Monsanto trækker sig: Slut med genmodificerede afgrøder i Danmark

Dyrkning af genmodificerede afgrøder i Danmark har indtil videre været på forsøgsbasis, som skulle føre til en egentlig produktion af eksempelvis genmodificerede majs på danske marker.

De sidste markforsøg i Danmark har virksomheden bag, Monsanto, nu stoppet. Selskabet har testet mulighederne for produktion af forskellige genmodificerede afgrøder i Danmark, men på grund af blandt andet forbrugernes modstand mod GMO-fødevarer og dårlige forsøgsresultater er det helt slut.

Det betyder, at alle fødevirksomheder har opgivet genmodificerede afgrøder i Danmark – og det meste af Europa.

NaturErhversstyrelsen, som i samarbejde med Miljøstyrelsen er myndighed i forbindelse med forsøg med GM-afgrøder i Danmark, bekræfter, at det er slut med forsøg i Danmark, men bemærker dog, at der i princippet kan komme anmodning om nye markforsøg i fremtiden.

Dokumentation

Artikel på dr.dk.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Mindre marked til Monster-anto jo bedre!

Endelig vandt forbrugeren - godt gået!

 • 9
 • 12

Der er noget ved situationen eksemplificeret ved ovenstående kommentar, der minder om den ubehagelige måde viden og fremskridt er blevet bekæmpet på igennem historien. Kan 'debatniveauet' i sin vrængende attitude blive lavere?

I middeladeren kunne videnskabsfolk komme i fængsel for at præsentere viden der viste at jorden er rund. Folk der arbejdede på oplysning og fremskridt blev forfulgt af datidens mørkemænd. I nyere tid har vi været vidne til bogbrændinger forestået af politiske aktivister, og i forbindelse med genmodificerede afgrøder har såkaldte miljøaktivister flere gange ødelagt forsøg med genmodificerede planter - viden og fremskridt indenfor området bliver miskrediteret og udslettet.

Miljøaktivister har også truet universiteter til at indstille forsøg, der skal give viden om genmodificerede planter. Miljøaktivisterne har vundet og videnskaben har tabt. Her har Greenpeace spillet en ubehagelig rolle som mørkemænd og mærkeligt nok er der ingen, der ser det alvorlige demokratiske problem når magtfulde internationale organisationer hindrer gennemførelse af forskningsprojekter og undertrykker tilvejebringelse af ny viden.

I dag er det i den vestlige verden ikke præster og religiøse fanatikere der bekæmper viden og indsigt, men undertrykkelsen forestås i stedet af medieorienterede organisationer som f.eks. Greenpeace godt hjulpet af ukritiske og uvidende journalister (som lader sig prostituere i Greenpeace's iscenesatte medieshows). Dette ubehagelige uvidenhedskartel sætter dagsorden og bærer ved til bålene, der i overført betydning fortærer videnskaben, fremskridt og almindelig sund fornuft.

Hvorfor frygter man den viden forskning og forsøg kan give?

Hvad er det befolkningen ikke må vide når man jubler over at der ikke længere bliver lavet forsøg og undersøgelser af genmodificerede afgrøder?

Greenpeace og deres disciple fremstår som inkvisatorer, der som tidligere tiders heksejægere jager noget de ikke forstår, men får til at fremstå som farlig heksekunst. Og den af uvidenhedskartellet 'uddannede' og fordummede forbruger står og jubler.

Hundreder af millioner af mennesker og dyr har dagligt i mange år spist disse afgrøder som via underlødige miljøorganisationers skræmmekampagner nærmest påstås at være frembragt ved brug af ond heksekunst. Men som noget helt unikt i hele menneskehedens historie er der ikke et eneste videnskabeligt dokummenteret eksempel på at menensker er kommet til skade af indtage disse afgrøder.

Vi har brug for kreativitet, nye teknologier, klogskab og viden, men for første gang i historien får de nye generationer i Danmark lavere uddannelse og dermed mindre viden og indsigt. Uvidenhedskartellet har kronede dage.

 • 14
 • 8

Nu er det jo heldigvis bare et firma som har droppet os har droppet os. Der foregår stadig masser af forskning genetisk modficerede afgrøder. Herunder afgrøder med noget mere rafinerede egenskaber end herbicidresistens.

Men jeg kan godt forstå Monsanto ikke gider beskæftige sig med et lille bitte marked der er så besværligt. Der er jo en hel verden udenfor som skriger på mere GMO:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gmo...

Spørgsmålet er ikke hvad det koster Monsanto at droppe os. Spørgsmålet er hvad det koster os at blive droppet.

 • 11
 • 5

Velkommen tilbage i debatten Finn Okkels. - Jeg trækker mig også - som dig - tilbage i perioder for at samle motivation. - At debattere her er faktisk til tider så ubehageligt, at det bruger en masse energi i stedet for at give energi, som det at udbrede den viden, man er stolt af at have erhvervet, til entusiastiske mennesker, giver.

Hvad, der tvinger mig tilbage, er, at se når uvidenhedsbevægelserne får så stærk magt, at det bringer folk i fortvivlelse pga. arbejdsløshed og mangel på et positivt engagement - og de så begynder at bruge våben og vold. - Da er det, man igen bliver mindet om, at “pennen” er det bedste “våben” for fred.

Ironisk nok var der i dag på forsiden her overskrifter både om stop for GMO-forsøg i Danmark, og at danskerne lader hånt om ernæringsråd. Det bekræfter min tese om, hvorfor det er gået så galt i Danmark mht. frygt for det moderne samfund: - Antiamerikanismen

Jeg var selv ganske tæt involveret i 68er-bevægelsen, og da de socialistiske “fyrtårne” manglede resultater at vise frem, blev “reklamen” for paradiset i højere og højere grad at håne alt det, alternativet stod for. - Ingen socialistiske lande ville fremme sundt kosthold, idet det ville øge utilfredsheden ved det faktum, at de lande ikke kunne levere sunde fødevarer. - At gøre vestlige produkter “farlige” gav dem tilmed en undskyldning for heller ikke at kunne levere dem.

Desværre er denne historiske bevidsthed både undertrykket af den “venstreorienterede” intelligentsia - der i Danmark siden Brandes har udgjort en større del af venstrefløjen end i andre lande - og svag pga. manglende entusiasme i skolerne.

Vi har dog en vanskelig balance at holde, idet vi burde være rent saglige i vor argumentation. En del folk - som Per A Hansen f.eks. - holder sig næsten til det, men da bliver man næsten en “Komiske Ali” i “bogbrændernes” og heksejægernes øjne. - Derfor må man også gøre det klart, hvad “sygdommen” består af. - Ikke mindst for at påvirke de mediefolk og politikere, der - om ikke er ansvarlige for “sygdommen” - så dog er de eneste, der kan gøre noget ved den.

Mvh Peder Wirstad

 • 12
 • 7

"Det bekræfter min tese om, hvorfor det er gået så galt i Danmark mht. frygt for det moderne samfund: - Antiamerikanismen"

Det er nok et element, men vi adopterer jo også i stigende grad yderligtgående amerikansk tankegods. Simplehen fordi søgende mennesker havner i en amerikansk domineret blogsfære. Af relevans for GMO spørgsmålet kan nævnes;

Kreationismen som er genfødt i USA.

Monsantofobien som udspringer af et langt forløb mellem den amerikanske venstrefløj og Monsanto (Manhattan projektet, agent orange mm.)

 • 9
 • 2

Det er nok et element, men vi adopterer jo også i stigende grad yderligtgående amerikansk tankegods

Ja, men alle argumenterne mod det moderne samfund får/fik vi (også Sovjet) da fra de samme lande, hvor det er udviklet. Der er der ytringsfrihed, og da fremgang skyldes kritk af det, der ikke virker optimalt, florerer de negative udsagn. Da er det modtagerens grundlæggende bias, der bestemmer, hvad man lægger vægt på - for der er jo også positive udsagn. - Cherry-picking er typisk for folk, der er så usikre, at de må støtte sig til absolutter, fordi det er for usikkert at støtte sig til videnskaben, som hele tiden finder nye "sandheder".

Mvh Peder Wirstad

 • 8
 • 5

Monsanto har vel vurderet at forsøgene ikke ville føre til et kommercielt produkt med indtjenings muligheder. Dårlige forsøgs resultater og manglende efterspørgsel er vel årsagen. Hvem siger at man automatisk får et højre udbytte, bedre ernæring indhold eller billigere afgrøde, med GMO. "udtrådte sålelæder, der går for oksekød i Danmark" et rest produkt for vores mælke eksport. At betegne hormon pumpede bøffer, som bedre kvalitet? Det er bare en måde at få kilo prisen ned på. Det er faktisk muligt at købe god kvalitets kød fra kødkvæg i Danmark.

 • 6
 • 0

Jeg har, siden jeg hørte om det, fundet det en smule suspekt, at en fabrik der laver diverse gifte til landbruget gik så kraftigt ind i genmodificering. Genmodificerede afgrøder kan måske være et gode, hvis man har styr på det, men det minder lidt for meget om en fabrik der både laver panser og granater til at gennembryde det.

 • 11
 • 3

Og et skridt i den rigtige retning.

Finn Okkels skriver om uvidenhed, men berører ikke det problematiske i, at ingen af os dybest set forstår DNA-koden og aldrig kommer til det, men alligevel forsøger man at bestemme hvordan den skal være og ved metoder naturen ikke lægger op til, samt slipper GMO-erne ud i naturen.

Peder Wirstad gør sig igen forestillinger om folks politiske ståsted o.a.

Med genmanipulation kan man lave forandringer i DNA-et som ikke ville kunne ske ved processerne i naturlig DNA-skabelsen. Man kan også fremstille ændringer, som teoretisk set ville kunne ske naturligt i løbet af flere generationer, men som i praksis ville blive stoppet af, at nogle af mellem-generationerne ikke er levedygtige eller ikke konkurrencedygtige; denne naturlige barriere er brudt, når man genmanipulerer. Det kan den selvfølgelig også i nogen grad være i andre tilfælde: f.x. hvis man lader forædlingen styre af beregninger af, hvilke forældreindivider der skal parres for at opnå bestemte genetiske forandringer, og som først over flere generationer fører til noget godt - eller i hvert fald noget man tror man kan bruge.

Foruden at se på det enkelte individ og dets DNA og egenskaber, kan man se på en population af individer og hvilke egenskaber kommende generationer vil få. Genmanipulation kan have sat en udvikling igang, som først bliver tydelig efter flere generationer af GMO-er.

Hvilke forringelser er det så vi risikerer?

Måske ligefrem at planterne bliver giftige eller holder op med at kunne vokse? Uønsket forbedret konkurrenceevne som får planterne til at sprede sig voldsomt i naturen? Måske. Måske ikke.

Nogle forringelser er det nærliggende at frygte. Forringelser af

• stofsammensætningen, så deres kulinariske potentiale eller sundhedsværdi falder.

• udsende, lugt.

Selvfølgelig kan der også ske den slags forringelser ved traditionel avl. Men med GMO-er er det mere sandsynligt, at der opstår permanente forringelser, som man ikke kan gøre noget ved, og som er svære i det hele taget at beskrive. Desuden kan der som nævnt ovenfor være skabt eskalerende forringelser, som bliver mere og mere fremtrædende generation efter generation.

• konkurrencedygtighed overfor planter og modstandskraft overfor angreb og dermed vores mulighed for at dyrke dem uden brug af pesticider eller i det hele taget opnå et udbytte.

• samspillet med naturen.

Forædlingsteknikker som bygger på fremkaldelse af mutationer, er det for mig at se næsten ligeså forrykt at bruge som genmanipulation, og de burde måske være dækket af denne betegnelse. Når man bombarderer en masse gener for at skabe mutationer, kan det ikke rigtig sammenlignes med mutationer i naturen, hvor hver enkelt mutation testes i konkurrence med andre individer, som for størstedelens vedkommende ikke har muteret.

Ødelæggelse af naturens genetiske orden er en enorm forbrydelse mod vores efterkommere, så vi må stoppe med genmanipulation samt forædlingsteknik som benytter mutationer.

 • 5
 • 6

Selv uden genmanipulation, men blot ved almindeligt avlsarbejde, kan visse egenskaber forsvinde. Egenskaber som man ikke kan avle tilbage. Derfor har man for planter lavet genbanken på Svalbard og andre steder prøver man at holde bestande af mere oprindelige husdyr. Man bruger mange penge på at beskytte nogle få vilde dyr (frøer), det var måske bedre at bruge penge på at bevare mulighederne i vores husdyr.

 • 5
 • 1

Først en rettelse: 'udsende, lugt' -> 'udseende, lugt'

Selv uden genmanipulation, men blot ved almindeligt avlsarbejde, kan visse egenskaber forsvinde. Egenskaber som man ikke kan avle tilbage. Derfor har man for planter lavet genbanken på Svalbard og andre steder prøver man at holde bestande af mere oprindelige husdyr.

Det er vigtigt at have varierede populationer.

Man bruger mange penge på at beskytte nogle få vilde dyr (frøer), det var måske bedre at bruge penge på at bevare mulighederne i vores husdyr.

Hvorfor skal de ting stilles op mod hinanden? Men selvfølgelig kan man gøre det mere eller mindre fornuftigt.

 • 2
 • 0

Der er stadigvæk marker med GM planter i Danmark - på forsøgsbasis. Desuden bruger vi masser af GM mikroorganismer, også i fødevarerproduktion. Så vi spiser masser af GM produkter.

 • 4
 • 1

Finn Okkels skriver om uvidenhed, men berører ikke det problematiske i, at ingen af os dybest set forstår DNA-koden og aldrig kommer til det, men alligevel forsøger man at bestemme hvordan den skal være og ved metoder naturen ikke lægger op til, samt slipper GMO-erne ud i naturen.

Jamen, mener du virkelig at man skal undlade at få viden og lave forsøg når der er ting man ikke ved?

Søger man viden og ønsker at tage beslutninger baseret på viden og indsigt er der jo tale om et stort nederlag når man ikke længere laver forsøg.

Iøvrigt er selve plante-gensplejsningsteknikken naturlig og i naturen overføres der også gener og arvemateriale mellem ubeslægtede individer (f.eks. fra bakterier til planter).

Tilsyneladende mangler du viden og indsigt i det emne du debatterer. Det mærkelige er at du så glæder dig når muligheden for at få mere viden forsvinder.

Alle de eksempler du giver på at vore afgrøder skulle forringes ved brug gensplejsningsteknologi er ikke korrekte og ikke i overenstemmelse med den viden man har.

Ved brug af genteknologi kan man netop lave præcise ændringer uden at ændre de øvrige egenskaber i planten. Det er ikke muligt med traditionel forædling baseret på krydsninger.

Alle de afgrøder vi dyrker i dag, herunder i det økologiske jordbrug, er skabt ved bl.a. brug af den mutationsforædling du også er imod. Desuden er hovedparten af de store afgrøder som arter unaturlige. Det gælder f.eks. raps, hvede og økologernes Triticale. Disse plantearter findes slet ikke naturligt og i de tilfælde har man sammenbragt titusinder af gener som aldrig før har været bragt sammen - og sådanne planter udgør på verdensplan en meget stor del af hele gartneri- og landbrugsproduktionen. Ved brug af genteknologi tilføjer man typiske et gen eller ganske få gener til en plante og bagefter undersøger man omhyggeligt om der er sket noget uhensigtsmæssigt. Genmodificerede planter skal modsat planter frembragt på anden vis godkendes og i den forbindelse skal man bevise at de genmodificerede planter er sunde. Det har man ikke gjort og gør man ikke i den traditionelle forædling, hvor man rent faktisk ofte får lavetr giftige planter. Hvede er f.eks. kendt for at fremkalde den alvorlige sygdom cøliaki (forårsages af gluten i hveden), raps danner de giftige glucosinolater, som også er hormonforstyrrende og ødelægger skjoldbruskkirtlen osv. osv.

