Mobiltelefoner med GPS skal forhindre trafikpropper

Forskere fra universitet Berkeley har i samarbejde med California Department of Transportation og Nokia gennemført et kæmpeforsøg, hvor mobiltelefoner med GPS-modtagerne blev anvendt til at følge 100 biler og danne et live-billede af trafikken.

Systemet skal muligvis erstatte de nuværende sensorer i asfalten og vejsideradarer eller kameraer, der er alt for dyre til at overvåge trafikken præcist.

Til formålet blev 100 biler udstyret med en mobiltelefon fra Nokia med indbygget GPS. Ved hjælp af GPS-modtagerne var det muligt at følge hver enkelt bils bevægelser på 16 km motorvej i det nordlige Californien, som blev anvendt til forsøget.

Oplysningerne fra GPS-modtagerne blev via GPRS sendt til en central server, der behandlede informationerne og sendte oplysninger ud til de andre mobiltelefoner om sandsynligheden for trafikpropper på forsøgsstrækningen.

Forsøget minder meget om en løsning, der blev afprøvet for et par år siden, hvor GPS-modtagere permanent blev indbygget i lastbiler og taxier, hvorefter de indsamlede oplysninger blev lagret og kørt sammen med vejrudsigter og oplysninger om skoleferier, koncertarrangementer med videre.

De deltagende forsøgspersoner fik så mulighed for at stille den centrale server spørgsmål i stil med "Hvornår skal jeg køre hjemmefra, hvis jeg skal være i lufthavnen i morgen eftermiddag kl. 14?".

Forsøget går ikke alene ud på at indsamle data, men også at sikre, at disse data bliver anonymiseres, da de ellers vil kunne bruges af de lokale politimyndigheder til at udskrive automatiske bøder, hver gang en enkelt af de deltagende biler overskrider hastighedsgrænsen.

Det er et meget udbredt fænomen på motorvejene i Californien, hvor moderate hastighedsovertrædelser på 20 - 30 procent kun sjældent påtales - og da kun, hvis trafikanten ikke har kørt efter forholdene.

Hollandske Tomtom, der producerer navigationsanlæg, har sammen med mobilselskabet Vodafone lanceret en tjeneste, som skal guide bilisterne uden om køerne, udelukkende ved at benytte de data om mobilkundernes bevægelser, som Vodafone selv ligger inde med.

Dokumentation

UC Berkeley: Joint Nokia research project captures traffic data using GPS-enabled cell phones