Motorvej gennem Jylland får støtte fra politisk flertal

Tre år, før nogen ved, om det kan betale sig, er et flertal af Folketingets partier nu parat til at vedtage en ny midtjysk motorvej fra Støvring til Kolding til 13-18 mia. kr.

Det skriver Jyllands Posten i dag.

»Det er den bedste løsning på trafikproblemerne i Østjylland. Vi håber, at vi allerede i 2011 kan træffe en principbeslutning om at bygge motorvejen,« siger Venstres trafikordfører Kristian Pihl Lorentzen, der er valgt i Vestjyllands Storkreds til avisen.

Socialdemokraterne ser den nye motorvej som den økonomisk optimale løsning.

»Vi får ikke så stort et udbytte for pengene, hvis vi udvider den eksisterende østjyske motorvej, som hvis vi bygger en ny,« mener vejordfører Jens Chr. Lund (S). Både DF, K og De Radikale bakker op, mens SF som det eneste parti i kredsen bag trafikforliget er imod.

Screeningen er første del af den samlede analysepakke, som partierne bag trafikforliget blev enige om i januar 2009. Niras har kigget på en evt. midtjysk motorvejsforbindelse, men kommissoriet indeholder ikke krav om cost-benefitberegninger, men er fokuseret på at vurdere betydningen for de overordnede trafikmønstre. Derfor er der kun overslagsmæssige bud på omkostningerne ved de ni forskellige linjeføringer, som Niras har fundet relevante. Der er ikke regnet på, hvad nye broforbindelser enten over Lillebælt eller Kattegat kan komme til at betyde for fornuften og ikke mindst økonomien i en midtjysk motorvejsløsning. Efter planen skal forligspartierne have en delrapportering i efteråret 2011, men selve analysen er først færdig i 2013.

Dokumentation

Læs Jyllands Postens artikel
Læs om de forskellige analyser

Emner : Veje
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

[i]Måske[/i] forligspartierne skulle vente lidt med endnu en motorvej, og så se at få indhentet noget af efterslæbet på vedligehold af landets mange, mange hullede og misligholdte veje. - Både kommunale, regionale og statslige veje.

 • 0
 • 0

Man skal ikke kun vente men stoppe. Behovet for nye motorveje er størst på Sjælland. Skal jyderne absolut køre på motorvej kan de anbefales at benytte de nordjyske!!

 • 0
 • 0

Til torben Bauer: Jeg kan ligesom ikke bruge de nørrejydske motorveje til noget hvis jeg skal til Harrislev. Hvis du mener jeg kan det, mener jeg også du kan tage Metroen på arbejde - så vi skal lige forholde os til hvor man skal fra og til.

En stor del af trafikken på motorvejen mellem Århus og Kolding er også lastbiler. Mere gods burte køres med tog. Men det er fint at politikerne kommer i gang og får løst problemet, for der går mange år inden vejen er bygget, uanset linjeføring.

Mht. Kattegat forbindelse, mener jeg at det er viktigere end Fehmer forbindelse - og gerne en Kattegatforbindelse med magnet højhastighedstog mellem Ålborg og Malmø - og senere Ålborg/Hamborg og Malmø/Berlin via Fehmer bro.

 • 0
 • 0

Jeg undrer mig ofte over hvor trafikgrundlaget er for flere af de nyere motorveje i Jylland. En udvidelse af hovedvej 13 og en omfartsvej udenom Vejle tror jeg er nok. Jeg synes det er tankevækkende at jeg kan køre fra Slagelse kl. 7 og nå hurtigere til lufthavnen i Tirstrup end lufthavnen i Kastrup... Jeg har ca. 250 km til Tirstrup og ca. 130 km til Kastrup. På vejen til Tirstrup kommer jeg forbi Odense, Trekantområdet og Århus, men ser ingen nævneværdig trafik, hvorimod jeg mod Kastrup kommer til at holde i kø fra omkring Køge. De mere end 100 gange jeg efterhånden har krydset Vejlefjordbroen bekræfter mig i at trafikken netop her svarer stortset til O4 mellem Tåstrup og Ballerup. Altså bevæger trafikken sig normalt i et hæderligt tempo. Trafikken på jyske motorveje kunne afvikles langt bedre, hvis visse elementer ikke trak ud i overhalingssporet en km eller mere før de nåede frem til lastbilen foran dem. Det ville også hjælpe hvis folk ikke løftede foden fra speederen så snart de påbegyndte selve overhalingen af den nævnte lastbil.

Og så kan det diskuteres om det er mere gavnligt for den danske infrastruktur at bygge en Kattegatbro end at reparere og udvide de eksisterende motorveje. Personligt så jeg gerne endnu et spor på Køgebugtmotorvejen, Motorringvejen (O3), Holbækmotorvejen (frem til Roskilde) og evt. andre steder, så de mange dieselmotorer ikke sprøjter skidt og møg ud imens de kører 2-4 km/l, fordi man er nødt til at holde sig i 1. gear en halv time...

 • 0
 • 0

Til Rene Paw Nej selvfølgelig kan du ikke bruge de stumper motorveje. Men det efterhånden lidt trivielt at høre om jydernes køer på motorvejene, når de køer vi har på Sjælland er både større og længere! Alternativt kunne man overveje at forsyne hver bil med et skilt om hvorvidt det var en jyde bag rattet eller en Københavner. Var det en jyde, måtte pågældende ikke benytte de sjællandske motorveje i myldrertiden. Omvendt var det en Sjællander kunne vi nok leve med at finde andre veje i Jylland i myldrertiden. Med andre ord - pengene skal bruges der hvor nytteværdien er størst for HELE samfundet. Og der halter det nok lidt i det østdanske.

 • 0
 • 0

Jeg finder det fascinerende at der kan skabes entydigt opbakning i Venstre, til at bruge 13-18 mia. kr. på at lave en hærvejsmotorvej. En motorvej der i højgrad vil gavne hr. Kristian Pihl Lorentzen. En hærvejsmotorvej, vil ligge i en afstand til hr Kristian Pihl Lorentzen hjem, hvor han ikke kan høre eller se den, men stadig tæt nok på, til det vil forbedre hans trafikale muligheder ganske betydeligt... Samtidig med at selv samme hr. Kristian Pihl Lorentzen, ikke mener der er penge til overdække den kommende Ringsted jernbane gennem Valby og Hvidovre, samt at lave en niveau fri skæring af jernbane sporene ved Ny Ellebjerg.

Problemer og fordele vil ikke berør Chr. Borg politikkerne og det bliver derfor ikke prioriterede at løse problemerne og høste fordelene.

Der kunne komme en spændende artikel opfølgende artikel ud af at grave lidt i hvordan offentlige trafikinvesteringer bliver prioriterede, alt efter hvor meget de gavner de enkelte politiker på Chr. Borg personligt.

 • 0
 • 0

Til Rene Paw Men det efterhånden lidt trivielt at høre om jydernes køer på motorvejene, når de køer vi har på Sjælland er både større og længere! Alternativt kunne man overveje at forsyne hver bil med et skilt om hvorvidt det var en jyde bag rattet eller en Københavner. Var det en jyde, måtte pågældende ikke benytte de sjællandske motorveje i myldrertiden. Omvendt var det en Sjællander kunne vi nok leve med at finde andre veje i Jylland i myldrertiden.

Skal vi ikke forsøge at hæve os over denne øst mod vest ?

Imho er der ingen tvivl om at der er trængselsproblemer i begge landsdele.

Des tættere man kommer på hovedstaden des flere alternative veje findes der. Mange steder i det jyske er der knapt så mange alternative router.

Jeg har også læst ruteforslagene, og bemærkede mest at de forventer at en ny vej kun koster det halve per km af en udvidelse.

Men politikkerne skal have de langsynede briller på. Der går vel mindst 25år til en eventuel ny motorvej i det midtjyske kan være etablereret. I den sammenhæng virker det forhastet ikke at vente på den rapport der kommer i 2013 ..

Jeg så helst en sammengængede plan der inkluderer vej/bane og eventuelle nye broforbindelser ... Og med en tidshorisont langt ud over næste valg.

Btw så er jeg bosat i midtjylland men arbejder i københavn så jeg er flere dage om ugen en af de jyder der fylder i den københavnske trafik ,,, Jeg pender dog helst via kattegat pga trafikbelastningen på strækningen århus-odense.

 • 0
 • 0

[quote] hvorimod jeg mod Kastrup kommer til at holde i kø fra omkring Køge. quote]

Motorveje er til at køre på, sgu ikke til at holde i kø på. Du kan bygge nok så mange motorveje fra Køge til Kastrup, uden at det hjælper noget som helst.

