Motion er afgørende for at holde hjernen ung

Et hold af forskere fra Taiwan har konstateret, at motion sætter gang i hjernens produktion af nervestamceller og progenitorceller i hippocampus. En produktion, som ellers plejer at gå i stå, når man bliver midaldrende.

Begge slags celler er multipotente og kan altså udvikle sig til mange forskellige slags celler, men progenitorceller er mere funktionsrettede end stamceller.

I kun 20 år har neuroforskere vidst, at hjernen er i stand til at reparere sig selv gennem en proces, der kaldes neurogenesis, og at det sker ved hjælp af stamceller og progenitorceller, der udvikles i hippocampus området. Men præcis hvordan det sker, og hvordan man sætter skub i processen, har været en gåde.

Det viser sig at være vækststimulering af stamceller, der betyder noget for vedligeholdelse af en midaldrende hjerne - ikke forekomsten af hormonet corticosteron. Det tyder på, at fysisk bevægelse holder hjernens reparationsmekanismer i højt gear. (Foto: Wikipedia) Illustration: Wikipedia

Hippocampus spiller en afgørende rolle for hukommelse og indlæring, og der findes beviser for, at disse hjernefunktioner bliver ringere, når stamcelleproduktionen falder.

Der sker imidlertid to ting, når alderen sætter ind. Ud over faldet i stamcelleproduktionen sker der en stigning i hormonet corticosteron. Forskerne ønskede at finde ud af, hvilken af de to forandringer, der betyder noget for neurogenesis.

Forskerne satte mus i fem forskellige aldersgrupper til at løbe i trædemøller i en time dagligt, mens de holdt øje med dyrenes niveauer af forskellige stoffer i hjernen. Fem kontrolgrupper fik ingen motion.

Som ventet havde de midaldrende mus en lav produktion af nye stamceller i hippocampus, kun fem procent af niveauet i de unge mus.

Men med en times daglig motion i trædemøllen steg produktionen af stamceller i de midaldrende mus med 200 procent i forhold til den ikke-motionerende testgruppe. Samtidig steg overlevelsesprocenten af disse celler med 170 procent. Og mængden af corticosteron hos de ældre mus forblev uændret trods motionen. Hormonet havde altså ingen betydning.

Produktionen af stamceller steg dog endnu mere hos de unge mus, der motionerede.

Konklusionen blev altså, at det er vækstfaktoren hos stamcellerne, der betyder noget for hjernens vedlighold. Og denne vækst er forbundet med fysisk aktivitet.

Lignende opdagelser hos mus har tidligere vist sig også at holde stik hos mennesker.

Dokumentation

http://www.the-aps.org/press/journal/08/40.htm
Artikel fra 2007 om neurogenesis

Emner : Kemi