Mobiltelefoni påvirker celler

Den finske professor Dariusz Leszczynski, som er leder af STUK - det finske institut for strålings- og nuklear sikkerhed, har tidligere peget på, at en påvisning af mobilstrålings påvirkninger af den vitale blod-hjerne barriere er afgørende for at koble symptomer som hovedpine og træthed til mobilstråling.

Nu har han sammen med andre forskere i et EU-projekt, dokumenteret ændringer.

»Vi har kigget nøje på stressproteinet hsp27. Når det udsættes for elektromagnetisk stråling på niveau med mobiltelefoner, opstår der er mange ændringer i proteinet som skaber fysiologiske stærke ændringer i enkelte celler. Der kan være nogle effekter på blod-hjernebarrieren eller lede til celledød. i øjeblikket er vi ikke sikre på, at det foregår i levende væv, men vi har påvist det i cellevævsprøver,« siger han til Ingeniøren|net.

Sundhedsrisiko ikke påvist
Samtidig understreger Dariusz Leszczynski dog, at forskningsresultaterne endnu ikke kan tolkes som en klar sundhedsrisiko:

»Celler reagerer på stråling fra mobiltelefoner, men det må understreges, at det, at vi ser en biologisk effekt ikke nødvendigvis er lig en sundhedsrisiko. Vores mål er at skabe et grundlag, som senere kan anvendes til menneske- eller dyreforsøg,« siger han.

Intet nyt i EU-undersøgelse

Den danske hjerneforsker Albert Gjedde fra Aarhus Universitet forklarer hjernebarrieren som en særlig tæt membran, der beskytter hjernevævet mod stoffer i blodbanen. Han bekræfter, at beskadigelser af hjernebarrieren kan have dramtiske konsekvenser.

»Hvis barrieren bliver beskadiget kan aminosyrer forstyrre kommunikationen. Nødvendige stoffer kan forlade hjernevævet og forsvinde,« siger han.

Samtidig Albert Gjedde efterlyser forskning, der kan skabe endelig klarhed om effekterne af mobilstråling.

» Det er en klassisk problemstilling ved ioniserende stråling, som har været oppe mange gange i forbindelse med mobiltelefoner. Problemstillingen er ikke, om det kan bevises, at strålingen har nogen effekt, men snarere om den ikke har nogen effekt. Det man må forlange som borger. Det må bevises, at der ikke er nogen skadeeffekt,« siger han.

Albert Gjedde vurderer, at den aktuelle undersøgelse i EU-regi ikke har kastet afgørende nyt lys over mobiltelefonis eventuelle skadelige effekter.

»Det er ikke nyt. Det har vi vidst i årevis. Hele problemet ved diskussionen er, at resultaterne ikke er særlig konklusive,« siger han til Ingeniøren|net.