Ukendt

 • Ing.dk er under ombygning - vi er tilbage mandag med nyt udseende. Henover weekenden er alt vores indhold åbent, men man kan ikke logge ind og debattere.

Modelleringsgruppen undrer sig: Smittetrykket fortsætter ned trods genåbning

PLUS.
Illustration: landio/Bigstock

Der har aldrig været lagt skjul på, at modelleringen af covid-19-epidemien er fuld af usikkerheder og ikke en eksakt videnskab.

Læs også: Smittegenerationer, proxymål og superspredere: SSI-modeller har store usikkerheder

Med den nyeste rapport fra SSI's ekspertgruppe, som er nedsat for at modellere konsekvenserne af genåbningen, er der for alvor slået to streger under det faktum.

Men heldigvis er usikkerhederne faldet ud, således at tidligere beregninger har vist sig for pessimistiske - ikke det modsatte.

I dokumentet undrer modelleringsgruppen, som består af eksperter fra blandt andet RUC, DTU, KU og Danmarks Statistik, sig således over, at genåbningen ikke har resulteret i et stigende smittetryk, målt på indlæggelser.

Det burde have været resultatet, når mennesker kommer hinanden mere ved.

»Siden ekspertrapporten af den 6. maj 2020 er der sket en udvikling, som gør, at ekspertgruppen vurderer, at risici ved yderligere genåbning ikke alene kan vurderes ud fra modelberegninger som dem, der præsenteres i nærværende rapport,« skriver gruppen, som ledes fra SSI.

»Det er således fortsat uklart, hvorfor der stadig ikke er registreret øget smitteaktivitet 4-4,5 uger efter første genåbning af Danmark,« fremgår det.

Yderligere åbning er mulig med fysisk afstand

De nye modelleringer går på en fastholdelse af status quo, en tredje genåbning, en udvidet tredje genåbning og en fjerde. Og de 17 eksperter i gruppen kommer frem til, at de langt hen ad vejen lader sig gøre.

Hvis vi altså formår at holde afstand, vaske hænder og så videre. Befolkningens iagttagelse af de tiltag, som tidligere blev kaldt social distance, er lige nu for nedadgående, skrev DR i går.

»Ved fastholdelse af fysisk afstand og overholdelse af hygiejneråd vil belastningen både for den besluttede anden fase af genåbningen sammen med tredje fase samt den udvidede tredje fase ikke overstige det niveau, der hidtil har været set i Region Hovedstaden og i Region Sjælland,« skriver gruppen.

Henvisningen til de to regioner skyldes, at gruppen nu kun regner på dem - der er for få smittede i resten af landet til, at det giver mening.

Ophører vi med at holde afstand, vil alle scenarierne belaste sundhedssystemet voldsomt. Og overholder kun halvdelen af os retningslinjerne, vil der blive tale om »en større belastning«.

»En yderligere åbning med fase 4 vil selv med fuld overholdelse af fysisk afstand og hygiejneråd give en risiko for større belastning af sygehusvæsenet i begge regioner i slutningen af den simulerede periode«, skriver gruppen.

Risiko for »væsentlig genopblomstring«

Men ovenstående er alt sammen med udgangspunkt i beregninger, som modelleringsgruppen ikke længere tror fuldt på.

Den gætter selv på, at årsagen til, at vi ikke bliver smittet som forventet, kan være en meget høj efterlevelse af fysisk afstand og hygiejneråd eller måske at virussen smitter mindre eller medfører mildere forløb end antaget.

»Såfremt det er fysisk afstand, der er det bærende, er der en betydelig risiko for, at effekten vil vise sig, hvis befolkningen ændrer adfærd, blot forsinket i forhold til det forventede. Dette kan ved en yderligere genåbning føre til væsentlig genopblomstring af smitte,« skriver eksperterne.

Hvis virussen ændrer sig, eller virussen - som det tidligt i epidemien blev teoretiseret - har sværere betingelser om sommeren, er det umuligt at modellere, lyder det fra eksperterne, som også har svært ved at få sat den menneskelige faktor på formel.

Læs også: Corona: Derfor kan foråret (måske) redde os fra storsmitte i Danmark

»Denne usikkerhed kan ikke fanges i matematiske modeller, da de per definition tager udgangspunkt i eksisterende viden og antagelser om smittebiologien. Samtidig er der siden sidste genåbning foretaget så mange ændringer af grundlæggende adfærdsparametre, at det er specielt vanskeligt at levere pålidelige forudsigelser,« skriver de.

Otte nye usikkerheder stækker modeleksperter

I rapporten gennemgår eksperterne otte nye usikkerheder, som de mener er væsentlige for, at deres udregninger ikke holder stik.

En af dem er manglende viden og eventuelle udviklinger i virussen kombineret med befolkningens adfærd. En anden er, at der efterhånden er tale om så små tal, at tilfældigheder vil fylde meget, ligesom det ikke har været muligt at modellere krydssmitte mellem regioner.

En tredje er ændringer i adfærdsanbefalingerne fra myndighederne, for eksempel de to meter som blev til en og endda mindre i offentlig transport, eller at børn nu blandes endnu mere i skolerne.

Læs også: Nu må bus og tog fyldes med siddende passagerer: »Man kan nemt risikere at blive smittet«

En fjerde er den kommende sommerferie, hvor langt flere vil blive i Danmark, og dermed både være flere samme sted og blande usmittede og smittede populationer.

En femte er, at superspredningsbegivenheder fortsat ikke kan modelleres, på trods af at de er mere og mere veldokumenterede - og når der siden skal kontaktopspores, er det ikke sikkert at en kommende app vil blive brugt bredt nok.

En sjette er effekten af eventuelt kommende grænseåbninger. En syvende hvad effekten bliver af den netop iværksatte kontaktopsporingsstrategi.

Læs også: Kontaktopsporing, test og isolation er frivillig: »Vi kan ikke fange al smitte. Men vi kan dæmpe den«

En ottende er, at færre indlagte tilsyneladende ender på intensiv - måske fordi risikogrupperne er blevet bedre til selvisolation, eller fordi virussen er muteret.

»Det er på den baggrund ekspertgruppens vurdering, at modellerne på nuværende tidspunkt ikke fuldt ud kan belyse det grundlæggende spørgsmål om, hvorvidt eller hvornår det er sundhedsfagligt forsvarligt at åbne mere op, herunder betydningen for smittespredning og kapacitetsbelastning på sygehuse i Danmark,« lyder det fra modelleringsgruppen.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Tilsyneladende er der tale om en skala for sygdommen fra ingen symptomer til indlæggelse mv. Testresultaterne, som offentliggøres, er derfor ikke nødvendigvis retvisende - for hvem er det lige som testes ? Måske kan der skaffes tal fra lægernes konsultationer om hemvendelser, som så dog kun vil vise symptomer udover "lette". Måske er antalle af indlæggelser en valid indikation af sygdommensudbredelse ? Måske skal dette tal bare ganges med 1.234 eller et andet tal.

Måske er det, henset sygdommens forskellige udvikling, ikke muligt af få valide tal ? Indlæggelser er måske den bedste, relative indikator ?

 • 2
 • 0

Ændrede kurven sig ikke omtrent på det tidspunkt, at SSI valgte ny strategi?

 • 1
 • 0

Erkend at problemet ikke kan modelleres og brug sund fornuft i stedet for. Følg udviklingen i indlæggelser og reagere hurtigt. Og åben regionalt for alt i de regioner hvor der ikke er kritisk spredning. Husk at risikovurdering år definition er pessimistisk da de folk der udfører.den skal se worst case ligemeget hvad, men så glemmer de at gange med sandsynligheden tror jeg

 • 1
 • 0

Du går ud fra, at "indlæggelser", som kan måles objektivt, er en valid indikation. Det er muligvis korrekt, men det er ikke eftervist.

På et tidspunkt blev det anført, at hospitalerne var overrasket over "hvor alvorligt syge" de indlagte er - og at en væsentlig brøkdel, et overtal, ender i respirator og iøvrigt i lang tid.

Jeg ved det ikke, men måske kan en smittet person med symptomer være syg i e.g. 7 dage, og så blive voldsomt forværret og indlagt. I dette scenarie mister sundhedsvæsenet 7 dages "varsel" ved kun at måle på indlæggelser. Varslingen kunne jo bruges offensivt til e.g. ny inddæmning eller lignende.

PS: For eksempel kan jeg IKKE FORSTÅ, at der ikke samtidigt med skoleåbningerne blev etableret et rapporteringssystem for "sygdom" - det havde været et landsdækkende statistisk signifikant system. Men det blev "glemt".

 • 3
 • 0

For eksempel kan jeg IKKE FORSTÅ, at der ikke samtidigt med skoleåbningerne blev etableret et rapporteringssystem for "sygdom" - det havde været et landsdækkende statistisk signifikant system. Men det blev "glemt".

Du har helt ret. "Alle" elsker modeller, men hvorfor ikke bare måle?

Der er testkapacitet til rådighed, øjensynligt. Det kan da ikke være den helt store udfordring hver dag at indkalde f.eks. 1000 tilfældige danskere til test. Naturligvis med pligt til at møde op (og transport stillet til rådighed om nødvendigt).

 • 2
 • 0

Hvis man antager at der kun er kommet et meget begrænset antal smittede til landet inden fruen lukkede grænser og satte alt i stå, hvordan skal man så regne på modeller som ikke antager at smittetallet er så lavt i virkeligheden at der ikke er mulighed for epidemi.

Jeg synes at kurverne viser tydeligt at smittede er nedadgående efter "skituristerne" er blevet raske og alt er lukket folk er jo skræmt fra vid og sans. Det er da tankevækkende at normalt forekommende influenza er næsten væk. Hvorfor mon?

 • 0
 • 0

En væsentlig faktor, som modellerne måske ikke har taget nok højde for, tror jeg handler om hvordan virusset rammer hhv. udsatte og ikke-udsatte grupper.

Det gentages hele tiden at de indlagte og døde helt overvejende tilhører risikogrupperne, feks ældre og kronisk syge m.m. At Danmark har genåbnet omfatter ikke de udsatte grupper. Det er også min opfattelse at dem, der er i risikogruppen selv er meget bevidste om deres sikkerhed. Sygdommen er jo ikke blevet mindre farlig, og smitterisikoen er ikke blevet mindre (tvært imod) fordi resten af samfundet lukker op. Det er ikke dem der siger 'jubii nu må vi få lov til at holde fest med over 10 personer'.

Situationen er tværtimod at jo mere Danmark lukker op, jo mere skal de udsatte grupper passe på.

 • 1
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten