Moses skal dele Venedigs vande

Hundrede dage om året står Markuspladsen i Venedig under vand, og enkelte opportunister lejer kajakker ud til turisterne, så de kan padle sig rundt mellem de berømte paladser. Nu vil den italienske regering imidlertid hjælpe den synkende by, og det er blevet bestemt, at der skal etableres højvandsporte ved indsejlingen til Venedigs lagune.

Et konsortium ved navn Venezia Nuova har af regeringen fået stillet 25 milliarder kroner til rådighed til et redningsprojekt kaldet Moses (Modulo Sperimentale Elettromeccanico systemet).

I Moses-projektet, eller det eksperimentelle elektromekaniske modulsystem, opsætter man i december 79 mobile flodporte, der er 20 meter brede, 30 meter lange og fem meter tykke. Portene skal ligge i et fundament i havbunden og ved behov pumpes de fulde af luft, så den ene side vipper op og danner en barriere mod havet. Det skal lukke for tidevandet, når vandstanden er mere end en meter over normalen.

I London og Rotterdam har man også systemer af tidevandsporte, men rent landskabsarkitektonisk er de uheldige. Italiens regering ønskede en konstruktion, der ikke ødelægger det smukke, venezianske landskab. Så de 300 tons tunge porte lægges ned på havbunden, når der ikke er brug for dem.

Når der varsles en meter højvande, pumpes der luft i portene, så de tømmes for vand, vipper op og spærrer for tidevandsbølgen. Efter højvandet fyldes de atter med vand og vipper ned på havbunden. Man regner med at portene kun skal i aktion en halv snes gange om året, og derfor vil deres aflukning af lagunen i alt være så kortvarig, at den ingen effekt har på dyre- og plantelivet i det smukke hav ud for den synkende by.