MIT: Den globale middeltemperatur stiger dobbelt så hurtigt

En ny klimamodel fra et af de mest kendte universiteter i USA, Massachusetts Institute of Technology (MIT), spår nu en dobbelt så stor stigning i den globale middeltemperatur, som MIT forudså i sin forrige model fra 2003.

I 2003-modellen blev stigningen i klodens middeltemperatur i 2095 estimeret til 2,4 grader celsius, forudsat at man ikke gjorde noget for at imødegå klimaforandringerne. Ifølge en opdateret model er der dog en risiko på over 90 procent for, at stigningen bliver mellem 3,5 og 7,4 grader med 5,4 grader som median. Altså mere end dobbelt så stor.

Sidste gang vi havde en global middeltemperatur 3-4 grader højere end i dag var for 130.000 år siden,« siger artiklens medforfatter Ronald Prinn fra MIT til Ingeniøren:

»Der er god belæg for, at vandstanden dengang var fire-seks meter højere, end i dag. Og det kan vel være, at havvandet vil stige en til to meter om 90 år, men så behøver det ikke at tage særlig lang tid, måske et par årtier, måske 100 år, før vi når samme niveau.«

At det vil ske, hvis ikke vi handler drastisk, er Ronald Prinn sikker på.

»Vores beregninger viser, at det at gøre ingenting har enorme konsekvenser,« siger han.

»Personligt anser jeg derfor en no-policy option som noget, vi end ikke kan overveje som et muligt fremtidsscenario, eller som noget, vi kan byde vores børn og børnebørn.«

Også Malte Meinshausen fra Institut für Klimafolgenforschung i Potsdam siger til Ingeniøren, at fem-seks grader er det rene vanvid at tænke på:

»Det ville betyde, at landområder vil have temperaturstigninger på op til 10-20 grader. Ethvert økosystem på denne planet ville opleve en ekstrem massedød. Så ville havvandsstigningen være det mindste problem,« siger han.

Bedre model

De nye tal baserer sig på en bedre modellering af energiforbruget og af økonomien i de forskellige lande og en ny erkendelse af, at kul-optagelsen i oceanerne er mindre end tidligere antaget. Desuden har en øget vulkanaktivitet i slutningen af det 20. århundrede skjult en underliggende opvarmning, og oceanerne viser tegn på mætning ved ikke længere at optage så meget CO2 som før. Disse effekter er også medtaget i den nye model.

»MIT's resultater fortsætter forbedringen af modellerne, især med hensyn til inklusion af socio-økonomiske nøgletal,« siger Martin Stendel fra Danmarks Meteorologiske Institut og påpeger, at resultaterne ikke direkte modsiger IPCC, men bestemt ligger i den høje ende.

Især ved polerne vil opvarmningen stige voldsomt under et no-policy-scenario. Temperaturen i lande nord for 60º N vil ifølge MIT's studie stige mellem 6 og 11,7 grader celsius, med signifikant varmere vejr om vinteren (median på 12,1 grader) end om sommeren (4,8 grader).

»I vores egne modeller ser vi også scenarier, hvor der findes lokale ændringer op til 20-22 grader i 2100,« siger Stendel.

»Det vil ske især i Vest- og Østgrønland, Svalbard, og i det nordlige Sibirien. For Danmark viser vores model en stigning på fire grader om vinteren, og to-tre grader om sommeren.«

Ingen undskyldning

For at drive deres pointe hjem har forskerne lavet en drivhuseffekt-roulette, der viser, hvor store temperaturstigningerne bliver, alt efter hvad politikerne beslutter sig for at gøre.

»Selv under strenge politiske krav vil der stadig være en 95 procents risiko for, at opvarmningen på landjorden nord for 60º N overstiger to grader celsius,« siger artiklens hovedforfatter A. P. Sokolov.

Årsagen til den insisterende tone er også, at modellen efter alt at dømme stadig undervurderer de positive feedback-processer, der sætter ind, når koncentrationen af CO2 i atmosfæren kommer over 500 ppm. Det vil blandt andet føre til destruktion af tropiske vådområder, optøning af permafrosten og tundraen, udtørring af de nordlige moser og heder, og ikke mindst deraf følgende metanudslip.

