Mød ingeniøren, der gerne vil reformere politik

David Hansen virker overrasket på den glade måde, da Ingeniøren fortæller, at han er udvalgt som én af seks finalister i konkurrencen om at blive Danmarks sejeste ingeniør.

Den 29-årige civilingeniør i kemiteknik fra DTU færdiggjorde i maj 2014 sin erhvervs-ph.d. i samarbejde med konsulentfirmaet Resonans, som også har været hans arbejdsgiver de seneste fire år.

Hold dig ajour med ingeniørarbejdsmarkedet på Jobfinder.

Grundstenen i hans forskning er - lidt firkantet sagt - at overføre ingeniørens måde at arbejde på til hele organisationer:

»Alt for mange arbejder efter principper, der er 100 år gamle,« siger han.

»For 100 år siden lærte vi at optimere organisationer ved at rationalisere enkeltdelene. 50 år senere fandt vi ud af, at der også skulle være et godt arbejdsmiljø. Min forskning viser, hvordan organisationer i dag er nødt til både at mestre effektiv drift og udvikling for at få succes. Det kræver nye ledelsesprincipper, nemlig ingeniørens evne til at koble systematik og nytænkning.«

Produktion kan hentes hjem igen

Hos Resonans, der rådgiver om forretningsudvikling, arbejder David Hansen eksempelvis med at hjælpe produktionsvirksomheder til at udnytte deres skaber-potentiale.

»For at skabe ny vækst burde vi danskere satse på vores største fordele, nemlig verdens højeste niveau af tillid og nogle af de mest kreative medarbejdere. Det kræver nye ledelsesprincipper,« siger han og uddyber:

»En stor del af den produktion, som er flyttet ud af landet, kunne hentes tilbage igen, hvis virksomhederne blev bedre til at organisere deres produktion mere innovativt. Det handler om at engagere den viden og de styrker, som findes i alle led af organisationen - også hos operatøren på gulvet.«

Drømmer om at reformere politik

I sin fritid har David Hansen i mange år været aktiv i Det Danske Spejderkorps, hvor han i dag sidder som formand:

»De første ti år af min ingeniøruddannelse fik jeg i spejderbevægelsen. Den handler om at stille udfordringer til unge mennesker, der så lærer at skabe løsninger sammen. Det er en uddannelse i at tage lederskab, først i dit eget liv og derefter i samfundet,« siger han og argumenterer for, at der er et stort overlap mellem spejderbevægelsen og ingeniørfaget.

Og netop fokus på at skabe løsninger ser han gerne sprede sig også til resten af samfundet. Ikke mindst til det politiske system:

»En af mine store drømme er at redesigne det politiske system og måden, hvorpå vi samarbejder om at skabe fremdrift i Danmark. Tænk, hvis politikere, virksomheder og borgere fokuserede på at designe fremtidens samfund sammen i stedet for at forsøge at overbevise hinanden,« siger han og fortsætter:

»I dag har vi informationsteknologi, som gør det muligt at engagere vælgerne helt anderledes konkret i det politiske arbejde. Ret beset er det jo ikke interessant, hvor mange der stemmer én gang hvert fjerde år, men hvor mange der bidrager til at skabe en bedre hverdag - hver dag.«

Oplæg til 40 millioner spejdere

I de seneste tre år har David Hansen også været involveret i at formulere et ledelseskoncept for den internationale spejderbevægelse:

»Undervejs har jeg interviewet folk fra fem kontinenter, og jeg blev overrasket over, hvor ens vi ser på ledelse. Lederskab handler om at kunne definere fremtidsvisioner, ikke om at løse problemer. Og så handler det om at kunne engagere andre til at tage del i at skabe løsningerne.«

Hans oplæg blev vedtaget tidligere på året og danner nu baggrund for en bevægelse, der tæller 40 millioner medlemmer.

Ingeniøren portrætterer i disse dage alle seks finalister til titlen som Danmarks sejeste ingeniør.

Læs også Her er Danmarks seks sejeste ingeniører.

Vinderen af konkurrencen kåres inden udgangen af november.