Mød dommerpanelet bag Produktprisen 2013

Konkurrencen om Produktprisen 2013 er netop skudt i gang, og allerede nu er det muligt at indstille nye produkter.

Dommerkomiteen er også på plads, og dommerne ser frem til at måle en lang række spændende produkter, der vil være med til at øge interessen for produktudvikling i Danmark.

Læs også: Nu skyder vi dysten om Produktprisen 2013 i gang

»Set fra min stol har Danmark altid haft en stolt tradition for avanceret produktudvikling. Det er selvfølgelig absolut nødvendigt at fastholde i en globaliseret verden,« siger medlem af dommerkomiteen professor Jakob Bardram fra ITU.

»Men det bliver mere og mere vigtigt, at der udvikles 'hele produkter', så man ikke længere blot udvikler et fysisk eller digitalt produkt, men at der kobles en lang række services og forretningsudvikling op omkring produktet. Dette vil jeg kigge efter i årets konkurrence - altså om et produkt indgår i en form for 'produktøkologi',« siger han.

Med produktøkologi mener han, at kunden får mere værdi, end produktet i sig selv giver. Produktet indgår i en kontekst eller 'økologi'.

Chef i Danfoss AC Asbjørn Vonsild Leth trækker linjen lidt skarpere op:

»Hvis vi ikke lavede produktudvikling i Danmark, så ville der ikke blive skabt så mange nye job, som der bliver flyttet ud. Det har vi faktisk fået en forsmag på her i kriseårene.«

»Men hvis vi stoppede vores produktudvikling, så ville det gå meget værre. Som land har vi ikke det store at vælge imellem. Vi er nødt til at være innovative, ellers holder vores velfærdsmodel ikke i længden,« fortsætter han.

Læs også: Vinderen Produktprisen 2012: »Prisen skal gøre os kendte«

Administrerende direktør Lars Thøgersen, CPH Inventures, peger på, at snakken om viden og innovationen nødvendigvis skal følges op af øget fokus på fremstilling af produkter.

»I de forrige to årtier yndede politikerne at sige, at vi i Danmark skulle leve af 'viden og innovation'. Nu har mange sandet, at det er svært, idet hverken viden eller innovation er størrelser, der hænger på en bøjle eller kommer i en kasse,« siger han.

»Grundpræmissen i denne tænkning er også baseret på et andet uudtalt udsagn: 'Kineserne gider nemlig godt være vores værksted'. Det blev de så! Heldigvis har de seneste to årtiers lettere arrogante holdning til produktion ændret sig, nok mest af nød. Men hvis ikke Danmark fortsat produkt-, system-, service- og forretningsmæssigt udvikler sig, så går vi tilbage – relativt set til omverdenen,« siger Lars Thøgersen.

Formand for dommerkomiteen, direktør i Rambøll Hanne Christensen, er også optaget af produktudviklingens betydning i forhold til den globale økonomi.

»Rent geopolitisk et det vigtigt, at vi fastholder produktudvikling i Danmark og forhåbentligt også kan have noget produktion, for vi har også behov for den type arbejdspladser. Det bakker Produktprisen fint op om,« siger hun.

Den samlede dommerkomité består af:

Energi og miljø: Hanne Christensen, Viceadm. Direktør, Vand & Miljø Rambøll - formand
Produktion: Asbjørn Vonsild Leth, forretningsudvikler, Danfoss
IT: Jakob Bardram, professor, IT Universitetet
Elektronik: Jes Olsen, direktør, Oticon Medical
Design: Lars Thøgersen, adm. direktør, CPH Design
Biotek: Lene Lange, professor/forskningsdirektør, Aalborg Universitet
Produktudvikling: Lars Hein, direktør IPU
Iværksætter: Ole Witthøft, System Audio A/S - ny
Byggeri: Martin Manthorpe, Direktør Strategi & Forretningsudvikling, Marked & Kunder NCC - ny

Læs mere om produktprisen