Forskerne understreger, at deres model er bygget til at passe til det, man ved om klimaet i dag. Hvis denne viden ændrer sig, vil forudsigelserne også ændre sig. Der er stadig mange ukendte faktorer, og i stedet for at postulere kun én mulig værdi for alle parametre, har forskerne kørt 400 simuleringer, med hver deres kombination af begyndelsesbetingelser og parametersammensætninger.

De resulterende sandsynligheder peger alle i den meget varme retning, og er angivet i et roulettelignende lykkehjul, som giver en meget grafisk illustration af oddsene for klimaet om 90 år - alt efter om politikerne handler eller ej.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Jeg ved godt der er konsekvenser for mange arter ved temperaturen stiger, heriblandt mennesket. Men som det nu altid har været, så har den art med de bedste tilpasningsevner, været den der overlevede. Hvis det betyder en masse mennesker dør, ja hvad så? Jeg ved godt det er hårdt at sige, men vi er altså ikke hellige bare fordi vi er mennesker. Hvis vi formår at ændre vores livsstil og tilpasse os, jamen så er der nok masser af mennesker endnu om 1.000 år.

Det er ikke sikkert mennesket selv er skyld i denne globale opvarmning. Som mange forskere har påpeget, så har der også før i tiden været opvarmninger, der fik en nedkøling bagefter. Det kan dog være mennesket har været med til at accelerere denne opvarmning - svært at sige. Men nu jeg kigger ud af vinduet, så er det slet ikke så ringe med lidt mere varme! :)

 • 0
 • 0

Niels Hansen:

Det er ikke sikkert mennesket selv er skyld i denne globale opvarmning.

Nej det er ikke 'sikkert', men kan du ikke linke til nogle seriøse, uafhængige forskere der deler dén opfattelse?

 • Selv ikke Henrik Svenskmark mener meneskene er uden indflydelse!

P.S.: 90% indenfor videnskab, svarer til mindst 190% indenfor politik! ;-)

 • 0
 • 0

and so the accuracy of any modeling is dependent on the soundness of the researcher’s available information.

Jep! Og den "available information." bliver bedre og bedre, og mere og mere detaljeret, og vedbliver samtidig at bekræfte det samlede billede!

 • 0
 • 0

Vi kommer nok til at se en del af denne type 'videnskabelig skræk probaganda' op til COP15. Det er så meningen at politikerne skal vedtage en massiv støtte til forskning i klimaændringer, og dermed en masse offentlige penge til f.eks. MIT.

Hvis man kigger på kurven over CO2 koncentration i atmosfæren, og plotter ind hvornår Kyoto aftalen blev vedtaget, og sat i kraft, står det klart at Kyoto aftalen ikke har haft nogen som helst effekt på CO2. Det er kun et spørgsmål om fordeling af nogen penge.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/comm...

Hvis du ikke kan se på kurven hvornår Kyoto aftalen blev vedtaget, kan det oplyses at det var i 1997, med ikrafttrædelse 2005, og skulle medføre en reduktion på 5% inden 2008-2011.

http://da.wikipedia.org/wiki/Kyoto-aftalen

Men CO2 kurven følger en ganske jævn eksponentiel vækst, uden nogen tegn på politikernes indgreb.

 • 0
 • 0

det er måske ved at være på tide at tænke på hvor vi placerer vores huse? hvis vi sætter et gennemsnits hus levetid til 100 år, så tyder det på vi må tænke hvor vi bygger. det vil være glade vanvid at bygge i lavninger, tæt på fjorde m.m. husker lidt fra et hollandsk tv. program, de var begyndt at give områder tilbage til havet, nu har de jo også en ganske god erfaring på det område.det ville være klogt at kun bygge på områder der ligger 2 - 3 m. over vandet. skulle det vise sig at verdens havene ikke stiger som forventet så er der jo ikke sket noget ved det, måske kunne vi undgå at få vand i kældere som idag, dobbel gevinst.

 • 0
 • 0

Men temperaturen går nedad - virkelig fin korrelation http://icecap.us/images/uploads/7YRCOOLING...

Nej, temperaturen går kun nedaf hvis man

A) Ikke har hørt efter i timen, og ved at man skal måle over mindst 10 år for at detektere en klimatisk tendens.

eller

B) Bevidst vælger ikke at gøre det, fordi man ønsker at forsinke de nødvendige tiltag, for at beskytte fossile interesser.

Poul-Henning

 • 0
 • 0

Nej, temperaturen går kun nedaf hvis man

A) Ikke har hørt efter i timen, og ved at man skal måle over mindst 10 år for at detektere en klimatisk tendens.

Måske, men det argument er elastik i metermål. Hvis tendensen så rent faktisk fortsætter over 10 år, skal man så måle over 20 år for at se en klimatisk tendens? Det er let at hive den målestok op af hatten man skal bruge for at gennemføre sit argument.

 • 0
 • 0

Måske, men det argument er elastik i metermål.

Nej, det er det ikke, det er statistik.

Hvis datasættet regelmæssigt indeholder "runs" på ti år der er monotone, så er et sådant "run" ikke tegn på andet end at der var et "run".

Hvis du kan vise at vi intet andet sted har set et sådant "run", så har du måske en tendens.

Erfaringen har vist, og dette kan du selv overbevise dig om med de offentligt tilgængelige dataserier, at der regelmæssigt forekommer runs op til omkring 10 år i stort set alle vejr/klima dataserier.

Men når du kommer over ca. 10år tynder det kraftigt ud i dem, og en stadig stigende andel af dem er historiske klimatendenser.

Det svarer til at rulle med en enkelt terning.

To seksere efter hinanden er ikke særligt usandsynligt (1/36).

Tre seksere efter hinanden dukker som regel op en gang hver aften.

Fire er rent held, men OK, det har man lov til at være.

Ved 10 seksere i træk er der lagt op til slagsmål på værtshuset.

Poul-Henning

 • 0
 • 0

Nej, det er det ikke, det er statistik.

Ok, så hvis den globale temperatur stadig er nedadgående om 5 år, så har vi ca. 12 års faldende temperatur, er det så en gyldig tendens? Eller skal målestokken ændres til at passe med teorien ;)

 • 0
 • 0

"Årsagen til den insisterende tone er også, at modellen efter alt at dømme stadig undervurderer de positive feedback-processer, der sætter ind, når koncentrationen af CO2 i atmosfæren kommer over 500 ppm."

Hvorfor skulle de positive feedbacks sætte ind ved 500 ppm CO2??? De må være der ved selv 1 ppm CO2, hvis ellers er nogen af betydning.

....og så er der jo lige de negative feedbacks,

http://wattsupwiththat.com/2009/06/12/sugg...

men de er helt sikkert ikke med i alle alarmisternes ikke-verificerede modeller, som jo er opstillet på den præmis at CO2 forårsager katastrofal opvarmning.

 • 0
 • 0

"Desuden har en øget vulkanaktivitet i slutningen af det 20. århundrede skjult en underliggende opvarmning, og oceanerne viser tegn på mætning ved ikke længere at optage så meget CO2 som før. Disse effekter er også medtaget i den nye model."

Det minder lidt om da IPCC (2. assessment report) ville bortforklare den globale afkøling 1940-75 med aerosol partikler forårsaget af emissionen af SO2 fra kulfyrede kraftværker. Men desværre for IPCC passede observationerne ikke med hypotesen, da den største afkøling skete på den sydlige halvkugle og ikke på den nordlige halvkugle hvor SO2'en blev emiteret. I IPCCs 3. assessment report havde man så glemt alt om disse aerosoler, ligesom man i den 4. assessment report havde glemt alt om Mann's berygtede hocket stick graf fra 3. assessment report.

Men bevares vulkansk aktivitet kan da have en effekt. F.eks på afsmeltningen af visse gletschere i vest antarktis

http://www.environmentalgraffiti.com/scien...

 • 0
 • 0

[quote]Nej, det er det ikke, det er statistik.

Ok, så hvis den globale temperatur stadig er nedadgående om 5 år, så har vi ca. 12 års faldende temperatur, er det så en gyldig tendens? Eller skal målestokken ændres til at passe med teorien ;)[/quote]

Jeg er helt sikker på at så er der teorier der skal omskrives.

Den mest sandsynlige forklaring vil I så fald være at solen til den tid stadig ikke har nogen solpletter (se Susannes blogindlæg!) i så fald er det teorier om solen der skal omskrives og tendensen "modbeviser" i det tilfælde ikke drivhus effekten, men dokumenterer blot at menneskeheden har været svineheldige.

Hvis solaktiviteten derimod stiger inden da og temperaturen forsat falder, har du noget vi kan tale om.

Poul-Henning

 • 0
 • 0

"»I vores egne modeller ser vi også scenarier, hvor der findes lokale ændringer op til 20-22 grader i 2100,« siger Stendel.

»Det vil ske især i Vest- og Østgrønland, Svalbard, og i det nordlige Sibirien. For Danmark viser vores model en stigning på fire grader om vinteren, og to-tre grader om sommeren.« "

Den årlige middeltemperaturen på Svalbard er idag ca. -6°C. Med en stigning på 22°C vil middeltemperaturen blive ca. 16°C.

Den årlige middeltemperaturen i Danmark er idag ca. 9,4°C . Med en stigning på 2-4°C vil middeltemperaturen på Svalbard være ca. 3°C højere end i Danmark.

Enhver burde jo kunne se at det er idioti. Vil man lave skræmmekampagne burde man gøre det bare lidt troværdigt.

 • 0
 • 0

Hvorfor skulle de positive feedbacks sætte ind ved 500 ppm CO2??? De må være der ved selv 1 ppm CO2, hvis ellers er nogen af betydning.

Du forudsætter at feedback mekanismerne er liniære: 1% feedback for 1% højere temperatur.

Det er langt fra tilfældet.

Tænk i den forbindelse særligt på vands smeltepunkt: Når først du har smeltet is til vand kan det rende andre steder hen.

Poul-Henning

 • 0
 • 0

og ved at man skal måle over mindst 10 år for at detektere en klimatisk tendens.

Da det i høj grad er havstrømmene som styre klimaet, så vil en ændring i havstrømmene ændre den klimatiske tildens inden for få måneder.

Havstrømmene har opvarmet jorden i en periode og er nu skiftet til at afkøle jorden, i en periode på måske 20år ud i fremtiden.

Man kan altid på en takket kurve udvælge et stykke med afkøling eller opvarmning. Det kræver nogen bedre argumenter for at foretrækken en bestemt periode. Hvorfor ikke tage en periode på 5000år med afkøling?

 • 0
 • 0

gælder i aller højeste grad for politiske beslutninger, "argumentationen" herfor og forskellen i tid på virningen i samfundet og indvirkningen på klimaet....;-))

Sagt med andre ord er der mange der har en interesse i at bruge klimaet til at fremme deres agendaer og hobby-horses politisk, økonomisk, osv. osv.

Dette underminerer den videnskabelige proces, og troværdigheden heraf - i den brede befolkningog andetsteds.

Desuden er det nærmest "frit lejde" for politikene, for hvad de beslutter idag vil nok ikke kunne ses på klimaet før om tidligst 10-20 år og så er de pågældende politikere for længst ude af cirkulation og kan være ligeglade.

Mao. afkobler beslutninger i "klimapolitikkens hellige navn" i høj grad muligheden for at stille politikerne til ansvar for deres beslutninger (eller ikke-beslutninger for den sags skyld). Det er efter min opfattelse et stort problem at der er så stort et time-lag mellem beslutning og effekt.

Det er også i stigende grad et problem at videnskab politiseres - det er i strid med og underminerer videnskabens ånd.

Jeg stiller derfor ikke nødvendigvis spørgsmålstegn ved klimaændringer, ved om menneskeheden har en afgørende indflydelse herpå, osv osv, men på hvordan dette bruges og misbruges af politiske kræfter. Der følger - med garanti - en masse med "i svinget" når man laver omfattende politiske indgreb i "klimaets navn" :-)

 • Jesper
 • 0
 • 0

Nej, temperaturen går kun nedaf hvis man A) Ikke har hørt efter i timen, og ved at man skal måle over mindst 10 år for at detektere en klimatisk tendens. eller B) Bevidst vælger ikke at gøre det, fordi man ønsker at forsinke de nødvendige tiltag, for at beskytte fossile interesser.

Ad A) En ny klimateori? Temperaturen går opad, hvis man har hørt efter i timen - og har detekteret en nedgang fra 1998 - 2009? Ad B) Til beskyttelse af fossile interesser hører en aktiv modstand mod det mest effektive alternativ til fossil energi - atomenergi. Konklusionen må vel så være, at a-kraftmodstandere har økonomiske interesser i olie- og kulindustrien?

Jeg er enig i, at der er nogle, der ikke har hørt efter i timerne - endda gennem de seneste 30 år.

 • 0
 • 0

Hvis den polare amplifikation gør at temperaturen stiger mere i polerne end i fx troperne, så burde denne temperaturudligning mellem pol og ækvator vel medføre, at der bliver mindre vind globalt set, fordi vinde jo primært skyldes en energiudligning mellem kolde og varme områder.

Men andre siger, at vi vil få mere vind og flere storme pga. den højere varme dvs. energi i atmosfæren.

Hvilken effekt er størst?

 • 0
 • 0

Men andre siger, at vi vil få mere vind og flere storme pga. den højere varme dvs. energi i atmosfæren. Hvilken effekt er størst?

Nu er det så heldigt at IPCC faktisk har sagt begge dele - de vil altså få ret uanset, hvad der sker. Tidligere mente de, at GW medførte flere orkaner og ekstreme vejrforhold, men bl.a. Landsea kunne vise, at statistikken viste noget andet. Landsea trak sig siden fra IPCC-arbejdet. GW medfører at klodens temperaturforskelle formindskes, hvilket vil medføre færre storme og orkaner - i følge de meteorologiske lærebøger. Men den højere energi i atmosfæren må på en eller anden måde afsættes et eller andet sted. Denne usikkerhed om fremtidens klima vil sgget medføre en række dommedagsbetragtninger i årene fremover - uanset om GW fortsætter sin aftagen.

Mvh Per A. Hansen

Uden tvivl vil det ende med, at de samme antal ekstreme vej

 • 0
 • 0

Jeg har lige læst debatten ovenfor.

De fleste indlæg er meget lidt fornuftige - for nu at sige det pænt.

Det må da give anledning til blot lidt eftertænksomhed, når et foretagende som MIT rejser et advarselsflag.

Men MIT er måske også bare venstreorienenterede fantaster.

Måske skulle man lave et register over klimafornægterne - ligesom man i sin havde registre over personer, der gav misinformation om Sovjetunionens lyksagligheder!

Hvad kæmper klimafornægterne egentlig for - eller er de bare glade for at være imod?

 • 0
 • 0

Det må da give anledning til blot lidt eftertænksomhed

Det er svært at opgive velerhvervede rettigheder. Også selvom rettighederne er tilranet på tvivlsom vis. Og selvom samme rettigheder i virkeligheden ikke er meget andet end retten til at låne alt for mange penge til altfor høje omkostninger. Og så give pengene ud til noget der ofte er mere udseende end meget andet. Hvor er jobbet med frembringelse af ægte bæredygtig kvalitet? Tiden med fiskestang, værktøjskasse, familie og venner? Mavefornemmelsen, den goe, når man har lavet noget godt.

Hvad vil efterkommerne sige hvis vi ikke bruger forsigtighedsprincippet? Kan man byde sig selv dette overfladiske ræs?

 • 0
 • 0

forsigtighedsprincippet?

Så længe vi ikke forstår klimaet bedre end i dag, så svarer vores indsats mod global opvarmning lidt til at begynde at reparere en bil, selvom du ikke ved hvad der er årsagen til at den ikke vil starte. Du skifter olie, selvom det måske er noget helt andet der er galt.

I øjeblikket stiger temperaturen som bekendt ikke, derfor har klimaprædikanterne ændret slagordet fra 'global opvarmning' til 'klimaændringer'. Men klimaændringer er en del afvores natur, og klimaændringer har fundet sted de sidste milliarder år af jordens historie. Så at kæmpe mod klimaændringer, svarer jo lidt til at være med i foreningen mod jordens rotation eller at solen skulle stå op i vest i stedet for øst. det giver ingen mening.

Klimafornægtere er ikke glade for at være imod, men savner blot en lille smule håndfaste indicier på at global opvarmning er virkelig (altså hvor giver global opvarmning sig til kende i virkeligheden). Indtil videre er der ingen håndfaste beviser på global opvarmning eksisterer (ud over meget små udsving på ca. 0,5 grad C i overfladetemperaturen fra 1970 til i dag). (Hvor er det da henne???) Man kan ikke helt afvise at dette lille udsving har noget at gøre med CO2, men man kan heller ikke med sikkerhed påvise at det har noget med hinanden at gøre. F.eks. steg temperaturen ogsp 0,5 grad før 2. verdenskrig, men i den periode steg CO2 indholdet næsten ikke. Det glemmer Al Gore lige at fortælle i hans vækkelsestaler.

Det er politisk bekvemt at kæde GW or CO2 sammen, da det åbner op for en masse politiske aftaler, og populær grøn funding til universiteter osv. Og det er jo fint nok. Og ve dem der stiller spørgsmålstegn ved om kejseren virkelig har tøj på. (Nu bliver tvivlerne åbenbart af ing.dk's journalist betragtet på samme måde som kommunisterne bliver betragtet i USA. Hvad bliver det næste ing.dk ???) Derfor er det meget svært for nogen at gå imod strømmen af politiske lemminge, der hopper ud i doktrinen om CO2 baseret global opvarmning. Men det har bare intet at gøre med virkelig global opvarmning.

 • 0
 • 0

Det må da give anledning til blot lidt eftertænksomhed, når et foretagende som MIT rejser et advarselsflag.

Men MIT er måske også bare venstreorienenterede fantaster.

Det må da også give anledning til eftertænksomhed da et foretagende som CIA i 2001 påstod at der var masseødelæggelsesvåben i Irak. :-)

 • 0
 • 0

Tidligere mente de, at GW medførte flere orkaner og ekstreme vejrforhold, men bl.a. Landsea kunne vise, at statistikken viste noget andet.

Som sædvanlig bringer du sladder til torvs, som sædvanlig angiver du ikke kilden. Kan du ikke gå et andet sted hen og udøve din prædikantvirksomhed? Din adfærd er misbrug af gæstfrihed.

Mvh Søren

 • 0
 • 0

Hvis danske håndværkere byggede træhuse som klimaforskerne bygger klimamodeller, kunne én enkelt spætte ødelægge vores civilisation. (lettere modificeret og husker ikke ophavs M/K)

 • 0
 • 0

Essensen af endnu en endnu en klimadebat er vel blot, at tvivlen står tilbage, men vel også at C02 formentligt påvirker klimaet.

Derfor er målet jo blot at begrænse C02 udslippet, hvilket kan gøres teknisk. I forvejen skal vi i DK af de fossile brændsler, således vi kan være selvforsynende og vel også "feje for egen dør".

Så i stedet for disse meget lange debatter som altid ender i tvivlen skal der nu sættes en ny målsætning. Den anden debat har nu kørt i vel snart 50 år uden nævneværdig handling.

Tvivlen er dog altid kimen til en politisk kortslutning, for hvem tør stikke hovedet frem. Derfor lad os udfase de fossile brændsler og lade debatten være der, C02 debatten kan man så tage på cafeen.

 • 0
 • 0

Om Landsey et al's artikel om det tropiske Atlanterhav repræsenterer den globale sandhed er vist ikke entydigt bestemt. Emmanuel (f.eks) skriver følgende (abstract):

Theory and modelling predict that hurricane intensity should increase with increasing global mean temperatures, but work on the detection of trends in hurricane activity has focused mostly on their frequency3, 4 and shows no trend. Here I define an index of the potential destructiveness of hurricanes based on the total dissipation of power, integrated over the lifetime of the cyclone, and show that this index has increased markedly since the mid-1970s. This trend is due to both longer storm lifetimes and greater storm intensities. I find that the record of net hurricane power dissipation is highly correlated with tropical sea surface temperature, reflecting well-documented climate signals, including multi-decadal oscillations in the North Atlantic and North Pacific, and global warming. My results suggest that future warming may lead to an upward trend in tropical cyclone destructive potential, and—taking into account an increasing coastal population—a substantial increase in hurricane-related losses in the twenty-first century.

http://www.nature.com/nature/journal/v436/...

Selv har jeg ingen mening, men følger udviklingen med interesse. Jeg gider ikke sample hvad der eventuelt passer til mine højere mål og inddrage det som definitive indlæg i en propagandistisk kampagne. Jeg mener at emnet ikke er afklaret men vil ikke blive forbavset hvis mere ekstremt vejr i kølvandet på den globale opvarmning er på vej eller allerede er her.

Mvh Søren

 • 0
 • 0

Christian,

Måske skulle man lave et register over klimafornægterne - ligesom man i sin havde registre over personer, der gav misinformation om Sovjetunionens lyksagligheder!

Du er ikke opdateret vedrørende klima. Der er ikke tale om "klimanægtere", men om klimaskeptikere. Du kan ikke have undgået at se linket til de 700 navngivne forskere, der har et eller andet kritikpunkt til dele af IPCCs måde at håndtere problemerne på. Bl.a. kunne du kigge på hvad man fremførrer om de klimamodeller, de bygger deres teorier på. Hvor er f.eks. de manglende hotspots over de tropiske områder, som klimamodellerne viser, men som instrumenterne ikke kan måle. Mener du det er måleinstrumenterne, der er forkerte - eller klimamodellerne? http://epw.senate.gov/public/index.cfm?Fus...

Søren. Du fortsætter utrætteligt med at svine mig til uden grundlag. Du savner dokumentation - ja, jeg undskylder ikke at have fortalt, at Landsea er en af IPCCs bidragydere. Han blev sur over at hans data vedrørende statistik over ekstreme vejrforhold blev manipuleret med, at han afbrød ethvert samarbejde med IPCC. http://www.forskning.no/Artikler/2005/janu... http://sciencepolicy.colorado.edu/promethe...

http://www.noaanews.noaa.gov/stories2008/2... http://www.forskning.no/Artikler/2006/mars...

Søren, prøv at læse lidt klimastof inden du blander dig - du kan finde dokumentationen i SAR og TAR. I TAR måtte man erkendte for første gang, at der statistisk ikke kunne påvises en stigende antal ekstreme vejrforhold. Du burde have lært efterhånden, at jeg ikke leverer noget, jeg ikke kan dokumentere. Derimod kniber det en smule mere, når du skal tolke informationerne på saglig vis.

Mvh Per A. Hansen

 • 0
 • 0

Du savner dokumentation - ja, jeg undskylder ikke at have fortalt, at Landsea er en af IPCCs bidragydere.

Der er udmærket, at du er opmærksom på denne konflikt blandt de lærde Per. Der er åbenbart stadig meget at lære om klima og den slags.

At du imidlertid og som sædvanlig uden tøven vælger at promovere det synspunkt som af en eller grund passer i din højere sags tjeneste - uden at du iøvrigt har faglig baggrund for at kunne dømme om hvem der måtte have ret - er derimod ikke udmærket.

Mvh Søren

 • 0
 • 0

At du imidlertid og som sædvanlig uden tøven vælger at promovere det synspunkt som af en eller grund passer i din højere sags tjeneste - uden at du iøvrigt har faglig baggrund for at kunne dømme om hvem der måtte have ret - er derimod ikke udmærket.

du fik vist den ønskede dokumentation - ikke. Jeg savner fortsat noget med substans fra din side. Det er uden for enhver disukussion, at Landsea havde ret - og IPCC skrev da også i det forrige "Summary", at der ikke var dokumenteret stigninger i ekstreme vcejrforhold. At du mener jeg promoverer egne synspunkter ved at gengive, hvad IPCC selv har skrevet tyder ikke på den store indsigt - vel?

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten