Misforståelse at brændeovne dræber op mod 1.000 danskere om året

Brænderøgsforurening er skyld i 200-1.000 for tidlige dødsfald blandt danskere hvert år. Sådan lyder en af konklusionerne i RUC-studerende Ryan Lunds rapport om de sundhedsskadelige effekter som følge af forurening fra danske brændeovne.

Siden er tallene blevet flittigt nævnt og kritiseret i debatten om brænderøgsforurening rundt om i de danske medier. Men nu siger en af ophavsmændene til estimatet, som blev interviewet til Ryan Lunds rapport, at der aldrig har været tale om de op mod 1.000 for tidlige dødsfald i Danmark hvert år:

»Tallene er blevet misforstået. De cirka 200 og de cirka 1.000 er to forskellige tal. De omkring 1.000 er for hele Europa, og de omkring 200 er inden for Danmarks grænser - så det er noget af en misforståelse,« siger Jørgen Brandt, der er seniorforsker ved Institut for Miljøvidenskab ved Aarhus Universitet.

Han står sammen med nogle kolleger fra instituttet bag en beregning af, hvor mange danskere der estimeret dør for tidligt hvert år som følge af partikelforurening fra brændeovne, og han er interesseret i, at de rigtige tal kommer ud nu én gang for alle.

Forskerne har beregnet tallene ud fra en model kaldet EVA (Economic Valuation of Air pollution), der kan estimere konsekvenser af luftforurening for hele forureningskæden. Og de tal ser noget anderledes ud end dem, der ellers har været debatteret.

Estimatet fra forskerne lyder på, at omkring 150 personer døde for tidligt i Danmark som følge af partikelforurening fra brændeovne i år 2000. Hertil skal man ifølge Jørgen Brandt lægge en usikkerhed på plus/minus 50 procent, hvilket givet et usikkerhedsinterval på mellem cirka 75 og cirka 225 for tidlige dødsfald.

Nye tal viser stigning

Siden år 2000 har forskerne fået fat i et nyt datagrundlag fra Energistyrelsen, der viser en fordobling i brug af brænde og en stigning i udledning fra brændeovne på omkring 80 procent frem til 2008.

Gennem nye beregninger på det grundlag har Aarhus-forskerne regnet sig frem til nogle nye tal for, hvor meget skade brænderøgen ydede på sundheden i 2008.

Jørgen Brandt forklarer, at hvis man går ud fra, at alle partikler, hvad enten de kommer fra landbruget, trafikken eller brændeovne, er lige farlige, viser beregningerne, at der er tale om cirka 230 for tidlige dødsfald årligt i Danmark som følge af partikelforurening fra danske brændeovne.

Det rigtige antal døde er mellem 145 og 430

Forskere har dog en formodning om, at de primære partikler fra brændeovne er mere farlige end eksempelvis partikler fra landbruget. Ud fra den antagelse har de foretaget et følsomhedsstudie, hvor skadeligheden er opskaleret med 30 procent, hvilket giver et estimat på omkring 290 dødsfald. Til begge tal skal lægges en usikkerhedsfaktor på plus/minus 50 procent.

Dermed vil estimatet i værste fald lyde på rundt regnet 430 dødsfald i Danmark, mens den i bedste fald er på cirka 145 for tidlige dødsfald årligt som følge af brænderøg, fortæller Jørgen Brandt - altså omkring halvdelen af de tal, der tidligere har været debatteret.

Kigger man på sundhedseffekterne for hele Europa på grund af partikelforurening fra danske brændeovne kommer forskerne frem til et estimat på omkring 720 for tidlige dødsfald, hvis man går ud fra at alle partikler er lige skadelige. Tallet stiger til 840 dødsfald, hvis man regner med, at de primære partikler er mere skadelige. Begge estimater er med en usikkerhed på plus/minus 50 procent ifølge Jørgen Brandt.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Døden skal jo have en årsag - i dette tilfælde brændeovnsrøg - men er den for os alle uafvendelige død fremrykket med timer dage måneder eller år? (for op til små 300 personer årligt)

Der er mange af mine handlinger som styres af hvorvidt de vil være skadelige for min livslængde, men jeg har på fornemmelsen at brændeovnsrøgen kommer ret langt nede på den liste.

Hvad med at forbyde biler, det ville virkelig batte noget hvad angår den statistiske for tidlige død!

Jeg erindrer desuden at der på et tidspunkt var tale om skadevirkningen af nitrat/nitrit i brød, men det viste sig at nitratindholdet i en måneds indtag af det pågældende brød svarede til nitrat/nitrit indholdet i en enkelt skive spegepølse!

En mere udførlig definition på for tidlig død udbedes tak.

 • 0
 • 0

1: højst sandsynligt ud fra et forsigtighedsprincip antager man at partikler fra brændeovne er mere skadelige, end partikler fra landbruget, dette er en antagelse, og derfor ikke dokumentation. Trafikpartiklers farlighed vurderes slet ikke i konteksten.

2: Per pr. 1. januar 2010 boede der 501.062.000 mennekser i EU, og 5.535.000, altså godt 90 gange så mange i EU som i DK (Kilde:http://www.euo.dk/spsv/off/alle/113/). Ifølge tallene i artiklen (worst case scenario) dør der knap 3 gange så mange i EU, som følge af brændeovnsforurening, som i DK, herfra skal - ihvertfald i forhold til hvordan artiklen er stillet op - trækkes dødsfaldene i DK fra, da DK jo er en del af EU. Dette betyder at brugen af brændeovne må være mellem 30 og 45 gange så udbredt i DK som i resten af EU, uden hensyntagen til kvalitet af hverken forbrænding, brænde, brændeovn e.l. på trods af at vi i DK dels har høje krav til brændeovn, og oplyser kraftigt om korrekt brug.

Dette kan simpelthen ikke hænge sammen, kør en tur gennem Polen fx. og se så hvordan kulrøg oser op ad den ene private skorsten efter den anden, små kulforhandlere ligger tættere end tankstationer, men kul er selvfølgelig ikke brænde... Og derfor ikke med i beregningerne af privat opvarmning og partikelforurening... Men tag så England, Sverige, Finland, Tyskland, de Baltiske Lande mv. hvor brændeovnsbrug er vidt udbredt, der er sgu noget der ikke hænger sammen her!

-Og så skal man stadig huske at alle tallene bygger på en spekulativ model, EVA, der er endnu ikke fremlagt en data fra en obduktion med konklusionen "han døde af brænderøgsforurening"!

 • 0
 • 0

Rapporten omtaler ikke om forskerne har taget hensyn til spredningen af partiklerne, men hvordan disse partikler fordeler sig over Europa kan måske forklare hvorfor tallene er så forskellige.

Jeg hæfter mig dog ved den meget store usikkerhed i disse tal, og mener derfor ikke det er seriøst at skrive en rapport hvor man konkludere at der er et lille eller stor antal dødsfald. Rapporten burde hellere havde haft det fokus at vi mangler information om dette område, så der derfor er behov for mere forskning inden at man kan tilladeat lave tiltag i forhold til danskernes brændeovne.

En faktor jeg mangler er hvor mange dødsfald forskerne forventer hvis alle brændeovns brugerne i stedet havde forsynet deres husstand med varme fra andre energikilder. Det er urealistisk at tro at hvis man fjerner alle brændeovnene så er der ~200-500 færre dødsfald om året, den energi der mangler skal jo komme fra et sted. Her kan der selvfølgelig være tale om vedvarende energi, men formodentlig ville varmen komme fra de danske kuldkraftværker.

I øvrigt god og velgennemarbejdet artikel

 • 0
 • 0

1: højst sandsynligt ud fra et forsigtighedsprincip antager man at partikler fra brændeovne er mere skadelige, end partikler fra landbruget, dette er en antagelse, og derfor ikke dokumentation. Trafikpartiklers farlighed vurderes slet ikke i konteksten.

2: Per pr. 1. januar 2010 boede der 501.062.000 mennekser i EU, og 5.535.000, altså godt 90 gange så mange i EU som i DK (Kilde:http://www.euo.dk/spsv/off/alle/113/). Ifølge tallene i artiklen (worst case scenario) dør der knap 3 gange så mange i EU, som følge af brændeovnsforurening, som i DK, herfra skal - ihvertfald i forhold til hvordan artiklen er stillet op - trækkes dødsfaldene i DK fra, da DK jo er en del af EU. Dette betyder at brugen af brændeovne må være mellem 30 og 45 gange så udbredt i DK som i resten af EU, uden hensyntagen til kvalitet af hverken forbrænding, brænde, brændeovn e.l. på trods af at vi i DK dels har høje krav til brændeovn, og oplyser kraftigt om korrekt brug.

Dette kan simpelthen ikke hænge sammen, kør en tur gennem Polen fx. og se så hvordan kulrøg oser op ad den ene private skorsten efter den anden, små kulforhandlere ligger tættere end tankstationer, men kul er selvfølgelig ikke brænde... Og derfor ikke med i beregningerne af privat opvarmning og partikelforurening... Men tag så England, Sverige, Finland, Tyskland, de Baltiske Lande mv. hvor brændeovnsbrug er vidt udbredt, der er sgu noget der ikke hænger sammen her!

-Og så skal man stadig huske at alle tallene bygger på en spekulativ model, EVA, der er endnu ikke fremlagt en data fra en obduktion med konklusionen "han døde af brænderøgsforurening"!

Tallet for Europa er for dødsfald relateret til udledning fra danske brændeovne citat: "Kigger man på sundhedseffekterne for hele Europa på grund af partikelforurening fra danske brændeovne kommer forskerne frem til et estimat på omkring 720 for tidlige dødsfald, "

 • 0
 • 0

For nogle år siden boede jeg ved Ringgaden i Århus. Vi havde nogle supergode ganske nye vinduer. Mod gaden kom der et ulækkert, fedtet sodagtigt lag af ganske ganske fint sort støv på vinduerne. Mod gården var der næsten ingenting. Umiddelbart ville jeg tro at man burde kunne se det i dødsstatistikkerne, hvis de små partikler fra trafikken var så skadelige som det lægges op til i artiklen. Jeg siger ikke at partiklerne er ufarlige, blot at de ~200-500 måske er valgt fordi et større tal burde kunne ses i statistikkerne? Og ja, jeg ville også gerne vide hvor mange leveår vi snakker om, ikke bare "for tidlige dødsfald".

 • 0
 • 0

Et af spørgsmålene må vel også være om det overhoved er muligt at isolere effekten af brændeovne fra andre effekter trafik m.m. Er der nogen der har prøvet bare at lægge alle disse tal sammen og se om det hænger sammen med det samlede antal årlige dødsfald.

 • 0
 • 0

Det store selvforsvar for en flov bommert er i gang.

Rart at Ingeniøren nu kommer med nuancerede bidrag til debatten.

 • 0
 • 0

.... at det skulle vare så længe for journalisterne på ing.dk at nå frem til det samme (nogenlunde) som et meget stort flertal af deres læsere har kunnet regne ud for måneder siden og ret så klart og tydeligt har gjort opmærksom på !

At dette "nye" så også er noget skrækkeligt vrøvl, som Christian Juel Seldorf gør opmærksom på herover, er uomgængeligt. Alene i Tyskland har de ca. 10 gange så mange brændeovne som i Dk.

Jeg tilslutter mig fuldt ud Uffe Merrilds tommelfingerregel.

Uhyggeligt at tænke på, hvor mange menneskers tid som er spildt på al den palaver, for slet ikke at nævne risikoen for hovedløst forkerte politiske beslutninger.

Forleden var en anden af de 4 forskere Ryan Lund har misbrugt i sin "videnskabelige" rapport ude i et tilsvarende ærinde med denne bemærkning: “Jeg er blevet fejlciteret og koblet på en vogn på en måde, jeg ikke kan stå inde for”. Læs hans artikel her: http://denkorteavis.dk/2012/professor-fole...

Selvom DØR nu også forsøger at lægge afstand til Ryan Lund, så er det alt alt for sent, da de i den grad har medvirket kraftigt til at promovere hans konklusioner. Deres troværdighed er definitivt på 0-punktet.

 • 0
 • 0

Atmosfærisk transport er selvfølgelig inkluderet således at man ved, hvor partiklerne har en effekt. Dødsfaldene er forskellen mellem hvor mange der dør pga. af alle partikler minus de danske og alle partikler inkl. de danske. Så der er selvfølgelig mange i polen der dør pga. af deres egen udledning af skadelige partikler, men det her handler kun om Danmarks bidrag.

Og det er ikke spekulativt, men bygget på data der viser en klar sammenhæng mellem luftforurening og dødelighed.

 • 0
 • 0

Tallet for Europa er for dødsfald relateret til udledning fra danske brændeovne citat: "Kigger man på sundhedseffekterne for hele Europa på grund af partikelforurening fra danske brændeovne kommer forskerne frem til et estimat på omkring 720 for tidlige dødsfald, "

Tak Klaus, jeg har tydeligvis læst forkert, og min svada er derfor baseret på forkerte antagelser, men jeg kan desværre hverken rette eller slette i den, jeg beklager!

 • 0
 • 0

De der 200-500 personer optræder i mange sammenhænge og jeg spørger mig selv, om det ikke er de samme personer, der tages til indtægt både her og der. Der er statistikker indblandet og det er velkendt, at en gauss-fordeling er "pæn", men i praksis er der altid noget "statistisk fnuller" i enderne, som kan bruges til lidt af hvert netop fordi det er "fnuller" 1: Passiv rygning. 500 dødsfald/år 2: Dieselos: 300 pr år 3: Brændeovne: 200-500 pr år.

Efter min mening er der er tale om Tordenskjolds soldater.

 • 0
 • 0

Den hurtige, men forsigtige beregning af forbruget af brændstoffer i fly og skibe bare i Øresund og fra Københavns lufthavn (mindst 348.000 tons) regner ingen med. Tænk på alle de skibe som også sejler Europas i floder, alle lufthavnene samt den tunge industri. Ingen kan ærligt og med sikkerhed påvise hvem som dør af hvad, hvorfor og hvor meget for tidligt....

Hvad med alle vulkanerne og de kæmpe globale skovbrande osv. - det er vildt useriøst og stadig et skud i luften (mere forurening..) at lave disse "beregninger"...

Er der stadig ingen der dør af naturlige årsager - altså alderdom?

Vores kroppe er "lavet" til at kunne holde i ca. 40 år....

 • 0
 • 0

Gennem artikler her har jeg inden for de sidste år lært at danske brændeovne har følgende effekter:

1: Dræber mellem 200 og 1.000 herhjemme 2: Er skyld i utallige astmaanfald, allergier mv. 3: Dræber op til 1.260 Europæere 4: Smelter Grønlands indlandsis 5: Er mere CO2-skadelige for miljøet end fossile brændstoffer 6: Er medvirkende til faldende skovarealer globalt 7. Medfører øget brug af fjernvarme 8: Giver dårligere indeklima 9: Der er sikkert mere...

Og sidst, men bestemt ikke mindst; kan genere naboer med både røg, lugt, og støj fra kædsav mv. i weekenden.

 • 0
 • 0

Tak Klaus, jeg har tydeligvis læst forkert, og min svada er derfor baseret på forkerte antagelser, men jeg kan desværre hverken rette eller slette i den, jeg beklager!

Det var vi så flere der gjorde. Jeg mener nu fortsat at kunne stå inde for det jeg skrev højere oppe her, og jeg mener at kunne læse imellem linjerne på dit sidste indlæg Christian, at det kan du også. At komme med gætterier på hvor mange for tidlige dødsfald i Europa p.g.a. danske brændeovne er altså bare alt for langt ude i hampen.

Tak for din sammenfatning af alt det sludder der har været bragt om brændeovne det sidste års tid. Måtte vi dog snart læse om noget reel viden på området.

 • 0
 • 0

For tallene er det afgørende hvor stor reduktionen af leveår er som det anføres ovenfor. Ellers ender debatten i sammenligninger med trafikofre.

Min assumption siger mig at mere end 70% af de brændeovns relaterede dødsfald ville optræde ikke ret meget senere i en anden statistik hvis brændeovnene blev fjernet. Måske hustøvmider, måske en speciel slags parfume etc.

At det forholder sig sådan betyder ikke man ikke skal reducere røgen. Det er en ret at kunne sove for åbent vindue året rundt uden at skulle involveres i naboers opvarmningsproblemer. Da jeg ikke er fanatiker, mener jeg at brugen af brændeovne i tæt bebyggelse skal reguleres af lokalplaner og f.eks. begrænses til 20 timer ugentligt og ingen natteulmen.

 • 0
 • 0

[quote]Tallet for Europa er for dødsfald relateret til udledning fra danske brændeovne citat: "Kigger man på sundhedseffekterne for hele Europa på grund af partikelforurening fra danske brændeovne kommer forskerne frem til et estimat på omkring 720 for tidlige dødsfald, "

Tak Klaus, jeg har tydeligvis læst forkert, og min svada er derfor baseret på forkerte antagelser, men jeg kan desværre hverken rette eller slette i den, jeg beklager![/quote]Det kunne jo så være interessant at stille det "modsatte" spørgsmål: Hvor mange danske dødsfald antages det, er relaterede til udledning fra brændeovne i Tyskland, Polen, Sverige, Norge (tilføj selv lande efter behov)?

Bjørn

 • 0
 • 0

En hurtig skimning og opsummering fra sst siger mig at langt over 15.000 dør hvert år på grund af rygning, så at et totalforbud mod rygning ville være væsentligt mere relevant end at regulere brugen af brændeovne.

En anden ting er, at der vel stadig er tale om modelberegninger og ikke statistik? Så det er nogle "videnskabsmænd"s gæt, der regnes på?

 • 0
 • 0

er 0. En estimering er umuligt og giver ikke "den rigtige antal". Eller vis mig en eneste døsfald hvor årsagen er påviseligt partikelforureningen.

mhv

 • 0
 • 0

En anden ting er, at der vel stadig er tale om modelberegninger og ikke statistik? Så det er nogle "videnskabsmænd"s gæt, der regnes på?

Korrekt, og baseret på et ufatteligt spinkelt grundlag. Det betyder ikke, at det ikke skal tages alvorligt, men promillerne i sandsynligheden skal tages i betragtning ved vurderingen, og det synes ikke at være tilfældet i den journalistiske behandling af emnet generelt.

 • 0
 • 0

Det kunne jo være interessant at sammenholde disse forskningsresultater med andre forskningsresultater, der indikerer, at vi som følge af for rene miljøer i Vesteuropa får mange allergiske sygdomme, som er mindre udbredte i Østeuropa, hvor luftforureningen er højere. Så noget skidt skal vi formentlig udsættes for af hensyn til vores immunforsvar - spørgsmålet er så bare om der er forskel på skidt eller om det kun er et spørgsmål om for meget eller for lidt. Jeg ville i øvrigt også få mindre gavnlig motion uden vores brændeovn - hvordan indgår det i regnestykket?

 • 0
 • 0

Tallene er forkerte og kampagnen lugter stygt af politisk manipulation. Og læg mærke til at tallene er blevet adopteret og bruges aggressivt og effektivt af Kåre Press-Kristensen fra Det Økologiske Råd. Dette foretagende - som med vilje lyder som et offentligt Råd, lige så fint som Vismændene i Det Økonomiske Råd – er nogle af de smagsdommere, som Anders Fogh Rasmussen angreb i sin berømte nytårstale. Han fjernede deres offentlige støtte. De har måske fået den tilbage nu? De er miljøaktivister og har ingen troværdighed i seriøs debat.

 • 0
 • 0

Måske burde kræfterne bruges mere fornuftigt. Jeg bor på Ærø, og især i de tidlige forårsmåneder har vi udpræget øst-sydøstvinde. Senere ændrer det sig til syd-sydvest. Hvor mange dødsfald ville man undgå såfremt der blev gjort en indsats for at ændre disse dominerende vindretninger så vi fik lidt mere nordenvind. Dejlig ren luft.

 • 0
 • 0

Kære Per Egholm Jeg er da helt sikker på, at her kan Jacob Haugaard bistå jer. Det kan da ikke gå for stærkt med at ringe til ham og få ham til at stille op ved næste borgmestervalg. De mange besøgende lystbåde vil sikkert også være glade, hvis han kan skaffe dem noget mere medvind

 • 0
 • 0

TAK TIL MALENE BREUSCH HANSEN OG INGENIØREN for endnu engang at sætte fokus på den presserende problemstilling vedr. sundhedsskadelig brænderøgsforurening, samt at følge min opfordring om at interviewe kilden til usikkerhedsintervallet på de 200-1.000 for tidlige danske dødsfald (dødsfald sker sjældent for sent) pga. forureningen fra individuel træfyring på dansk jord!

I denne forbindelse kan jeg jo kun gentage, at JEG I MIT INTERVIEWREFERAT REDELIGT OG TRANSPARENT HAR MEDTAGET HVER EN KOMMAÆNDRING AF DE RETTELSER, SOM JØRGEN BRANDT SENDTE TIL MIG PR. E-MAIL ONSDAG D. 4. JANUAR 2012.

Følgende citat er fra s. 93-94 i min rapport (http://rudar.ruc.dk/handle/1800/7404):

”Spm. 8: Hvilke kommentarer har du til de ca. 200 årlige dødsfald blandt danskerne, pga. brænderøgsforureningen emitteret fra dansk jord (Miljøstyrelsen 2008: 89, Raaschou-Nielsen et al. 2002, Palmgren et al. 2001)?

Har du eller Institut for Miljøvidenskab beregnet et årligt mortalitets-estimat eller –interval som følge af brænderøgsforureningen i Danmark?

Svar: Ja, vi har foretaget sådanne beregninger, og er nået frem til følgende:

 1. Hvis vi forudsætter, at alle partikler er lige sundhedsskadelige, så døde ca. 270 danskere årligt i år 2000 som følge af brænderøgsforureningen.

 2. Siden da er emissionerne fra individuel træfyring steget med ca. 80 %, så hvis mortalitets-estimatet fremskrives lineært, er vi således i dag oppe på knap 500 årlige dødsfald blandt danskerne pga. brænderøgsforureningen fra dansk jord.

 3. Hvis man så graduerer ift., at de primære partikler højst sandsynligt er mere sundhedsskadelige end de sekundære, så bør man lægge ca. 30 % til, og er herefter oppe på groft estimeret lige godt 600 årlige dødsfald blandt danskerne pga. den indenlandske brænderøgsforurening. Denne tredobling, set i forhold til de ca. 200 ovennævnte dødsfald, illustrerer bl.a., hvor stor usikkerhed der pt. hersker vedr. beregningen af et årligt mortalitets-estimat grundet brænderøgsforureningen i Danmark. Dog vil Brandt anslå, at mortalitets-estimatet højst sandsynligt befinder sig i denne størrelsesorden.

 4. Brandt er helt enig med Torben Sigsgaard i, at det, videnskabeligt set, er mest redeligt og lødigt at fremlægge mortalitet - forårsaget af bl.a. brænderøgsforurening - som et usikkerheds-interval. Brandt vil ud fra det mest kvalificerede skøn/bud, som forskerne pt. kan beregne, antage, at et sted mellem 250-750 eller måske snarere 200-1.000 danskere hvert eneste år dør før tid pga. brænderøgsemissionerne fra dansk jord. Under alle omstændigheder er Brandt overbevist om, at det årlige faktiske mortalitetstal højst sandsynligt er højere end 200 årlige dødsfald grundet brænderøgsforureningen. Det er imidlertid vigtigt at være opmærksom på, at ingen af ovennævnte mortalitets-estimater endnu er publicerede.”

AT JØRGEN BRANDT SÅ EFTERFØLENDE HAR GENNEMREGNET USIKKERHEDSINTERVALLET ENDNU ENGANG, OG NU NÅR FREM TIL ET ANDET RESULTAT, DET ER JEG I SAGENS NATUR IKKE HERRE OVER.

Spørgsmålet er imidlertid om usikkerhedsintervallet på 145–430 årlige danske dødsfald, pga. brænderøgsforureningen fra dansk jord, i tilstrækkeligt omfang tager højde for, at de højeste forureningskoncentrationer af fine partikler (PM2,5) forekommer i byerne, hvor langt de fleste danskere bor. Ifølge forsker fra Institut for Miljøvidenskab, Ole Hertel, er usikkerhedsintervallet beregnet på baggrund af luftforureningsmodellen DEHM, som opererer med en opløsning på ned til 16 x 16 km. Hvis usikkerhedsintervallet på de 145–430 ikke tager højde for denne by-land forskel, så er de 145-430 muligvis et underestimat, men dette hører vi vel mere om i næste uge, hvor jeg har ladet mig fortælle, at dokumentationen for Jørgen Brandts ovenstående usikkerhedsestimater vil blive offentliggjort…

Et usikkerhedsinterval på 420-1.260 for tidlige dødsfald i Europa pga. brænderøgsforureningen i Danmark må dog siges at være et temmelig højt tal, hvilket et rigt land som Danmark, ifølge FN, har et etisk ansvar for at nedbringe, når der nu eksisterer så miljø- & sundhedsmæssigt oplagte alternative måder at holde varmen på i form af bedre isolering og kollektiv varmeforsyning i byerne (især fjernvarme) og eksempelvis varmepumper og solvarme med underjordisk varmereservoir på landet.

Ifølge den meget grundigt gennemarbejdede partikelredegørelse fra 2003, så dør de personer, som det går ud over, i gennemsnit 5-14 år før tid (Trafikministeriet 2003: 33, Bilag 2: 15), og ofte ligger dødsfaldet i forlængelse af en længere livskvalitets-forringende sygdomsperiode, også kaldet tabte gode leveår (Trafikministeriet 2003: 33). Kilde: http://www.trm.dk/graphics/Synkron-Library...

PS: I mit speciale, som jeg pt. udarbejder på miljøplanlæggeruddannelsen på Roskilde Universitet, vil jeg bl.a. redegøre for alle de realistiske og miljø- & sundhedsvenlige alternative varmekilder til især individuel brændefyring.

 • 0
 • 1

et totalforbud mod rygning ville være væsentligt mere relevant end at regulere brugen af brændeovne

Hvorfor ikke begge tiltag? Det burde være en menneskeret at ånde ren luft, og jeg synes hele diskussionen om der dør 500 eller 1000 mennesker er forfejlet. Som ingeniører skulle vi anstrebe det rene miljø på alle områder.

 • 0
 • 0

Ryan Lund: 'PS: I mit speciale, som jeg pt. udarbejder på miljøplanlæggeruddannelsen på Roskilde Universitet, vil jeg bl.a. redegøre for alle de realistiske og miljø- & sundhedsvenlige alternative varmekilder til især individuel brændefyring.'

Jamen det er vi da sikre på du vil, Ryan.

Du vil sikkert komme med anbefalinger om 'sunde' energileverancer fra DONG Energy, SEAS NVE plus en række fjernvarmeværker og el-selskaber. MEN HOV: det er jo de samme firmaer der financierer det såkaldte 'Økologiske' Råd - uden sammenfald er jeg sikker på.

Bad science er fortsat bad science uanset om man forsøger at manipulere og spinde en politisk agenda. Political Science ser vi desværre alt for meget af i dag på mange fronter.

Og det er jo ikke så svært at se, Ryan, at dit speciale falder til jorden hvis ikke du kan fremvise høje dødelighedstal fra brændeovne. Man merkt die absicht.....

 • 0
 • 0

"Siden da er emissionerne fra individuel træfyring steget med ca. 80 %, så hvis mortalitets-estimatet fremskrives lineært, er vi således i dag oppe på knap 500 årlige dødsfald blandt danskerne pga. brænderøgsforureningen fra dansk jord".

Det der stod oprindeligt var, at mængden af inviduel brændefyring var gået op med 80 % - det er pludselig blevet til at emissionerne er steget med samme procent på trods af, at både nyere brændeovne og kampagner om korrekt fyring forventeligt må have fået emissioner til at stige langsommere end brugen af individuel brændefyring

 • 0
 • 0

Ryan, prøv med noget hvor du ikke bruger ordene Formoder, tror,statestik,videnskabelig, mener, forudsætter osv.

Når du læser så meget, må du jo også kunne dokumentere hvad fordelen er med fjernvarme, du skal have det hele med f.eks . Hvad gør man ved al kviksølvet og alle de andre kemikalie rester,foruden det man tilsætter,hvad med det der sendes til kommune kemi, hvor hurtigt vokser depoterne for restaffald, hvor skal vi være til sidst, hvorfor lugter det som en kemifabrik fra skorstenen, hvad er indholdet helt præcis. Er det ikke rent drikke vand man bruger til at spæde med (forberet vand tilsat korrisionmiddel som består af hvad) Du kan sikkert også forklare hvor meget det koster at holde 500m vej så varm at sneen smelter ved 12-16 gr. frost Jeg har fyret med brænde siden jeg ganske ung har idag en alder på af 60 år, har røget pibe fra jeg var 16 år, hvor mange år har jeg tilbage, når jeg ved nord vest nord nord øst får sent røgen fra affald og flisforbrændingen ind over mig.

 • 0
 • 0

Og det noget andet en den fysiske virkelighed de beskriver. Matematiske modeller kan være mere elle mindre præcise og matematiske modeller kan fodres med mere eller mindre god data. En meget præcis matematisk model er en fysisk lovmæssighed f.eks. Galileos 2. lov. Den beskriver en stålkugles fald i tyngdefeltet meget præcist men den beskriver en fjers fald meget dårlig og man er nød til at tilføje at den gælder kun eksakt i vakuum.

Når DMI forudsiger vejret benytter de 40 forskellige modeller og sidste sommer var sommeren stort set aflyst sidst i juli og først i august i Danmark. Jeg og min familie var noget betænkelige ved at tage til As Vig men vi fik 10 dage med solskin to dage med overskyet og to dage med lidt regn. Det fik mig til at tænke den tanke at alle 40 modeller kunne indeholde samme svaghed?

Venlig hilsen Peter Vind Hansen

 • 0
 • 0

det tar imod hvad som helst, og "videnskablige" raporter er et godt værktøj hvis man har en politisk agenda. når man har beslutet hvad konklusionen skal være, skal man finde nogle statestikker, glemme de indbyggede usikkerheds faktorer, og tilføj sine egne skråsikre skøn, og vupti så har man en "videnskablig" raport som kan misbruges af medierne

 • 0
 • 0

[]quote]? Det burde være en menneskeret at ånde ren luft, [/quote] Hvor står den der?

mhv

 • 0
 • 0

Ifølge artiklen skulle partikler fra danske brændeovne være årsag til mellem 720 og 840 dødsfald i Europa, Det lyder meget mærkeligt i og med, at de tilsvarerende for Danmark ifølge samme artikel skulle være på hhv. 145 og 430 årlige dødsfald.

Postulatet bliver endnu mere besynderligt af, at de fremherskende vinde i Danmark generelt er syd/sydvestlige.

Men danske brænderøgspartikler er måske så avancerede, at de kan bevæge sig imod vinden med det i øvrigt prisværdige formål at skåne danskere så meget som muligt og i stedet sprede død og ødelæggelse blandt vore sydflige naboer.

I øvrigt virker det dybt utroværdigt at sprede om sig med dødsfald med en margin på plus/minus 50 pct. og baseret på et grundlag, der oven i købet udelukkende bygger på formodninger.

Således udtalte professor Torben Sigsgaard, Aarhus Universitet, til Den Korte Avis 14. april:

"Vi ved, at brændeforbruget er steget, og derfor går vi ud fra, at udledningen af brænderøgspartikler er steget i Danmark. Men vi mangler et stort studie med samtidig bestemmelse af brændeovnsforureningens størrelse og sygeligheden, der kan fastslå omfanget størrelse mere præcist."

 • 0
 • 0

Har lavet undersøgelse af bl. a. elektrostatiske filtre, resultatet var at dem der blev afprøvet på huse kun fungerede i ca. 14 dage. Har man ikke i denne forbindelse kunnet finde ud af hvorfor de holdt op med at fungere og gjort noget ved det. Ryan Lunds og Jørgen Brandts arbejder baserer sig på Teknologisk Instituts partikelmålinger på brændeovne der opfyres op på værste spejdermaner i strid med de nyeste optændingsanbefalinger fra Mioljøstyrelse, så disse rapporter kan snart kun have historisk interesse! Iøvrigt så kan det med vores overvejende vest - sydvestlige vinde da ikke passe, at Danske brændeovne skulle kunne fremkalde ca. dobbelt så mange for tidlige dødsfald i Sverige og Norge. Selv har jeg nogle gange været lidt generet af lokal brændeovnsrøg, men det var ikke noget sammenlignet med en ryger som kom ind ien ventesal og tændte en cigaret.

 • 0
 • 0

Hvorfor ikke begge tiltag? Det burde være en menneskeret at ånde ren luft...

Definér "ren" luft?

Du kan ikke engang definere hvad "partikler" er baseret på hverken vægt, antal eller størrelse. Det er der p.t. ingen jeg har læst artikler fra, der kan. Man smider alt ind i et par grupper (PM 2,5 og PM10), der er gigantisk store, for at kunne tale om dem.

Der analyseres i de fleste rapporter intet på hvad partiklerne består af, og man gætter på effekten på mennesker. Man gætter på udledningen, brændeforbruget og spredningseffekten.

Hvis vi så skal have den her rene luft, som du lige straks definerer for mig hvad præcist er, så må vi gøre denne lov global, for ellers bliver vi nødt til at opsætte dampspærre omkring Danmark så vi ikke risikerer at vores "rene" luft blæser væk. En sideeffekt af dette vil være at vi får en helvedes masse brugte vindmøller der bliver en god eksportvare. Så mangler vi bare luft tætte eksportruter så er den i vinkel.

Pas på med at ånde luft ud, der ændres på iltniveauet. Hvis du slår en prut, ender du spjældet i 30 dage uden mulighed for at komme forbi en dommer. Vi kan jo lige så godt være konsekvente her. Det her er jo menneskerettigheder vi taler om her!

 • 0
 • 0

Har du også tænkt at indføre lovgivning mod træernes pollen for at få ren luft?

 • 0
 • 0

[quote]Har du også tænkt at indføre lovgivning mod træernes pollen for at få ren luft?

Hæ, en sjov lille artikel om det emne :

http://www.information.dk/189573

Det interessante spm er naturligvis om journalisten mente det alvorligt eller var en anelse ironisk.

M[/quote]

Vores tættest befolkede område (København) er endda et af de hårdest ramte af dette fænomen fordi nogle vise mennesker besluttede at der skulle være en kæmpe birkeskov på det sydlige Amager. Det var også besluttet at gnide salt i såret ved at plante 250 ved Rådhuspladsen, men det fik Astma-Allergiforbundet da heldigvis forpurret. http://septembernet.dk/2012/03/20/250-birk...

og http://ing.dk/artikel/118592-koebenhavn-er...

 • 0
 • 0

Ja, det er noget værre skidt med alle de træer der ødelægger den rene luft. Lad os enes om at brænde dem af i vore brændeovne, så er der ingen der tager skade af dem. Selvfølgelig burde man ha` asfalteret Amager, men det kan nåes endnu.

 • 0
 • 0

Da partikeludslippet fra trafikken og andre forureningskilder til gengæld falder markant, så vil brændefyring om 10-15 år stå for over 90 % af det danske udslip af sundhedsskadelige partikler, med mindre politikerne griber ind.

Det er dog utroligt hvor useriøst de agiterer. Der er intet ny, men det præsenteres som nyt og om 10-15 år vil der givetvis stadig dø mange gange flere danskere af tobaksrøg - men det er måske ikke omfattet af sundhedssakdelige partikler.

Og en skat på 1-2 mia skal jo sammenlignes med, hvad disse penge kunne bruges til alternativt. Tænkt hvis der hvert år blev tilført et sådant beløb ekstra til trafiksikkerhed. Det ville have en nyttevirkning, der var langt større. Endelig tror jeg personligt - men det kan jeg jo ikke på nogen måde dokumentere - at lige netop partikler fra afbrænding af træ formentlig er langt mindre sundhedsskadelige end andre typer af sundhedsskadelige partikler. Simpelthen fordi den type partikler har vi været udsat for i - efter forskernes nyeste vurderinger - 7-800.000 årog derfor må det antages, at vi har større modstandskraft overfor denne type partikler end andre typer, som vi først er blevet udsat for indenfor de sidste 100 år.

 • 0
 • 0

Så sir vi at ca 200 danskere dør pga brændeovn. Brændeovn giver varme og trivsel: hvor mange undgår at dø af afkølingsfølger, depression, selvmord mv......?

 • 0
 • 0

Fra din link til ecocountsillly, Ryan:

"Træ bør primært brændes på kraftvarmeværker, så der sker en effektiv energiudnyttelse, luftforureningen minimeres og der samtidig opnås størst mulig klimagevinst og forsyningssikkerhed."

Ifgl. E.styrelsens seneste statistik er procesenergiforbruget gennemsnitligt 15% og ledningstabet 25%. Så er der 60% tilbage. En virkningsgrad ingen brændeovn ville kunne godkendes med.

Hvilken forsyningssikkerhed kan slå brænde i skuret til de næste 2-3 år ???

 • 0
 • 0

Er der nogen der har lavet en rapport der viser:

Hvor mange der kommer til skade ved brændekløvning + savning? (og er det muligt at måle udsving over sæsonen?)

Om der er nogen positiv effekt af at man bruger sin krop med ovenstående arbejde?

Om man kan måle nogen form for trivsel hos folk som sanker brænde eller laver andre fælles aktiviteter med brænde som centrum?

Om dødeligheden blandt spejdere og andre friluftsmennesker der forpester luften med bål er højere end gennemsnittet?

Hvilke politiske tiltag der skulle til for at folk ville bruge den tid de bruger på brænde på arbejdsmarkedet - naturligvis kun indenfor den private sektor, og her kun indenfor eksport erhverv?

Om samfundet bliver mere/mindre robust af at der er flere forskellige energikilder til rådighed?

Håber i øvrigt at alle har haft en god Store Bededagsferie - og ikke er kommet til skade med sav og økse...

 • 0
 • 0

Det Økologiske Råds nyeste pressemeddelelse postulere, at foruden de 230 dødsfald forårsaget af danske brændeovne alene i Danmark, forårsager de også 720 dødsfald i Europa - hverken mere eller mindre.

Hvis Rådets pressemeddelelse skal tages for pålydende, at topforskerens nyeste taljongleren er valid ud fra begreber som antager, forventes og formodentlig, deler jeg Rådets opfattelse af topforskeren, eller sagt mere mundret: Han er er førsteklasses tredjerangs forsker.

 • 0
 • 0

@ Johan Thomasson. Antager, forventes, formodentlig. Du rammer præcist. Noget tyder på, at det her ikke mere handler om eksakt videnskab, men om trosspørgsmål, der som bekendt alt efter religiøs overbevisning enten hører hjemme fredag i moskeen, lørdag i synagogen eller søndag i kirken.

Som forfatteren Mark Twain (1835 - 1910) engang for længe siden påpegde, så kan alt statistisk bevises ud fra formodninger. Bl.a. at sengen er det farligste sted at opholde sig i og med, at rundt regnet 99 procent af alle mennesker dør i en seng.

 • 0
 • 0

... bare sidste nye udsagn fra Jørgen Brandt i dagens P1 udsendelse om Ryan Lund 1000 døde pr. år. Grundigt aflivet, men stadig fremføres ca. 200 et eller andet, baseret på en estimeret usikkerhed. Læs her hvad et estimat er: http://da.wikipedia.org/wiki/Estimat Så et estimat af en usikkerhed.....usikkerhed af en usikkerhed - hallo !!! Der er langt derfra og så til noget jeg vil kalde videnskab = et resultat baseret på rimelig solid vidensbasis. Mangel på eksakt viden bør inddrage erfaringer, og at opretholde livet med brændefyring er ikke noget nyt. Hvor længe vi evt. kan leve længere, ved kun at indtage luft renset igennem et HEPA filter er for mig ret uinteressant. Det er ikke en sådan verden jeg ønsker at leve i.

 • 0
 • 0

Citat fra første link " Det har vist at luftforureningen, der blandt andet skyldes brændeovne, har en stor betydning for folk der bor i områder med meget forurening."

Sålænge undersøgelserne ikke tager højde for, at der med meget stor sandsynlighed er forskel på virkningen af forskellige typer partikler, hvilket man ikke gør, som det fremgår af ovenstående citat, så er det helt hen i vejret at gribe drastisk ind overfor brændeovne. I de områder hvor der er en påstået virksning af brændeovnenes partikler er der, som det fremgår af citatet, en masse anden luftforurening. Denne luftforurening består sandsynligvis af partikler, der er relativt nye for den menneskelige organisme, mens vi har brændt bål i 7-800.000 år, hvorfor vores organisme må formodes at være mere modstandsdygtig overfor netop partikler, der stammer fra afbrænding af træ. Så lav nogle undersøgelser, der klart diskriminerer mellem typer af partikler og når de er gennemført kan vi tale lovgivning på et seriøst grundlag. Og det skal i den forbindelse huskes, at vi skal udsættes for noget "snavs". Idealet er ikke et klinisk rent miljø, da vores immunsystem så ikke udvikles. Østeuropa har langt lavere hyppighed af allergi på trods af, at Vesteuropa generelt har haft et bedre miljø, hvilket klart demonstrerer, at typen af forurening spiller en rolle. Man kan ikke bare ligestille alle typer partikler, som det gøres i de undersøgelser, Ryan Lund vil have politikerne skal reagere på.

 • 0
 • 0

Ryan behøver du at blive ved med at bevise din særdeles lemfældige omgang med sandheden ? "Luftforurening = (er lig med) 1½ storebæltsbro"

Omkostningerne til broen er udregnet på baggrund af særdeles håndfaste fakta. Omkostningerne i.f.m. luftforurening er estimeret (gættet) udfra et særdeles tyndbenet råmateriale tilsat et stort antal antagelser og tillagt en estimeret usikkerhed. D.v.s. at vælger man andre antagelser, eller andet råmateriale, så vil resultatet naturligvis kunne blive et ganske andet, dog med en lige så astronomisk usikkerhed.

Latterligt at sammenligne storebæltsbroen med et luftkastel.

Har du overhovedet hørt udsendelsen ?

 • 0
 • 0

Ja, det er noget værre skidt med alle de træer der ødelægger den rene luft. Lad os enes om at brænde dem af i vore brændeovne, så er der ingen der tager skade af dem. Selvfølgelig burde man ha` asfalteret Amager, men det kan nåes endnu.

Øhhh, ja. Birketræerne ødelægger den rene luft for de 100.000-vis af mennesker med allergi. Man kunne vælge at plante nogen af de 1.000-vis af andre sorter, der ikke udløser allergi. Deri ligger på ingen måde en opfordring til at asfaltere noget som helt

 • 0
 • 0

Luftforureningen i DK har en årlig samfundsøkonomisk omkostning på ca. 30 mia. kr. og medfører meget sygdom og død:

http://www.dr.dk/P1/Videnskabensverden/Uds...

http://www.storebaelt.dk/omstorebaelt/fakta

Lad os så effektivt få reguleret individuel fastbrændselsfyring i primært de danske byer !

Jamen hvad i alverden skal vi dog med 1.5 ekstra storebæltsbro mere om året - og kan vi i det hele taget få plads til alle de broer ??

(blot for at argumentere videre på samme "saglige" niveau som dig Ryan)

;o))

mvh Flemming (der lige har bestilt 10 skrm tørt bøgebrænde til næste sæson)

 • 0
 • 0

De estimerede danske omkostninger ifb med luftforurening skal korrigeres for hvor meget af vores luftforurening der estimeres dansk produceret for at kunne sige noget om effekten af luftforurening fra danske brændeovne og dermed den estimerede samfundsomkostning

eller

30mia * 25% * 30% = 2.25 mia - som estimeret af Brandt - eller en faktor ~10 ved siden af

 • 0
 • 0

230 for tidlige dødsfald og der dør ca 50.000 om året af alt muligt andet, som for eksempel alder. Godt nok er der en vis uvilje mod at erkende at alder er dødeligt, men trods lægevidenskabens mange penge dør vi alligevel til sidst, forskellen er blot at lægerne er blevet meget bedre til at sætte etiketter på, og alder er ikke en etikette de bryder sig om. I øvrigt dør alle ved at hjertet stopper. I øvrigt er "for tidlig" jo et meget elastisk begreb, og statistisk må der så også være nogle, måske få, der dør for sent. Ord er pudsige, for hvis nu al partikelforurening blev fjernet, døde vi så for sent.

 • 0
 • 0

Luftforureningen i DK har en årlig samfundsøkonomisk omkostning på ca. 30 mia. kr. og medfører meget sygdom og død:

http://www.dr.dk/P1/Videnskabensverden/Uds...

Lad os så effektivt få reguleret individuel fastbrændselsfyring i primært de danske byer !

Det er hvad Ryan Lund skriver. Nedenstående er sakset fra notatet i hans link til DR.

"75 % af vores luftforurening kommer fra andre lande Luftforurening kommer fra biler, skibe og opvarmning af huse som oliefyr og de omdiskuterede brændeovne.

OG

Men de samlede tal for luftforureningen og for tidlige dødsfald er faldende.

 • Hvert år dør 2000-3000 mennesker af luftforureningen. Men de tal er faldende på grund af de nye tiltag og opstramninger vi ser over hele Europa og det kan mærkes, siger Jørgen Brandt.

Og af de 2000-3000 mennesker der årligt lider en for tidlig død skyldes 230-290 af tilfældene brændeovne. Hvor mange år der mistes for dem der dør for tidligt på grund af forurening kan være svært at udtale sig om, men Jørgen Brandt fortæller at det bedste estimat er ca. 10 år."

Se nu er jeg ikke så dygtig til at læse - Men det er mere end svært at se argumentet for at brændeovnsbrug er hovedproblemet. Jeg har forståelse for at man "kæmper" for at undgå brænderøgen fordi den lugter. Men derfra og til på videnskabeligt basis postulere at det kræver x antal døde danskere er godt nok en langt stykke.

Det ville klæde Ryan Lund og hans ligesindede at kæmpe åbent og ærligt - nemlig at brænderøg kan genere nogle - men det slår altså ikke mange mennesker ihjel!

 • 0
 • 0

Forbløffende lavt debat niveau i denne sag.

I London opstillede man måleudstyr for at måle luftforurening. På et tidspunkt begyndte man at køre data for luftforurening sammen med statistikker for mortalitet, og fandt en chokerende tæt sammenhæng.

Endnu mere chokerende blev senere erkendelse af, at døden ikke høstede udelukkende af de ældre eller de svagelige, men at yngre helt raske mennesker dør akut af luftforurening.

Behøver jeg at sige at i London er brændeovne forbudt.

Lars Helbro er en af de mest forbitrede, hvad der må undre stort, da han selv fremstiller kvalitets brændeovne, der forbrænder med masseovns teknologi, der både udnytter brændet rigtigt godt og som sikrer minimeret partikelforurening.

Mht. Lars Helbros bemærkninger om rationalet ved at afbrænde træ centralt fremfor decentralt, så vil jeg bemærke at biobrændsler på kraftværker udvikler færre partikler og at der er partikel filtre. Derudover er det kun de ca. 55% der skal bruges i fjernvarmesystemet som er omfattet af hans beregning af 60% effektivitet. De 45% der bliver til strøm har noget mindre transmissionstab og kan sågar via en varmepumpe komme over 100% effektivitet.

Vi kan ikke støtte eller tillade at man bruger atmosfæren som losseplads og påfører andre risiko for at dø, blive syge eller for økonomiske tab.

 • 0
 • 1

Hej Jens

Du skal lige få styr på fakta, før du kritiserer. De "smoke free zones" i Londonog UK generelt betyder at "coal, oil or damp wood can not be used as a fuel unless burnt in an exempt appliance" Og listen af ting der er undtaget er LANG! Man må godt brænde tørt brænde i pejs, brændeovn osv.

 • 1
 • 0

@ Jens Stubbe. "I London opstillede man måleudstyr for at måle luftforurening. På et tidspunkt begyndte man at køre data for luftforurening sammen med statistikker for mortabilitet, og fandt en chokerende sammenhæng."

"Behøver jeg at sige, at i London er brændeovne forbudt."

Tokyo er berygtet for sin luftforurening. Hvor mange brændeovne tror du mon der findes i alle de skyskrabere, Tokyo består af?

I øvrigt er der ingen der bandlyser Ryan Lund, men alle de udokumenterede dødsfald, han strør om sig med i pseudovidenskabelig forklædning, og som han på et tidspunkt fik en sensationslysten presse til at hoppe på.

 • 0
 • 0

Kære Jens Stubbe

Jeg synes, at du skulle lade være med at slynge om dig beskyldninger om lavt debatniveau, når du selv benytter et af de mest nedrige debattricks der findes - nemlig at beskylde modstanderne for at have et synspunkt, der er åbenlyst absurd. Der er mig bekendt ingen, der på noget tidspunkt har talt for dette synspunkt, som du vil pådutte, dem der uenige med dig: "Vi kan ikke støtte eller tillade at man bruger atmosfæren som losseplads og påfører andre risiko for at dø, blive syge eller for økonomiske tab." Vi er sådan set alle tværtimod enige i dette synspunkt, men er blot ikke enige i, at afbrændig af tørt træ i brændeovne giver det skadelige bidrag til luftforureningen som Ryan Lund hævder og ikke kan dokumentere, bl.a. fordi han ikke skelner mellem partikler. Mht London er det jo også noget af et specialtilfælde, da jeg godt kan huske forureningen og smoggen for fyrre år siden, men den kom fra kul- og koksafbrænding og ikke fra afbrænding af træ i brændeovne.

 • 0
 • 0

Jens Stubbe, du kan måske besvare det jeg spurgte Ryan om længere oppe i tråden, hvor både atmosfæren, jorden og vandet bliver brugt som losseplads. Hvis vi kunne få Malene B Hansen til at ligge et link til de billeder jeg har sendt hende på bare det der bliver sendt i luften, vil du se at det der kommer fra nærvarmen ikke kan hamle op med det der er omkring.

Hvad gør man når partikel fitrene skal renses, stopper man så hele forbrændingen. Hvad gør man med de voksende depoter Hvad gør man ved de rester man har sendt til kommune kemi, altså det der er tilbage når resten er sendt i atmosfæren Hvad gør man ved kviksølvet kemiske rester og hvad der ellers ledes til rensningsanlægget

 • 0
 • 0

Partikel forurening tages alvorligt af industrien og af EU.

IMO arbejder tæt sammen med EU om at reducere partikelforurening fra skibe og der er fremskredne planer om at rense bunkerolie for svovl samt at overgå til LNG.

Shipping branchen står for meget væsentlig partikelforurening og forventes at vokse med 300% over de næste 40 år.

Prøv at se hvad de "useriøse" forskere mener konsekvenserne ved partikel forurening kan kvantificeres til.

http://www.ceeh.dk/CEEH_Reports/Report_3/C...

En del af teknologierne til både at kontrollere dannelse af partikler og filtrere partikler fra på kraftværker pakker ikke og skal derfor ikke renses.

Til Steen Ehlers, så læs hvad jeg skrev.

Det er en generel betragtning.

Ikke en debat spidsfindighed.

Hvis du mener at partikler er ufarlige og/eller successivt ikke opstår ved afbrænding af træ, så velbekomne. Det vil være i fuldstændig modstrid med årtiers forskning.

Med hensyn til kviksølv forurening fra kraftværker, så er det et stort problem og det er alle de andre emissioner fra kraftværker også.

Lars Helbro, der efter min mening bagatelliserer partikel problemet som han må kende ganske godt til som producent af masseovne, bør kunne informere ret præcist om typen af partikler og fordelene ved at afbrænde i en masseovn fremfor en almindelig brændeovn som der jo som bekendt er flest af.

Afbrænding af en almindelig smøg har jeg hørt skaber mere end 200 forskellige cancerogene stoffer. Aner ikke hvordan det stiller sig med træ, der jo heller ikke rigtigt er et standardiseret produkt.

 • 0
 • 0

Kære Jens Stubbe

Det er stadig et beskidt debattrick og du bruger det i dette indlæg igen imod mig. Jeg har på intet tidspunkt påstået, at jeg har data, der viser, at partikler fra brændeovne er uskadelige. Jeg har sagt, at vi ikke har tilstrækkelig viden på området til at foretage så drastiske indgreb som Ryan Lund vil have politikerne til. Og så har jeg slået til lyd for, at hvis der iværksættes yderligere forskning, så inddrages to vigtige forhold i denne forsdkning 1) Der er forskel på partikler og det må inddrages i den måde, der måles på og det er i hvert tilfælde ikke sket i den forskning Ryan Lund henviser til 2) Forskellen i allergiske sygdommes forekomst i Øst- og Vesteuropa dokumenterer dels forholdet, at der er forskelle på partikler og dels, at vi simpelthen ikke kan undvære en vis mængde "snavs" for at vores immunsystem aktiveres og derved giver os modstandskraft over allergiske sygdomme. Alt forskning jeg har hørt om viser, at helt sterile miljøer også er skadelige - altså er målet ikke at fjerne alle partikler, men at finde ud af, hvilke vi kan tåle, i hvilke mængder og hvilke vi måske ligefrem har godt af.

Det er i princippet samme problem vi har med bakterier - der er temmelig mange vi slet ikke kan undvære og så er der en hel del, der er skadelige. Hvis en læge udtalte, at bakterieforekomsten i en patient var 55 % og det var skadelidt ville alle hans kolleger ryste på hovedet ad ham og bede ham undersøge, hvilke der var tale om,før han udtalte sig om de var skadelige. Og det er sådant set mit "beskedne" (i anførselstegn, fordi jeg godt ved, at det kræver dyre og komplicerede målinger) ønske til forskere og politikere inden der foretages drastiske indgreb overfor en mulig forureningskilde, som vi har brugt i tusindvis af år.

Hvad angår dit sidste afsnit omkring cigaretter, så viser det i øvrigt, hvor langt ude Ryan Lund er, når han påstår at røg fra brændeovne vil være den mest skadelige luftforurening overhovedet om 20 år. Med mindre hovedparten af verdens rygere går i rygestrejke fra i morgen, så vil antallet af dødsfald som følge af rygning overstige antallet af brændeovns ofre mange gange også om 20 år.

 • 0
 • 0

Luftforureningen i DK har en årlig samfundsøkonomisk omkostning på ca. 30 mia. kr. og medfører meget sygdom og død:

http://www.dr.dk/P1/Videnskabensverden/Uds...

http://www.storebaelt.dk/omstorebaelt/fakta

Lad os så effektivt få reguleret individuel fastbrændselsfyring i primært de danske byer !

Damn, Ryan!

Netop dit nævnte indslag fra "Videnskabens Verden" ville jeg, da jeg hørte det, anvende i denne debat. Hvodan fa'en fik du netop dét indslag til, at være et argument på din "mølle"?????

Når man hører indslaget, bemærker man at Jørgen Brandt, lige fra starten, og faktisk hele vejen igennem, tager alle mulige forbehold for både tal, målinger, nøjagtighed og anvendelse.

Har du overhovedet lyttet til indslaget, Ryan?

 • 0
 • 0

@ Karin Hansen. Hvis seriøs forskning en skønne dag bliver i stand til at måle virkningen af brænderøg og når frem til det resultat, at der allerhøjest kan blive tale om ét årligt dødsfald, vil Ryan omgående komme farende og sige, at det bekræfter indholdet i hans rapport.

 • 0
 • 0

Kåre Press-Kristensen skriver i Det Økologiske Råds nyeste pressemeddelelse:

“Brændefyring er CO2 neutral, men ikke klimaneutral. Der udsendes sodpartikler (black carbon) fra privat brændefyring, og disse transporteres ifølge forskerne helt til Arktis hvor de medvirker til at farve ismasserne mørkere, hvorved isafsmeltningen og den globale opvarmning øges”.

Kåre Press-Kristensen har ved tidligere lejligheder postuleret at brændeovne udleder 25.34 g. partikler pr. kg. træ udregnet af gennemsnittet fra de rapporter Kåre Press-Kristensen ustandseligt henviser til. Det betyder Danmarks omkring 750.000 brændeovne samlet udleder 19005 t. partikler beregnet ud fra typisk dansk løvtræs gennemsnitlig rumvægt på ca. 650 kg./m3. hvis Kåre Press-Kristensen tal er valide.

Hvor mange partikler kræves der for at omdanne absorberet lys til varme på et givet areal? Her kan viden fra den grafiske branche måske bidrage til svaret. Jeg har med vilje taget udgangspunkt i orthokromatiske lithfilm, da disse netop er fremstillet af lysabsorberende partikler som kommer tættest i opbygning med samme opakke egenskaber som black carbon.

Omregnes orthokromatiske lithfilms halogensølvforbindelsers vægtfylde fra 10,49 g/cm3 svarende til sølv til black carbons massefylde i fast form som grafit til 2,267 g/cm3, kræves 6.9 g. ren grafit for at opnå en målelig lysabsorberende effekt svarende til 0,15 density på en 8x10“ orthokromatiske lithfilm. De 6.9 g partikler for en 8x10” orthokromatiske lithfilm svarer til 138 g. partikler pr. m2. som igen svarer til 138 t. partikler pr. km2.

Eksponeringen er udført med et 220 liners raster for eksakt sværtningsgrad. Sværtningsgraden på 0,15 density er valgt fordi det svarer til lavest ændring der kan ændre temperaturen målt med almindeligt fotografisk udstyr. Den valgte lyskilde har en farvetemperatur på eksakt 5500 K. svarende nogenlunde til dagslys i Arktis.

Arktis areal er ca.14.056.000 km2 medregnet alle faste områder hvor der kan aflejres partikler. For at dække Arktis med et sodlag på 0,15 density kræves derfor 193.973 t. partikler hvis Kåre Press-Kristensens postulater skal tages for pålydende.

For at producere denne anselige mængde sod kræves 4.915.270.752 ton træ såfremt vi tager udgangspunkt i Kåre Press-Kristensens påstande på 25,34 g. partikeludledning pr. kg. træ som beregnet indledningsvis.

Der er i beregningerne korrigeret for savsmuld forårsaget af en standard Monroe 40” kædesav.

Det betyder, at samtlige 750.000 danske brændeovnsejere hver må have en brændestak på 7.561.955 m3 for at producere de mængder partikler som Kåre Press-Kristensen postulere såfremt samtlige partikler fra danske brændeovne lander på Arktis. De 7.561.955 m3 svarer som tidligere nævnt til 4.915.270.752 ton. ved en gennemsnitsvægt for løvtræ på 650 kg/m3.

Brændestablerne må nødvendigvis værre større, hvis density på 0,15 skal opretholdes i Arktis, helt præcis 665.452.040 m3, da vindforholdende i Danmark ifølge metrologiske oplysninger kun i ca. 12% af tilfældene er gunstige som bærer af partikler helt til Arktis. Disse 665.452.020 m3 svarer til 432.543.826.000 t. Til sammenligning udgør den årlig tilvækst i danske skove er 5.000.000 t. og hugsten udgør 2.000.000 t

Altså kræves 86.509 gange den årlige tilvækst for at Kåre Press-Kristensens postulater holder vand. Det betyder igen at et gennemsnit løvtræ skal vokse 16.3 cm/time når kroneudvikling efter udtynding og forøgelse af stammetykkelse ved vindpåvirkning opgjort statistisk Danmark gennem de sidste 100 år indeholdes i de samlede beregninger, for at holde trit med Kåre Press-Kristensens fantasier.

Ak ja! - tal er taknemmelige. Når jeg videnskabeligt ganger videnskabelige beregninger med videnskabeligt nonsens ud fra Kåre Press-Kristensens videnskabelige skriblerier, tilsat et tyndt lag videnskab, udsat for videnskabelig overgreb efter RUC‘s egne videnskabelige EVA modeller, kan jeg så også forvente at hive et videnskabeligt 12-tal hjem fra koranskolen i Roskilde?

 • 2
 • 0

Det er skam ikke kun på Arktis, Det Økologiske Råds såkaldte miljøingeniør, Kåre Pres-Kristensen, er utrolig morsom.

Ifølge Press-Kristensen er starinlys lige så farlige som trafikken på H.C. Andersens Boulevard. Om starinlysenes dræbende virkning udtaler han således til Politiken 2. december 2011:

"De mindste partikler når dybest set ned i vores lunger og helt ned i det, vi kalder alveolerne. Samtidig er koncentrationen utrolig høj. På den måde behøver det kun at være en lille del af partiklerne, der er sundhedsskadelige, før vi har den samme skade som på H.C. Andersens Boulevard."

Her er det vel at mærke kun partiklerne fra et enkelt bloklys, Kåre Press-Kristensen sammenligner med luftforureningen fra trafikken på H.C. Andersens Boulevard.

Utroligt, at millioner af danskere år efter år overlever julens megapåvirkning af dødbringende sundhedsskadelige partikler fra stearinlys.

Her er der jo ikke kun tale om et enkelt bloklys på linje med at stå og indånde udstødningen fra trafikken på H.C. Andersens Boulevard, men om en koncentrationaf skadelige partikler i en sådan grad, at luftforureningen på H.C. Andersens Boulevard ifølge DØR's højt opreklamerede miljøingeniør må være det rene ingenting i sammenligning.

Men som bekendt er der jo både bloklys og blålys.

 • 0
 • 0

Fantastisk indlæg!!! Simpelthen, noget af det morsomste indtil videre i denne debat!

100 % enig. Rigtig godt arbejde Johan (uden at have tjekket tallene efter ;-)

 • 0
 • 0

Må ikke de fleste sodpartikler som havner på indlandsisen stammer fra afbrænding af skove rundt omkring i verdenen. Der bliver brændt meget mere skov af til ingen verdens nytte end der afbrændes i danske eller for den sags skyld europæiske brændeoven. Så igen - brænderøgsmodstandere har påny fundet argumenter som IKKE holder i den virkelige verden.

 • 0
 • 0

Sikke I dog falder over den stakkels topforsker Ryan Lund, som jo blot refererer, hvad Det Økologiske Råds andre topforskere har fundet ud af, især når de "videnskabelige" resultater af undersøgelserne kan udnyttes til gavn for landet.

Hvis vi antager, at tallene er nogenlunde rigtige, Så dør ca 250 mennesker årligt 10 år før tiden på grund af brændeovne. Da det nok er de svageligste, må vi gå ud fra, at de er pensionister eller invalidepensionister. De får anslået udbetalt gennemsnitligt mindst 130.000 kr. årligt efter skat. Det vil sige, at stat og kommuner opnår en årlig besparelse på 325 millioner kroner på grund af brændeovnene.

Men 250 er jo ikke ret mange, når man betænker, at mere end 800.000 er på overførselsindkomster, og en væsentlig del af dem er pensionister. Så lad os indføre en lov om, at alle på permanent overførselsindkomst skal bo i brændeovns-opvarmede boliger og med brændekomfurer, og også gerne krav om at stearinlys skal være den primære lyskilde. Mange af dem er jo opvoksede under disse forhold, og finder dem hyggelige.

Et sådant tiltag vil på få år bringe Danmark ud af den økonomiske krise og gøre os til det rigeste land i verden. Regeringen kan endda tilbyde gratis brænde og betale for begravelserne. Det vil ikke gå nævneværdigt ud over provenuet, da man også kan regne med store besparelser i hospitalssektoren.

For ikke at blive beskyldt for kynisme, skal jeg gøre opmærksom på, at jeg selv er pensionist, men jeg er villig til at løbe risikoen, da jeg allerede har passeret den gennemsnitlige levealder, og som god patriot er jeg indstillet på, at vi alle må yde et offer for at bringe landet på fode igen.

Mvh

Ole Bjørn :o)

P.S. Forudsætningen er selvfølgelig, at Ryan Lund's og Jørgen Brandt's tal holder i virkelighedens verden.

 • 0
 • 0

Læste du mon så langt som hertil Ryan ?

"Brændefyring bidrager derfor til de samlede luftforureningsrelaterede negative helbredseffekter. Beregningerne er baseret på den bedst tilgængelige viden inden for området, men der knytter sig mange forudsætninger til beregningerne, og talværdierne er derfor forbundet med væsentlige usikkerheder. Der er behov for mere viden med henblik på at reducere disse usikkerheder." Eller forstod du det bare stadig ikke ?

"EVA - Economic Valuation of Air pollution...." Når man brænder penge af på gevaldige regnestykker, baseret på særdeles sparsomme og usikre oplysninger, i stedet for bruge dem på at få mere sikre oplysninger, så ved jeg efterhånden ikke hvad jeg skal mene om "economic valuation". Mest synes jeg det ligner spild af tid og penge.

Brandt brugte i en radioudsendelse for nylig denne beskrivelse af noget af indholdet i regnemetoden; "en estimeret usikkerhed" !!! Omskrevet til alm. dansk; "jeg gætter på, hvor meget jeg ikke ved, og regner det alligevel med". Det er dog ærlig snak Ryan, også selvom mange nok ikke helt gennemskuer det. Du lader som om du ved alt. Det gennemskuer de fleste. Det er nok derfor, at Jørgen Brandt er professor og du er en studentikøs opkomling, hvis væsentligste bedrift er, at sætte RUC og hele forskermiljøet i et rigtig dårligt lys.

 • 1
 • 0

Jamen kæreste Lars Helbro

Du er jo en bitter gammel mand, som patetisk nok har uploaded et selvportrætfoto, der er ca. tre årtier gammelt.

Desuden er du en kynisk krejler, som forsøger at sælge nogle alt for dyre stenovne – vel vidende at individuel brændefyring i byerne også må betragtes om gammeldags og som værende under udfasning af hensyn til folkesundheden og klimaet, således som FN anbefaler de rige lande at gøre.

På landet (hvor der ikke er nogen naboer, der bliver udsat for ’passiv brænderøg’) kan markedets mindst forurenende og automatiserede træpilleovne anbefales.

Af hensyn til hovedsageligt folkesundheden, sekundært klimaet og (set over en længere årrække) privatøkonomien (meget tyder på at den globale pris på træpiller vil stige eksplosivt i de kommende år) er det uden for fjernvarmenettet, ifølge Energistyrelsen, langt mere anbefalelsesværdigt at investere i en jord/luft til vand varmepumpe, i kombination med efterisolering og solvarme (til brugsvand og til at dække varmebehovet forår og efterår).

 • 0
 • 2

Fantastisk indlæg ! Som vist på glimrende vis illustrerer en af ingeniørens vigtigste egenskaber, nemlig efter et regnestykke at kunne sige - kan det passe ?

 • 0
 • 0

Antallet af afdøde personer med sygdomme forårsaget af brændeovnsrøg er ikke mellem 200 til 1.000, men ca. 355.02 personer. Hvor ved jeg det fra? Det ved jeg heller ikke, det antages = gætter. Tallet kunne også være = 0.

 • 0
 • 0

Jamen kæreste Lars Helbro - Du er jo en bitter gammel mand, som patetisk nok har uploaded et selvportrætfoto, der er ca. tre årtier gammelt. Desuden er du en kynisk krejler, som forsøger at sælge nogle alt for dyre stenovne

Jamen, jamen kæreste Anton - Af og til er niveauet lavt her i Ingeniøren, men dit angreb er nok blandt de lavest ratede til dato.

 • 2
 • 0

Jamen kæreste Anton - det var dog et utrolig "intelligent" indlæg, der er åbentbart en mere der vil redde verden og frelse menneskeheden fra de fæle brændeovne. Du anbefaler at man på landet bruger elektrisk styret pilleovne, og senere skriver du at priserne på træpiller vil stige eksplosivt i fremtiden, det sidste er jeg ikke uenig i. Da træpillefyr blev intruduceret for 10 - 15 år siden, var pillerne forholdsvis billige, og der var tilskud til etableringen, det fik mange med på vognen, og de er nu afhængig af energi monopolernes evige prisstigninger (betal eller frys) At du ikke har råd til et stykke gedint håndværk, der koster under det halve af et pillefyr eller jord (el)varme og 1/4 i driftudg. det er jo dit problem.

 • 0
 • 0

Du er jo en bitter gammel mand, som patetisk nok har uploaded et selvportrætfoto, der er ca. tre årtier gammelt.

Anton - Jeg går ud fra, at dit eget portrætfoto også er tre årtier gammelt, hvilket måske siger noget om din viden og erfaring.

 • 1
 • 0

Anton: Lars Helbro har gennem mange år bidraget særdeles positivt og seriøst til denne debat. Så stop med personlige angreb! Jeg har nu læst en stor del af debatten om brændeovne og dødsfald. Men har stadig ikke forstået: 1. hvordan man med rimelig sikkerhed kan fastslå, om et (for tidligt) dødsfald skyldes røg, - og da slet ikke hvilken røg. - dog måske med undtagelse af tobaksrøg, hvor statistikken er 100 gange mere overbevisende. 2. Desuden har jeg mistanke om, at røg især skader folk, der af andre grunde er syge/svage, og som derfor (ja, undskyld!) ville dø for tidligt - også uden brændeovnene. Kort sagt: jeg tror ikke på de tal, der lægges til grund for debatten. Men fint med en masse gode råd om korrekt fyring og bedre brændeovne. Med hilsen fra en flittig træfælder og brændeovnsfyrbøder.

 • 1
 • 0

.16. sep 2015, Kæmpe regnefejl: Brændeovne i København forurener kun en brøkdel af, hvad forskerne troede. En ny beregning baseret på det faktiske antal brændeovne og deres geografiske placering i København, viser at NOx- og partikelforureningen kun udgør 22-23 pct. af det hidtil antagede. http://ing.dk/artikel/kaempe-regnefejl-bra... "... Og resultaterne viser, at emissionerne fra individuel opvarmning i København - inklusive olie- og naturgasfyre - er 77 procent mindre for kvælstofoxider og 78 procent mindre for partikler end en tidligere beregning fra 2010. ... Bidraget til de såkaldte middelkoncentrationer fra lokale kilder inden for de to kommuner er således nu beregnet til 20 procent og 24 procent for partikelstørrelserne PM10 og PM2.5 sammenlignet med henholdsvis 58 procent og 64 procent ifølge de tidligere beregninger. Det indebærer altså, at brændeovne ifølge den nye beregning alligevel ikke er hovedsynderne, når det gælder partikelforurening i hovedstaden. ..."

 • 1
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten