Mistanke om giftigt PCB i parcelhuse sætter gang i undersøgelse

Nu vil danske myndigheder endelig sætte gang i en større undersøgelse af udbredelsen af PCB i danske enfamiliehuse.

Tidligere har Erhvervs- og Byggestyrelsen sponsoreret mindre undersøgelser af udbredelsen af PCB i danske bygninger, mens myndighederne i Sverige, Norge og Tyskland for længst både har lavet undersøgelser og sat handlingsplaner i værk for at få fjernet de PCB-holdige bygningsdele hurtigt og forsvarligt.

Men efter en ny forundersøgelse har sandsynliggjort, at der stadig er PCB i danske enfamiliehuse, vil Erhvervs- og Byggestyrelsen nu have problemet undersøgt ordentligt, fortæller civilingeniør Ersün Züfer.

»Vi skal have undersøgt et repræsentativt antal enfamiliehuse, før vi beslutter, hvad vi skal gøre. De rapporter, vi har fået lavet indtil videre, giver ikke noget dækkende billede af udbredelsen af PCB, men det vil vi få undersøgt nu.«

I en rapport om sundhedsfaren fra PCB-holdige fuger, som Statens Byggeforskningsinstitut lavede i 2008, konkluderede forskerne, at man kun kan få et dækkende billede af udbredelsen af PCB ved at undersøge et trecifret antal bygninger opført eller renoveret mellem 1950 og 1977, hvor PCB-holdige byggematerialer var mest brugt. Men Ersün Züfer vil ikke sige, hvor mange bygninger, EBST mener, at der skal underrsøges.

I den nyeste rapport, Forekomst af PCB i en- og tofamiliehuse, konkluderer forskerne, at der sandsynligvis er PCB i fuger omkring vinduer, døre, betonelementer og rørgennemføringer i alle typer byggeri opført mellem 1950 og 1977.

Desuden var der PCB forseglingslimen i mange termoruder fra 1967-1973. I forundersøgelsen citerer forskerne en undersøgelse fra Vestforbrændingen og Amagerforbrændingen, der har tjekket 386 termoruder indleveret på deres genbrugspladser for PCB. Undersøgelsen viste, at der var PCB i 16 procent af ruderne.

Overordnet konkluderer forskerne, at »forekomsten og udbredelsen af PCB i specielt fuge- og gulvmaterialer, termoruder og små kondensatorer i bygninger opført eller renoveret i årene 1950 til 1977 vurderes som betydelig og veldokumenteret. For indvendig maling og gulve er det især vådrum og steder med kraftig slid (skoler, industrier), hvor forekomsten er størst.«

Samtidigt med at parcelhusene skal undersøges har EBST også planer om at få testet forskellige afværgeforanstaltninger, så både borgere og professionelle byggefolk ved, hvad de skal stille op, hvis der bliver konstateret PCB i deres bygninger.

I Sverige har man lavet en handlingsplan, der skal sikre, at PCB-holdige byggematerialer bliver fjernet fra alle større bygninger, og i Norge er det et krav, at bygninger med elastiske fuger, der er opført eller renoveret mellem 1957 og 1980 skal tjekkes for PCB-indhold, når de bliver renoveret. Sidste år krævede politikere som Jens Stenbæk (V), formand for KL' s teknik- og miljøudvalg og Venstres miljøordfører Eyvind Vesselbo, at der hurtigt blev lavet en dansk handlingsplan for PCB.

»Vi kan ikke blive ved med at lave flere redegørelser om, at PCB i fugemassen er farlig, og det eneste, der sker, er at folks helbred bliver værre. Der skal gøres noget ved det,« sagde Eyvind Vesselbo den gang til Ingeniøren.

Men Ersün Züfer vil ikke love, at der kommer en dansk handlingsplan.

»Først, når vi har et tilstrækkeligt dækkende billede af problemets omfang, kan vi se om det kan give anledning til handling eller ej.«

Han håber, at Erhvervs- og Byggestyrelsen sammen med de andre involverede myndigheder Indenrigs- og Socialministeriet, som Miljøstyrelsen og Arbejdstilsynet og Sundhedsstyrelsen kan nå at få lavet de nødvendige undersøgelser i år.

Dokumentation

Læs Miljøstyrelsens hjemmeside om PCB
Læs forundersøgelsen om PCB i enfamiliehuse
Læs SBis tidligere undersøgelse af PCB i fuger

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Aftager den afgivne mængde ikke med årene. Har man f.eks. et badeværelse malet med en sådan maling, vil det så stadig afgive giftige dampe after 20 år og hvad hvis det er overmalet senere? Hvordan tester man om der er PCB tilstede i et givent rum? Kan man lave denne test selv med simle midler? Er der mest tale om et overdrevent problem, lige som med asbest?

  • 0
  • 0

[..]forekomsten og udbredelsen af PCB i specielt fuge- og gulvmaterialer, termoruder og små kondensatorer i bygninger [..]

Nu kender jeg mest små kondensatorer som elektroniske komponenter, og undrer mig lidt. Jeg ser for mig at nogen har brugt et par vognlæs af dem som kapillarbrydende lag under betondækket i stedet for lecanødder :-P

Hvad...?

  • 0
  • 0

Jeg synes lige jeg har læst at danmark halter på teknologi området, men vi bruger åbenbart PCB'er (Printed Circuit Boards) i vores parcelhuse?

....hvis det ikke er teknologisk så ved jeg ikke hvad er... :P

  • 0
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten