Movia: Prisen for at renovere Østbanen er nu fordoblet

Prisen for at skifte de pensionsmodne spor på den sjællandske østbane er steget markant ifølge Movia og Lokaltog. Illustration: Bigstock

Det er efterhånden velkendt, at den såkaldte Østbane på Sjælland er i en så dårlig forfatning, at der vil være behov for en omfattende renovering af banen for at få lokaltogene til at køre regelmæssigt igen.

Prisen for at få den nedslidte jernbane på fode igen, synes dog at være steget betragteligt på kort tid, viser en orientering fra det regionale trafikselskab Movia til Region Sjælland.

De indtil nu forventede udgifter til renoveringen på knap 510 millioner kroner, inklusiv et lovpligtigt tillæg på 30 procent, er ikke længere tilstrækkelige.

Det fremgår ifølge Movia og Lokaltog, som driver lokalbanerne i regionen, af en aktuel udbudsproces, hvor de indkomne tilbud på sporrenoveringen på 1,1 milliarder kroner samlet set ligger på det dobbelte.

Priser stiger generelt

Vurderingen er, at det især skyldes de store prisstigninger i samfundet, som vi ser generelt i øjeblikket, og en anlægsbranche som i forvejen har nok at se til.

Anlægsopgaven på Østbanen er “stor” og kræver meget materiel og mandskab på grund af det store jordarbejde. En række andre store anlægsprojekter som Femern, Lynetteholm og letbaner holder allerede entreprenørerne travlt beskæftiget i den kommende tid, lyder forklaringen fra Lokaltog og Movia.

Den del af Østbanen, som skal renoveres, ligger mellem Køge, Rødvig og Fakse Ladeplads. Østbanen kører helt til Roskilde, men sporstrækningen mellem Køge og Roskilde er ikke nedslidt. Illustration: Danske Regioner

Derudover har krigen i Ukraine, og den usikkerhed, den fører med sig, også betydning.

700 millioner fra infrastrukturaftale

I aftalen om Infrastrukturplan 2035 fra sidste år blev der samlet set afsat en pulje på 700 millioner kroner for perioden 2022-2025 til lokalbanerne, trods et samlet investeringsbehov på de regionale baner frem til 2035, som synes at være langt højere.

Hos Region Sjælland opfordrer man nu til, at forligskredsen bag Infrastrukturplan 2035 “nøje overvejer” udmøntningen af puljen til investeringer i lokalbanerne i perioden 2022–2025 særligt i forhold til de “akutte” udfordringer på Østbanen.

»Det er Region Sjællands opfattelse, at de langsigtede udfordringer med et alt for lille investeringstilskud til skinner og materiel i forhold til de reelle udgifter, bør løses hurtigst muligt,« lyder det i et af to notater om prisstigningen på sporrenoveringen af Østbanen.

Lokaltog har ikke den store tiltro til, at yderligere forhandlinger med tilbudsgiverne vil kunne reducere priserne i væsentlig grad, og derfor forventer Lokaltog også at skulle revurdere projektet i sin helhed, “med henblik på mulige alternative løsninger,” som Lokaltog formulerer det.

I Østbanens nye tog er der pillet 24 sæder ud - tæt på hvert femte sæde - og dele af togene er også blændet af for at undgå overvægt. Det kan de gamle spor ikke tåle. Illustration: Peter Sloots

Lokaltog forventer senest ved udgangen af den kommende måned at kunne fremlægge en indstilling om det videre forløb til Movia, så der kan træffes en beslutning i Region Sjælland senest den 23. juni 2022.

Lavere hastighed og nej tak til busser

Indstillingen skal blandt andet indeholde en beskrivelse af, hvilke eventuelle yderligere aktiviteter der skal sættes i gang for at opretholde betjeningen af Østbanen på det nuværende niveau.

Situationen på Østbanen betød, at der i 2019 blev indført en lavere hastighed på 75 km/t, fordi skinner og baneinfrastruktur er for slidt til at opretholde en stabil drift med 100 km/t.

Tidligere havde man været nødt til at pille hvert femte sæde ud af togene på Østbanen for at lette på vægten for at kunne køre 100 km/t.

Året efter besluttede regionsrådet i Region Sjælland at droppe tanken om at asfaltere strækningen i stedet for at lægge nye spor.