Motorveje er til at flytte mange biler hurtigt over store afstande.

Lad være med, at plastre hovedstadsområdet til med flere byggerier, når man alligevel ikke kan kommr frem og tilbage.

 • 0
 • 0

Hvor er højshastighedstog i denne debat? En højhastighedslinie mellem Herning, Århus over Samsø til københavn vil halvere rejsetiden med to til tre gange den hastighed bilerne kører med på motorvejene. Visioner efterlyses.

 • 0
 • 0

Jeg tror slet ikke på at der er belæg for en ny motorvej der løber nærmest parallelt med E45! Den strækning hvor E45 er virkelig presset er imellem Skærup krydset og Århus nord - men det er kun i perioderne omkring der hvor folk møder ind på arbejde og når de får fri! Og disse folk er pendlere der alligevel ikke vil skifte over på en ny motorvej da den slet ikke kommer til at ramme knudepunkterne for dem.

Man snakker om at en ny motorvej vil kunne fjerne 15.000 biler fra E45 - men 15.000 biler er jo ikke mere end hvad man ser på en middelstor hovedvej! Så hvor er belægget for at der skulle være brug for en ny 4-sporet motorvej?! Skal alle vejstrækninger med 15.000 biler så opgraderes til motorvej?

Det største problem på de jyske motorveje er lastbiler der fylder og sløver trafikken ganske grusomt! Der skal indføres fuldstændigt forbud mod at storvogne må overhale på motorvej. Og det skal håndhæves med langt hårdere sanktioner (5000 kr i bøde til chaufføren og 5000 til vognmanden for en overhaling - det burde kunne holde dem til højre) for lastbilchauffører der ikke kan fatte at de skal holde sig i højresporet, da det ofte er chauffører der overvurdere deres lastbils evner der starter en klump på motorvejen som resultere i den tætte trafik der kan ses udenfor spidsbelastningstiden. Man kunne også indføre en vejskat for lastbiler på motorvejen (jeg kan ikke lide lastbiler på motorvejen kan i nok regne ud). Lastbiler kan alligevel ikke køre mere end 85 km/t og der er derfor slet intet grundlag for at de skal have lov til at ligge og spærre (og ødelægge) vores ellers udmærkede motorveje. Motorvejene er slet ikke gearet til lastbiltrafik. Hvis vi gjorde livet en anelse surt for lastbilerne, kan det også tænkes at mere trafik ville flyttes over på søsiden (det er alligevel billigere at sejle gods fra tyskland til Sjælland, Sverige og Norge end at slæbe det tværs igennem Jylland) eller jernbanerne.

Så kan man altid gribe flaskehalsene på E45 an ved at anlægge et ekstra spor på disse strækninger. Sammen med en evt. opdatering af landevejsnettet (til lastbilerne) kan det umuligt løbe op i samme beløb som en ny motorvej vil koste! Specielt ikke hvis man dækker en del af omkostningerne ved at kræve vejskat af udenlandske lastbiler!

 • 0
 • 0

Hvor er højshastighedstog i denne debat? En højhastighedslinie mellem Herning, Århus over Samsø til københavn vil halvere rejsetiden med to til tre gange den hastighed bilerne kører med på motorvejene. Visioner efterlyses.

Højhastighedstogene er ikke med i denne debat, fordi den handler op motorvejsudbygning i jylland.

Det er altså ikke alle, som skal transporteres til København.

 • 0
 • 0

Flere motorveje i København = flere mennesker = flere køer. Et af problemerne er vel ikke at der ikke er motorveje nok i KBH, men i lige så høj grad at KBH-området ikke kan absorbere alle de biler der vil ind/ud af byen.

Det udtrykker sig i bilkøer forplanter sig fra alminelige veje i KBH-området og ud på motorvejene. Det vil flere spor i KBH ikke hjælpe på.

Flere motorveje i Jylland vil derimod stimulere vækst = flere mennesker vil finde det attraktivt at bo i Jylland = færre mennesker i KBH som er det som giver anledning til problemerne i KBH :)

Personligt synes jeg at løsning 7 & 9 giver bedst mening i forhold til at give Jylland en stærk infrastruktur.

 • 0
 • 0

Man skal ikke kun vente men stoppe. Behovet for nye motorveje er størst på Sjælland. Skal jyderne absolut køre på motorvej kan de anbefales at benytte de nordjyske!!

Jeg antager du bor i Kiøbenhavn og er p****ligeglad med resten af landet. Situationen for os i provinsen er lidt anderledes end i region hovedstaden med busser og toge i minuts-afstande - her går der timer. Om lige en motorvej er løsningen på landsdelens problemer ved jeg ikke, men det bør da overvejes.

 • 0
 • 0

Det var da en underlig egoistisk og snæversynet holdning der bliver lagt for dagen der! Det kan da godt være at i har store trafikale problemer i København, men man kan jo ikke bare blive ved med at plastre hele hovedstadsområdet til med nye motorveje! Bebyggelsen er så tæt at det næsten er umulig at lave en linjeføring der ikke involvere at der skal eksproprieres flere tusinde indbyggere! Der skal tænkes i helt andre baner i Københavnsområdet (road pricing, incitamenter for samkørsel, mere fokus på offentligt transport etc.)! Desuden er de offentlige transportmuligheder langt bedre i hovedstadsområdet end man nogensinde vil kunne drømme om i Jylland (eller på Fyn for den sags skyld)!

Jeg er absolut ikke tilhænger af en ny motorvej op igennem Jylland, men mener at løsningen skal findes andetsteds! Når det så er sagt vil jeg helt bestemt mene at de større distancer I Jylland og den langt dårligere dækning af offentlige transportmidler gør at man bliver nød til at investere mere i vejnettet her end i det østlige Sjælland! Sjællændere har meget længe haft meget ondt i en hvis ting over at Jylland får nye motorveje og givet skylden på provinspolitikere og "trafikmafiaen". Men sandheden er at de er langt mere nødvendige i Jylland. Desuden får Sjælland verdens mindst nødvendige broforbindelse - hvis man skulle spare penge kunne man jo starte der! Der er en udmærket færgedrift der som så rigeligt tjener det behov der er! En broforbindelse vil betyde at disse forbindelser nedlægges og hundredevis af ansatte på færgerne bliver arbejdsløse!

 • 0
 • 0

I stedet for at have en egentlig trafikpolitik nøjes folketingets partier med at tage stilling til spørgsmålet "HVOR skal den næste motorvej ligge".

Det er meget underligt at man udbygger trafiknettet bid for bid uden at følge en samlet plan.

Hvis det hele tiden havde været meningen at skabe en nord-syd-gående akse, så kunne man have bygget Herning-Vejle-motorvejen lidt øst for Ikast og helt til Kolding. Så kunne den både tage trafikken fra hovedvej 13 og 18.

Midt/sydøstjylland bliver rimelig vel(over)forsynet med veje hvis 13, 18 og E45 kommer til at gå parallelt med under 50 km afstand.

Det må være nok at udvide 13 til motortrafikvej eller 2+1-vej.

Endnu bedre ville det være at flytte gods tilbage til banen, så behovet for lastbiler på vejene mindskes. Hvis antallet af lastbiler på motorvejen halveres, vil de blive meget mere fremkommelige. Det vil også mindske slid.

 • 0
 • 0

Ja, og noget af det der ærger mig er at de ikke udvider resten af køge bugt som parallelmotorvej a la. rute 401 i Toronto. I stedet planlægger de to spor mere - og tænker ikke på et kommende behov for ring 5 som så kommer til at løbe vest for køge bugt.

 • 0
 • 0

Jeg synes det er tankevækkende at jeg kan køre fra Slagelse kl. 7 og nå hurtigere til lufthavnen i Tirstrup end lufthavnen i Kastrup... Jeg har ca. 250 km til Tirstrup og ca. 130 km til Kastrup.

Det har nok lidt at gøre med tidspunktet og typen af trafik. Jeg tilbagelægger omkring 40.000 km og en stor del på ruten mellem Skanderborg og Storkøbenhavn. På den Sjællandske del af strækningen, er trafikken på netop det tidspunkt du vælger at køre, karakteriseret ved personbiler med en person, på vej til arbejde. På den Østjyske motorvej er trafikken fra kl. 9.00 og til sidst på eftermiddagen præget af lastbiler, der ikke kan (må) flytte sig lige så hurtigt, som du gør når du kører på denne strækning en time tidligere. For øvrigt kan jeg ikke forstå, Hvorfor du ikke tager toget fra Slagelse til Kastrup på den tid af døgnet. Du ville jo både spare tid og penge i forhold til transporten i bil hvad enten du kører til Tirstrup eller Kastrup.

 • 0
 • 0

Endnu en gang skal man læse, hvor unuanceret folk kan være. Og hvor svært det kan være at se ting fra mere end en side.

Men jeg synes også vi skal forbyde lastbiler på motorvejen, ud på landevejen med dem, ind gennem så mange byer så muligt.

Pris på transport kan ikke gøres billigere end med lastbiler, prisen er så billig, at de snart kan gå at putte 2 personbiler op på en lastbil og lade den transportere sig.

Sidste bemærkning, jeg synes at alle der kun kan brokke sig over lastbilerne, selv skulle hente deres varer, enten ved havnen (søtransort) eller ved banegården (godstransport). Gad vide hvor godt mælken, brødet og kødet (dyretransport skal og på skinner til søs) vil smage efter en 7 8 dage undervejs.

Velbekommen.

 • 0
 • 0

Tom, de små lsatbiler som bringer varerne den sidste del af vejen kan vi selvfølgelig ikke undvære, men man bør udbygge spornettet stærkt, så man kan bringe varer til og fra virksomheder og forretning med tog i langt langt højere grad end i dag.

Derudover, hvad er det så for noget vrøvl at en motorvej til 13-18 mia er den bedste løsning på trafikproblemet? Hvornår er der sidst blevet brugt 13-18 mia på en ny jernbanestrækning? Hvorfor er det borgerlige politikere systematisk og bevist overser den bedste og på sigt billigste løsning: En ny højhastighedsbane. Vi er et af de eneste lande i EU der ikke satser massivt på højhastighedsbaner. Selv lande som Holland og Belgien som har nogenlunde samme størrelse som DK, satser meget på højhastighedsbaner, men i DK sætter vi os bare ned og gør det samme som vi altid har gjort, bygger flere motorveje. Kom nu politikere, find nu visionerne og de gode løsninger frem og lad os få de her problemer løst en gang for alle! Det kræver tænkning på meget lang sigt og vilje til at foretage massive investeringer.

Og så få da den Kattegatbro sat op med højhastighedsbiltog. Det kan da for dælen ikke være så svært.

 • 0
 • 0

Og så få da den Kattegatbro sat op med højhastighedsbiltog. Det kan da for dælen ikke være så svært.

Nej ikke svært,men dyrt og unødvendig

 • 0
 • 0

Tom, de små lsatbiler som bringer varerne den sidste del af vejen kan vi selvfølgelig ikke undvære, men man bør udbygge spornettet stærkt, så man kan bringe varer til og fra virksomheder og forretning med tog i langt langt højere grad end i dag.

Ja ja da. Igen udtalelser som ikke bygger på kendskab til tingenes virkelighed. De små lastbiler? hvad er det? Dem der kan tage 5 eur. pl ad gangen? Så istedet for en stor lastbil, vil du hellere have 7 små? God fornøjelse.

Det eneste der efter min mening duer, er total omlægning af meneskelig trafik til computerstyret trafik. Gods burde fragtes rundt (i byer) under jorden med små eltog. Mennesker er simplethen for dumme til at køre bil. Det gælder både Små og Store biler.

Man ser ting når man kører 175.000 km om året i dansk trafik.

Synes det er synd at se, på disse sider, at det er de menesker som skal opfinde og praktisere ting i DK, som også kan være de mest snævertsynet.

Få nu gang i visionerne, istedet for at mundhugges om småting som øst vest prb.

 • 0
 • 0

A13 kan IKKE udvides bare lige.. med mindre man er villig til at rive utallige huse/gårde/byer ned og desuden har den fæste i E45 NORD for vejlefjord.

Med alle de her "kloge" hoveder er det uforståeligt at man alvorligt mener at en rute er 100% sikkert, hvad sker der når E45 lukker pga. alvorligt uheld? og ja det sker/vil ske.

Desuden er der allerede nu en alvorlig lastbiltrafik på A13 da den er ligeså hurtig som E45 og især for lastbiler der skal nord/vest på., ser der hver dag ud af mit stuevindue 25m fra A13...

 • 0
 • 0

Hvad er der galt med 1960erne, der blev jeg født.

Men ganske rigtigt, sammenhængende planer er der ikke mange af. Her på sjælland har vi givet de største trængselsproblemer i retning mod København om morgenen og retur om eftermiddagen.

Af samme grund planlægger vi at lægge alle vores større interesser i København og omegn, bla. supersygehuset i Køge, der sikrer alle sygehuse ligger indenfor en radius på 35 km fra Rådhuspladsen.

På denne måde sikrer vi os stigende problemer på Sjælland, smart ikke sandt!!!!!

 • 0
 • 0

Det er sjovt du skal sige at lastbiltransport er den billigste transportform, for jeg har brugt de sidste 5 år på at sejle sære ting rundt omkring i verden i store kasser - og på at sejle lastbiler over nordsøen - og jeg kunne da ellers sværge på at det er billigere at smide en container på et skib i Bremerhaven og så sejle det til Stavanger eller Oslo (det tager 20-24 timer, IKKE 7-8 dage) i stedet for at skulle blæse en lastbil hele vejen op igennem Jylland og så kører lastbilen ombord på en færge i Hirtshals! Tidsbesparelsen er i bedste fald 3-4 timer fra Hamborg til Stavanger eller Oslo.

Faktisk sejles der ekstremt meget last rundt internt i Europa da det er meget billigere og nemmere at smide en container på Emma Mærsk i Rotterdam sammen med et par tusind andre og så hive den i land 4 dage senere (se - stadig ikke 8 dage der kunne man være nået helt til Egypten) i Algeciras i Sydspanien end at skulle sende en last hele vejen igennem Europa på ryggen af en lastbil (der kun kan klare 30 km/t mere end Emma).

 • 0
 • 0

Kunne Niras ikke lave en rapport: Hvor de historiske udflytninger fra Vest indgår. Hvor årsagen hertil fremgår.Kunne Niras ikke lave en rapport: Der afspejler hvilke resultat man får i fald man udvikler som hidtil. Løsningen er samme problemstillinger.Til sidst: Kunne Niras lave en rapport, der i farver afspejler hvor de rigdomme Staten har hentet op i Nordsøen er investeret. Gad vide hvad Niras kom frem til:Hvis man vejede alle rapporterne op mod hinanden? Måske at rapporter er afgrænsede?

 • 0
 • 0

Trafikøkonomien kan forbedres en del ved at indføre betonbaner som 3.spor ligesom i Østeuropa, og så kun tillade lastbiler at bruge 2.spor (ikke 1.) hvis forankørende er langsommere end fx 75-80km/t.

Da lastbiler som bekendt hver slider vejen som 10.000 biler (akseltryk i 4.potens), spares meget asfaltslid. Hvis vejen senere skal udvides igen, lægges blot en stribe asfalt på betonen, og et nyt betonspor lægges som 4.

Det kan bruges mange steder, dog med forbehold for : -om det virkelig er billigere at bygge en helt ny motorvej på pløjemarker end at udvide en eksisterende. -om beton stadig er billigere og stærkere end asfalt ?

 • 0
 • 0

For et pr. år siden, var der her på ing.dk dokumentation på fremtidens transport problemer.

I denne rapport blev der fortalt, at omkring 2020 vil der dagligt passere 60.000t. gods hen over Vejle fjordbroen. Yderliger blev der gjordt opmærksom på hvor maget man, havde beregnet der max ville komme over den. Fra dengang af den var under "Idéoplægget". Det ca. 10 gange mere trafik allerede nu. Denne bro har det ikke godt. Bevis de store vejhulder over de sidste 6 måneder. Bevis nr.2 udvidelsen på Vejle fjordbroens bredde. Bevis nr. 3 dansk logistik med jernbanen kontra vejnet eks. motervejsnet.

For ca. 3 år siden råbte jeg vagt i gevær, med snelast tabelen. I dag jeg har desværre ret, 150 tage er klappet sammen under denne vinters sne + små 1.000 tryk skader.

Derfor skal der maget hurtigt handling til nu, inden noget kan og vil gå galt på den nuværende E45 samt med trekants område motervejsnet. Dette område er lige som hvordan fredags mylder trafikken ud af København. Forskellen er blot den det er dagligt og det er i Jylland.

 • 0
 • 0

Jeg kan forstå at det i gennemsnit koster mindst 100 millioner per km at udvide en motorvej med éen ekstra vognbane i hver side, men kun 30 millioner per km at bygge en ny motorvej.

Hvordan hænger det lige sammen?

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten