Møjsommeligt sorterede silde- og syltetøjsglas ender ofte som skodprodukter

Plus4. november 2021 kl. 06:4639
Hos Reiling i Næstved sorteres op mod 75 procent af alt dansk glasaffald. Men alt for meget godt glas går tabt på grund af dårlig håndtering, lyder det fra firmaet.
Illustration: Simon Freiesleben.
20 og 25 procent glasaffald har så ringe kvalitet, at det ikke kan genanvendes. Problemet er hjemmesorteringen.
Artiklen er ældre end 30 dage

Op mod en fjerdedel af det glas, der sendes til genanvendelse fra især husholdningernes affaldssortering, er så beskidt, pulveriseret eller sammenblandet med andet affald, at det ikke kan bruges til ny emballage. I stedet må de mange tusinde tons glas smeltes om til produkter, der gavner miljøet langt mindre, og bruges til f.eks. vejfyld.

Det viser tal fra ved genanvendelsesvirksomheden Reiling i Næstved, som årligt modtager 75 procent af alt glasaffald i Danmark, svarende til ca. 150.000 ton.

Gratis adgang i 30 dage

Tegn et gratis prøveabonnement og få adgang til alt PLUS-indhold på Ing.dk, Version2 og Radar, helt uden binding eller betalingsoplysninger.

Alternativt kan du købe et abonnement
remove_circle
Har du allerede et PLUS-abonnement eller klip?
close

Velkommen til PLUS

Da du er ved at tilmelde dig en gratis prøve beder vi dig hjælpe os med at gøre vores indhold mere relevant for dig, ved at vælge et eller flere emner der interesserer dig.

Vælg mindst et emne *
Du skal vælge en adgangskode til når du fremover skal logge ind på din brugerkonto.
visibility
Dit medlemskab giver adgang
Som medlem af IDA har du gratis adgang til PLUS-indhold, som en del af dit medlemskab. Fortsæt med MitIDA for at aktivere din adgang til indholdet.
Oplever du problemer med login, så skriv til os på websupport@ing.dk
Abonnementsfordele
vpn_key
Fuld adgang til Ing.dk, Version2 og Radar
Fuld digital adgang til PLUS-indhold på Ing.dk, Version2 og Radar, tilgængeligt på din computer, tablet og mobil.
drafts
Kuraterede nyhedsbreve
Det seneste nye fra branchen, leveret til din indbakke.
Adgang til andre medier
Hver måned får du 6 klip, som kan bruges til permanent at låse op for indhold på vores andre medier.
thumb_up
Adgang til debatten
Deltag i debatten med andre kloge læsere.
39 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
38
7. november 2021 kl. 00:34

MGP-fraktionen står naturligvis af Metal, Glas og Plast - beklager fejlen. En tokammerbil har to parallelle kamre med hver sit stempel og hver sit modhold - og komprimeringen kan formentlig indstilles individuelt.

Problemet med indsamling i komprimatorbil er den manglende kontrol inden aflæsning. Man får 'det hele med' inkl. fejlsorteringer. Og en hel del knuses. For at opnå rationel transport skal bilen tømmes i maxicontainere, så de to fraktioner hver for sig kan køres videre til de aktuelle modtageanlæg - og for glas taler vi om relativt lange transporter, da der så vidt vides kun er ét skårsorteringsanlæg i Danmark.

Ved indsamling i kuber og containere på genbrugspladserne er knusningsgraden meget mindre, der er flere modtageanlæg landet over og glasset behandles ganske anderledes.

Hos Kroghs flaskegenbrug aflæsses meget langsomt og med meget lille faldhøjde på et transportbånd, der fører flaskerne til modtagelsen, hvor de første / fleste fejlsorteringer fjernes og de hele emballager rejses op. Herefter kører de på transportbånd forbi en lang række scannere, hvor de hele, genbrugelige flasker tages ud, pakkes og stilles på lager til de sælges til genfyldning. Først når de er solgt bliver de skyllet og vasket, pakket i strækfolie og sendt til køberen.

De ikke genbrugelige flasker og hele glas farvesorteres - og føres til hver sin container, hvor de knuses.

Alle emballager (flasker og glas) renses for metal før knusning, så skårene er meget rene og kan køres direkte til glasværket. Tilbage er en lille mængde blandede skår og noget affald bestående af ikke genanvendeligt glas og andre materialer, som ikke må være i glasmassen.

Den tidligere så almindelige opsamlingsform har gennem mange år vist sin effektivitet og anvendelighed, men skulle partout laves om, fordi man så mente at kunne opnå en større indsamlet mængde. Problemet er blot, at man ikke har taget hensyn til funktionen. Der gik tidligere 15 - 20 % til genbrug - altså genfyldning. Den andel bliver med den nye ordning betydeligt mindre (fra indsamlingen hos enkelthusstande er den 0), så glasmængden falder i genanvendelseshierakiet.

Resultatet er formentlig, at den indsamlede mængde er større, men med en langt ringere værdi og en betydeligt mere omkostningstung indsamling - samt et langt større spild.

Kort sagt: Manglende viden og omtanke hos beslutningstagerne!

37
5. november 2021 kl. 15:03

Man kan naturligvis justere komprimeringsgraden, men bruge en sådan bil helt uden komprimering, tror jeg ikke er muligt

Finn - hvis nu samlede de hårde produkter (glas/ metal) i samme indhentning, kunne man vel nøjes med at skubbe det om mod forenden. Glas fylder jo kun mindre hvis man knuser det, og det skulle jo ikke være hensigten! Iøvrigt - komprimatorbilerne - er de separerede i hele længden?

De bløde produkter kan have brug for nogle hårde løft/ standsninger for at komme ud af containerne, og derfor synes jeg det er uheldigt at have hårde og bløde fraktioner i samme container

36
5. november 2021 kl. 14:45

Glas fra indsamling hos enkelthusstande afhentes i Fredensborg Kommune med en to-kammer komprimatorbil. Man kan naturligvis justere komprimeringsgraden, men bruge en sådan bil helt uden komprimering, tror jeg ikke er muligt. Det som ikke er knust ved afhentningen vil knuses yderligere ved omlastning inden transport til sortereanlæg.

Da det er en lang og dyr transport, vil jeg umiddelbart tro, at man sikrer fuldt læs i containerne. Dvs. at man ikke gør sig umage med at undgå knusning.

Det aktuelle indlæg fra sortereanlægget, hvor der gøres opmærksom på den meget store andel, som ikke kan genanvendes, tyder på, at det ikke kun er i Fredensborg, at sådanne forhold gør sig gældende.

35
5. november 2021 kl. 12:33

Diskussionen er - også - interessant i forhold til den debat, der handler om vores boform i fremtiden, set med klima-briller. Enfamiliehuset er bare ikke det smarte valg. Nu åbenbart heller ikke når det kommer til vores evne til at indsamle og genbruge ressourcer fra vores husholdninger.

Det er jo tidligere vist, at den enkeltes CO2-aftryk er væsentligt lavere, hvis man bor i etagebolig i en by med kort adgang på gåben eller cykel til indkøb, tandlæge, frisør osv osv. Se ikke mindst Simon Kjær Hansens 'Forsvar for storbyen', som beskriver, hvordan den gennemsnitlige københavners CO2-aftryk er halvt så stort som gennemsnitsdanskerens; bla. fordi man deler det meste med de fleste andre. Det er både synlige ting som legepladser og bybusser, men også alt det, som vi slet ikke ser. Med en enkelt rørledning kan man sende grøn fjernvarme til hundredvis af husstande. Det er alle de egentlig helt uerkendte deleordninger, som folk benytter sig af, der gør byen utroligt bæredygtig.

Åbenbart også, at man i byen deler affaldsstationer på gaden, som ikke kun hjælper til mindre transport, når de skal indsamles - men også til renere fraktioner!

34
5. november 2021 kl. 07:14

I Fredensborg Kommune indsamles glas særskilt i den ene del af en to-kammerspand - i det andet rum er der metal.

Og Fredensborg kommune komprimerer/knuser vel ikke glasset under indsamling, som du hævdede i #27, hvor du skrev

Ved at indføre husstandsindsamling af glas forventede man at få større mængder til genanvendelse, men man glemte noget: At husstandsindsamling medfører afhentning med komprimatorbiler, som igen via presning omskaber alt glasset til skår.

33
4. november 2021 kl. 23:15

I Fredensborg Kommune indsamles glas særskilt i den ene del af en to-kammerspand - i det andet rum er der metal.

Hvis man samler flere fraktioner i samme spand er problematikken en anden. I så fald vil der være et meget stort spild af samtlige fraktioner - jf. tidligere artikler fra sortereanlægget. Det har ført til, at den såkaldte MGP (metal, glas metal) fraktion skal ophøre, men de kommuner som har denne opdeling har et par år til at rette ind. Derfor findes denne fraktion stadig mange steder.

32
4. november 2021 kl. 20:31

Det er vist længe siden at emballage blev genbrugt. De gamle (øl)flasker der var tiltænkt til genbrug var væsentligt tykke end dem vi bruger idag. Som jeg husker det så blev en ølflaske genbrugt ca. 7 gange inden den måtte omsmeltes. Genbrug har en del ulemper.

En tidl. sammenligning hos Miljøstyrelsen viser ca.

  • 0.8 kg ækvlvalent CO2 aftryk/kg ved produktion ud fra oprindelige materialer
  • 0,1 kg ved egentlig genbrug (passer meget godt med 7 x brug af ølflasker)
  • 0,6 kg ved genopsmeltning

https://genanvend.mst.dk/tema/glas/# ("Hvorfor er genbrug og genanvendelse af glas godt for miljøet"; det fremgår, at siden ikke er opdateret siden 2017; ved derfor ikke om disse data stadig holder vand. Jeg har ikke lige fundet nyere tal, men genbrug ser bedre ud hér)

31
4. november 2021 kl. 20:27

indføre pantsystemer i højere grad?

Hvad med at bruge den arbejdskraft og den plads som forretningerne skal finansiere til pantautomater og evindelig oprydning, på konstruktive ting?

Mine tyskerdåser ryger til genbrug, alle flasker ligeledes.

Pant hører 30'erne til

30
4. november 2021 kl. 19:08

genbrugelige emballager blev taget fra til rengøring,

Det er vist længe sidean at emballage blev genbrugt. De gamle (øl)flasker der var tiltænkt til genbrug var væsentligt tykke end dem vi bruger idag. Som jeg husker det så blev en ølflaske genbrugt ca. 7 gange inden den måtte omsmeltes. Genbrug har en del ulemper. For det første er emballagen væsentligt tungere. Det giver et ret stort energiforbrug ved transport. Dernæst er det krasbørstige ting der bruges til rengøring, koncentret lud, noget stads at omgås. Til sidst have man en del problemer med restefterladenskaber i flaskerne (cigaretskod o.l.). Kort sagt så er genbrug af emballage ikke nødvendigvis en miljømæssigt god ide. Og glas smidt i naturen som glasskår forårsager mange skader og nedbrydes meget langsomt!

28
4. november 2021 kl. 17:03

Ved at indføre husstandsindsamling af glas forventede man at få større mængder til genanvendelse, men man glemte noget: At husstandsindsamling medfører afhentning med komprimatorbiler, som igen via presning omskaber alt glasset til skår.

En effektiv komprimering ville ikke bare knuse klas, men også pakke det grundigt sammen med det plast- og metal, der indsamles i samme fraktion. I min kommune komprimeres emballagefraktionen derfor ikke. Sker det i din kommune - eller forudsætter du bare, at de ikke har tænkt sig om?

27
4. november 2021 kl. 16:56

Ved at indføre husstandsindsamling af glas forventede man at få større mængder til genanvendelse, men man glemte noget: At husstandsindsamling medfører afhentning med komprimatorbiler, som igen via presning omskaber alt glasset til skår.

Da sorteringen ikke er 100 % korrekt og den indsamlede mængde derfor også vil indeholde små mængder porcelæn, små mængder metal og glas, som ikke er emballageglas, bliver det derfor nødvendigt at køre den indsamlede mængde til sortering - inden den kan genanvendes.

Da den blandede masse heller ikke er farvesorteret ender man med glas af absolut ringeste kvalitet - og som det fremgår af artiklen, med et meget stort spild til følge.

Så mon ikke den ekstra mængde, som man ønskede at indsamle, i stedet bliver negativ.

Tidligere indsamlede vi via kuber eller containere på genbrugspladserne. De indsamlede mængder blev behandlet skånsomt - dvs. med mindst mulig knusning - og leveret til et sortereanlæg, hvor genbrugelige emballager blev taget fra til rengøring, rensning og genfyldning, mens resten blev til farvesorterede skår og en sidste rest endte som affald, fordi der var iblandet fremmedlegemer, som ud over det nævnte også f.eks. er krystalglas, som har et meget højt blyindhold, elpærer, lysstofrør mm.

Når det nu om lidt viser sig, at vi bliver nødt til at gå tilbage til den tidligere indsamlingsform for at opretholde genanvendelsen af glasfraktionen, må det konstateres, at der landet over er indkøbt et stort antal plastspande, nye renovationsbiler og ansat personale til den nye ordning.

Skønne spildte kræfter og forgæves investerede penge - finansieret via renovationsgebyrerne.

Mon ikke vi fortjener en direkte og dybfølt undskyldning fra Miljøministeren og Miljøstyrelsen, der har ladet dette blive besluttet?

Da indsamling af plast til genanvendelse helt åbenlyst er tilsvarende uhensigtsmæssigt, vil det være en god idé om kommunerne omgående stoppede alle indkøb af nye beholdere, så pengespildet ikke bare fortsætter.

De fejlanskaffede beholdere kan så anvendes til rest- og madaffald i stedet for til glas og plast.

26
4. november 2021 kl. 16:02

Jeg har lige prøvet din Randers hjemmeside og søgt på bremseskive - hvilket den ikke kender. Prøvede med bremseklods og det kendte den heller ikke.</p>
<p>Eftersom netop bremseskive og bremseklods skal i metalcontaineren på genbrug, så skal det vel også i metal hjemme ? Og så skal appen vel kende det ?</p>
<p>Jeg landede i hvert fald i diskussion med skraldemanden om hvorvidt der måtte være bremseskiver i min affald

Nu ved jeg ikke, om du bor i Randers. For det er nok din egen kommunes regler, du skal anvende. Hvis du kigger i sorteringsguiden, som jeg linkede til i #20, så står der om beholderen til MGP-fraktionen følgende "Du skal lægge emballageaffald af metal i din genbrugsbeholder sammen med dine tomme flasker og skyllede konservesglas." Nu vil jeg ikke kalde en bremseskive for 'emballage', så kigger vi ellers i vejledningen står der "Sådan kommer du af med Metal.

Genbrugsplads Afleveres i container 28 - Metaller"

Det er rigtigt at bremseskiver ikke er udspecificeet, men både hjulkapsler og fittings af metal er udspecificeret og skal i samme beholder, så jeg synes ikke et er svært at finde ud af. Men er du i tvivl - og bor du i Randes - så spørg på websiden eller i app'en. Så kommer både bremseskiver og bremseklodser sikkert til at stå i guiden fremover.

24
4. november 2021 kl. 15:23

Jeg har lige prøvet din Randers hjemmeside og søgt på bremseskive - hvilket den ikke kender. Prøvede med bremseklods og det kendte den heller ikke.

Eftersom netop bremseskive og bremseklods skal i metalcontaineren på genbrug, så skal det vel også i metal hjemme ? Og så skal appen vel kende det ?

Jeg landede i hvert fald i diskussion med skraldemanden om hvorvidt der måtte være bremseskiver i min affald

23
4. november 2021 kl. 14:31

Jeg mener helt ærligt at det er en håbløs tilgang at lade den enkelte husstand finsortere sit affald. Der er et hundretals plasttyper (eller mere?) der ikke skal blandes sammen for en ideel sortering. Der er tilsvarende et titals (eller mere?) glas og keramik typer der ikke skal blandes. Så er der metallerne - hvis man kigger på en aluminiumsdåse er der fire forskellige lægeringer (selve dåsen, låget, ringen man trækker i og den lille nagle som ringen sidder i) - disse må ikke smeltes sammen hvis det skal genbruges til fuldværdige produkter. Det her siger mig at det er alt for komplekst for den almindelige forbruger at holde styr på. Derudover hænger man på 10 ulige skarldespand indendøres og tilsvarende ude i indkørslen. De tager plads, de er grimme og de bliver hurtigt ulækre.

Det her skal løses med teknologi til sortering, kombineret med regulering for at begrænse typer af emballage, og mærkning så man kan se hvad de ulige ting er lavet af.

22
4. november 2021 kl. 13:56

Metal ? Er det også Kviksølv og Gallium ?

Nu er jeg nysgerrig: Har du, sådan helt generelt, ofte større mængder Kviksølv og Gallium du skal bortskaffe?

Hvis det er tilfældet er en specialiseret produkthandler sikkert interesseret i at aftage det, ellers har den lokale genbrugsplads en fraktion der hedder farligt affald hvor de gerne tager imod...

21
4. november 2021 kl. 13:50

Der vil altid være hybridprodukter, som er nærmest umulige at skille ad - og hvor skal de så placeres? Sylteglas med lukkemekanisme i metal er et eksempel...

Måske er det i de tilfælde bedre at lade (noget af) blandingsaffaldet ryge i restcontainer, så det ikke forstyrrer en genbrugsproces!?

20
4. november 2021 kl. 13:11

Generelt er Informationen for affalds indsamling alt for ringe.</p>
<p>Hård plast vs blød plast, handler jo om hvorvidt det er en folie eller støbt ? Eller ?</p>
<p>Metal ? Er det også Kviksølv og Gallium ?</p>
<p>Og glas etc - er det vinduesglas og bilruder og hærdet glas ?

I min kommune findes den relevante inforation i en affaldsguide, der både kan tilgås som en app og på webhttps://www.randers.dk/borger/bolig/affald/sorter-dit-affald/sorteringsguiden/

Her kan du finde svar på de fleste af dine spørgsmål. Kviksølv skal f.ex. ikke i beholderen til metalemballage.

Gallium finder jeg ikke svaret på, men skulle spørgsmålet være praktisk relevant, er der en adgang til at spørge.

Der er sikkert en tilsvarende guide i kommunen, hvor du bor.

17
4. november 2021 kl. 12:30

Hvad hvis man krævede at "Samtlige" produkter der sælges skal have en etiket med tallene 0 til 9. Hvert tal indikerer hvilken skraldespand netop denne vare skal i. Så er det professionelle der vurderer om et glas med metalkant kan komme i glas, eller om det skal i rodebunken. Det vil gøre det så nemt at alle borgere kan finde ud af hvor tingene skal puttes i.

16
4. november 2021 kl. 12:18

Sådan er det, hvor jeg bor.

15
4. november 2021 kl. 11:42

"Møgsommeligt" - er det en vits eller skulle det have været "Møjsommeligt"?

Ja, det er noget møg! For jeg troede faktisk at glasgenbrug var noget man i det mindste havde styr på, når man nu godt er klar over at plastgenbrug i det store og hele er et flop!

Uanset om det er teknologi eller organisering eller information der mangler, så kunne det måske løses ved at man betalte glasværket for at lave en form for manuel indgangssortering hvis der ikke er en anden måde at fjerne metal, keramik og andre urenheder på?

14
4. november 2021 kl. 11:33

Det var jo en måde at forhindre at glasset blev smadret i komprimatorbilen.

Ved godt at det har noget med volumen af de andre affaldsprodukter at gøre: plastik og pap; men så kunne man have en større container til de 2

13
4. november 2021 kl. 11:29

Klynkeri er måske ikke kønt, men nogle gange den eneste måde at blive hørt på. For nyligt fortalte Ardagh, at Miljøstyrelsen ikke mente der var nogle glasproducenter i Danmark og de derfor slet ikke bliver hørt ift. kildesortering. Ardagh gav f.eks. udtryk for at de ikke ønsker farvede og ufarvede glas i samme kontainer. Så nytter mere information til borgerne jo ikke hvis miljømyndigheden kun opstiller én kontainer til alt glas. Jeg kan jo ikke gøre noget som forbruger.

11
4. november 2021 kl. 11:04

Se hvor varen er produceret. Rigtig meget bliver importeret. Her er det svært at få producenter til at rette ind efter særregler fra lille Danmark.

10
4. november 2021 kl. 10:34

Ja, det er lidt ligesom de latinske navne på sygehusenes afdelinger. Der skal stå Glasflasker og sylteglas - Hver gang noget består af 2 elementer, bliver man i tvivl: Træ og metal - plastik og pap - Stof og metal - skal en hullet skjorte til genbrug eller brændbart? Men måske man i branchen skulle snakke lidt mere sammen- for NOGET er rigtig fint hos os - men der er bestemt også nitter. Et indslag her i tråden oplyser, at problemet er kendt i Sverrig. I Holland har man affaldsøermed underjordiske kuber/containere - og sorterer i øvrigt glas i: Klart, Grønt og Brunt. I flere delstater og byer i Tyskland har man meget lang erfating med affaldssortering. I Minsk opstillede man containere og lukkede affaldsskaktene - mange reagerede med "civil ulydighed" og smed blot affaldet ud nover altankanten. Hos os - i landdistrikt - kommer der 5 lastbiler i løbet af en 14 dages periode - og hver husstand har vist omkring 40 l affald om ugen.

9
4. november 2021 kl. 10:25

Det er vel en del mere energikrævende at omsmelte glas end at sortere, rense og genanvende.

Det kommer an på hvor man får energien fra. Anlæggene til at håndtere affald, bør man kunne stoppe når vinden ikke blæser.

Pantautomater koster jo også at bygge.

Kunne man få producenterne af fødevarer på glas til at samles om nogle få typer og størrelser

Både glas, men også plast bør standardiseres med henblik på genanvendelse.

8
4. november 2021 kl. 10:20

Der er brug for en App som kan hjælpe med affaldssorteringen.

Tag et billede af dit affald, og lad app'en fortælle hvilken af dine 10 containere det skal i.

7
4. november 2021 kl. 10:04

Generelt er Informationen for affalds indsamling alt for ringe.

Hård plast vs blød plast, handler jo om hvorvidt det er en folie eller støbt ? Eller ?

Metal ? Er det også Kviksølv og Gallium ?

Og glas etc - er det vinduesglas og bilruder og hærdet glas ?

6
4. november 2021 kl. 09:27

Askebægre?

5
4. november 2021 kl. 09:23

Ved bringeordninger får man nok frasorteret de borgere, der ikke kan eller orker at sortere korrekt. Deres glas røg så tidligere i det alm. affald.

Det er vel en del mere energikrævende at omsmelte glas end at sortere, rense og genanvende. Kunne man få producenterne af fødevarer på glas til at samles om nogle få typer og størrelser af emballage og indføre pantsystemer i højere grad?

4
4. november 2021 kl. 08:56

"Møgsommeligt" - er det en vits eller skulle det have været "Møjsommeligt"?

3
4. november 2021 kl. 08:31

Anyway. Det jeg vil sige er at hjemmesortering er kommet for at blive. Så lad os se hvordan vi kan gøre det bedre.

Ja, om en glascontainer står på privat grund eller ude på vejen kan ikke gøre forskellen. Så må man se på hvad det er. Måske hjælper det runde hul, som forhindrer større ting i at komme i. Her må man oplyse om, at det kun er glas der må komme i og den smadrede glastallerken eller fad har det bedst et andet sted.

Man skal også oplyses om hvor meget der skal gøres rent. Nogle steder står der, at let fjernelse af madrester er nok, andre steder skal det gøres mere rent. Det er ikke nemt for os.

Det er ikke nemt, men man skal uddannet hele landet i noget nyt - ligesom dengang man ikke måtte smide batterier ud mere. Det kan lade sig gøre og derefter går meget at oplysningen i arv fra generation til generation.

Men det kræver en del mere end en vag brochure fra kommunen.

2
4. november 2021 kl. 08:19

Nu ved vi jo ikke hvordan artiklen er kommet i stand. Men alle de interviewede personer fremstår som nogle pivehoveder. Måske er det journalistens vinkling der gør det.

Anyway. Det jeg vil sige er at hjemmesortering er kommet for at blive. Så lad os se hvordan vi kan gøre det bedre.

Det virker oplagt at det eneste, som kræves, er information til borgerne. Det er jo nemt, at lade være med at smide det gamle ildafste fad i glascontaineren f.eks. Hvis bare man ved det. Jeg er selv ofte i tvivl. Hvor godt skal et embalageglas rengøres? Hvor slemt er det med en smule metal, som f.eks. metalringen fra et skruelåg på en flaske? Osv. Husstandscontainere burde ikke være ringere end al mulig anden indsamling fra husstandene.

1
4. november 2021 kl. 07:52

Når man har med affald osv. at gøre, er 'møgsommeligt' en nærliggende stavefejl. Men forstavelsen kommer altså af 'møje' og ikke 'møg'. Interessant artikel i øvrigt.