Mobillyden giver dig alibi

SounderCover hedder et nyt tilbehør til mobilen. For kun 75 kroner kan man få baggrundslyd af maskinlarm, trafikstøj, tordenvejr eller af en anden telefon, der "desværre" ringer op, så man må slutte samtalen nu.

Med SounderCover fra firmaet Simeda
installeret, tilsluttes baggrundslyden, når man trykker på Pil-Ned-tasten. Man kan for eksempel vælge støjen af tæt trafik med motorlarm og båttende horn. Så kan man kalde chefen op fra sengelejet og fortælle, at man sidder fast i trafikken, men kommer
så hurtigt man kan. Man kan også foregive at være havnet midt i et cirkus-optog eller i et tordenvejr. Så må man hellere slutte telefonsamtalen straks. Det samme gælder, hvis man starter en 15 sekunder forsinket telefonopkaldslyd. Man må desværre
over og tage den anden telefon! Man kan endda indkode denne lyd, så den altid optræder, når bestemte personer kalder op. Så har man sikret sig, at man efter kort tid vil blive afbrudt.

Som en specialitet er der også en tandlægeklinik-lydsession.
Ingen går til tandlægen af bar lyst, så det vil være en god undskyldning for fraværet fra arbejdspladsen, at man har måttet ile til tandlægen! Alle lydene kan downloades fra internettet. En gratis demoversion er til rådighed, men her kan lydene dog
ikke gå i loop. I den fulde version vedbliver støjen af maskiner, trafik eller tandlægebor derimod så længe samtalen varer, og man kan selv indlæse enhver lydfil som baggrundsstøj.

SounderCover fungerer blandt andet i Nokia 7650 og Nokia 3650, men
endnu ikke i Nokia 6600. Det kommer snart, lover Simeda. www.simeda.com/soundercover.html

[nbo]