Mox-fabrik i Storbritannien får dødsstødet

I går besluttede den britiske Nuclear Decommissioning Authority (NDA) at lukke og slukke for en fabrik i Sellafield, der omdanner plutoniumaffald til såkaldt mixed oxide- eller mox-atombrændsel.

Det sker ifølge NDA for at "sikre at britiske skatteydere ikke bærer den fremtidige finansielle byrde" fra værket, der skal afvikles "snarest muligt". 600 arbejdere står til at miste jobbet som følge af det kuldsejlede mox-eventyr, der på nuværende tidspunkt har kostet briterne knap 12 milliarder kroner.

Der har længe hængt mørke skyer over fabrikken i Sellafield: anlægget stod færdig i 1997, men fik først lov at starte i 2001. Selvom det skulle producere 120 ton brændsel om året, førte tekniske problemer til, at det kun leverede 15 ton på godt ti år. Og da katastrofen ramte Japan i år, førte lukningen af a-kraftværker og en ny energipolitik til, at hovedaftageren af mox-brændsel faldt bort.

Ifølge avisen The Guardian ser direktøren for NDA, Tony Fountain, den japanske forbindelse som mox-fabrikkens eneste livline - og den er nu blevet kappet:

»Hamaoka-værket, der ejes af Chubu, og som var påtænkt primær aftager af brændsel, er lukket og afventer omfattende ombygning. Tepco (kernekraftoperatør, red.) var udset til at aftage 50 procent af fabrikkens output, men da de er ejere af Fukushima-værket, står de selvsagt over for ekstreme udfordringer,« siger Tony Fountain til The Guardian.

Da den japanske atomindustri ikke ser ud til at komme sig foreløbig, ser NDA lukningen af fabrikken i Sellafield som logisk konsekvens. Ifølge Tony Fountain vil man dog stadig opbevare japanernes brugte brændsel og holde døren åben for et senere genbrug.

Mox-brændsel er for dyrt

Den britiske regering har understreget, at lukningen af mox-fabrikken ingen indflydelse får på landets stærke satsning på atomkraft. Det er imidlertid heller ikke planen, at de projekterede a-kraftværker i Storbritannien skal drage nytte af mox-brændsel. Tilblivelsesprocessen anses simpelthen for at være for dyr.

Ikke desto mindre overvejer regeringen at opføre en ny og mere effektiv mox-fabrik - muligvis i Sellafield. Argumentet lyder bl.a., at man vil gøre det klart for investorer, at Storbritannien dedikerer sig til en fremtid med atomkraft. Men i virkeligheden handler overvejelserne mest af alt om, hvad landet skal gøre af sine enorme lagre af plutoniumaffald - lagre som den hidtidige fabrik skulle have gjort kål på.

Ifølge The Guardian er britiske atomeksperter skeptiske overfor ideen om en ny fabrik. De afviser også relaterede overvejelser om at opføre et atomkraftværk, der bruger mox-brændsel fra plutoniumbeholdningerne. Et sådant projekt vil blot være en "hvid elefant", der kommer til at koste skatteyderne milliarder, og som reelt set ikke har noget marked til sit brændsel.

Emner : Atomkraft
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Efter så mange år hvor der både har været tekniske problemer og når økonomien i anlægget så også er dårlig, er det da godt og på tide, at Sellafield anlægget lukkes. Det giver da et mindre anlæg, som vil kunne medføre ulykker med radioaktivt materiale.

Lad os så håbe, at den britiske regering vil lytte til de britiske atomeksperter, så der ikke opføres et nyt anlæg til erstatning for det der lukkes.

 • 0
 • 0

Lad os så håbe, at den britiske regering vil lytte til de britiske atomeksperter, så der ikke opføres et nyt anlæg til erstatning for det der lukkes.

Den eneste grund til at mox brændsel er for dyrt er fordi uran prisen er lav.

 • 0
 • 0

Den eneste grund til at mox brændsel er for dyrt er fordi uran prisen er lav.

Nej, det er ikke det eneste.

I forhold til at oprense brugt reaktorbrænsel er hele produktionskæden for "nyt" uranbrændsel, fra gravemaskine til centrifuge nærmest klinisk ren.

 • 0
 • 0

I forhold til at oprense brugt reaktorbrænsel er hele produktionskæden for "nyt" uranbrændsel, fra gravemaskine til centrifuge nærmest klinisk ren.

Skulle det være noget problem? Det er jo bare et spørgsmål om hvordan man indretter produktionsfaciliteterne og teknologien til at behandle højradioaktive stoffer som feks. brugt brændsel har eksisteret siden 40erne, og robot teknologien er ikke blevet dyrere siden.

 • 0
 • 0

Der er ingen tvivl om, at det er dyrere at producere brændsel af reprocesseret brændsel, men der er en række andre faktorer, der skal ses på i denne forbindelse. Ved genoparbejdningen af brugt brændsel reduceres affaldsmængderne ganske drastisk (o. 90%), det vitrificerede højaktive affald er ufarligt efter 5-600 år. At opbevare dette affald i et overvåget lager i nærheden af overfladen er ikke nogen større teknisk problem, der er adskillige design på et egnet lager til formålet. Man sparer desuden berigningskapacitet og strækker uranressourcerne. MOX-brændsel sørger for at det ubehagelige plutonium udnyttes til energiformål, at det så koster en smule mere i brændselsudgifter spiller ikke den store rolle.

Mvh. Per A. Hansen

 • 0
 • 0

UK har store mængder Pu som de ikke ved hvad de skal gøre af... Hmm, de kunne jo forske i, og bygge, Thorium Molten Salt reaktorer , og på den måde få bugt med meget af deres affald, ikke kun Pu. Endda med en masse billig energi som bonus! Artiklen kalder det for affald, men i virkeligheden er det en resource!

 • 0
 • 0

Det er jo bare et spørgsmål om hvordan man indretter produktionsfaciliteterne og teknologien til at behandle højradioaktive stoffer[...]

Radioaktiviteten er faktisk kun en del af problemet, det største problem er at der generelt arbejdes med utroligt stærke syrer og på stort set alle måde problematisk kemi i alle tre tilstandsformer.

Det genererer en frygtelig masse affald, fast, flydende og værst af alt på gasform og derfor er en forbavsende stor del af fabrikken faktisk dedikeret til at håndtere selve affaldet, mens selve mox-flowet kun udgør en lille del.

 • 0
 • 0

Hvorfor ikke tage skridtet helt ud: Luk opformeringsanfabrikken Sellafield/Windscale. I årtier har dette værk udsendt strålingsfarligt materiale til omgivelserne. Det Irske Hav er stærkt forurenet - og det anbefales IKKE at spise fisk fra området. Ved selvsyn har jeg set nogle meget, meget mærkelige gopler på stranden ved værket. Og nukleær forureningen herfra kan spores til de norske kyster. Graden af kræfttilfælde hos de lokale indbyggere ligger 10 pct. højere end gennemsnittet i England.

Det bliver meget, meget spændende at følge energisektoren i Tyskland efter de endeligt har frasagt kernekraft. Alternative løsninger skal findes snarest. Og priser på solceller er da også allerede faldet markant.

Også Japan følger nu trop. Og Korea er allerede langt fremme med alternativ energi. F.eks. eksperimenterer et kendt dansk kemiingeniørfirma derude med "SOEC" ("omvendt brændselscelle).

Det er bare med at komme igang så Danmark ikke sakker bagud.

 • 0
 • 0

Hvorfor ikke tage skridtet helt ud: Luk opformeringsanfabrikken Sellafield/Windscale.

Ideen med MOX fabrikken var at den skulle tjene penge hjem, der skulle betale for oprydning af svineret efter atomvåbenproduktionen.

Molboernes "så graver vi bare et større hul" rinder i hu.

 • 0
 • 0

@Holger, løb nu ikke alt for løbsk. Virkeligheden er en anden.

Det Irske Hav er stærkt forurenet - og det anbefales IKKE at spise fisk fra området. Ved selvsyn har jeg set nogle meget, meget mærkelige gopler på stranden ved værket. Og nukleær forureningen herfra kan spores til de norske kyster. Graden af kræfttilfælde hos de lokale indbyggere ligger 10 pct. højere end gennemsnittet i England.

Det bliver meget, meget spændende at følge energisektoren i Tyskland efter de endeligt har frasagt kernekraft. Alternative løsninger skal findes snarest.

. I følge det irske strålingsbeskyttelses-institut skal der følgende mængder til for at overskride de tilladelige doser (1 mSv/år):

Fisk..........spisning af 5000 tons årligt/person Jomfruhummer.... max. 27 kg/dag Skaldyr max. 210 kg/dag. Max. indtag pr. person af fisk og skaldyr: 210 kg pr. dag Ja - du læste rigtigt. Det er de mængder, der skal indtages med føden for at overskride de meget forsigtige fastsatte grænseværdier! Men det er ikke sært, at mange bliver urolige ved den massive misinformation om indbildte farer ved atomenergien, som du f.eks. leverer - hvor stammer den fra? Ikke fra de ansvarlige sundhedsmyndigheder!

Til sammenligning er den typiske radoneksponering fra boliger på ca. 2 mSv/år. Javist er Sellafield farlig for sine omgivelser - men mindre farlig end at befinde sig i nærheden af vingerne fra en vindmølle. At man kan måle utrolig små mængder Tc-99 ved Norges kyster er ikke alarmerende, det er det samme stof, man bruger ved kontrastundersøgelser - indsprøjtet i blodbanen. Koncentrationen ved Norge er langt lavere!. Tecnetium-99 et er ingen problem i havet overhovedet. I forvejen er der mere med 100 gange så meget naturligt forekommende radioaktivitet i havet, end det Sellafield bidrog med. Spis blot fisk fra det irske Hav, blot man ikke overskrider de nævnte doser. Vedrørende de nævnte kræfttilfælde er dine oplysninger en forkerte. Sagen er forlængst oplyst til bunds. Det viste sig at den højere frekvens af kræfttilfælde fandtes hos personer, der var flyttet ind i området fra andre egne af landet. Årsagen hertil er ukendt - for blandt de fastboende er der ikke højere kræftfrekvens end i andre egne af landet..

Spørgsmålet om det spændende ved Tysklands panikløsning er forlængst besvaret. .Russerne har besluttet at øge antallet af gasrør i Østersøen med 33% - altså 3 rør i stedet for 2, de forventer et boom i antallet af gasdrevne kraftværker til at supplere med den massive import af fransk atom-el.

I Korea fortsætter den skam ufortrødent med sin kraftige udbygning af kerneenergi. Det samme gælder for Indien og Kina. Saudi Arabien og Emiraternes planer ændres ikke, det samme gælder de fleste lande. lande med et stort atomprogram har samtidigt et stort program af VE.

Mvh. Per A. Hansen

 • 0
 • 0

Ideen med MOX fabrikken var at den skulle tjene penge hjem, der skulle betale for oprydning af svineret efter atomvåbenproduktionen.

Molboernes "så graver vi bare et større hul" rinder i hu.

 • jeg synes det er lige omvendt - man erkender en dårlig forretning og lukker så ned for anlægget -. altså man dækker selv hullet til i ro og orden! Det er f.eks. et spørgsmål om efterspørgsel på MOX-brændsel, der igen afhænger af prisen.

En af årsaqgerne til den dårlige forretning er bl.a., at Japan besluttede sig til at bygge et MOX-anlæg. I øvrigt så hober plutonium sig ikke op - medmindre man reprocesserer det brugte brændsel - og deponerer det. Og det er stadigvæk ikke noget større teknisk problem at håndtere brugt brændsel, det gøres daglig over hele kloden. Og ingen lande bruger forresten plutonium fra brugt brændsel som grundlag for bombefremstilling, det er ca. 100 gange lettere at benytte beriget uran - altså lige for en orden skyld.

Mvh. Per A. Hansen

 • 0
 • 0

[quote]Ideen med MOX fabrikken var at den skulle tjene penge hjem, der skulle betale for oprydning af svineret efter atomvåbenproduktionen.

Molboernes "så graver vi bare et større hul" rinder i hu.

 • jeg synes det er lige omvendt - man erkender en dårlig forretning og lukker så ned for anlægget -. altså man dækker selv hullet til i ro og orden! [/quote]

Vi tager den lige langsomt og i tykt pap af hensyn til Per:

 1. England byggede atomvåben, de svinede ret meget, men det tog man sig ikke af dengang. (Hul #1)

 2. England byggede MOX fabrikken, således at den kunne tjene de penge der skulle bruges til at rydde op efter atomvåbenfabrikationen (= fylde Hul #1)

 3. MOX fabrikken blev aldrig rentabel og lukkes nu med store tab, efterladende sig sin egen forurening (Hul #2)

Resultat: England har nu endnu mere forurening at rydde op efter (Hul #1 + Hul #2), præcis som Molboerne med deres stadig større huller.

 • 0
 • 0

Vi tager den lige langsomt og i tykt pap af hensyn til Per:

 1. England byggede atomvåben, de svinede ret meget, men det tog man sig ikke af dengang. (Hul #1)

Ad 1. Enig i punktet, bortset fra det ikke var England, men UK! Punktet skal imidlertid holdes op mod det for UK nødvendige politiske mål - at blive et medlem af "atomklubben" sammen med Frankrig og USA som et led i den såkaldte terrorbalance. Dette punkt har intet med debatten om atomkraft at gøre - det er et rent militær anliggende, som jeg ofte har påpeget, når a-modstandere benytter eksemplet fra det gamle Windscale. Men naturligvis skal man da sætte fokus på denne del af den nukleare debat - sammen med den del, der berører sundhedsvæsnet (radioisotoper m.v.).

Ad 2. Enig et stykke hen ad vejen, men der var andre grunde. Herunder benytte det fra reprocessingen udvundne plutonium som brændsel for de kunder, der benyttede sig af reprocessinganlægget - f.eks. Sveige og Japan. Det medførte et mindre hul andre steder - ikke? Ad 3. Ikke uenig - det ses af min forrige indlæg. Men UK lukker selv hullet - naturligvis. Konklusionen er jeg uenig i - reprocessinganlægget har medført en reduktion på ca. 90% af det, du kalder et hul. Men man er da nødt til at se sagen i hele sammenhængen.

Atomenergien i UK (som i andre lande) har især afløst kul - og reduceret forureningen meget drastisk (partikelforurening, tungmetalforurening, emission af miljøforurenende gasarter) = mindre hul!

Set i bakspejlet har MOX-afdelingen ikke været en rentabel forretning. Det har også været dyrt at UK gik sine egne veje med reaktortyper, i stedet for at benytte sig af standardreaktorer. Det er M. Thatcher nok ikke uden skyld i - det må UK så selv betale prisen for. Men bemærk at de ikke ryster på hånden når der er tale om at erstatte deres udtjente reaktorer med nye atomreaktorer af vestlig standard.

Mvh. Per A. Hansen

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten