MP3-teknologi bag ny noninvasiv flowmåler

Det har næppe før været nemmere at få installeret flowmåler på en eksisterende installation.

Det amerikanske firma Pulsar har udviklet Flow Pulse, der benytter sig af en akustisk teknik, som aldrig før er set i flowmålerteknologien, til at give pålidelige resultater på en stor række af rørmaterialer og -størrelser.

»Frem for at måle på Dopplereffekten eller time of flight, som man måske normalt ville gøre med akustiske målinger, så måler Flow Pulse på den støj, som partiklerne afgiver,« fortæller direktør i Aquasense Søren Torsbjerg Møller:

»Det betyder, at den ikke kan måle helt rent vand, men den fungerer fantastisk i forhold til eksempelvis spildevand, hvor systemet hurtigt kan give meddelelse om fald i tryk, der kan være forårsaget af forstoppelse.«

Ved at måle støjen fra de gennemstrømmende partikler kan Flow Pulse måle flowet, evt. trykfald, og hvilken vej væsken løber i røret. Illustration: Aquasense

Ultralyd reflekteres af bobler

Flow Pulse er udstyret med højtydende keramisk krystal, der sender ultralyd gennem rørvæggen vinkelret på flowet. Signalet brydes i forskellige vinkler gennem flow-tværsnittet og reflekteres derefter af bobler, partikler og strømhvirvler i alle retninger og over et bredt frekvensområde. Disse mangeartede reflekser modtages retur til enheden via en anden krystal.

De indsamlede data bliver analyseret ved anvendelse af Flow Pulses spektrum-spredningsanalyse-platform til digital signalbehandling, hvor flowinformationen kan udledes ved hjælp af fouriertransformation, der kan adskille støjen, der kommer fra partiklerne, fra anden støj.

Fouriertransformation kendes i forvejen fra behandling af digital musik, hvor metoden indgår i MP3-teknologien, men nu har den også fundet vej til overvågning af spildevand.

»På den måde kan systemet eliminere banken eller susen eller anden støj, der ikke kommer fra partiklerne i det gennemstrømmende, og måle meget præcist. Systemet kan tilmed måle, hvis væsken skifter retning – eksempelvis hvis der er kommet en lækage,« forklarer Søren Torsbjerg Møller.

Flow Pulse bruger et minimum af strøm og er udstyret med masser af tilslutningsmuligheder – både direkte til pc eller diverse andre PLC-styringsenheder.

FOKUS: Læs flere artikler om HI 13

»Den helt store fordel er selvfølgelig, at der er tale om en non-invasiv installation, der ikke kræver, at man borer ud i røret eller standser driften af systemet. Desuden er den nem at installere på steder, hvor det kan være svært at komme til, og hvor det kan være svært at få plads til andre målertyper. Det eneste, man behøver, er en skruetrækker,« påpeger Søren Torsbjerg Møller.

Systemet skal dog lige have at vide, hvilken rørtype der er tale om og have oplysninger om rørtykkelsen, men ifølge Søren Torsbjerg Møller har Aquasense allerede opsamlet så meget information om den præcise kalibrering til, at det er en forholdsvis enkelt sag at få kalibreringen på plads.

Flow Pulse opererer i et flowhastighedsområde fra så lavt som 0,3 m/s og op til 4 m/s, med en minimumpartikelstørrelse på 100mog en koncentration på 200 ppm eller derover, hvilket ifølge Søren Torsbjerg Møller svarer til hårdt vand.

Stand M9446