Det havde ellers været en mulighed at indføre BRT-busser på strækningen for at undgå en omfattende renovering.

Anlægsprisen for en BRT-løsning på Østbanen lød dengang på mellem 800 og 900 millioner kroner.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

BRT-busser er oplagt til at forbinde byområder i sammenvoksede byer, ikke til at forbinde mindre byer med store afstande gennem tyndt befolkede områder, jo materiellet er billigere, med driften gennem Stevns med saltning og snerydning ville blive astronomisk, og lige så meget som driften ville stige i pris, lige så meget vil stabillitet og hastighed falde.

Vejnettet på de kanter er ikke et alternativ, det er overbelastet, sker der det mindste går alt i stå i mange timer, det tåler ikke sammenligning med andre områder.

Der er kun en mulighed, og det er at betale hvad renoveringen koster.

 • 27
 • 2

Enig - eller nedlægge banen, hvad der dog ville være topmålet af idioti.

I øvrigt håber jeg bare at de har gemt de gamle sæder... ellers er ulandstilstanden da fuldendt.

 • 7
 • 1

Forslaget med BRT-busser var bindegalt, især fordi man på et enkeltsporet tracé jo kun havde plads til en enkelt vognbane. Så kapaciteten ville styrtdykke fordi man skulle erstatte op til 82 meter lange tog (2xLint sammenkoblet) med 24 meter lange busser, som også skulle have et nyopfundet signalsystem så de ikke bragede sammen mellem stationerne. Man kunne ikke øge frekvensen, fordi man stadig var afhængig af stationerne hvor der var plads til to vognbaner.

 • 22
 • 1

"Den del af Østbanen, som skal renoveres, ligger mellem Køge, Rødvig og Fakse Ladeplads. Østbanen kører helt til Roskilde, men sporstrækningen mellem Køge og Roskilde er ikke nedslidt."

Strækningen mellem Køge og Roskilde er en del af Lille Syd og dermed er det hele Østbanen, som er nedslidt. Det er driftsselskabet Lokaltog, som kører helt til Roskilde.

 • 3
 • 0

Det er altid en god idé at tage to måske tre REELE muligheder i overvejelse når man skal tænke nyt/større renovering. Man burde hurtigt kunne have regnet ud jf. ovenstående at BRT var en blindgyde i dette scenarie. I stedet kom alenlange diskussioner og kommissioner og man er tvunget til at bygge på værst tænkelige tidspunkt... Man made disaster. Slug den bitre medicin og sæt i gang, det blir ikke bedre at tage endnu en omgang med udbud osv.

 • 3
 • 0

I bund og grund kommer pengene til en renovering fra samme store kasse, der i bureaukratiets navn er delt ud i en masse små cigarkasser. Politikerne har nu brugt årevis på at diskutere, hvilke cigarkasser, der skal betale for renoveringen af Østbanen.

For snart et år siden lavede man så endelig en infrastrukturaftale med en cigarkasse med en sjat penge til lokalbanerne (i hele landet) og deres vedligeholdelsesefterslæb.

Siden har nogle ganske få politikere på Christiansborg holdt det ene møde efter det andet, uden at kunne blive enige om, hvordan de få penge i cigarkassen skal deles ud.

At der ikke blandt de få politikere har været en voksen, der har banket hårdt i bordet og råbt, at nu skal vi kraf..... finde en løsning, og vi går ikke hjem før vi har fundet den, det er den virkelige skandale i vores bureaukratiske demokrati.

Nu er prisen i mellemtiden steget eksplosivt, og det hele ser ud til at kunne starte forfra. Dermed har politikerne defacto nedlagt Østbanen.

 • 5
 • 0

Fejlen er at man giver regionerne ansvaret for at vedligeholde infrastrukturen uden at der følger penge med. Enten bør regionerne få ret til at udskrive skatter til at dække de reelle udgifter til vedligehold eller også må ansvaret for at vedligeholde infrastrukturen overgå til staten.

 • 6
 • 1

Hvad med et hyperloop?

The Boring Company er på vej med en kalkulator på deres hjemmeside, hvor man blot skal indtaste længden på den ønskede forbindelse, så får man straks en minimums og en maksimumspris på projektet. Så kan der også spares en del på rådgivning og projektstyring. :-)

 • 1
 • 3
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten