Mød manden der kan tallet pi med 22.514 decimaler

Daniel Tammet fra England er helt speciel. For nylig optrådte han med at fremsige tallet p angivet med 22.514 decimaler. Det tog fem timers tid at sige dem, og han kunne dem i øvrigt udenad både forfra og bagfra. Han forklarer selv, at han ser cifrene rumligt. De har forskellig højde, og de er placeret i en art landskab, som han så kan bevæge sig igennem med sit indre blik. En test for nylig illustrerede, at tallene 0 til 9 for ham virkelig har forskellig størrelse.

Daniel Tammet, der er 26 år og født i Kent, har altid været »besat« af tal. Han er autist og tæller altid alt, hvad han ser. Da han gik i skole, talte han bladene på træerne i skolegården, og han holder sig nu altid væk fra strande og supermarkeder. På stranden henfalder han nemlig til at tælle alle småstenene, og i supermarkedet giver han sig uvilkårligt til at kigge på alle priser og alle opstillingerne af stablerne af varer. For nylig mødtes han med Kim Peek. Det er den autist, der er forbilledet for Rainman-filmens hovedrolle. Peek elsker at sidde på biblioteket i Salt Lake City og lære telefonbøger og vejvisere udenad, og han husker alt, hvad han har læst. Hans fotografiske hukommelse har oplagret de 7.600 bøger, han har læst indtil nu. Tammet og Peek har en fælles glæde ved f.eks. datoer og årstal for vigtige historiske begivenheder.

For nylig deltog Daniel Tammet i en test, hvor han fik forevist et kvadrat med 10 gange 10 celler. I hver celle var et af tallene 0-9. Han havde tre minutter til at indlære sig hvert tal og dets placering. Efter indøvelsen kunne han gengive 68 af de 100 tal korrekt. Kontrolpersoner klarede ca. otte i samme test. Tre dage senere kunne Tammet stadig huske værdi og placering af de 68. Så gentog man testen, men denne gang var tallene trykt med forskellig font. Den ændrede skriftstørrelse forvirrede tydeligt Tammets specielle sansning af tallene. De har jo i hans hjerne allerede forskellige størrelser, også når de rent typografisk er lige høje. De »påtrykte« størrelsesforskelle, som eventuelt ikke passede med Tammets medfødte forskelle, hæmmede indlæringen. Nu huskede han kun 16, og tre dage senere huskede han ingen.

Det var interessant nok til at blive omtalt i april på et møde i Cognitive Neuroscience Society i USA. Det er nemlig sjældent, man får indblik i, hvordan talkunstnere indlærer de imponerende rækker af tal, de kan udenad, eller som de kan multiplicere eller uddrage kubikrødder af på ingen tid. Nogle af dem har altså en medfødt synæstesi, der hjælper dem. Sanseindtrykket af det trykte eller hørte tal udløser et sanseindtryk af en rumlig form i Daniel Tammets tilfælde. Andre synæstetikere ser tallene med kulør på, som vi har beskrevet det flere gange i Ingeniøren. Daniel Tammet kan udnytte synæstesien til at huske lange talrækker, og flere af dem, der ser farver på tal eller ord udnytter denne specielle evne til at fremstille malerier og anden kunst.