Ukendt

  • Ing.dk er under ombygning - vi er tilbage mandag med nyt udseende. Henover weekenden er alt vores indhold åbent, men man kan ikke logge ind og debattere.

Moderaternes klimaudspil: Flyafgift og koncessionsmodel for havvind

Aftaler mellem staten og energiø-investorer skal give Danmark flere vindeenergiøer i Nordsøen. Illustration: VindØ Consortium

Moderaternes politiske leder, Lars Løkke Rasmussen, har fremlagt partiets klimaudspil kaldet ‘Grøn Konsekvens’.

Et af udspillets forslag er en koncessionsmodel for udbredelse af havvind i Nordsøen, som er aftaler mellem staten og en potentiel investor.

Partiet ønsker, at denne koncessionsmodel vil give staten en del af den potentielle gevinst, mens den eksterne investor står tilbage med finansieringen og risikoen.

Helt konkret betyder det, at en mulig energiø-investor skal betale en årlig udgift til staten for en såkaldt ‘eksklusivret’ til at lave forundersøgelser på et bestemt havbundsområde i Nordsøen.

Denne ‘optionspræmie’-udgift bliver efterfølgende til et årligt fast beløb til staten for at få ret til at udnytte det bestemte havområde, hvor det eventuelt kan kombineres med aktier i projektet ved en given milepæl.

»Når energi-øen når et stadie med økonomisk overskud indtræffer en progressiv overskudsdeling mellem investor og staten, hvor staten modtager en andel af overskuddet, som øges i takt med investors afkast,« står der konkret i programmet og fortæller, at inspirationen til denne model kommer fra statens samarbejde med olie- og gasudvindingsindustrien i 1960’erne.

Borgere skal motiveres til mindre forbrug

Partiet har også et forslag, om at private skal have et bedre kendskab til deres forbrug i egen bolig.

I udspillet fortæller Moderaterne, at inspirationen kommer fra danskernes større opmærksomhed på deres energiforbrug på grund af krigen i Ukraine.

Ligesom det i dag er muligt at overvåge dit el-forbrug via eloverblik.dk, så vil partiet etablere et såkaldt ‘energioverblik.dk’, som viser privates samlede forbrug af el, varme og gas.

»Med tal på husstandens samlede forbrug kan man måle sig op imod tilsvarende husstandes forbrug, hvilket kan motivere til at gøre endnu mere for at nedbringe og optimere energiforbruget og opfange unaturlige eller pludselige høje energitab,« skriver Moderaterne.

Kritik fra Radikale Venstre

Desuden ønsker partiet klimamærker på fødevareprodukter med højt CO2-udledning, at det offentlige skal arbejde målrettet med bæredygtighed samt en gennemsnitlig grøn afgift på 80 kroner på alle flyrejser, hvor vi er et af de sidste lande i Europa, hvor man ikke har afgift på flyrejser.

Men politisk næstformand for Radikale Venstre, Martin Lidegaard, har lagt mærke til, at mange af partiets forslag i udspillet allerede er undervejs. Derfor er går Lidegaard efter partiformanden.

»Det er tydeligt, at Lars Løkke først lige er stemplet ind i klimadiskussionen. Som den gæst, der kommer to timer for sent til middagen og insisterer på, at hele selskabet lige skal tage samtalen forfra, så han også er opdateret,« siger Martin Lidegaard til Ritzau ifølge Klimamonitor.