modtaget en forespørgsel på, om Quadra Mining må fragte entreprenørmaskiner og mineudstyr til området allerede i efteråret.

»Det kunne være et tegn på, at de vil være klar til at gå i gang allerede næste forår,« siger Anette Jørgensen.

MT Højgaards øverste ledelse har netop etableret en minesektion for at satse på mineprojekter primært i Grønland.

»Råvarepriser stiger på det internationale marked og ikke mindst i Grønland er der lokaliseret forekomster af mange forskellige attraktive mineraler. Derfor tror vi meget på minedrift,« siger koncerndirektør Peter Kofoed.

Han ønsker imidlertid ikke at kommentere molybdæn-projektets størrelse og potentialet for en anlægskontrakt i milliardklassen.

»Vi tager tingene i den takt, de kommer,« siger han.