Ved hjælp af genteknologi har forædlere lavet insektresistente planter, der ikke skal sprøjtes, ved hjælp af et gen fra en bakterie. Den bakterie genet kommer fra bruges og udspredes i levende live i det økologiske jordbrug i bl.a. Danmark. Modsat den genmodificerede planter kan bakterien uden vi ser det brede sig til naboernes haver og marker og også i naturen, hvor vi risikerer at bakterien f.eks. udrydder sommerfuglene, hvis larver bakterien bormalt angriber og dræber. Den slags sker ikke når man dyrker de insektresistente planter der har fået tilført et gen.

Dit indlæg er et tydeligt eksempel at man kan have forestillinger og frygt og holdninger der bygger på ren og skær uvidenhed.

Der findes som nævnt ingen videnskabeligt dokummenterede eksempler på at man har lavet noget tilsvarende eller at folk er blev syge af at spise genmodificerede fødevarer - tiltrods for at hundreder af millioner af mennesker og dyr dagligt indtager fødevarer og foder fra sådanne afgrøder - hvorfor så i sin uvidenhed frygte at afgrøderne er farlige?

Jeg håber vi fremover kan debattere og bygge vore holdninger på viden.

 • 8
 • 6

Jeg kan godt følge både argumenterne for og imod gensplejsede afgrøder.

En af de ting der taler for, at man godt kan gøre det, er jo at det sker i stor udstrækning allerede inden for produktion af f.eks. Lysin, Penicillin m.v, hvor man bestråler svampene med kraftigt UV-lys, for at skabe "naturlige" mutationer for at forhøje udbyttet. (man nedbryder diverse inhibitorer og signaler). Men dette er (eller var, det er noget tid siden jeg sidst arbejdede med det), kun lovligt hvis der anvendes UV-lys og mutationen derved sker naturligt - er ikke vidende om det er blevet lovligt at ændre lige præcis de gener man gerne vil.

Så på den baggrund kan man jo argumentere for, at der ikke skulle være noget til hinder for at tage skridtet videre, og begynde at skifte specifikke gener ud, idet det jo er gået godt tidligere, med den naturlige mutation (og kan den måske bruges?). Desuden skal der en hel del forskellige genmodifikationer til at ændre en plantes udseende, form m.v radikalt som mange af skeptikerne mener genmodifikation vil. Og i en eller anden forstand har skeptikerne jo også ret, for vi kan jo kun måle og føle på, hvad der er sket og ikke hvad der vil ske. Hvem ved om en modifikation af gen x i majs, kan medføre at efter en sæson sker der noget med gen y og z, som så igen påvirker generne k l m og p ?

Det som jeg savner lidt i debatten, er viden fra skeptikkerne om at f.eks. genmodificerede majs efter x antal år, er begyndt at smage af tomat og blevet blå? For omvendt har vi jo rigtig mange data for, at der ikke er sket noget, og på den baggrund ser jeg det som ærgligt at en firma opgiver forretningen på grund af den føromtalte uvidenhed og frygt.

/Anders

 • 2
 • 2

Dansk landbrug klarer sig forhåbentlig uden Monsantos herbicidtolerante afgrøder på danske marker. Landmændene bruger jo bare et andet ukrudtsmiddel end glyphosat. Det er vigtigere at tage stilling til de mere avancerede GM-afgrøder, der er under udvikling. Før man tager stilling, bør man vide lidt mere om disse afgrøders egenskaber. Der er nogle eksempler i en serie film, som vi netop har offentliggjort. Se http://foodfortalk.dk/

Venlig hilsen Inga

 • 7
 • 1

@Finn Okkels

Jeg har ikke frygt for viden om GMO og DNA. Jeg har erkendt at det dybest set ikke er muligt at forstå DNA-et - hverken præcis hvordan det afgør de fysiske og kemiske forhold, de organismer der bærer det har, eller sammenhængen mellem disse forhold og organismens egenskaber generelt, det er for komplekst.

Hvis du ikke har erkendt det, har jeg ingen grund til at tro på dine forsvar for GMO. Hvis du har erkendt det, vil der muligvis være tilfælde hvor du vil kunne sandsynliggøre (overfor dig selv) at en given genmanipulation er acceptabel. Der vil stadig være risiko for at andre (eller dig selv for den sags skyld) accepterer genmanipulationer som ødelægger naturens orden (ved godt traditionel forædling kan kaldes kunstig o.s.v.).

Din fokuseren på, at dyr og mennesker har spist masser af GMO uden at tage skade, giver mig grund til at tænke, at du negligerer farerne ved GMO. Du skriver godt nok, at plantegensplejsningsteknikken er naturlig; jeg er lægmand men forholder mig stærkt tvivlende overfor det.

m.h.t mutationsteknikker er jeg ikke så fastlåst i min holdning som jeg nok fremstod. Men det er et dilemma - jeg kan skrive at det skal stoppes helt, fordi jeg ikke ved hvor stor forsigtighed der udvises, eller jeg kan fokusere på, at det muligvis kan gøres på en fornuftig måde. I hvert fald stiger risikoen for, at der ødelægges for mange gener jo længere tid (jo flere gange (og på de samme afgrøder)) man skaber mutationer.

 • 6
 • 8

Enkeltpersoners politiske “ståsted”, tror jeg aldrig, jeg har udtalt mig om i nogen offentlig debat.

Når man læser en debat som denne, er det meget slående, at der må være sket en radikal forandring af danskeres holdning til modernitetens, videnskabens og teknologiens evne til at forbedre vor velfærd og løse vore (og naturens) helseproblemer.

Danmark var indtil for få år siden - og er det måske endnu? - det land i verden, hvor den højteknologiske andel af industrieksporten var størst. Dansk landbrug har siden omlægningen af produktionen og eksporten fra korn og lidt kvæg til “smør flæsk og æg” i slutningen af det 19. århundrede haft en helt unik position i verden. - Både ved at have verdens mest videnbaserede fødevareproduktion, men også ved at dansk landbrug som det eneste i verden kunne opnå priser, der var mere profitable end industriprodukter, og som derfor kunne løfte dansk økonomi op til en af verdens bedste uden at landet havde mineralske råstoffer eller kolonier i nævneværdige mængder.

Jeg skulle meget gerne have deltaget i en saglig debat om den teknologiske udvikling. Heldigvis har vi dog - endnu - højtuddannede folk med direkte branchekendskab - som Finn Okkels og Inga Back - der kan gøre det. - Men for øjeblikket er det faktisk vigtigere med en analyse af, hvorfor dette markante skift i danskerens fremskridtstro er sket, så debatten ikke bliver helt “religiøs”. - Det er ikke at sætte politiske mærkelapper på folk. Unge mennesker kan f.eks. i dag være stærkt højreorienterede og alligevel være stærkt påvirket af sovjettidens antikapitalistiske propaganda.

Mvh Peder Wirstad

 • 8
 • 4

Jeg har holdt foredrag for en del gymnasieklasser for nyligt, og jeg har observeret en meget tydelig forskel mellem de unges syn på ny teknologi og de synspunkter, som jeg ofte møder hos folk over 30.

Gymnasieeleverne vil vide, hvordan man gensplejser planter, og hvad man kan bruge planterne til. De er blevet tudet ørerne fulde om alskens miljøproblemer og ressourcer, der slipper op, så de er på udkig efter løsninger. Det er jo dem, som det går ud over, hvis der bliver truffet uhensigtsmæssige beslutninger nu.

De unge foretager selvstændigt en afvejning af fordele og ulemper - hvor stort er det problem, som skal løses, og hvad er risikoen ved forskellige mulige løsninger?

Før jeg bliver anklaget for at hjernevaske de unge til at elske GMO, så vil jeg gøre opmærksom på, at jeg både giver eksempler på konventionelt forædlede afgrøder og GM-afgrøder og gennemgår forskellen på metoderne. Foredraget hedder "Fra vild plante til gensplejset afgrøse", så der er også lidt med om genetiske ændringer i forbindelse med domesticering af vilde planter.

Venlig hilsen Inga

 • 7
 • 5

Monsanto trækker sig overhovedet ikke ud af hverken Danmark eller Europa Man vil gerne have os til at tro det. Men i alt foder man køber til sine dyr ER der GMO i - medmindre det er øko. Men så vidt jeg husker kan økologer "blot" nøjes med økologisk foder 50% og resten konventionelt produceret. Dvs sprøjtet. Så fra mit synspunkt snydes vi igen. Monsanto har fået myndighedernes blå stempel. Blot har man glemt at gøre befolkningen ABSOLUT klar over at fx kødet i butikker ikke mærkes med om det indeholder foder af GMO fodrede dyr. Det er horribelt og direkte ulækkert. Forargeligt. Men man vil os det godt og vores alles sundhed. Fødevareminister taler mod bedre viden eller også er hun misinformeret. Eller bare ikke uptodate med info om fakta vedr. GMO og Producenten. Firmaet Dow og Monsanto var sammen ansvarlige for at Vietnam fik dioxin sprøjtet ud over landet og den dag i dag - er mennesker der lider forfærdelige deformiteter og blir ikke så gamle. Agent Orange sagde man - og DDT - var "SAFE"! For hvem? de gamle krigsveteraner eller befolknigen i Vietnam? Nej biotek industrien har mange liv på samvittigheden. Genetisk roulette.Menneskehedens udryddelse. G=GOD M=MOVE O=OVER

 • 5
 • 7

@Anna Thygesen:

Blot har man glemt at gøre befolkningen ABSOLUT klar over at fx kødet i butikker ikke mærkes med om det indeholder foder af GMO fodrede dyr. Det er horribelt og direkte ulækkert. Forargeligt. Men man vil os det godt og vores alles sundhed. Fødevareminister taler mod bedre viden eller også er hun misinformeret

Her er det helt klart dig der ikke har sat dig ind og forstået det emne du deltager i en debat om.

Kød indeholder ikke "foder af GMO fodrede dyr" eller gener fra GM-planter. Så i den forbindelse er der såmænd ingen der snyder dig - du snyder blot dig selv, for det du kommer med så voldsomme og nærmest hadefulde udfald imod er blot noget der findes i din egen fantasi.

På sin vis er du undskyldt for problemet er jo netop den massive misinformation som såkaldte miljøaktivister og - organisationer udspreder om GMO på Nettet og i medierne. Det er dem der snyder dig og ikke myndighederne, Fødevaremionisteren eller Monsanto. Hvorfor disse aktivister og organisationer udspreder denne misinformation og får folk som dig, Anna Thygesen, til tro at din sundhed er truet er mig en gåde. Der er jo nok reelle miljø- og sundhedsproblemer at tage fat på.

Jeg forstår ikke hvad meningen er med at deltage aktivt i en debat om et emne man ikke har sat sig ind i ...

Jeg håber vi fremover kan debattere og bygge vore holdninger på viden.

 • 6
 • 7

@ Anna Thygesen: quote id=533219] Nej biotek industrien har mange liv på samvittigheden. Genetisk roulette.Menneskehedens udryddelse [/quote]

Dette er også en ejendommelig påstand, idet genmodificerede afgrøder aldrig har forårsaget et eneste dødsfald eller alvorlig sygdom. Hvorfor så komme med påstanden?

Med hensyn til dioxin er det faktisk det statsautoriserede økologiske jordbrugs produkter og f.eks. æg fra fritgående høns, der er påvist at have det højeste indhold og også overskrider grænseværdien for det ekstremt farlige stof ( http://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/P... og http://jyllands-posten.dk/indland/ECE33693... ) .

Genmodificerede afgrøder er desuden i videnskabelige forsøg påvist at have et betydeligt lavere indhold af kræftfremkaldende og hormonforstyrrende mykotoksiner end økologiske og konventionelle afgrøder. Dertil kommer en lang række positive virkninger. F.eks. har den nuværende dyrkning af GM-afgrøder reduceret forureningen med CO2 og den dermed forbundne påvirkning af biodiversiteten med hvad der svarer til at man fjernede 10 millioner biler fra vejene.

Jeg gætter på at i de lande hvor man dyrker GM-afgrøder kan rigtigt mange mennesker takke dyrkningen og brugen af genmodificerede afgrøder for at de ikke har fået kræft, ikke har fået børn med misdannelser eller er blevet barnløse.

Desværre kan vi der gerne vil tilbyde især vore børn sunde produkter, f.eks. cornflakes fra GM-majs med ekstra-lavt indhold af mykotoksiner, ikke købe disse sunde produkter i Danmark og EU. Det kan vi takke miljøorganisationer som Greenpeace for, men vil Greenpeace også påtage sig ansvaret for de sundhedsskader deres misinformationskampagner forårsager på f.eks. børn? I denne debat ser hvor succesfulde Greenpace har været - uvidenheden blomstrer og bliver udstillet ...

Er det rimeligt at Greenpeace eller såkaldte miljøaktivister f.eks. via bl.a. blokader, trusler, hærværksaktioner og ødelæggelse af forsøg kan hindre at vore børn får sunde fødevarer?

Her er et sammendrag af en videnskabelig artikel om emnet :

Mycotoxin reduction in Bt corn: potential economic, health, and regulatory impacts.

Wu F.

Abstract Genetically modified (GM) Bt corn, through the pest protection that it confers, has lower levels of mycotoxins: toxic and carcinogenic chemicals produced as secondary metabolites of fungi that colonize crops. In some cases, the reduction of mycotoxins afforded by Bt corn is significant enough to have an economic impact, both in terms of domestic markets and international trade. In less developed countries where certain mycotoxins are significant contaminants of food, Bt corn adoption, by virtue of its mycotoxin reduction, may even improve human and animal health. This paper describes an integrated assessment model that analyzes the economic and health impacts of two mycotoxins in corn: fumonisin and aflatoxin. It was found that excessively strict standards of these two mycotoxins could result in global trade losses in the hundreds of millions US dollars annually, with the US, China, and Argentina suffering the greatest losses. The paper then discusses the evidence for Bt corn's lower levels of contamination of fumonisin and aflatoxin, and estimates economic impacts in the United States. A total benefit of Bt corn's reduction of fumonisin and aflatoxin in the US was estimated at 23 million dollars annually. Finally, the paper examines the potential policy impacts of Bt corn's mycotoxin reduction, on nations that are making a decision on whether to allow commercialization of this genetically modified crop

Ref. : Transgenic Res. 2006 Jun;15(3):277-89.

 • 6
 • 6

@fin ukrudt mit navn staver du forkert. måske du på samme måde overser de små detaljer når du selv har valgt at tro - for det handler åbenbart om tro for dig og en masse andre individer - der i videnskabens navn påberåber sig videnskabelig dokumentation på at GMO er fuldstændig harmløs!

Nu er det bare sådan, at der faktisk eksperter udenfor GMO samt tidligere ansatte forskere, der til deres egen store forbavselse kom frem til - meget mod Monsantos vilje - offentliggjorde de alvorlige skadelige effekter som GMO skaber. Det har ikke noget med mig som person at gøre. Jeg er udemærket klar over, at nogle faggrupper ikke kan tåle at "andre dødelige og uvedkommende" tillader sig at blande sig i debatten i ing.dk Det er jo også uhørt i dagens Danmark! Hvad bilder jeg mig ind?

 • 6
 • 3

Til de læsere der gerne vil læse og virkelig anser det som deres pligt at orientere sig lidt dybere end "vores eksperter på ing.dk" og myndigheds personer i vort land - har jeg nogle links til oplysninger og inspiration. Det er skræmmende og upartisk dokumentation fra internationalekilder. prn.fm/2013/06/11/nathan-daley-gmos-and-health-the-scientific Handler om GMOs and Health: Scientific Basis for Serious Concern and mmediate Action 11. juni 2013

Eller gå ind på hjemmesiden:naturalnews.com

Jeffrey Smith ved om nogen om GMO da han har researched og skrevet bøger om emnet og lavet filmen "Seeds of Death". Se på youtube.com

Health and Environment Alliance: "US Doctors call for immediate moratorium on GM foods. GM foods pose a serious health risk" states a new report from the American Academy of Environmental Medicine (AAEM). The position paper, released on the 19th May, calls for physicians to educate their patients, the medical community, and the public to avoid genetically modified foods and provide educational materials concerning health risks.

The er ikke længere et spørgsmål om GMO er skadeligt. Det er et faktum. GMO feed turns pig stomachs to much! Find shoking photos reveal severe damage caused by GM soy and corn....be my gest

 • 5
 • 6

GM foods pose a serious health risk" states a new report from the American Academy of Environmental Medicine (AAEM).

Ja hvis man vælger selektivt kun at læse materiale fra grupper, formet med det eksplicitte formål at støtte det synspunkt man selv har, så kan man nok være relativt sikker på, ikke at komme til at ændre sin opfattelse.

Iøvrigt "The AAEM has been cited as an illegitimate organization by Quackwatch, for promoting the diagnosis of multiple chemical sensitivity".

 • 5
 • 2

@jens olsen Det er så dansk om noget at falde i den samme krøft hvergang man ikke gider lege med bolden - men hellere vil sparke til "modparten" som burde være medspilleren.... der kan da ikke være nogen der bevidst ønsker at vi skal blive syge af madvarer fra korn og animalske produkter i Danmark,vel? men du kan jo høre udsendelsen om de canadiske landmænd der intimideres af Monsanto og deres sataniske metoder til at få overtaget markedet for salg af korn.uanset om det er GMO dyrket eller ej. Hvis en GMO dyrket mark spreder sine frø andre steder - så er det iøvrigt ligegyldigt om de kun ligger 2 km væk, eller 50 km væk fra marker der udelukkende dyrker økologiske afgrøder. Det er kun et spørgsmål om tid før alle afgrøder blir GMO. Uden undtagelse. Valget har disse landmænd ikke længere. Japanske forskere har forsket i Monsanto egen papir om deres produkter. Japserne siger at GMO er farligt og totalt anderledes end alt andet genetisk naturligt korn/planter.

Men igen kan jeg kun sige:se filmen:Monsanto A Documentary on GMO a must Watch på youtube.com Hvorfor på youtube.com Fordi de mainstream medier ikke viser ret meget af den virkelige verden med virkelige nyheder. Vi vises kun pseudo videnskab og pseudo forskning.....som ventet....intet nyt under solen.

Den eneste trøst vi har - er at der heldigvis er mennesker der ikke vil bøje nakken for den manipulation og korruption som foregår også på regeringsniveau! Monsantohar ansatte der bruger svingdøre i det amerikanske landbrugsministerium. Ministeren for landbrug er tidligere ansat i samme selskab. Nogle ansatte skifevis "arbejder" i FDA også og tilbage igen til Monsanto....ja, amerikanerne har ikke noget at skulle have sagt om godkendelserne. Der er forhåndsgodkendelse på alt fra Monsanto! Kommer ikke bag på nogen længere. Undesøg selv. Tag stilling efter du har brugt tiden på at chekke sandheden. Nej, man behøver ikke at være forsker for at forstå. Det er der biokemikere og lignende personer der tager sig af.

 • 3
 • 1

Måske nogen kan forklare os andre - hvorfor mansanto ansatte i europa, IKKE har lyst til at spise af deres egen produktion af GMO i deres kantine i frokostpausen. De gør de nemlig ikke. Hvorfor mon? Er det fordi de ved at det er det rene gift?

 • 2
 • 0

Fordi de mainstream medier ikke viser ret meget af den virkelige verden med virkelige nyheder. Vi vises kun pseudo videnskab og pseudo forskning.....som ventet....intet nyt under solen.

Ja alle tv-selskaber er nok i lommen på den hemmelige multinationale sammenslutning af GMO producenter! DR2 tør godt vise dokumentar fim der er kritiske mod USA's våbenindustri, men GMO mafiaen tør de ikke trodse.

Men for lige at vende tilbage til virkelighedens verden. Kan du så ikke lige forklare mig noget jeg ikke forstår.

Hvordan kan man være imod produkter fremstillet af organismer avlet ved gensplejsning? Jeg kan forstå hvordan man være kritisk til et bestemt produkt, ud fra dette specifikke produkts egenskaber. Men hvordan kan man være imod en hele gruppe produkt ud fra den metode der er anvendt til at designe dem? Det svare vel til f.eks. at være imod alle produkter hvor finite elemente analyse har været anvendt i designet. Det synes ikke at give mening, eller hva'?

Hvis der ved f.eks. gensplejsning fremstilles en gennetisk forbedret majsart med høj tørkeresistens, der kan give langt bedreudbytte i Afrikas Shahel region, er det så skidt, og en ikke en majsart der bør dyrkes? Og havde det derimod været fint at dyrke majsarten hvis den var fremkommet ved mere traditonelt forældlingsarbejde?

Bare lige så jeg forstår dit synspunkt?

 • 4
 • 2

til de faste i GMO troen - hvis I vil af et ærligt hjerte have svar på en masse lidt tåbelige spørgsmål - så led og led selv. Der findes tonsvis af overbevisende dokumentation på området. Jeffrey Smidt kan sikkert opsnappes på sin adresse eller pr email - så er der efter lang tids søgen stadig er nogen med spørgsmål - så spørg myndighederne om rigtigheden af jeres undersøgelser!

De har sikkert de rigtige svar parate til tvivlerne.....amagermor spiser guleroer...

 • 1
 • 2

hvorfra ved du at majsarten er genetisk bedre? Æder du alt hvad der står skrevet bare fordi nogen fortæller dig at det er sådan? Eller er du trættekær?

Søg og søg og bliv ved med at søg. Hvis ikke man kener sin historie - blir man ved med at gentage den. TAG ikke nogen ord for gode vare - stil spørgsmål til alt hvad du får at vide Er Sandheden. Og så husk at følg pengestrømmen. Den der bestemmer hvilken musik der spilles er også den der betaler. Sådan har det været siden tidernes morgen når det gælder krig og alle kneb. Både før og nu.

 • 2
 • 0

il de faste i GMO troen - hvis I vil af et ærligt hjerte have svar på en masse lidt tåbelige spørgsmål - så led og led selv

Se, nu er det jo sådan, at det var et svar angående DIN holdning til at konkret spørgsmål jeg efterspurgte. Jeg går ikke ud fra at det er noget jeg lige kan finde på nette.t Men har du et link til et dokument, hvor du besvarer dette spørgsmål, så læser jeg gerne der, hvis bare du giver mig linket.

Jeg yder lige den servie at gentage spørgsmålet.

Hvordan kan man helt generelt være imod produkter fremstillet af organismer avlet ved gensplejsning? Jeg kan forstå hvordan man være kritisk til et bestemt produkt, ud fra dette specifikke produkts egenskaber. Men hvordan kan man være imod en hele gruppe produkt ud fra den metode der er anvendt til at designe dem? Hvis der ved f.eks. gensplejsning fremstilles en genetisk forbedret majsart med høj tørkeresistens, der kan give langt bedreudbytte i Afrikas Shahel region, er det så skidt, og en ikke en majsart der bør dyrkes? Og havde det derimod været fint at dyrke majsarten hvis den var fremkommet ved mere traditionelt forældlingsarbejde?

Bare lige så jeg forstår dit synspunkt?

 • 1
 • 3

hvorfra ved du at majsarten er genetisk bedre? Æder du alt hvad der står skrevet bare fordi nogen fortæller dig at det er sådan?

Jeg troede at du havde forstået, at det ikke var en bestemt konkret majsart jeg tænkte på. Jeg stillede spørgsmålet for at forstå din holdning til dyrkning af genetisk forbedrede plantearter.

Jeg vil kalde det en genetisk forbedring hvis plantearten er tørkeresistent med større udbytte. Jeg ser frem til at få mit spørgsmål besvaret!

Jeg finder det iøvrigt ganske trist, at du kalder folk trættekære, fordi de ikke taler dig efter munden men stiler opklarende spørgsmålet. Den diskussion, der gerne skulle bære demokratiet, består jo netop i en meningsudveksling ved dialog, hvor man uddyber sine synspunkter. Kun derved kan folk vel flytte sig, så enighed om objektivt sandsynlig bedste løsning kan nås.

 • 1
 • 3

@Jens Lund Jensen. Jeg erkender, at jeg ikke var opmærksom på studiets uredelighed. Det er meget beklageligt at den slags forekommer. Det ændrer dog ikke på min holdning til GMO. Monsanto har altid nægtet at udlevere såsæd til uafhængig forskning og deres egen forskning, som er basis for deres godkendelse i FDA, er baseret på forsøg af tre måneders varighed. Det er simpelthen for tyndt. Denne 'uvidenskabelige' erfaring er også tankevækkende. Bemærk at det drejer sig om en konventionel landmand. http://effektivtlandbrug.landbrugnet.dk/Ar....

 • 1
 • 2

Monsanto er det mest beskidte, lede og uvederhæftige møgfirma, som nogensinde har fået tilladelse til at etablere deres forbandele lede, svinske og forbryderiske aktiviteter i Europa. Tænk, at de bliver efterlignet af Beyer og andre lede firmaer!

 • 0
 • 2
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten