Minkindustriens endeligt er godt for klima, luftkvalitet, sundhed og miljø

Omkring 17 millioner mink skal ifølge regeringen lade livet. Det er der visse fordele ved. Illustration: Anima

Imens baggrunden er ubehagelig, og minkfarmerne er frustrerede og ulykkelige, er der også lyspunkter, hvis covid-19 betyder pelsindustriens endeligt herhjemme.

Den ene fordel kan direkte spare menneskeliv. Det er det tilknyttede fald i ammoniakudledning, som er del af den luftforurening, der årligt er årsag til over 3000 for tidlige dødsfald herhjemme. Det vender vi tilbage til.

Den anden fordel er klimarelateret. Godt nok er minkindustrien ikke den store klimasynder, fordi de omkring 17 mio mink ikke er drøvtyggere, hvis fordøjelsessystemer er storslemme, når det angår de potente klimagasser lattergas og metan.

I stedet kommer udledningen først og fremmest fra minkenes gødning.

Men ifølge DCE, som står for den årlige opgørelse af Danmarks CO2-udledning, er det heller ikke helt uanselige mængder, vi taler om. Ud af de knap 11 millioner ton CO2, som landbruget årligt udleder, står pelsindustrien for cirka halvanden procent.

Konkret er der tale om direkte emissioner fra stald og gødningslagre på knap 104.000 ton CO2-ækvivalenter i 2018, oplyser DCE til Ingeniøren.

Dertil kom emissioner fra udbringning af gødning på knap 67.000 ton CO2-ækvivalenter.

Nedlæggelsen af industrien medfører dermed en samlet sparet udledning på 171.000 ton CO2 hvert år.

Kan få Danmark i ammoniak-mål

I det tal er for eksempel udledninger fra transport af foder, forarbejdning af pelsene og transport til eksportmarkederne ikke indregnet.

Men selv uden svarer de sparede klimagasser til 71.500 danske personbilers årlige udledning, når der som i DCE's opgørelse i 2019 lægges til grund, at bilerne udleder 146 gram CO2 per kilometer, og kører 16.300 kilometer om året.

Dermed er CO2-besparelsen til at tage og føle på, om end den ligger i den lave - og afhængig af kompensationen sikkert også dyre - ende, sammenlignet med de mest givende af Klimapartnerskabet for Fødevare- og Landbrugssektorens reduktionsforslag (side 31 her, red.).

Faldet i ammoniak-udledning kan til gengæld bringe landbruget hele vejen i mål, når det gælder EU's krav, skriver Altinget i dag. De har vist sig ganske svære at holde, efter at landbrugspakkens vedtagelse i 2016 medførte, at der kunne gødskes mere.

Udledningen, som stammer fra stalde og gødning, er et af Danmarks største miljøproblemer. Ud over dens ansvar for dele af de flere tusind tidlige dødsfald, som luftforureningen årligt medfører, er ammoniak også årsag til tusindvis af luftvejslidelser og sygedage hvert år.

Dertil kommer skaderne på miljøet. Der er dokumenterede eksempler på, at ammoniakdampe fra stalde kan dræbe planter og lave svidningsskader på træer op til 300 meter væk.

Fra gyldenedfældning på markerne transporterer vinden ammoniakken ud i naturen, hvor den kan være ødelæggende for sarte arter som orkideer og naturområder som hedelandskaber, vandløb og moser.

Samfundsgevinst på 900 millioner kroner

EU-kravet om at nedbringe ammoniakudledningen fra landbruget med 24 procent skulle allerede være nået i år.

Men det har længe stået klart, at det næppe var realistisk - i stedet er der planlagt tiltag, som skulle have bragt Danmark i mål hen imod 2023.

Men nedlægges minkindustrien, kommer det til at gå hurtigere. Ud af Danmarks - for langt størstedelen landbrugets - ammoniakudledning på 65.000 ton årligt, står minkindustrien for omkring 6000 ton, cirka ni procent.

»Det ser ud til, at man når i mål med 24 procentsmålet ved at slå alle mink ned. Når der ikke er nogen mink i 2021, så vil der ikke være nogen ammoniakudledning fra mink,« siger chefkonsulent ved Aarhus Universitet Ole-Kenneth Nielsen til Altinget.

Forskerne regner med, at ammoniak koster samfundet 150 kroner per udledt kilogram i tabte leveår, sygedage, sundhedsudgifter og så videre. I den optik vinder samfundet i omegnen af 900 millioner kroner det første år ved nedlæggelsen af industrien.

I kommende år var der planer for at bringe ammoniakudledningen fra mink ned med en tredjedel, hvormed de hypotetiske samfundsgevinster ved ikke at have en minkbranche ville blive mindre.

I et ministersvar sidst i oktober vurderede fødevareminister Mogens Jensen at minkaflivningerne, desinfektion af farmene og erstatninger til berørte kan koste over fem milliarder kroner.

Siden denne artikel blev publiceret, har miljøministeren forholdt sig til opgørelsen af ammoniakudledning herover i ministersvar, og peger på at samfundsgevinsten er langt lavere - det har vi skrevet om her.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Vi står midt i en kæmpe skandale. Regeringen har slagtet et helt erhverv uden lovhjemmel, uden at inddrage resten af folketinget og uden at trække på erhvervets viden. Samtidig har andre medier og en høring arrangeret af de konservative afdækket at det faglige grundlag mildt sagt ikke er entydigt. I den kontekst vælger ing.dk at skrive ovenstående??

 • 79
 • 48

I det samlede regnskab kunne det være interessant at vide hvor stor en kulstofslækage eller "miljøskade-lækage" nedlægningen af erhvervet i Danmark. Dvs., miljøpåvirkningen ved udflytningen af produktionen til andre lande, forudsat at efterspørgslen vil være nogenlunde uændret.

Jeg har læst, at en vis del af minkfoderet i Danmark er restprodukter fra slagterier, hvilket formentlig går godt i spænd med vores forholdsmæssigt store kødproduktion. Hvis minkavlen stiger tilsvarende i udlandet, vil noget af dette foder da erstattes med fisk fanget specifikt til formålet?

 • 49
 • 12

Det betyder så formodentlig ca. 6000 arbejdspladser forsvinder, og at vi mister valutaindtjening svarende til en storebæltsforbindelse ca hvert 4 år. Det var interessant hvad det beløb kunne gøre i sunhedsvæsnet.

 • 59
 • 26

Jeg har ikke noget forhold til minkavl, og ikke noget ønske om minkpels, MEN

Jeg formoder at Danmark stadig er i besiddelse af en rest af landbrugsfaglig ekspertise. Denne forfærdelige situation kunne formentlig være undgået hvis regeringen fra starten havde inddraget landbrugets eksperter og skaffet sig et overblik over risikoen for at landbrugets dyr kunne smittes og selv smitte videre.

For nogen må ret tidligt have vidst at man skulle være opmærksom på mink, så man i første omgang kunne have hindret smitten i at sprede sig til mink, og så man effektivt kunne have begrænset smitten hvis nogle mink alligevel blev smittet. Nu har man sovet i timen, og pludselig, hovsa, corona har spredt sig til mink, og hovsa, vi må slå alle mink ihjel ?

Eller for at skære det ud i pap: Engang for længe siden havde vi et landbrugsministerium, en landbohøjskole, et virusforskningscenter på Lindholm, dengang kunne man regne med fagligheden, nu er der stort set intet tilbage!

Til gengæld har vi fået en fødevareminister som ser ud til at kunne æde, men så er det nok også sagt, samtidig er han minister for alt muligt andet, hvorfor har man forsømt et vigtigt erhverv som landbruget på den måde?

Nu står Danmark så snart uden minkavl, endnu et erhverv er forsvundet, det passer utvivlsomt regeringens støttepartier fint, det har længe været deres plan, men spørgsmålet bliver med en regering der agerer så uprofessionelt: Hvor mange erhverv kan regeringen nå at ødelægge inden corona-epidemien er ovre?

Og endnu værre: Vi står overfor en dødelig epidemi, og så har vi sådan en regering der består af en flok egenrådige amatører, som så vidt muligt undgår at inddrage sagkundskaben i deres beslutninger, ligesom hvis der i krig dør flere soldater på grund af dårlige generaler end på grund af fjenden!

 • 66
 • 24

ECDC kommer med en risikovurdering en af de nærmeste dage. WHO vil angiveligt ikke blande sig i nationale beslutninger, men ser ikke minkproduktion som noget stort problem.

Der er ikke svar på hvorfor minkavlerne ikke kunne pelse normalt og dernest vurdere hvilke avlsbesætninger kan køre isoleret, produktionsfri og sygdomsfri på. SSI's notat skriver kun om produktionsdrift på 100% men forholder sig ikke til vedligeholdelsesdrift uden produktion. Det giver ingen pelsning i 2021 og muligvis kun lidt pelsning i 2022, men til den tid vil de raske besætninger blive passet af mennesker der har fået en vaccine, der dermed ikke kan smitte mink.

Det der sker nu er hastværk og det er lastværk. Mink spredt på vejene, levende mink køres til destruktion, dyrene mishandles aflivede dyr bliver ikke afhentet.

Der burde ved starten af aflivning fokuseres på smittede besætninger afpasset hvad daka og forbrændingsanlæg kan følge med til. Det ville så tage nogle uger mere, men mere haster det ikke, og der ville være tid til at lande politiske aftaler.

Igen den med de for tidlige dødsfald? Har man opgivet kampen mod brændeovne og pejse? Her er der 17 mio for tidlige dødsfald og 6.000 mennesker uden arbejde hvor mange sidder tilbage med en gæld grundet tabt indtjening. Er det endnu en metaanalyse? Havde man allerede en drejebog til minkafvikling klar i oktober?

 • 44
 • 17

Så har Enhedslisten fået spalteplads i Ingeniøren igen.

Det er rigtigt at det alt i alt hjælper Danmark til at nå klimamålene, og det kan vi jo være fint tilfredse med, hvis vi er ligeglade med at Kina bare skruer deres produktion op.

Engang var Ingeniøren kendt for saglig naturvidenskabelig journalistik. Det var dengang.

 • 71
 • 38

"Uden minkindustrien falder landbrugets CO2-udledning med halvanden procent. Samtidig kan Danmark komme tidligere i mål med opfyldelsen af EU's ammoniakkrav."

Hurra for det.

Men hvis minkene bare produceres et andet sted i verden, hvad gavner det så klimaet?

 • 58
 • 18

Orintering har man. 9. nov Henning Hansen, kbh. Uni. til interview:: Et par af pointerne. Mink-avl er over tid den økonomisk bedst indtjenende gren i det danske landbrug. Afsætningen sker primært i Rusland, Kina og Mellemøsten. Her er pels et statussymbol, og der er ingen pelsforskrækkelse: her vil fortsat være afsætning. Det betyder at den danske produktion vil blive overtaget af andre; verdens minkproduktion vil ikke falde pga. dansk nedlæggelse af minkerhvervet. Nedlæggelse af erhvervet koster 12 mia. Holde hånden under erhvervet 1-2 år koster 2-3 mia.

Så har jeg svært ved at se at den danske nedlæggelse skulle kunne få nogen som helst indflydelse på CO2 og ammoniak udslip på verdensplan.

Læg dertil: "Skulle der være få minkavlere tilbage, som fik lov at fortsætte i en eller anden situation, er der alligevel ikke en fremtid. Vi kan kun overleve, hvis vi er et stort og stærkt erhverv,« siger Tage Pedersen." (Minkformand.) og at vi sammen med Holland er de eneste der på verdensplan vil nedlægge minkerhvervet.

Det forringer det både minkavlernes! og Danmarks økonomi.

Så jeg kan ikke se andet at den bedste løsning vil være at holde hånden under erhvervet også lade det fortsætte i 2022!

 • 29
 • 19

Priser på mink har altid bevæget sig i bølger. Så vidt jeg har forstået har priserne været presset siden 15 hvor kineserne var kommet til at producere alt for meget. Det var vist forventet at de ville stige i år, men coronakrisen påvirker givetvis efterspørgslen. Til gengæld må man vel forvente høje priser på den lidt længere bane efter Holland lukkede ned og ja, nu også Danmark. I øvrigt skal man passe på med at forveksle de enkelte farmes driftsøkonomi med værdien for samfundet.

 • 25
 • 9

Henning Hansen i linket i kommentar 10: Minkpelspriserne svinger i forudsigelige cykliske bølger: Efter ca. 7 fede år kommer ca. 7 magre år. Vi er i slutningen af de 7 magre år lige nu.

Mine bemærkninger: (Prisen på minkskind er pga. den danske beslutning steget fra ca. 200 kr/skind til 400 kr/skind i løbet af de sidste 14 dage.) Over en sådan ca. 14 årig cyklus er det ganske godt at være minkavler. Ovenstående ved både minkavlere og deres banker godt. Så de minkavlere jeg kender havde ganske mange penge stående i banken i 2013, og havde i øvrigt inversteret i både produktionsapperat og privatbolig, så de var klar til den økonomiske bølgedal.

 • 24
 • 5

Hele det fokus der på landbrug som DEN store klima synder, er led i en stor tryllekunst som skal fjerne fokus fra den virklige synder med hensyn til klimaet!

 • 11
 • 19

Måske du, også, kunne agitere for mindre brug af pelsdyr, Torben? Så længe vi stadig spiser kød, er der masser af andre skind til beklædning.

Det er et yderst ringe og uigennemtænkt argument for at nedslagtningen af et helt erhverv kan være en god ting. Tror du virkelig, seriøst, at nogen dansk agiteren kan ændre ved den massive efterspørgsel på minkpels i Kina? Det er altså for naivt.

Artiklens argumentation er også uvirkelig naiv. Som flere andre har påpeget og citeret fra branchens kendere vil udbudssvækkelsen selvfølgelig blive udfyldt af andre landes produktion.

 • 28
 • 13

@Andreas hvorfor går vi ikke bare all-in og nedlægge det danske landbrug, det må da give en fantastisk reduktion af ammoniak? Så kan vi bare købe vores fødevarer i udlandet (for penge vi ikke har), der ydermere bliver produceret ved brug af langt flere sprøjtemidler end i Danmark. Store mængder fiskeaffald blev omdannet til minkskind af højeste kvalitet, det er da en optimal udnyttelse af en ressource. Der er tilsyneladende ingen nedre grænse for idiotien af de politiske statements i Ingeniøren efter at Kammerat Petersen blev formand.

 • 45
 • 22

De modeller, der bruges til at beregne "tidlig død" er mildest talt uduelige. Der dør ca. 55.000 mennesker hvert år i Danmark, for man lever ikke evigt. Ifølge Århus univeristet skulle 4500 dø af brændeovne og 3000 af amoniak og ... og. Når man lægger alt det vørvl sammen er der ikke plads til "død af alderdom".

Det værste er, at disse vrøvletal bruges politisk som den åbenbare sandhed.

 • 45
 • 11

Tragi komisk naivt journalistik Andreas Lindqvist og viser hvorfor Ingeniøren ikke når i bunden før artikler sendes ud. Har I slet ikke spurgt jer selv og forskerne som udtaler sig, om hvor foder og protein i foderet efterfølgende ender ?????? Blod, fiskeensilage, restprodukter fra kødindustrien m.m. som er tilsat minkfoderet og som har medført ammonium og ammoniak i gødningen, forsvinder jo ikke fordi minkene slås ihjel !

 • 39
 • 10

I stedet for at købe en minkpels, kan man købe ca 500 t-shirts. Er det bedre for miljøet? Bomuld er en kraftig klimabelastning, som lægger beslag på mange ressourcer.

Derfor er det helt klart bedre at bruge pengene på en pels fremfor en masse konventionelt og billigt tøj.

Pels og læder er også holdbart og noget som man passer på i mange år. Det trækker i modsat retning af den brug og smid væk kultur som præger i dag.

Hvorfor er modebranchen ved at gå væk fra pels? Måske fordi der er for lidt omsætning, da folk jo beholder deres pelse i mange år, og ikke farer ud og køber efterårskollektionen til erstatning for forårskollektionen.

Så at forsage pels, er en form for aflad, hvor man profilerer sig på noget der ikke betyder så meget og derved får lov til at fortsætte forbrugsfesten hvor det koster.

 • 17
 • 19

Naturen har nogle systemer. Alle organismer kæmper for udbredelse: Virus er en snylter og den er normalt tilpasset en bestemt vært. Et dyr hvor de har det "godt" sammen. Men samtidig vil de gerne have flere værtsdyr. Så hver gang den skifter vært hos de "faste" værtdyr, ændrer den sig en lille smule, så den måske kan bruge en ny vært. Den nye vært er oftest ikke særlig samarbejsvillig, som mennesket med coronavirus. Så finder den endnu en ny vært og her er det så mink. Fidusen er her, at mink bor mange tusinde sammen på meget lidt plads, så der er mulighed for værtskift utallige gange. Mink kan ikke holde afstand og spritter ikke poter. For hver værtsskift har virus så muliged for at mutere en lille smule og de fleste skiftsresultater vil uddø. Men med det enorme antal skift, der kan ske i en minkfarm er der en lille chance/risiko for en mutation der åbner for nye værter. Nu tales der jo om risikoen for menneskene, men mon ikke landbruget skulle tænke over om der kunne være en risiko for at en mutation hos mink kunne frembrige en coronavirus, der ville angribe svin, for så var vi da vist helt på spanden. vh mogens

 • 15
 • 6

Virus "arbejder" ikke. En virus skal bruge en celle for at producere kopier af sig selv. En lille del af disse kopier får en eller flere fejl. Denne kopi kommer ikke videre hvis den ikke kan kopiere sig selv, så kun de der kan kommer videre. En virus har ingen hjerne, det er bare en fordeling af tilfældigheder.

Sådan er det også med alle influenza, de danner også mange varianter men den er i grund stadig den samme.

Vi skal holde videnskab ved målinger adskilt fra matematisk statestik.

Efter normal pelsning er der ca. 10 % dyr tilbage i staldene, men det er vel stadig tæt? Hvis man råder mennesker til at kun mødes i grupper af 5 fra grupper af 50, så gøres det for at minimere risiko. Hvis der yderligere rådes til brug af masker reduceres risiko yderligere. Risikoen er ikke nul men den er meget lille.

Men fra landbruget forlanges så en risiko der er mindre end nul?

Dit spørgsmål burde være: "Hvad er virus?"

 • 7
 • 10

Hvorfor skal vi holde os til landbrug. Vi har da en del industri i danmark. de udleder en masse CO2. Det ser jo ikke ud til at vi kan nå de reduktionsambitioner der er. Så vi kan da bare lukke industrier fra en kant. indtil vi er i mål.. Fin artikel ellers... Hvis målet var at få nogle klik og respons til incentive systemet :-)

 • 17
 • 9

Uanset hvad man ellers føler (og der er tydeligt mange følelser i det her emne), så afhænger en sådan analyse som her fremføres vel af hvad der kommer i stedet. Jeg mener, det må antages at de minkavlere ønsker at bruge deres land og tid på et eller andet, og de mange andre der rapporteres at miste deres job må ligeledes søge at lave noget andet.

 • 12
 • 0

Gennem mange debatter kunne man godt få den tanke at det er den våde drøm for visse debattører. Måske bør vi tage diskussionen og se på perspektiverne i at nedlægge al landbrug. Så kan vi vel leve af at klippe hinanden og kigge ind i en skærm?

 • 17
 • 13

Minkavl er et tabsgivende erhverv, så derfor vil Danmark blive rigere ved at lukke det (en del især østeuropæiske arbejdere vil dog miste jobbet på kort sigt). https://greenupdate.dk/pa-nedtur-fakta-og-...

Og hertil de eksternaliteter, som artiklen her nævner. For ikke at glemme de sundhedsmæssige og omdømme-risici, som vi eliminerer.

Det er den kølige analyse, som man som regering bør forholde sig til. Og tage behørigt hensyn til, når man vil udbetale penge til minkavlerne, som vil videregive mange af pengene til bankerne, som minkavlerne har optaget gæld hos.

 • 16
 • 26

Hej Claus

Som forretning taber de penge, som jeg har dokumenteret, hvilket er en god indikation på, at det er en tabsgivende aktivitet. Man bør også medregne de betragtelige negative eksternaliteter, som omdømmetab for Danmark, risiko for sygdomsspredning, luftforurening, klimabelastning mm. Ud fra den betragtning er det svært at se, at branchen ikke er tabsgivende. Så samfundet kan blive rigere, hvis man foretog sig noget andet.

Venlig hilsen Anders

 • 12
 • 21

Og hvad mon det så kunne risikere at betyde, ud fra en global betragtning, hvis der udbryder en virusmutation i et land med langt lavere krav end i Danmark.

Der er lidt for meget Nimby tankegang i politikernes ageren.

Jeg tror ikke helt du har forstået, hvor alvorligt det er. Hele verden tager Corona temmelig alvorligt. Hvis der er andre lande, som dokumenteret er langt bedre til at håndtere Corona, som fx Kina, så kan de jo overtage det. Men spørgsmålet er, om minkpelse er en meget vigtig vare og om nogen vil overtage alle de negative eksternaliteter fra os fremover. Det er ikke helt sikkert.

 • 12
 • 12

Ja det har det været tabsgivende de sidste år for avlerne, men det betyder jo ikke nødvendigvis at det er for samfundet. Og da priserne kører op og ned så er det jo kun et øjebliks billede. Så din konklution om at Danmark bliver rigere af at lukke minkavl skal du nok regne lidt mere på. Mink konvertere internt affald til værdi som vi eksportere. Ud fra din konklution så ville danmark blive rigere hvis vi lukkede alle firmaer der i kortere ellere længere perioder giver underskud....

 • 18
 • 11

Problemet er jo at de nok ikke er bedre til at kontrolere og inddæmme end vi er, men de kommer til at producere de mink som vi ikke producere..

 • 7
 • 4

Kæledyr Danmarks statastik siger at der er 650.000 katte i danske familier. De bliver smittet lige så nemt som mink. De har meget større kontaktflade med mange mennesker end mink har. Mange af dem går mere eller mindre frit ude når det passer dem. De kommer ikke i karantæne når værtsfamilien er smittet og i karantæne. Hvornår tror du Mette F kommer og tvangs afliver dem? https://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2000/NR...

 • 20
 • 21

Kæledyr Danmarks statastik siger at der er 650.000 katte i danske familier

Og?

Sammenligningen af mink og kat er meningsløs.

Problemet med mink er, at de går mange tusinde tæt sammen. Derved sker der lynhurtigt mange tusinde smittebegivenheder, der hver især indebærer en risiko for mutation. Derfor vil der langt hurtigere opstå mutationer i mink end i katte, og derfor er der laaangt større risiko for, at der undervejs opstår en farlig mutation i mink end i katte.

650.000 katte er i øvrigt mindre end 1/30 af den danske minkbestand, og det er - så vidt jeg ved - ret sjældent, at man holder 30.000 katte tæt sammen i bure.

Desuden er der ingen evidens for, at katte kan smitte mennesker, hvorimod det er bevist, at mink kan smitte mennesker.

Men faktisk er det slet ikke risikoen for, at mink smitter mennesker, der er det centrale. Hvis der ikke skete mutationer, kunne vi nok leve med, at minkene gav smitten videre til avlerne.

Det, vi skal undgå, er risikoen for, at de ekstremt mange mange smittebegivenheder mellem mink fører til en ubehagelig mutation, som derefter bliver givet videre.

 • 26
 • 4

Jan, du har helt ret, Man har ingen evidens. Fordi man ikke tester... Man har heller ikke evidens for at det ikke sker.

 • 4
 • 5

Jeg tror ikke helt du har forstået, hvor alvorligt det er.

Javel ja, du kan tro hvad du mener, så nu vi er i gang med troen, tror du så at kontrol og dyrevelfærd bliver højere af at produktionen flytter til Rusland, Asien og Amerika?

Hele verden tager Corona temmelig alvorligt.

Ja i varierende grad, og med varierende held (og så er der alle de ting der ikke kommer på bordet, f.eks. fra Kina).

Så helt seriøst, det er direkte dumt at tro at nedlæggelse af den danske minkindustri vil betyde en global forbedring, på alle planer!

 • 13
 • 8

Fordi man ikke tester... Man har heller ikke evidens for at det ikke sker.

Der er testet på forskellige dyr, og katte bliver nærmest ikke ramt. deres celler er en helt anden. Så selv om man skulle holde flokke af katte, så vil der ikke opstå et problem.

Der vi skal hen er forskningen i antal af en virus man over tid opsamler, til at det bliver en problem for immunforsvaret ( der er flere forskellige typer). I tyskland har forskere fundet frem til at der skal være ca. 10.000. På et tværsnit af et hår kan der være 500. Se tidligere studier af smittespredning i kontormiljø.

 • 6
 • 2

Anders, selvom selve bedriften har tab i en periode kan samfundet sagtens have overskud. Der er jo stadig ansatte som får løn og betaler skat, følgeindustri som profiteter og eksport kroner som kommer ind. Et underskud på selve bedriften er først og fremmest minkavlerens eget problem.

 • 9
 • 3

... at jeg er overrasket. Det er de vanlige debatører, med de vanlige argumenter:

 1. Der er penge i det.
 2. Hvis ikke vi gør det, så gør nogen andre det bare.
 3. Typisk finder vi også argumentet om at det jo alligevel ingen forskel gør, da vi er et lille land. Denne gang er vi imidlertid en af verdens største producenter - men sørme om vi ikke alligevel får argumentet om at det ingen forskel gør hvad vi gør.
 4. Huskede jeg at få nævnt at der er penge i det?

I Danmark alene har vi holdt bogstaveligt talt hundreder af millioner af dyr under kummerlige kår i små bure gennem årene, alene fordi der er penge i det. Og alt sammen for at nogle nyrige bimboer i Kina og Rusland kan blære sig med en pels. Hvis vi skal nedbringe landbrugets miljøbelastning, så har jeg svært ved at komme i tanke om noget vi har nemmere ved at undvære og mindre brug for end produktion af minkpels. Flere andre europæiske lande enten har eller er ved at forbyder minkavl og lukker alle minkfarme. Det var på tide at vi sluttede os til dem.

 • 22
 • 17

Jan, Kan du så også svare på hvordan smitten kan hoppe 7,8km fra den ene minkfarm til den anden?

 • 4
 • 7

Du blander to diskussioner sammen Ebbe. Det er da legitimt nok at være imod minkavl som sådan, men nu er lukningen altså sket med henvisning til Corona og uden at have loven i ed.

 • 16
 • 7

Du blander to diskussioner sammen Ebbe. Det er da legitimt nok at være imod minkavl som sådan, men nu er lukningen altså sket med henvisning til Corona og uden at have loven i ed.

Det gjaldt de første 10 indlæg eller der omkring - men derefter har de fleste af indlæggene ikke meget med regeringens håndtering af sagen at gøre. En stor del af resten handler om økonomi, at skyde Ingeniøren politiske motiver i skoene, øklonomi, venstreorienteredes ønske om helt at nedlægge dansk landbrug samt al anden erhverv og industri, økonomi mv.

 • 16
 • 7

Noget af kvælstofafdampningen fra gylle bidrager udover ammoniak også til NOx-erne. Et mindre bidrag end NOx fra trafikken, men til gengæld kommer det måske mere koncentreret, hvis det stammer fra gylleudbringning(?)

Jeg har bemærket, at de forårsdage det lugter kraftigt af gylle, ses ekstraordinært høje toppe på NOx kurverne i DCE's løbende luftmålinger. (Bor inde i en større by med nok 10-20 km eller mere til de relevante marker). At dette begrænses yderligere er helt ok.

 • 8
 • 4

Kan du så også svare på hvordan smitten kan hoppe 7,8km fra den ene minkfarm til den anden?

I 2011-13 var der i op til 64 danske mink-farme udbrud af en anden virus, der giver hundesyge ('Canine Distemper Virus', en sygdom vist mindende om hundegalskab). Forskerne, der så nærmere på mikrobiologien i dette konkluderede, at der var en livlig udveksling af vira imellem minkene på farmene og en gruppe vilde dyr: ræv, mårhund og vilde fritter. Delvist på tværs af landegrænser.

Årsagen til denne udveksling:

"It is common to observe wild foxes foraging at mink farms in Denmark after crossing the fence surrounding the farms. However, during the outbreak CDV was also diagnosed in other wild animal species able to cross the fences, such as the raccoon dog and wild ferrets for which reason these species should not be excluded as possible contributing reservoirs"

Hvor virus var startet - i de vilde dyre eller hos minkene - var man usikker på. (Fin illustration i figur 1 i artiklen). De fandt iøvrigt også de samme vira hos mink-lopper, så må man da håbe at minklopper holder sig til deres egne i modsætning til katte-, hunde og fuglelopper...;-)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/...

Et eller andet sted mener jeg at have set, at samme hundesyge-virus forårsager sælpest..?

 • 13
 • 0

Altså man kan godt tænke sig til, at det ikke har den store værdi, når erhvervet har underskud, og når man medregner store eksterne omkostninger og ricisi for katastrofal udkomme, som er svært at prissætte.

Men Kraka har bla. også været fremme med samme konklusion vurderet smalt på økonomi: http://kraka.dk/corona/minkerhvervets_bety...

Meget lille tab på kort sigt og muligvis positivt på lidt længere sigt. Erstatning til erhvervet/bankerne bør være begrænset, da det er en investering, der allerede er tabsgivende.

 • 11
 • 6

Modehusene og deres kunder gider ikke længere pelse, hensyn til etik og dyrevelfærd vinder frem og det er iøvrigt en bragende underskudsforretning af avle mink, så spørgsmålet er, om ikke tidspunktet for en bail-out på skatteborgernes regning ved nærmere eftertanke, alligevel viser sig at være velvalgt. Jeg er helt med på at det er en voldsom omvæltning for de berørte avlere, der dårligt har haft tid til at vænne sig til tanken, og derfor skal de naturligvis også tilbydes en godtgørelse, der står i forhold til deres indtjening de sidste 3-4 år. Det er kun rimeligt. https://gylle.dk/det-er-loegn-og-latin-naa...

 • 11
 • 4

Men Kraka har bla. også været fremme med samme konklusion vurderet smalt på økonomi: http://kraka.dk/corona/minkerhvervets_bety...

Det er da vist ikke videre troværdigt, for at sige det mildt.

"Undersøgelsen" postulerer at der skulle være 2700 arbejdspladser, inklusive følgeerhverv - det skulle betyde at hver minkfarm i snit, inklusive følgeerhverv skulle have ca. to fuldtidsarbejdspladser.

Minkindustrien selv siger ca. 6000 arbejdspladser.

Kraka taler om en værdi på ca. 2 milliarder, Danish Fur taler om en omsætning på 5,2 mia sidste år, og priser som er kraftigt stigende.

 • 6
 • 3

Du blander to diskussioner sammen Ebbe. Det er da legitimt nok at være imod minkavl som sådan, men nu er lukningen altså sket med henvisning til Corona og uden at have loven i ed.

Nope! Emnet og diskussionen handler ikke om at lukningen af minkindustrien er sket uden lovhjemmel, men derimod at den er til fordel for klima, luftkvalitet, sundhed og miljø.

Så er det vel ikke udenfor emne når Ebbe tilføjer at den også er til fordel for etik og dyrevelfærd?

 • 12
 • 3

hensyn til etik og dyrevelfærd vinder frem

Så fik vi et link til en sang fra de varme lande om dyrevelfærd. Der mangler dog et vigtigt aspekt som de 2 eksperter overser, men som vi som ingeniører er vant til at forholde os til, nemlig energi, energi er nødvendigt for at overleve, og dyrs adfærd er styret af det.

Mink er rovdyr, de er i toppen af fødekæden, de kræver energirig føde for det koster megen energi at jage efter føden. Derfor er rovdyrs adfærd afpasset således at når de har spist sig mætte er der ingen aktivitet, når de bliver sultne stiger aktiviteten, simpel energioptimering. Derfor er eksperternes bekymring om territorium overdrevet, hvis dyret er mæt eller har føden lige foran sig, så betyder burets størrelse ikke så meget, for hele adfærden er optimeret på at skaffe føde og hvis den er der, så er der formentlig ikke de tilpasningsproblemer som eksperterne fabler om.

 • 7
 • 16

Med den forkvaklede opfattelse af rovdyrs fysiske og mentale behov, håber jeg bestemt ikke du finder på at anskaffe dig en hund!

Nej det kunne jeg ikke drømme om, ikke en hund, men en Lund i bur kunne være sjovt :-)

Så du mener at alle disse minkavlere har en forkvaklet opfattelse, de burde måske også aflives efter din opfattelse?

Jeg kender som sagt ikke noget til minkavl, jeg konstaterer blot at det hidtil ikke har været anset for et problem at holde mink i bur, og så faldt det mig ind at forklaringen måske var i en artikel jeg engang havde læst om rovdyrs energibehov, hvor pointen var at de fleste rovdyr i naturen dør af sult!

 • 5
 • 14

"Minkindustriens endeligt er godt for klima, luftkvalitet, sundhed og miljø"

Hold op en dum artikel.

Mink bruges til tøj, og nu vil folk naturligvis vælge at gå med numsen bar i stedet for (???????).

Eller de vil købe andet tøj som også belaster klimaet, hvem ved, bum-bum, det er jo rakatvidenskab det her (SUK).

Eller produktionen vil flytte til Kina og Ruslang og forurene 7 gange mere. https://finans.dk/erhverv/ECE12555157/det-...

At juble over det her er både kynisk mod 1.000 danske familier, dumt og snævertsynet. Kina jubler, vi er igen til nar og klimaet betaler i sidste ende prisen.

 • 12
 • 21

Går de mest lavpandede argumenter fra den pose hen og bliver hverdag ender bankrøvere med at kunne argumenterer, "sagligt" for at bankerne er sikret for meget og at bankrøverier derfor flytter til andre lande hvor banker ikke er så sikre og skydevåben let tilgængelige. Følgelig er det vores ansvar at flere bankansatte myrdes.

Ikke at det gør nogen forskel men med den samme tilgang kan vi glæde Walter M. Miller Jr. og skifte fra betegnelsen det Postfaktuelle samfund til det letfattelige: Forenklingens tidsalder, så vi er samtidig klar til år 3174 :-/

 • 14
 • 5

" I stedet kommer udledningen først og fremmest fra minkenes gødning.

Men ifølge DCE, som står for den årlige opgørelse af Danmarks CO2-udledning, er det heller ikke helt uanselige mængder, vi taler om. Ud af de knap 11 millioner ton CO2, som landbruget årligt udleder, står pelsindustrien for cirka halvanden procent.

Konkret er der tale om direkte emissioner fra stald og gødningslagre på knap 104.000 ton CO2-ækvivalenter i 2018, oplyser DCE til Ingeniøren.

Dertil kom emissioner fra udbringning af gødning på knap 67.000 ton CO2-ækvivalenter.

Nedlæggelsen af industrien medfører dermed en samlet sparet udledning på 171.000 ton CO2 hvert år."

Det tal på 17+0.000 tom CO2 ekvivalent udledning per år fra danske mink skulle man prøve at forholde sig lidt kritisk til. For det første er der stor uvidenhed om emnet og mangelfulde opgørelser hvor man hekt ignorerer vigtig forskning i IPCCs skriverier.

Se f. eks, denne nylige artikel af -Frank Lansner om emnet.

F. eks er bidraget fra en opvarmning af jorden med 1 grad K ignoreret i IPCCs opgørelser. Alene her er der tale om en nettoafgivelse på 30 Gigaton til atmosfæren, som man kunne sammenholde med den globale antropogene udledning på ca 2 Gigaton per år. Samtidigt ignoreres adskillige resultater som viser at temperaturstigning i havet medfører nettoafgivelse af CO2 til atmosfæren. Alt i alt er den antropogene udledning nok slet ikke den altdominerende faktor som IPCC påstår. Se linket angående referencer til den videnskabelige litteratur og data.

Det virker ufrivilligt komisk når man ser arikler som denne der advokerer for f. eks. minks afskaffelse med begrundelsen at det ville løse "et problem" som ikke eksisterer.

 • 3
 • 14

Jeg tænkte, om man kunne sammenligne 'boble'-graden forskellige produkter/erhverv indbyrdes. Fx hvor lang tid tager en fem-dobling?

Hermed sammenligning af Gode Penge's fine figur over udviklingen mht. pengemængde, lejligheder, forbruger pristal samt minkpelse-prisen. Den sidste er fra en artikel om den nyligt nedlukkede polske minkavl.

5-doblingstid:

 • mink - 21 år (fra 1992 )
 • pengemængde - 25 år
 • lejligheder - 28 år
 • forbruger pristal - 160 år (ekstrapoleret ..)

https://images.squarespace-cdn.com/content... ]

https://www.researchgate.net/figure/The-av...

Så da man nu er i gang, kunne man udvide opmærksomheden fra virus og minkpriser til pris&penge-udfordringer generelt. Så er der lidt mere at tale om.

 • 4
 • 0

"Minkindustriens endeligt er godt for klima, luftkvalitet, sundhed og miljø"

Hold op en dum artikel.

Mink bruges til tøj, og nu vil folk naturligvis vælge at gå med numsen bar i stedet for (???????).

Eller de vil købe andet tøj som også belaster klimaet, hvem ved, bum-bum, det er jo rakatvidenskab det her (SUK).

Eller produktionen vil flytte til Kina og Ruslang og forurene 7 gange mere. https://finans.dk/erhverv/ECE12555157/det-...

At juble over det her er både kynisk mod 1.000 danske familier, dumt og snævertsynet. Kina jubler, vi er igen til nar og klimaet betaler i sidste ende prisen.

Tror du seriøst at der er nogen der står og vælger imellem en pels eller det antal t-shirts man kan købe for de samme penge?

Idioter der jubler over den katastrofe der lige nu går ud over medarbejdere, familier og områder, som pt er afhængig af minkindustrien er idioter. De skulle prøve at tale med minkavlere, deres familier og alle de andre berørte som jeg gør på daglig basis i kraft af mit nuværende job. Måske et lille element af medfølelse kunne komme ind i deres hjerter. Men hvor mange er det ligefrem der "jubler" over det kaotiske afvikling af erhvervet vi ser lige nu...?

Den danske minkindustri har den ulempe at være samlet på et geografisk meget lille område med stor risiko for spredning. At have farme med mange mink i små bure tæt på hinanden OG have mange af disse farme i et så relativt lille område som Danmark ser ud til at passe meget dårligt med en situation, hvor vi pga nye rejsemønstre kan se frem til en langt større risiko for at nye virusser kan udvikle sig til pandemier. Det er ikke minkenes eller minkejerne skyld, ligesom producenterne af asbestholdige byggematerialer heller ikke kunne klandres for deres produkt før dets sundshedspåvirkende egenskaber var erkendt. Men skyldsspørgsmålet er ikke afhængig af pligten til at handle.

Det hul som minkindustriens produktion efterlader i økonomien vil blive fyldt ud, det er nu engang sådan som kapitalismen fungerer. Den fungerer dog også sådan at hullet vil blive følt MEGET kraftigt lokalt i MEGET lang tid, med mindre der gøres noget aktivt for at modvirke det. Det er økonomisk overkommeligt for et land som Danmark at hjælpe de berørte områder.

 • 13
 • 6

....hvad vi lever af her i landet......export af mange nicheprodukter.....hvoraf minkpelse er en del af det der skaffer penge til landet fra fattige landområder i udkantsdanmark.

 • 8
 • 13

....hvad vi lever af her i landet..

Jo jo, vi skal da allesammen leve på Østerbro, hvor vi skal sidde og lave regler for alle de andre, samt flytte rundt på deres penge.

Og når vi så skal have noget at spise, så matrialiserer maden sig på magisk vis i plasticbakker nede i Irma, for mad kommer i hvert fald ikke fra de grimme svinende landbrug, og et industriprodukt som indpakningen er selvfølgelig også en åbenbaring, for vi skal i hvert fald ikke have noget så grimt og radigalt anstødeligt som industri.

 • 9
 • 14

Man kan fristes til at spørge om regeringen ved det?

Det har gennem de sidste 8 måneder systemetisk smadret løs med folkesundheden som argument.

Så femover har de foreløbigt skabt præcedens for at værdien af et statistik liv skal hæves fra 32 mio Kr. til 1 mia Kr.

Inden jeg kommer til det punkt hvor jeg kalder din kommentar for idiotisk, kan du så ikke gøre mig den tjeneste at vise hvodan du er kommet frem til det idiotiske resultat?

Ser du, problemet er nemlig at der er flere forskellige idiotiske versioner af den påstand, som alle sammen udemærker sig ved at de på idiotisk vis har fucket enten matematikken, forudsætningerne og/eller alternativomkostninger op i en helt idiotiske grad. Jeg vil gerne vide hvilken idiotisk version som du har valgt.

 • 13
 • 5

Den aktuelle situation er rigtig beklagelig for både minkfarmerne og resten af samfundet. Nej, der er ikke grund til fryd.

Men man kan undres over, at så mange har investeret så meget i en miljøbelastende og økonomisk yoyo-industri som mink med den usikkerhed, dette giver. Også uden corona. Har der over tid slet ikke været nogle advarende røster blandt rådgivere, politikere og belåningsinstitutter? Evt. har håbefulde farmere stukket en finger i hvert øre pga. de store indtjeninger, når det gik godt..

Mht. fremtiden: har minkfarme en størrelse, der vil passe til insektproduktion? Det er måske lidt tidligt mht. viden om, hvordan dette gøres bedst, men der satses da på det, fordi insekterne virker lovende mht. næringsværdi, foderkrav og klimaaftryk. Mht. CO2 udledning, skulle denne være ca. 1/100 per kg produkt i forhold til kød fra kvæg.

https://www.teknologisk.dk/vi-skal-produce... https://innovationsfonden.dk/da/nyheder-pr...

 • 12
 • 4

Godt indlæg og et godt og interessant link Lone.

Jeg gjorde mig nogle tanker da jeg læste linket. Især mindre CO2 i dette afsnit, som du også understreger ;

""Protein fra insekter kan produceres meget ressource-effektivt og bæredygtigt. Insekterne omdanner effektivt organiske restprodukter til proteiner af høj kvalitet, samtidig med at de udleder væsentligt mindre CO2 end for eksempel svin og 100 gange mindre CO2 end kvæg, siger Lars-Henrik Lau Heckmann.""

Når noget lyder for godt til at være sandt, så er min erfaring med sådanne udsagn negative. Jeg har det lidt svært med CO2 støkiometrien i dette forhold

Det er udmærket at Lars-Henrik Lau Heckmann...siger...jeg synes bare ikke at dette dokumenteres?

Vi snakker jo ikke om en melorm og en ko, men om et kilo orm og et kilo ko

 • 2
 • 6

Jeg vil gerne vide hvilken idiotisk version som du har valgt.

Egentligt burde jeg ikke svare på et så tåbelig kommentar.

Imidlertid er det et faktum at regeringen har fyret 250 mia Kr. af på COVID-19

Hvis vi sammenligner med Sverige kan vi se at det "måske" har sparet 4.000 liv.

Imidlertid er et statistik liv et helt liv, altså 81 år, og antager vi at hvert COVID-19 dødsfald medfører et tab på 5 år.

250 mia Kr ÷ (4000×5÷81) = 1,0125 mia Kr.

Så kan du påstå at jeg trækker nogle tal. Jeg mener selv jeg er konservativ. Under alle omstændigheder ender resultatet et helt andet sted end de officielle 32 mio Kr. for et statistisk liv.

Alle der har givet en tommel ned er da velkomne til at begrunde hvad der er galt i at gøre opmærksom på det faktum at DJØF prisen på et liv er steget markant.

Og hvis et statistisk liv virkeligt er 1 mia. Kr værd, så er der MANGE investeringer der retfærdigvis skal gennemføres. Især indenfor sundhedsvæsnet.

 • 4
 • 9

Keld Flarup Christensen....op med humøret.

Jeg har for første gang idag modtaget tre thumps up og nul downere for et indlæg.

Normalt er der mindst to downere...mindst.

Anders derimod går dog ind og skriver et indlæg der giver dig mere indsigt i hvad hans problem er og som kan besvares og forsvares. Det skal han have ros for...at skrive!

Anders har det åbenbart så svært med tal, at han heller vil spørge dumt, fremfor at bruge ti sekunder på at regne efter. Der er nogle, der ikke har opdaget, hvorfor de har skullet gå i skole.

De optræder oftere og oftere her på stedet, hvor jeg til gengæld af dem tit bliver sammenlignet med Statler og Waldorf, når jeg kommenterer deres fremfærd.

 • 6
 • 11

Egentligt burde jeg ikke svare på et så tåbelig kommentar.

Imidlertid er det et faktum at regeringen har fyret 250 mia Kr. af på COVID-19

Hvis vi sammenligner med Sverige kan vi se at det "måske" har sparet 4.000 liv.

Imidlertid er et statistik liv et helt liv, altså 81 år, og antager vi at hvert COVID-19 dødsfald medfører et tab på 5 år.

250 mia Kr ÷ (4000×5÷81) = 1,0125 mia Kr.

Jeg kan jo starte med at slå dit regnstykke i stykker ved at påpege at Sverige, lige som Danmark, har pumpet støttekroner ud i stort omfang. Allerede i samme uge hvor vi "lukkede" landet i midten af marts, så smed Sverige de samme 250 mia danske kroner ud i samfundet for at afbøde følgerne af Covid-19 og der er senere fuldt op med nye initiativer, som jeg ikke har overblik over.

For det er jo klart nok ikke den sande omkostning ved statens politik som du har beregnet. Du har blot beregnet den solidariske udligningsordning som staten har igangsat for at afbøde skævheden i omkostningerne ifm Covid-19, uanset om de udgifter er kommet igennem markedsreaktioner på virusset (folk af sig selv nedsætter deres forbrug på områder, som udsætter dem for smitterisiko) eller igennem direkte forbud.

Prøv at tænke dit regnstykke igennem. Hvis staten havde indført restriktionerne UDEN økonomisk kompensation, ville det så have betydet at der ingen udgift havde været ifm Covid-19? Nej, selvfølgelig ikke.

Eller når du nævner Sverige: ikke have indskrænket de formelle muligheder for at gå i butikker og restauranter, men set et kæmpe drop i omsætningen til et punkt, hvor det i mange tilfælde bedre kunne have betalt sig at have holdt lukket, hvilket jo er grunden til at Sverige OGSÅ har fundet det belejligt at lave økonomiske støttepakker.

I det mindste valgte du ikke det mest stupide idiotiske forsvar, nemlig ved at dividere hjælpepakkerne op i antallet af døde...

 • 8
 • 3

En stor del af resten handler om økonomi, at skyde Ingeniøren politiske motiver i skoene, øklonomi, venstreorienteredes ønske om helt at nedlægge dansk landbrug samt al anden erhverv og industri, økonomi mv.

Det er vel ikke så mærkeligt.

Det er forventeligt at produktionen ikke fjernes, men bare flyttes til udlandet, hvorefter de besungne fordele er ikke-eksisterende. Enkelte må også formodes faktisk at blive til ulemper. Tilbage står en tvivlsom påstand om en samfundsgevinst.

 • 2
 • 3

Anders har det åbenbart så svært med tal, at han heller vil spørge dumt, fremfor at bruge ti sekunder på at regne efter. Der er nogle, der ikke har opdaget, hvorfor de har skullet gå i skole.

Det jeg har lært i skolen er at medtage alle faktorer når jeg skal udregne konsekvenserne af en politik

Problemet er at vi har været det her igennem med mange forskellige eksempler på regnestykker, som er tilbagevist gang på gang på gang fordi forfatterne ikke har overblik over matematikken, forudsætningerne og/eller alternativomkostningerne.

Matematikken var i uorden her, fordi den svenske regerings udgifter til hjælpepakker ikke var medtaget

Forudsætningerne var ikke korrekte, fordi hjælpepakkerne ikke er lig med udgifterne til regeringens tiltag, men "blot" en social omfordeligsordning af en del af de økonomiske virkninger af Covid-19 epidemien, uanset om de udgifter er konsekvenser af regeringens tiltag eller af selve epidemien selv.

Alternativomkostningerne var ikke medtaget, f.eks. hvordan økonomien havde reageret uden statslige tiltag.

Så ja, jeg satsede og risikerede at få "egg on my face", hvis miraklet skulle være sket og der var kommet en endnu ikke tidligere erkendt indsigt på bordet. Det gjorde der så ikke og min ære er i behold :)

Her er den indledende hjælpepakke fra den svenske regering:

https://www.thelocal.se/20200317/what-does...

Og her er den seneste fra denne uge

https://www.government.se/press-releases/2...

Der har været masser af initiativer indimellem, f.eks. for SAS.

 • 9
 • 1

Det er vel ikke så mærkeligt.

Det er forventeligt at produktionen ikke fjernes, men bare flyttes til udlandet, hvorefter de besungne fordele er ikke-eksisterende. Enkelte må også formodes faktisk at blive til ulemper. Tilbage står en tvivlsom påstand om en samfundsgevinst.

40% af al minkproduktion foregår i Danmark og selv den produktion er langt fra geografisk spredt ud, men koncentreret.

Hvis du fordeler den ud på et langt større areal, så har du langt mindre risiko for at det spreder sig fra en farm til en anden.

 • 8
 • 2

Dansk og Svensk økonomi kan dårligt sammenlignes på det punkt, da Sverige er mere følsom overfor eksportmarkederne end Danmark.

Du har ret, at hvis vi sammenlignede BNP (som ville være en bedre, omend ikke perfekt, variabel at bruge fremfor størrelsen af hjælpepakker), så skulle vi huske eksportens sammensætning, når vi ser at de svenske fald er større end det danske.

Men du valgte at måle på hjælpepakker, så kan du ikke bare inkludere de danske og ekskludere de svenske.

 • 6
 • 1

Men du valgte at måle på hjælpepakker, så kan du ikke bare inkludere de danske og ekskludere de svenske.

Jeg har kun brugt Sverige som en indikator på dødeligheden, fordi de to lande er sammenlignelige der. De svenske hjælpepakker er egentligt sagen uvedkommende, når man skal gøre op hvor meget det har kostet at redde et dansk menneskeliv.

I det mindste valgte du ikke det mest stupide idiotiske forsvar, nemlig ved at dividere hjælpepakkerne op i antallet af døde...

Det kunne man også have gjort. Hvis man lige tager i betragtning at undersøgelser har vist at de måske kun er i størrelsesorden 10%, af de som dør med COVID-19, der rent faktisk dør af COVID-19

Og så bliver tallene bare endnu mere vanvittige.

 • 3
 • 4

Jeg har kun brugt Sverige som en indikator på dødeligheden, fordi de to lande er sammenlignelige der. De svenske hjælpepakker er egentligt sagen uvedkommende, når man skal gøre op hvor meget det har kostet at redde et dansk menneskeliv.

Jeg kan godt forstå at du flygter fra din sammenligning med Sverige, men det var nu dig selv der brugte den som din dokumentation for udgiften til reddede menneskeliv.

Hvis du mener at hjælpepakkernes formål var at redde menneskeliv og de derfor kan indgå som tæller i regnstykket af prisen på et menneskeliv, så kan du ikke bare se bort fra den samme udgift på den svenske side. Du har valgt hvilken bane vi skal spille, men vi spiller altså ikke Stofferbold.

Du kan enten sige at hjælpepakkerne formål var at redde menneskeliv ELLER at redde økonomien. Det du indirekte siger er, at i Danmark skulle de redde menneskeliv og i Sverige skulle de redde økonomien og det giver ingen mening.

Jeg mener at det er temmeligt åbenlyst at formålet var at redde økonomien. Forskellen i den svenske og den danske tilgang til Covid-19 restriktioner har været afrundingsfejl i de økonomiske konsekvenser af epidemien. Industrien har ikke været begrænset af restriktioner i hverken DK eller SE, men af situationen på verdensmarkedet. Bare et enkelt datapunkt: de svenske forbrugere havde større tilbagegang i deres forbrug i anden kvartal end de danske, så forbruget der ikke skete i cafeer i DK har så blot sket i byggemarkeder eller IKEA. Det er ikke en tilfældighed at størrelsen og indholdet af hjælpepakkerne imellem DK og SE har været så ens, det er fordi de ikke har været svar på forskellen imellem restriktioner i de to lande, men den mere eller mindre fælles udfordring i de undelandske markeder.

I det mindste valgte du ikke det mest stupide idiotiske forsvar, nemlig ved at dividere hjælpepakkerne op i antallet af døde...

Det kunne man også have gjort. Hvis man lige tager i betragtning at undersøgelser har vist at de måske kun er i størrelsesorden 10%, af de som dør med COVID-19, der rent faktisk dør af COVID-19

Og så bliver tallene bare endnu mere vanvittige.

Jeg vil gå længere: Jeg tror ikke en eneste er død af Covid-19. Det er en sandhed på linie med at ingen dør af AIDS.

AIDS nedsætter kroppens immunforsvar, så man dør af ANDRE, banale sygdomme. Covid-19 på en anden side sætter kroppens immunforsvar i overgear, så man dør af kroppens egen reaktion (eller af at kroppen er belastet af andre præeksisterende lidelser og ikke er i stand til at kæmpe en tofrontskrig).

Så det er meget vigtigt at afgøre i hvor høj grad Covid-19 medfører øget dødelighed og ikke bare er til stede i personer, som "tilfældigvis" dør imens de er smittede. Den åbenlyse måde at gøre det på er at se på hvordan antallet af døde med Covid-19 samvarierer med overdødeligheden i forskellige lande. Og det er et temmeligt klart mønster der kommer ud af det:

Lande hvor man har formået at holde smitten på et nogenlunde lavt niveau, der er overdødeligheden MINDRE end antallet af døde med Covid-19, sandsynligvis fordi de tiltag man har taget har afbødet andre sygdomme, f.eks. influensa. I DK og NO er overdødeligheden nul eller lgiefrem negativ

I lande hvor man IKKE har kunnet holde smitten på et lavt niveau, der er overdødeligheden STØRRE end antallet af døde med Covid-19. Sandsynligvis på grund af en blanding af underrapportering, frygt for at blive smittet hvos man opsøger sundhedsvæsenet med alvorlige symptomer og presset på sundhedsvæsenet.

Så i modsætning til havd du skriver, så ØGES antallet af reelt døde hurtigere end "dødsfald med Covid-19", hvis du skruer ned for de præventive foranstaltninger.

Se f.eks. https://www.nytimes.com/interactive/2020/0...

 • 11
 • 1

Jamen så skylder jeg Anders en undskyldning. Men opfordrer alligevel at nøjes med at sige :" jeg er ikke enig fordi....der er så mange meninger," Og undlade idiotisk !

Du har ret. Set med en dags afstand kunne/skulle have formuleret mig anderledes. Kjeld, jeg sender en uforbeholden undskyldning for formuleringen af de indlæg...

Det trigger mig helt vildt når de samme fejlagtige regnstykker skråsikkert fremføres igen og igen og det virker som at de fremføres fordi man er enig med konklusionen og ikke fordi man er blevet overbevist af argumentets lødighed. Men det er mit problem og ikke noget der skulle have flyder ud mine indlæg.

 • 7
 • 0

I tider med kritisk behov for sund (faktabaseret) fornuft er denne artikkel bedrøvende læsning.

Det burde være gået op for alle skribenter på ing.dk at CO2 udelukkende er et globalt problem - at flytte CO2 udledning fra DK til udlandet med stort økonomisk tab til følge er galskab, nytter intet og er formentligt direkte skadeligt for klimaet. Fjerner troværdighed fra andre elementer i artikkel.

 • 3
 • 14

Jeg kan godt forstå at du flygter fra din sammenligning med Sverige, men det var nu dig selv der brugte den som din dokumentation for udgiften til reddede menneskeliv.

Jeg har udelukkende brugt sverige som en indikator på antallet af dødsfald.

Jeg begiver mig ikke af med at sammenligne æbler og pærer.

Hvis du mener at hjælpepakkernes formål var at redde menneskeliv

Formålet var ikke at redde menneskeliv, men at kompensere for at man reddede menneskeliv. Den samlede omkostning, er jo heller ikke blot hjælpepakkerne, der er også et kæmpefald i BNP.

Så i modsætning til havd du skriver, så ØGES antallet af reelt døde hurtigere end "dødsfald med Covid-19", hvis du skruer ned for de præventive foranstaltninger.

Nu læser du jo hvad jeg skriver som fanden læser bibelen.

Jeg har aldrig skrevet at man ikke kan dø af COVID-19, jeg gør blot opmærksom på, at mange af de som dør, alligevel ville være døde. Derfor påvirker tallet også prisen på at redde liv.

 • 2
 • 6

Det burde være gået op for alle skribenter på ing.dk at CO2 udelukkende er et globalt problem - at flytte CO2 udledning fra DK til udlandet med stort økonomisk tab til følge er galskab, nytter intet og er formentligt direkte skadeligt for klimaet.

Det er på ingen måder givet at produktionen flytter til udlandet. Det er en underskudsforretning, selv for bedrifter med afskrevne anlæg, og i særdeleshed for nye anlæg, og efterspørgslen på minkskind har været faldende i årevis.

Minkopdræt er ulovlig eller under lovpligtig udfasning i de fleste EU-lande, og det burde for længst have været tilfældet i Danmark.

Den ekstremt lille minoritet af kinesiske og russiske kvinder, der har råd til at iføre sig en minkpels, finder nok noget andet tøj at tage på.

 • 10
 • 5

Man kan måske sige, at dødelighed er en grov målestok for diverse helbredsskader. Men svær at argumentere imod: enten er folk døde eller også er de da sikkert levende. Bag dødeligheden gemmer der sig en masse komplekse ting.

Den jeg selv umiddelbart 'respekterer' mest, er de neurologiske problemer, altså hjerneskader, som Cov-virussen allerede nu er kendt for at give, nogle muligvist vedvarende.

Det samme kan fine partikler i luftforurening, og dem kan virus sætte sig på. Partiklerne kan sikre, at virus overlever længere og transporteres længere end ellers.

Virussen har en fedtholdig membran, der derfor kan påvirke nervesynapser, fx dem der sidder i næsen. Fine partikler er små og kan derfor og pga. deres sammensætning gøre det samme. Fx ved at trænge ind til hjernen via næsen, som er det dårligst beskyttede sanseorgan vi har.

Gasserne fra bla. gylle er i lighed med andre voc'ere også partikeldannere.

Tilsammen en mulig giftig coctail for hjernen.

Det er der skrevet en del om. Fx i denne: "Air pollution particulate matter as a potential carrier of SARS-CoV-2 to the nervous system and/or neurological symptom enhancer: arguments in favor", https://link.springer.com/article/10.1007/...

 • 10
 • 1

Man fristes (frygter) jo til at spørge om du også har regnet på dit eget CO2 aftryk?

Ud over at diverse professorer inden for området, har givet udtryk for en undren over SSI's beslutning (på baggrung af data), samt SSI's Chef er begyndt at komme med nye forklaringer for beslutningen. (Samt blevet fanget af DRs Detektor for at tale direkte usandt omk. Cluster-5).

Derudover viser hele forløbet endnu engang, at man aldrig skal læne sig 100% op af én videnskab, når man skal træffer større generelle beslutninger. Hvad forventer du din læge vil sige hvis du spørger om det er okay at spise slik? De fleste (begavede mennesker) forbyder dog ikke deres børn, at komme med til børnefødselsdag af den årsag.

Du forventer vel heller ikke at din mekaniker, kan rådgive dig om din privatøkonomi (eller nødvendigvis tage hensyn til den, når han rådgiver omkring evt. reparationer).

Så er der denne "nødrets-"/enevælde tilstand, overtrædelser af grundloven, magtfuldkommendhed og en total nedsabling af disse mennesker uden at indrage dem, men med rene trudsler om bål, brænd og "pistolen for nakken", beordrer dem til at knokle dag og nat for at ødelægge deres eget livsværk (uden at lovgivningen reelt tilader denne ageren fra det offentlige).

Diskussionen af ovenstående, hører ingen måde sammen med diskussionen om etik eller CO2. Overhovedet at prøve at "fedte" disse ting sammen, skriger jo til himlen omkring din fuldstændige mangel på samfunds indsigt, globalt udsyn, nationaløkonomi, psykologi, retsstatsprincipper/jura og alt muligt andet.

Forløbet og resultatet er jo en katastrofe af dimentioner. Du kan jo regne på hvormange mennesker (butiksansatte eller andre privat ansatte) der går til 250000kr/året og betaler 35% i skat. Der egentligt skal til for at hente 15mia. hjem igen.

 • 3
 • 9

De polske minkfarme var kendetegnet ved, at 90 % af dem havde overtrådt miljøreglerne. Det fremgik af den artikel, jeg nævnte tidl. i tråden. Jeg kender ikke statistikken nærmere mht. danske minkfarmeres miljøpræstationer. Erfaring fra andre miljøområder siger mig, at der findes - mht. konsekvenser - væsentlige brud med regler, og der er andre, der ikke har den store betydning.

Men man kan måske overveje at inddrage også dette aspekt i erstatingsudregningerne? Fx evt. større, bevidste overskridelser på især områder, der er relevante for corona spredning. Bl.a. er der jo nogle lovkrav til hegnene omkring farmene, højde, nedgravningsdybde mv. Og der er krav til håndtering af gylle og gødning, i lovgivningen og vel nærmere fastsat i mijøgodkendelser og ved tilsyn.

Omvendt kan der være farmere, der har givet den en ekstra skalle i forsøget på at gøre tingene optimalt. Som positive eksempler (forestiller jeg mig) kan måske være farmere, der har investeret i lukkede haller, der vel beskytter langt bedre mod spredning, end de vist udbredte åbne minkbur-halvtage?

 • 8
 • 1

Det er bekendt at, populært sagt, en landbrugsorganisation skrev dele af et lovforslag der blev vedtaget i folketinget og hvor flere sætninger var direkte afskrift.

Nyligt vred landbruget armen om på lovgiverne så der kom en undtagelse for det forbandet giftige nedvisningsmiddel Reglone til kartoffeltoppe fordi det var nemmere end at gøre som for eksempel briterne da EU havde besluttet at Reglone alligevel var for giftigt.

Briterne kan finde ud af at gøre det mekanisk, ligesom man gør i kolonihaver, og så kan de endda bruge kartoffeltoppene til noget fornuftigt bagefter. Men et så avanceret, videnbaseret og moderne landbrug som det danske gad ikke det bøvl, og så havde de også i forvejen en veltrimmet marksprøjte.

At der er foregået en lignende lovlig eller ulovlig armvridning for at stoppe aflivningen af mink da den var startet første gang er der ikke belæg for at påstå. Måske fordi politikerne har bestemt at mere af det de foretager sig på Christiansborg lovligt kan holdes hemmeligt. Det kan vare meget længe før det står helt klart hvad der reelt forårsagede den ulogisk afbrydelse.

 • 8
 • 4

Lidt uden for emnet, men hvad kan man bruge kartoffeltoppene til.

Jeg har googlet og er kommet frem til at de grønne dele af kartofler er giftige.

 • 3
 • 2

Har der over tid slet ikke været nogle advarende røster blandt rådgivere, politikere og belåningsinstitutter?

Jo, det har der da: https://dagbladet-holstebro-struer.dk/arti...

Vestjysk bank begyndte at advare minkfarmerne i efteråret 2019. Men minkpriserne toppede i 2013, og mange konkurser er sket derefter. Så banken har vel ikke været specielt tidligt ude?

Tydeliggjort med figuren over tulipan-boblen i 1600-tallet. https://en.wikipedia.org/wiki/Tulip_mania#.... Havde Vestjysk bank serviceret tulipan-branchen, så havde banken nok advaret kunderne i marts 1637, ca :-) . Men begyndelsen af december 1636 havde været rettidig omhu, da markedet allerede da var under overophedning?

Uden at være finansekspert, tænker jeg at en meget stejl stigning i priser inden for et bestemt område, sammenlignet med markedet iøvrig,t burde få advarselslamper til at ringe tidligere? Især inden for luksusbranchen.

Jeg har nu justeret tallene fra #65 mv., så prisstigningen (hældningstallet for en kurve over pris vs. tid) fremgår i stedet.

 • tulipaner 200 (12. nov - 12. dec 1636)
 • mink 24 (1992 til pris topper)
 • pengemængde 20 (1992 - ...?)
 • lejligheder 18 (1992 - ...?)
 • forbrugerpriser 3 (1992 - ...?)

Mink var bedre end tuplipaner, men hvis belåningsinstitutter mv. havde sat sig på pengekassen tidligere, havde opbremsningen vel været mindre slem (også uden corona), færre konkurser ol med den kædereaktion af bivirkninger, der spreder sig omkring konkursen. Hvad koster en konkurs samfundet?. En del minkavlere havde tidligere skiftet erhverv.

Minkene er nok ikke det største problem økonomisk set. Bankerne har smidt bjerge af virtuelle penge ud på markedet via ikke mindst særdeles attraktive boliglån, det nyeste er vist rentefrie lån(?). Til gengæld giver alm. opsparing negative renter. Det har finansfolk fine forklaringer på. Set i amatør øjne ligner det dels tyveri ved højlys dag, dels ekstrem favorisering af bestemte brancher samt et muligt kommende økonomisk gigantkollaps? (Også helt uden klimaændringer, virus osv.).

 • 7
 • 1

Op igennem historien der altid være en konflikt mellem folkesundhed og produktion. Samlet set er det dog gået meget godt, da levealderen er steget og steget.

Det nye er at folk tager imod de ting som produktionen giver i form af skoler hospitaler o.s.v. Bagefter udskammer de den selvsamme produktion og mistænkeliggør den.

At gøre opmærksom på at et teoretisk folkesundhedstiltag koster 5 mia Kr. er ikke at vride armen om på nogen. Det er fair oplysning.

 • 1
 • 6

"et ministersvar sidst i oktober vurderede fødevareminister Mogens Jensen at minkaflivningerne, desinfektion af farmene og erstatninger til berørte kan koste over fem milliarder kroner." Corona i mink er behandlet amatøragtigt, man burde have taget udenlandske eksperter med på råd, Vedrørende mutationer der normalt opstår i mink, så sker de spontant, kun de der trives bedre i dyrene udvikler sig, medens andre mutationer dør ud! De mutationer der trives godt i mink behøver ikke at trives godt i mennesker, og desuden er teorien om at de kan ødelægge effekten af vacciner forkert, hvis man skal tro udenlandske eksperter! Det største minkproblem er ikke smitte fra mink til menneske, men derimod at man begraver døde mink i jorden, et sted endda ovenpå et områdes vandforsyning. Men tag det blot roligt, effekten viser sig ikke før om mange år.

Danmark er klodens største minkproducent med de fineste skind. Den rolle påtager man sig gerne i Polen o.fl. steder. At der endnu ingen, der er smittet med minkene mutanter, det bliver nok overset i den politiske verden.

 • 4
 • 16

Op igennem historien der altid være en konflikt mellem folkesundhed og produktion. Samlet set er det dog gået meget godt, da levealderen er steget og steget.

Det nye er at folk tager imod de ting som produktionen giver i form af skoler hospitaler o.s.v. Bagefter udskammer de den selvsamme produktion og mistænkeliggør den.

At gøre opmærksom på at et teoretisk folkesundhedstiltag koster 5 mia Kr. er ikke at vride armen om på nogen. Det er fair oplysning.

Det - ikke helt - nye er, at en del af den mere forurenende produktion gradvist har ændret sig fra produktion af basale goder til produktion af luksus, hygge og underholdning. Mink, brændeovne, ferierejser mmm. Salget af disse ting giver så penge i kassen, især til de, der sælger varene, hvorefter det offentlige af evt. skatteindbetalinger herfra må betale for udredning og behandling af alle bivirkningerne. Altså gyngerne og karussellerne.

En anden tendens har været , at mange moderne, store industrivirksomheder over tid er blevet mere forstående over for miljøkrav, ja sågar har de måske en/flere professionelle miljømedarbejdere ansat alene til dette område. Og lovgivningen har udviklet sig i væsentlig skærpende retning. Derfor er forureningen faldet væsentligt fra deres bidrag. Dette har utvivlsomt gavnet folkesundheden.

Men en del af de mindre (men mange) små virksomheder inden for luksus, hygge osv. har fået mulighed for og lov til at forurene så meget desto mere. Via deres antal kan de mange små virksomheder mandsopdække politikere og andre beslutningstagere og effektivt hindre de nødvendige krav og politiske beslutninger i tide. I det konkrete tilfælde har minkfarmerne nok fået opbakning fra modeindustrien, ligesom brændeovnsindustrien får opbakning af de 1-2 mio. tjære- og partikeludledere, der slipper billigere om ved varmen end deres masochistiske fjernvarmebrugende naboer.

 • 10
 • 0

Mink er rovdyr, de er i toppen af fødekæden, de kræver energirig føde for det koster megen energi at jage efter føden. Derfor er rovdyrs adfærd afpasset således at når de har spist sig mætte er der ingen aktivitet, når de bliver sultne stiger aktiviteten, simpel energioptimering. Derfor er eksperternes bekymring om territorium overdrevet, hvis dyret er mæt eller har føden lige foran sig, så betyder burets størrelse ikke så meget, for hele adfærden er optimeret på at skaffe føde og hvis den er der, så er der formentlig ikke de tilpasningsproblemer som eksperterne fabler om.

Man støder regelmæssigt på, rent ud sagt, dumme indlæg i disse debatter, men dette tager godt nok prisen. Prøv at slå "Zoochosis" op. Et kig på youtube ville nok heller ikke være nogen dum ide, hvis du vil se virkeligt deprimerende eksempler på det, hvor slemt det kan manifistere sig. Det er levende væsner vi taler om - ikke maskiner. Adgang til helt bassale livsfornødenheder som mad og vand vand alene konstituere ikke et godt liv. Det gør det ikke for mennesker og heller ikke for dyr.

 • 7
 • 2

Det - ikke helt - nye er, at en del af den mere forurenende produktion gradvist har ændret sig fra produktion af basale goder til produktion af luksus, hygge og underholdning.

Det ændrer ikke ved, at velfærdsstaten eksisterer på at beskatte den produktion.

Hvorefter den skal bruge bjerge af penge og tid på at rydde op i bivirkningerne.

Luksus, hygge & underholdning kunneenten fyldte mindre eller forurene mindre. Det sidste vil være opfyldt, hvis politikerne turde stille ligeså skrappe krav til disse som til en række større virksomheder, og således ville dette ikke være et diskussionsemne.

 • 8
 • 1

Lad nu være med at ødelægge illusionen om at landmænd er komplet ligeglade med dyrenes velfærd.

Det var jo netop landbrugshadernes fordomme der skal udfordres. deres menneskesyn bygger ligeledes på fordomme. Vi ser jo hvordan myndighedernes dyremishandling er blevet synlig for enhver og deres og deres politiske blok's behandling af specielt minkavl og generelt landbruget.

 • 4
 • 8

Adgang til helt bassale livsfornødenheder som mad og vand vand alene konstituere ikke et godt liv. Det gør det ikke for mennesker og heller ikke for dyr.

Helt enig!, men hvorfor dog stille lempeligere krav mht. forebyggelse af bivirkninger? Det kunne man evt. have gjort i et luksus-underholdnings- & hygge-deficit samfund, men det er jo ikke lige dér, vi har været de forudgående ca. to generationer (indtil coronaen, der måske vender op og ned på alt).

 • 7
 • 0

Derfor vi havde forskning i minkens adfærd og dyrevelfærd på Foulum. Havde, fordi de også er aflivet.

Jamen så fik vi da på plads at Foulum's eksistens afhænger af en profitabel minkindustri. Hvilken indflydelse havde det mon på resultaterne af denne forskning?

Imellemtiden har stort set resten af de lande vi sammenligner os med, vedtaget at stoppe al minkavl, pga kritisabel dyrevelfærd.

Selv ikke lande som Polen, Serbien og Tjekkiet tolererer det længere.

 • 10
 • 5

Det var jo netop landbrugshadernes fordomme der skal udfordres. deres menneskesyn bygger ligeledes på fordomme.

Dette er eller burde ikke være en ensidig landbrugs-bashing. Bybefolkningernes efterspørgsel på luksus-, underholdning & hyggeforbrug driver jo i allerhøjeste grad værket. Uden forfængelige bypigers hang til langhårede pelse og blafrende øjenvipper, var minkbranchen nok aldrig opstået.

Måske er emerging-markeder allerede klar til at erstatte tomrummet, der måtte opstå. Vipperne bliver nok en anelse mere krøllede :-) https://www.birthesminde.dk/media/1049/_mg...

 • 3
 • 3

Det var jo netop landbrugshadernes fordomme der skal udfordres. deres menneskesyn bygger ligeledes på fordomme. Vi ser jo hvordan myndighedernes dyremishandling er blevet synlig for enhver og deres og deres politiske blok's behandling af specielt minkavl og generelt landbruget.

Jan - hvis der er noget som kan gøre folk til "landbrugshadsere" så er det kommentarer som dem du her fremfører, og den mentalitet og selvopfattelse som de er udtryk for. Der skal naturligvis stilles krav til landbruget lige som til enhver anden industri. Det er kun ret og rimeligt og har ikke noget med "had" at gøre.

Jeg hader ikke konventionelt landbrug, men elsker det bestemt heller ikke, og det skyldes i høj grad historien. Det er ikke så meget de ting der er foregået og de produktionsmetoder man har anvendt i landbruget jeg som sådan har et problem med - ting som burhøns, burgrise, tremmekalve, mink, pesticider og gødning steder i miljøet hvor de ikke burde være, MRSA og antibiotikaresistens bare for at nævne noget.

Mit problem er derimod i høj grad landbrugets reaktion når nogen er blevet opmærksom på disse forhold og så er begyndt at stille krav om forandringer / forbedringer. Der har det ofte knebet med den store imødekommenhed fra landbrugets side. Jeg kan ikke komme i tanke om et eneste eksempel på at fx L&F har sagt at vi har det sgu heller ikke helt godt med at vi behandler fx burhøns som vi gør, men skal vi producere varerne til den lavest mulige pris, så har vi ikke noget valg. Men vil forbrugerne betale lidt ekstra så kan vi gøre det meget bedre. Og hvis forbrugernes fokus, primært på pris, skyldes at de ikke ved hvordan produktionen foregår, så er DR velkommen til at sende et kamerahold, så vi kan vise dem det.

I stedet har mine oplevelser gennem årene overvejende været at rygradsreaktionen har været at forsvare de produktionsformer man anvendte, bagatellisere fx dyrevelfærds- og miljøproblemer eller helt benægtet dem, lobby'e politikere for at forhindre og forhale at der skete noget, betalt for "landbrugspositiv" forskning, forsøgt at så tvivl om eller lagt pres på forskere og forskningsinstitutioner hvis forskning man ikke brød sig om (og sågar her på det sidste sagsøgt en forsker), og angrebet dem ("landbrugshaderne") som forsøgte at gøre opmærksom på problemerne og ønskede forandring. Alt sammen metoder der i betænkelig grad minder om hvad fx tobaksindustrien gjorde i gennem mange år.

 • 6
 • 3

Det er kun ret og rimeligt og har ikke noget med "had" at gøre.

Nej det er ikke noget med ret eller rimeligt. Her er der tale om klare brud på grundloven, som slåes hen som "fejl". Ignorant er dem, der ikke tror på at der forskes intenst i dyrevældfærd. Landbruget er under stadig udvikling fagligt som teknisk. Ukendskab til aktuelle forhold i landbruget er ingen undskyldning. Der er absolut ingen faglig dialog, for var den faglig byggede det ikke på uvidenhed og fiktion. Som før skrevet er landbrugsignorant mere rammende.

Rimeligt? https://www.berlingske.dk/samfund/minkavle...

 • 4
 • 5

Hvorefter den skal bruge bjerge af penge og tid på at rydde op i bivirkningerne.

Skal den?

Så må vi håbe at de bjerge af penge der kommer ind i skatter er større.

Så må politikerne jo frem med regnemaskinen, og lukke det der ikke giver penge i kassen. (NB selvom mink produktionen ikke har haft overskud de seneste år, er der stadigt 6.000 medarbejdere som har betalt skat)

 • 4
 • 6

selvom mink produktionen ikke har haft overskud de seneste år, er der stadigt 6.000 medarbejdere som har betalt skat

Er man helt sikker på det? Jeg spørger, fordi en minkarbejder er åbenbart blev aflønnet med 3500 kr om måneden, indtil fagforening og myndigheder greb ind.

https://fagbladet3f.dk/artikel/minkavler-d...

En ældre sag, hvor lønnen var nede på 1000, - /mnd.

https://fagbladet3f.dk/nyheder/fagligt/ae4...

Hvis der er gået flere af sådanne under radaren, er skattebetalingen nok derefter.

 • 12
 • 3

Prøv at slå "Zoochosis" op. Et kig på youtube ville nok heller ikke være nogen dum ide

Kunne storbytosserne ikke bare studere "Zoochosis" i bure med hæve-sænkeborde mens de finder deres viden om naturen på youtube hos Disney?

Her et bidrag fra dem der har forstand på emnet: https://www.lvk.dk/om-lvk/artikel/nekrolog...

Eller som Jyllandsposten udtrykker det med en tegning: https://jyllands-posten.dk/debat/kronik/EC...

 • 4
 • 8

Nej det er ikke noget med ret eller rimeligt. Her er der tale om klare brud på grundloven, som slåes hen som "fejl". Ignorant er dem, der ikke tror på at der forskes intenst i dyrevældfærd. Landbruget er under stadig udvikling fagligt som teknisk.

Jan - mit indlæg handler ikke om lovgrundlaget i den aktuelle sag. Hint: jeg nævnte bl.a. "burhøns, burgrise, tremmekalve, mink, pesticider og gødning steder i miljøet hvor de ikke burde være, MRSA og antibiotikaresistens".

Jeg skrev heller ikke et ord om hvorvidt jeg tror på at der forskes i dyrevelfærd - det gør der - jeg antager at det er almen viden. Men - Jan - jeg arbejder godtnok ikke længere i forskningsverdenen, men jeg nåede at arbejde der længe nok til at opdage at der kan være mindst to forskellige grunde til at efterlyse mere forskning Den ene grund er at der er et reelt ønske om mere viden, og det er naturligvis både prisværdigt og ønskeligt. Den anden er mindre prisværdig - den handler ikke om at blive klogere, men derimod om at så længe der forskes, så kan man forhindre at der sker noget, med henvisning til at man jo er nødt til at afvente hvad forskerne kommer frem til - og man kan jo hele tiden finde på nye detaljer at forske i, så det kan være en effektiv metode til at lægge alt dødt, og samtidigt fremtræde som ansvarlige og ordentlige, mens dem der kræver handling fremstilles som useriøse, uansvarlige, fanatikere, landbrugshadere mv.

Desuden - Jan - så er forskning i dyrevelfærd ikke en garant for dyrevelfærd. Uanset hvor meget man forsker kan konklussionen sagtens ende med at være at visse dyr simpelthen ikke kan holdes i fangeskab på en måde som både er dyrevelfærsmæssigt forsvarlig og samtidig økonomisk rentabel. Og netop rovdyr der er meget territoriale, lever alene og ikke er udpræget sociale kunne meget vel være et eksempel på sådan et dyr. Det er jo ikke sådan at vi aldrig tidligere har forsket i dyrevelfærd, og derfor ikke ved noget som helst om disse ting.

 • 6
 • 3

Lone, taler vi om et gennemsnit eller de få undtagelser. Vi kan jo ikke generalisere fra de få tilfælde der fanges. Det være sig byggearbejdere, transport, pleje, au-pair osv.

Hovedparten bliver anstændigt betalt, på trods af at det arbejde nu er ophørt. Regeringen og dets røde røverbande er ingenlunde anstændige.

 • 4
 • 9

med deres politikere.

De første blev minkene der fik deres dødsstaf , med tilbagevirkende kraft

Det næste bliver hønsene, derefter køerne og tilsidst får Bonderøven også fingeren.

Så bliver det nordsjællændernes tur til at få sendt en død fisk.

Man har jo et standpunkt til man tager et nyt. Mogens Jensens forklaringer viser med al tydelighed at at han skulle være offerged.

Gud (om man har en) bevare Danmark.

Hvad fanden har man en grundlov til. hvis man ikke gider at overholde den ?????

Ninn Hansen fik en rigsretsag på halsen.

Tamilsagen Som følge af sin rolle i Tamilsagen gik Ninn-Hansen af som justitsminister i 1989. I 1993 kom højesteretsdommer Mogens Hornslets rapport. Den rummede særdeles belastende vurderinger om Ninn-Hansen og kostede KV-regeringen magten. Ved den første rigsretssag siden 1910 blev han i 1995 idømt fire måneders betinget fængsel for brud på ministeransvarlighedsloven, idet rigsretten fandt, at det var ulovligt, at han som minister gennemtvang et stop for familiesammenføringer for tamilske flygtninge uden om Folketinget.

Kan i se analogien?

 • 4
 • 9

Hvis vi sammenligner med Sverige kan vi se at det "måske" har sparet 4.000 liv.

Jeg bliver nødt til at trække min beregning tidligere tilbage. Man kan ikke sammenligne antallet af døde i Sverige og Danmark.

http://punditokraterne.dk/2020/11/16/dry-t...

Kort fortalt havde Sverige en usædvanlig mild influenza sæson i 18/19 og 19/20, og derfor usædvanligt mange sårbare ældre. Derfor ville en lige så blød nedlukning i Danmark som i Sverige ikke have givet lige så mange døde som i Sverige.

Jeg vil ikke prøve at revidere min beregning, men denne fejl ville bestemt ikke give en lavere pris pr. reddet liv.

 • 2
 • 5

Det er ikke nok med et flertal hvis oppositionen ikke er enig

§ 23 I særdeles påtrængende tilfælde kan kongen, når Folketinget ikke kan samles, udstede foreløbige love, .....der dog ikke må stride mod grundloven... og altid straks efter Folketingets sammentræden skal forelægges dette til godkendelse eller forkastelse.

Stk. 1. Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor almenvellet kræver det. Det kan kun ske ifølge lov og mod fuldstændig erstatning.

Stk. 2. Når et lovforslag vedrørende ekspropriation af ejendom er vedtaget, kan en tredjedel af Folketingets medlemmer inden for en frist af tre søgnedage fra forslagets endelige vedtagelse kræve, at det først indstilles til kongelig stadfæstelse, når nyvalg til Folketinget har fundet sted og forslaget på ny er vedtaget af det derefter sammentrædende Folketing.

Stk. 3. Ethvert spørgsmål om ekspropriationsaktens lovlighed og erstatningens størrelse kan indbringes for domstolene. Prøvelsen af erstatningens størrelse kan ved lov henlægges til domstole oprettet i dette øjemed.

Hvilket viser at regeringen stadig er ude på tynd is.......efter et folketingsvalg kan en sådan tvangslov stadfæstes

https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-k...

 • 3
 • 7

Du mener at der ikke blev produceret et eneste æg fra fritgående høns, så forbrugerne fik valget?

Forbrugerne gik ikke rundt i lykkelig uvidenhed og købte buræg, og så pludselig - ud af det blå - tænkte landbruget at det kunne da godt være at de skulle tilbyde andre typer æg - og se om ikke de kunne lokke forbrugerne til at købe dem. Landbruget reagerede først da forbrugerene aktivt efterspurgte produkterne (og det skal de naturligvis have ros for), men det ændre ikke på at det var forbrugekrav (der bl.a. udsprang af at flere og flere blev opmærksomme på under hvilke forhold produktionen foregik, og ikke brød sig om hvad de så) der drev udviklingen - ikke landbruget - de reagerede bare på den. Og senere hen var det i allerhøjeste grad at supermarkederne simpelthen stoppede salget af buræg.

 • 9
 • 0

Stk. 3. Ethvert spørgsmål om ekspropriationsaktens lovlighed og erstatningens størrelse kan indbringes for domstolene. Prøvelsen af erstatningens størrelse kan ved lov henlægges til domstole oprettet i dette øjemed.

Principielt kunne minkavlerne indklage ekspropriationen for domstolene,

Men så går de jo glip af bonus for hurtigt at dræbe dyrene. På den mde bliver bonus en nederdrægtig måde at sætte retssikkerheden ud af kraft på.

De borgerlige partier kunne jo også vise at de har nosser, og sende de røde partiers lovforslag til folkekafstemning.

 • 3
 • 5

De borgerlige partier kunne jo også vise at de har nosser, og sende de røde partiers lovforslag til folkekafstemning

det kunne de, men en sådan ville næppe føre til forkastelse, og hvad var der så vundet??

Mon dog, mon ikke det efterhånden er gået op for folk at minkavlen ikke bliver det sidste erhverv som de røde vil afskaffe?

Og hvis de så samtidig kunne tage sig sammen til at informere vælgerne om at den rød-grønne omstilling som venstrefløjen forsøger at gennemtvinge, dels er nytteløs, og dels resulterer i et fattigere samfund, så burde en del flere vælgere end nu kunne se at det før eller siden også rammer dem hvis det får lov at fortsætte.

For det er store tal det drejer sig om, for hver gang vi mister 10 eller 100 milliarder på grund af nye påfund, hvadenten man giver corona eller klimaet skylden, så mangler vi de penge til velfærd og hvad vi ellers ønsker os. Vi ender med andre ord som et hårdtarbejdende folk, uden at få gavn af anstrengelserne fordi vi ikke længere laver noget der skaber værdi!

 • 2
 • 13

Og hvis de så samtidig kunne tage sig sammen til at informere vælgerne om at den rød-grønne omstilling som venstrefløjen forsøger at gennemtvinge, dels er nytteløs, og dels resulterer i et fattigere samfund, så burde en del flere vælgere end nu kunne se...

naturligvis. Men det ville jo forudsætte, at samtlige blå partier (- NB) skulle sluge nogle gevaldige kameler! Selv DF er vist klimapolitisk blevet noget 'leddeløs' oven på klimatosser og generel 'svindsot i vælgerafgrøden'"? :)

 • 1
 • 8

(ad ex på månedsløn = 1000-3500 kr:)

, taler vi om et gennemsnit eller de få undtagelser. Vi kan jo ikke generalisere fra de få tilfælde der fanges. Det være sig byggearbejdere, transport, pleje, au-pair osv.

Hovedparten bliver anstændigt betalt, på trods af at det arbejde nu er ophørt. Regeringen og dets røde røverbande er ingenlunde anstændige.

Ja, der er altid brådne kar. Også inden for minkavt, som derfor ikke kan fremstilles ensidigt idyllisk.

Man kunne løfte blikket og fokusere på tendenser & samfunds-udfordringer, når man vælger erhverv. Når klimaændringer, miljøproblemer, social ulighed, krig, flygtningestrømme mv. kendetegner jordkloden, hvad er da løsningen?: Minkpelse, luksus, spekulation, gambling...? Måske blev Danmark rigere for en stund af mink-eksport, så længe det gik godt, men blev jordkloden rigere? Blev Danmark og de andre minkproducerende lande også rigere, da minkboblen - forudsigeligt - brast og 1/3 af avlerne herhjemme gik konkurs?

Der er simpelthen nogle erhverv, der er mere nyttige, langsigtede og evt. også stabile end andre. Når nogle landmænd valgte mink, så var det måske fordi hiearakiet for mulig indtjening i forhold til investering/arbejdsindsats - når den økonomiske boble altså går opad - evt. har set ca. sådan ud: mink > grise > køer > afgrøder..? Mens prioriteringen af erhvervsvalg pga. økonomisk stabilitet, globale tendenser og miljøudfordringer burde have været den modsatte.

Figur 20-25, s. 32, viser afkastningsgraden over en årrække inden for forskellige landbrugstyper: https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/Get.... Mink mest uforudsigelig; udover global overproduktion har nogle af de dybe fald, fx 1998, har vist været sammenfaldende med sygdomsudbrud..

 • 11
 • 1

jævnligt har toppe og dale

Hvis du kan få øje på den næste top for minkpelsavl ude i horisonten Jens Arne, skal du da bare putte alle dine sparepenge i noget russisk eller kinesisk pelsindustri - jeg vil nok satse mine på noget andet - og mere bæredygtigt ;o)

Imho er denne situation da i den grad til gavn for de danske minkavlere - de bliver tilbudt en "easy way out" af et ehverv, der i forvejen hænger med røven i vandskorpen - uden reel udsigt til bedring i overskuelig fremtid. Enhver erstatning de opnår, må da betragtes som en ren bonus.

 • 9
 • 3

Minkskindene er faldet fra 800 kr. til 200 kr. og det er bestemt et tydeligt fald og meget ubelejligt for minkfarmere, der har en(påstået) produktionspris på et skind der påstås at være større end de 200 kr. Jeg har kun min viden derom fra pressen.

Men det er at rette bager for smed...for den stakkels bager var jo ikke så meget værd, som mordersmeden. Minkfarme var jo alle på randen af konkurs påstås det

Det ligner korrekt Ebberød bank, hvis man læser kurverne som du. Men er det sandt at alle farme ikke kunne drives rentabelt ?

Kigger man på landbruget som helhed, er der sket det, at der blevet færre, men meget større landbrug i de sidste 50 år. De små husmandsbrug er forsvundet, fordi 28 tønder land ikke kunne give ejeren en indtægt, der stod mål med indtægten og arbejdsindsatsen i et job som specialarbejder.

Det samme var ved at ske med minkfarmene. De svage ville være tvunget vige for de dygtigere, der kunne håndtere større produktioner.

Ikke forstået således at farmene skulle slåes fysisk sammen i større enheder ( og da slet ikke nu) men at drift, administration blev tunet til den økonomi der kunne have drevet en farmkoncern.

Det er jo fortid nu, hvor alle mink er udryddet med hjælp af en ulovlig lovgivning.........hvilket både MJ og MF begge har sagt at de vidste at den var, men prøver at skyde afgørelsen til "hjørne" ved at påstå at det var en fejl .....påstået af en tidliger Justitsminister.

Der ingen grund til at frygte Putin når vi tilsyneladende har anskaffet os Mogens Glistrups telefonsvarer, når forsvaret også medvirker i slagtningen.....føj!

 • 4
 • 11

Der ingen grund til at frygte Putin når vi tilsyneladende har anskaffet os Mogens Glistrups telefonsvarer, når forsvaret også medvirker i slagtningen.....føj!

Ahhh, mon nu også billedet er helt så sort?

Forsvarskommandoen oplyser, at omkring 350 personer i perioder vil være involveret at støtte indsatsen. Det er personer, der i forvejen indgår i den pulje, der er afsat til at hjælpe politi m.m.

Så, mon ikke at der, ud af forsvarets godt 20.000 årsværk, skulle være en enkelt soldat eller to tilbage, hvis Putin eller andre pludselig skulle komme rendende?

se evt. https://forsvaret.dk/da/nyheder/2020/forsv...

 • 8
 • 0

Forsvarskommandoen oplyser, at omkring 350 personer i perioder vil være involveret at støtte indsatsen. Det er personer, der i forvejen indgår i den pulje, der er afsat til at hjælpe politi m.m.

Så er det godt minkavlerne kan hjælpe til med overtræk til støvlerne.

Planlægningen af hele aktionen bærer præg af at være forestået af kontorarbejdere. Men det har der været fra flere instanser siden juni, på hele håndteringen.

 • 5
 • 5

Al den stund at enhedslisten altid og hele tiden har holdt på at lov er lov og at lov skal holdes og at de Radikale er startet som husmændenes parti .

Det er da let at blive rundforvirret

 • 5
 • 10

Men det er at rette bager for smed...for den stakkels bager var jo ikke så meget værd, som mordersmeden. Minkfarme var jo alle på randen af konkurs påstås det

[Det ligner korrekt Ebberød bank (x)], hvis man læser kurverne som du. Men er det sandt at alle farme ikke kunne drives rentabelt ?

Kigger man på landbruget som helhed, er der sket det, at der blevet færre, men meget større landbrug i de sidste 50 år. De små husmandsbrug er forsvundet, fordi 28 tønder land ikke kunne give ejeren en indtægt, der stod mål med indtægten og arbejdsindsatsen i et job som specialarbejder.

Det samme var ved at ske med minkfarmene. De svage ville være tvunget vige for de dygtigere, der kunne håndtere større produktioner.

1). Det økonomiske: mink er luksus og giver større genvinster for producenterne i opgangstider. Tiltrækker 'smedene' igen og igen, da disse går efter den hurtige profit. Derfor overproduktion = bobler, igen og igen. Konkurser igen og igen. Hvem betaler de indirekte udgifter på den lange bane? Det gør 'bagerne' = alle andre, herunder deres børn, børnebørn og oldebørn.

2). Mink er noget miljømæssigt og sundhedsmæssigt hø. Hvem betaler de sundhedsmæssige og miljømæssige priser? Se under 1.

3). Der mangler aktuelt i den grad flere bæredygtige bud mht. både fødevarer og tekstiler. Gå tilbage til [x]

 • 12
 • 4

Flemming Rasmussen skrev:

Det er ikke ulovligt - mere ;o)

Nej Flemming, det er stadig grundlovsstridigt. Først når ”mink-loven” medio december 2020 er vedtaget i Folketinget, bliver fortsat minkhold ulovligt.

Da man ikke kan vedtage love med tilbagevirkende kraft, kan man heller ikke udvaske det klare grundlovsbrud, regering Mette Frederiksen har begået og fortsat begår i perioden indtil ca. medio december 2020.

De klimamæssige effekter af et stop for minkavl i Danmark er lig nul. Minkavlen vil blot fortsætte med forøget styrke i andre lande.

Det samme gælder for reduktionen af vort forbrug af olie. Den olie vi ikke forbruger, vil blot blive brugt i andre lande, for al den olie, der pumpes op, vil blive brugt.

Netop derfor er bindende internationaler aftaler vigtige. Både mht. global reduktion af oppumpning af olie, og (mindre væsentligt) reduktion af global produktionen af minkskind.

PS.: Mht. mink bør der i debatten skelnes mellem et forståeligt dyreetisk ubehag ved fortsat minkavl og den klare overtrædelse af vor Grundlov, der beskytter alle borgere i vort land, som regeringen Mette Frederiksen har begået.

 • 4
 • 11

Hvert år omkommer i snit ca. 1000 danskere pga. influenza.

Hvert år omkommer i snit ca. 1000 danskere pga. lungebetændelse.

Hvert år omkommer i snit ca. 3000 danskere ved infektioner, de har pådraget sig under hospitalsindlæggelse !!!

Af de ca. 220.000 der pt. er omkommet i USA med Corona, har ca. 95.000 samtidig haft influenza og/eller lungebetændelse.

 • 1
 • 13

Der er foreløbig en del fakta resistente strudsehoveder, der ikke kan lide mit indlæg. Derfor følger hermed en uddybning:

Hvert år omkommer i snit ca. 1000 danskere pga. influenza.

SSI skriver under dødelighed:

Dødelighed

På linje med de få hospitalsindlæggelser relateret til influenza, har antallet af influenzarelaterede dødsfald været lavt i 2019/20-sæsonen. Blandt patienter indlagt på hospital døde 97 personer indenfor 30 dage efter påvist influenza, tabel 3. På baggrund af analyser af den generelle overdødelighed i befolkningen estimeres, at 119 (mellem 41 og 196) personer døde i relation til influenza, hovedsagelig personer på 65 år eller ældre. Dette er markant færre, end hvad der blev set i de foregående tre influenzasæsoner, som alle var alvorlige, ikke kun i Danmark men generelt i Europa. Således estimeredes en influenzaoverdødelighed i Danmark på 790 personer i sæson 2018/19, 2.822 personer i sæson 2017/18 og 751 personer i sæson 2016/17.

2017/18: 2.822 influenzadøde

2018/19: 790 influenzadøde

2019/20: 119 influenzadøde

Gennemsnit for de 3 sidste influenzasæsoner: 1.244 døde pr. år.

Hvert år omkommer i snit ca. 1000 danskere pga. lungebetændelse.

Netdoktor.dk skriver:

Omkring 14.000 mennesker behandles hvert år for lungebetændelse på sygehuset, hertil skal lægges det antal mennesker, der behandles i hjemmet. Hvert år dør cirka 1.600 mennesker af lungebetændelser, flest kvinder. Dødsfaldene rammer især personer over 70 år.

Jeg skrev videre:

Hvert år omkommer i snit ca. 3000 danskere ved infektioner, de har pådraget sig under hospitalsindlæggelse !!!

Jeg henviser her til Wikipedia som skriver:

Hvert år rammes 100.000 danskere af en hospitalsinfektion eller 8-10% af alle indlagte. Af dem dør ca. 3000. Hospitalsinfektioner koster hvert år sundhedsvæsenet omkring 1 milliard kroner. Derfor er hospitalsinfektionerne er på alle måder et alvorligt problem: for patienterne og personalet og for sundhedssektorens økonomi og dermed for hele samfundets økonomi.

Jeg skrev mht. USA:

Af de ca. 220.000 der pt. er omkommet i USA med Corona, har ca. 95.000 samtidig haft influenza og/eller lungebetændelse.

Her henviser jeg til de amerikanske sundhedsmyndigheder. Gå ned til tabel 3. Heraf fremgår det, at af de pr. 7. november 2020 ialt 220.704 døde med corona havde samtidig 95.778 (linie 1 og 3) influenza og/eller lungebetændelse.

Det er fakta. Respons modtages gerne fra Ings umælende og sikkert politiserede strudsehoveder.

 • 2
 • 9

Mht. mink bør der i debatten skelnes mellem et forståeligt dyreetisk ubehag ved fortsat minkavl og den klare overtrædelse af vor Grundlov, der beskytter alle borgere i vort land, som regeringen Mette Frederiksen har begået.

Mht. mink bør der i debatten skelnes mellem et forudsigeligt gaming-liberalt ubehag ved indgreb overfor nogetsomhelst og så minkavlens klare tilsidesættelse af hensynet til vor sundhed og miljø, som desværre ikke fremgår af Grundloven - endnu.

 • 9
 • 5

Der er foreløbig en del fakta resistente strudsehoveder, der ikke kan lide mit indlæg.

Hvert år omkommer i snit ca. 1000 danskere pga. influenza.

There are some key differences between flu and COVID-19. COVID-19 seems to spread more easily than flu and causes more serious illnesses in some people. It can also take longer before people show symptoms and people can be contagious for longer. https://www.cdc.gov/flu/symptoms/flu-vs-co...

Doctors worry about a coronavirus-and-flu "twin-demic" https://edition.cnn.com/2020/09/11/health/...

 • 6
 • 0

Det, der vel er spørgsmålet her er: Hvor relativt farlig er CoViD-19 sammenlignet med mange andre sygdomme/?

Der blev spurgt på et pressemøde, hvor mange leveår CoViD-19 reelt koster, og Mølbak svarede, at den slags undersøgelser ikke var lavet.

Jeg synes man burde få lavet denne undersøgelse for at se om man får den optimale folkesundhed ud af alle de milliarder, der bruges på CoViD-19 bekæmpelsen.

Husk på, at den milliard, der bruges til CoViD-19 bekæmpelse ikke kan bruges på hjerteambulancer, forskellige former for scannere, medicin m. v., og det vil på længere sigt kunne gå hårdt ud over bekæmpelsen af de store dræbere som hjertesygdomme, kræft m. m.

Store dele af befolkningen er styret af en disproportional angst for CoViD-19 som man også fornemmer i denne tråd, hvor de i stedet burde være mere bange for de gammelkendte sygdomme.

Desværre ligger regeringen under for denne stemning, og handler nu ikke længere rationelt, men er gået så vidt at man forkaster helt almindelige retsstatsprincipper, og på et løst grundlag endog indsætter militæret for at gennemtvinge sin politk - tænk at det skulle ske i Danmark.

Jeg savner at få nogle sundhedsøkonomer på banen, og at der kunne komme nogle objektive tal på bordet, således at der kunne træffes nogle beslutninger, der i et lidt længere perspektiv medfører en langt bedre folkesundhed, end der kan opnås med den nu førte panikpolitik

 • 5
 • 9

og på et løst grundlag endog indsætter militæret for at gennemtvinge sin politk - tænk at det skulle ske i Danmark.[/quote]

ja den rene dræbermaskine der har slået nul danskere ihjel, ikke engang noget knippelsuppe.

 • 7
 • 2

Hvis man læser teksten om forklaringen , så er det muligt, men lovens aktion kan kun ske efter lovens godkendelse i folketinget , og det har jo ikke været tilfældet i minkdrabet for den nødvendige lov var ikke godkendt og er det stadigt ikke. is Proffessor Jens Rothe fra tænketanken Justitsia har skrevet en klumme i Berlingeren (opinion side 24) "Vores retsstat er i krise"

Her peger han på hvorfor det muligvis er gået galt for regeringen. Der er færre chefer der er jurister. De fleste chefer er økonomer og politer der har en anden tilgang til juraen og ingen blandt beslutningstagerne til fadæsen var jurister!

 • 2
 • 8

Der blev spurgt på et pressemøde, hvor mange leveår CoViD-19 reelt koster, og Mølbak svarede, at den slags undersøgelser ikke var lavet.

En sådan undersøgelse kan kan jo ikke stå uden det samme tal for, hvordan det ville være gået, hvis vi intet havde gjort / intet havde gjort i minksammenhæng.

Det kender vi selvfølgelig heller ikke svaret på - min pointe værende, at politik meget sjældent er baseret på sund fornuft - men oftest på den folkestemning, der primært styres af medierne - både de sociale og de mere officielle.

Men selv i en situation, hvor alle "knapper at dreje på" havde en etiket, hvor der stod hhv +/- menneskeliv og pris på, ville folkestemningen næppe dreje imod pris - - -

 • 8
 • 1

Hvis du fordeler den ud på et langt større areal, så har du langt mindre risiko for at det spreder sig fra en farm til en anden.

Artiklen beskæftiger sig med alt andet end virusrisiko.

Klimaet er ligeglad med om CO2-udledningen sker i Danmark, eller andre steder. Forureningen bliver ikke mindre (formodentlig større), når produktionen øges i udlandet istedet. Dyrevelfærd fylder kun noget, ganske få steder i verden etc.

Pointen er at det er ren kassetænkning, og ikke reelle forbedringer.

 • 6
 • 3

Landbruget reagerede først da forbrugerene aktivt efterspurgte produkterne (og det skal de naturligvis have ros for), men det ændre ikke på at det var forbrugekrav (der bl.a. udsprang af at flere og flere blev opmærksomme på under hvilke forhold produktionen foregik, og ikke brød sig om hvad de så) der drev udviklingen - ikke landbruget - de reagerede bare på den.

Det skyldes nok at man godt kan huske da folketinget pålagde ægproducenterne at have den dobbelte plads pr. burhøne, hvorefter salget af danske hønseæg blev halveret.

En interessant detalje er, at salget af skrabeæg på det tidspunkt var procentvis lavere end vælgere til SF - som var meget højrystede omkring burhøns.

Hvis man vil overleve som producent i en konkurrenceudsat verden, er man nødt til at forholde sig til hvad folk gør (køber), ikke hvad de siger.

 • 4
 • 0

man kan se nogle danske tal vedr. det samlede antal døde pr. uge her:

https://www.klimadebat.dk/forum/coronaviru...

Der er nogle 'spidser' for 2018 og 2020 - men i det samlede billede (2007 - 2020) ser 2020 ikke ud til at udskille sig markant(?).

Tak for info.

Med til billedet hører, at den danske influenza sæson 2019/2020 var ualmindelig mild (se indlæg #156). Derfor har en del sårbare mennesker, som ellers ville være bukket under, overlevet. De er selvfølgelig særlig udsatte, hvis de skulle pådrage sig covid-19.

Med til billedet hører også, at udsatte grupper standardmæssigt vaccineres mod influenza og mod lungebetændelse. Hvis det ikke var tilfældet, ville antallet af omkomne være langt højere.

Det så helt anderledes ud under den store influenzaepidemi 1918-1920. På verdensplan omkom ca. 50 millioner, heraf 650.000 i USA.

Danmark slap nådigt med ”kun” ca. 15.000 døde. Dengang var folketallet ca. det halve af det nuværende, så med det nuværende folketal ville det svare til ca. 30.000 døde!

Bemærk overskriften: Perspektivering!

 • 1
 • 3

Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 7, som vi har undertegnet.

Herfra:

Artikel 7

Ingen straf uden retsregel

(2. 1.) Ingen kan kendes skyldig i strafbar lovovertrædelse på grund af en handling eller undladelse, der ikke udgjorde en strafbar overtrædelse af national eller international ret på den tid, da den blev begået. Ej heller må der pålægges en strengere straf end den, der var anvendelig på det tidspunkt, da den strafbare lovovertrædelse blev begået.

Hvilken minkavler er kendt skyldig og idømtstraf i forbindelse med minkfadæsen?

 • 6
 • 1

Hvilken minkavler er kendt skyldig og idømtstraf i forbindelse med minkfadæsen?

Sikke noget vås. Du påstod at lov med tilbagevirkende kraft var en mulighed. Som debat-ekvilibrist vender du nu tingene på hovedet i og med der ikke er vedtaget nogen lov.

Der er intet, der tyder på, at Folketinget (ikke regeringen) ca. medio december 2020 vil forbyde minkavl med tilbagevirkende kraft fra 4.november 2020, præcis den dato, hvor Mette Frederiksen i strid med gældende lovgivning beordrer alle mink slået ned.

Lad mig lege lidt med din absurde påstand om lov med tilbagevirkende kraft:

Folketinget vedtager medio december 2020 en lov, der forbyder minkavl med tilbagevirkende kraft fra 4. november 2020. Til enhver lov hører en sanktion mod overtrædelse, enten i form af bøde eller i form af fængselsstraf.

Dvs. at Folketinget med et slag kriminaliserer samtlige 6000 minkavlere og deres ansatte, som dermed er hjemfalden til bøde eller en tur i spjældet.

Det kommer ikke til at ske.

Selv du må i et sjældent klart øjeblik kunne indse, hvor besynderlig din påstand om love med tilbagevirkende kraft er, hvilket du også i henhold til dit skriv nødtvungent og indpakket har erkendt.

 • 4
 • 2

Folketinget vedtager medio december 2020 en lov, der forbyder minkavl med tilbagevirkende kraft fra 4. november 2020. Til enhver lov hører en sanktion mod overtrædelse, enten i form af bøde eller i form af fængselsstraf.

Det er altså ikke alle love der indeholder sanktioner for overtrædelser. Og så kunne man jo udforme loven så overtrædelser før beslutningstidspunktet var sanktionsfri.

Det er ikke første gang der er lovgivet med tilbagevirkende kraft, det bliver heller ikke sidste gang og der er ikke - som du forsøger at påstå - belæg i hverken grundlov eller menneskerettighederne for at påstå at det ikke skulle være muligt.

Når det er på plads er det ikke det samme som at det ikke er dybt problematisk at lovgive med tilbagevirkende kraft. Derfor skal det naturligvis undgås i videst muligt omfang. Der er en hel del skriveri om netop det emne...

 • 5
 • 1

Straffeloven § 14 ...

De forhold ville være overordentlig interessante at få en respons på

Jeg melder mig gerne. Læs videre om nødret.

For at der kan være tale om nødret kræves dog at den begåede handling er af forholdsvis underordnet betydning. Handlingen er heller ikke straffri, hvis det truede kunne være reddet på lovlig vis, eller ved brug af mindre drastiske metoder.

...

Der er fx tale om nødret, hvis man smadrer et vindue og dermed bryder ind i en bygning, hvor der er udbrudt brand, med henblik på at slukke branden og dermed forhindre større materiel skade på bygningen.

...

Egentlig nødret betegner nødret, hvor tilsidesættelsen ikke sker med hjemmel i en anden lov.

Et eksempel herpå er regeringens grundlovsbrud, for at behage besættelsesmagten under besættelsen

Så fik vi det på plads.

 • 3
 • 0

Når det er på plads er det ikke det samme som at det ikke er dybt problematisk at lovgive med tilbagevirkende kraft. Derfor skal det naturligvis undgås i videst muligt omfang. Der er en hel del skriveri om netop det emne...

Netop. For at undgå yderligere kværulanteri, bør vi tales ved, når "mink-loven" er endeligt vedtaget medio december 2020.

Mit bud er, at den ikke kommer til at gælde med tilbagevirkende kraft fra før fremsættelsestidspunktet (den er mig bekendt endnu ikke fremsat).

Hvad er dit bud ? Jeg hører det meget gerne, og så fortsætter vi debatten til den tid.

Igen, igen, kort og godt. Hvad er dit bud?

Vil den kommende mink-lov gælde med tilbagevirkende kraft fra før fremsættelsestidspunktet og fra hvornår?

Vi tales ved, når "minkloven" er vedtaget og publiceret.

Jeg kan tage fejl, men jeg anser dine odds for beskedne, hvis du tipper på en gyldighed tidligere end fremsættelsesdatoen!

 • 6
 • 0

Med til billedet hører også, at udsatte grupper standardmæssigt vaccineres mod influenza og mod lungebetændelse. Hvis det ikke var tilfældet, ville antallet af omkomne være langt højere. Det så helt anderledes ud under den store influenzaepidemi 1918-1920. På verdensplan omkom ca. 50 millioner, heraf 650.000 i USA.

Også andre har tænkt på 1918-epidemien. De så nærmere på udbruddet i New York og konkluderede: "The absolute increase in deaths....observed during the peak of 1918 H1N1 influenza pandemic was higher than but comparable to that observed during the first 2 months of the COVID-19 outbreak in New York City.

However, because baseline mortality rates from 2017 to 2019 were less than half that observed from 1914 to 1917 (owing to improvements in hygiene and modern achievements in medicine, public health, and safety), the relative increase during early COVID-19 period was substantially greater than during the peak of the 1918 H1N1 influenza pandemic."

https://jamanetwork.com/article.aspx?doi=1...

 • 6
 • 1

Der er fx tale om nødret, hvis man smadrer et vindue og dermed bryder ind i en bygning, hvor der er udbrudt brand, med henblik på at slukke branden og dermed forhindre større materiel skade på bygningen.

Det er korrekt og det foregår heldigvis væsentlig oftere end en eller flere dræbes eller lemlæstet for at undgå f.eks. massemord. Dette blot for at løfte en banal rudeknusning ud af den aktuelle alvorligere situation.

Et eksempel herpå er regeringens grundlovsbrud, for at behage besættelsesmagten under besættelsen

Samme besættelsesmagt som mange skræmmende villige leverede varer til, anvendte allerede den gang Orvelsk nysprog og kaldte sig værnemagt. Ligesom diverse toxiner f.eks. kaldes værnemidler:-/

Så fik vi også det på plads:-)

 • 3
 • 3

Desuden er begrebet ældre end George Orwell(Der egentlig var Eric Arthur Blair) levede fra 25 June 1903 til 21 January 1950. Men regeringen glimrer derimod i den grad i newspeak.

 • 1
 • 4

Som forretning taber de penge, som jeg har dokumenteret, hvilket er en god indikation på, at det er en tabsgivende aktivitet. Man bør også medregne de betragtelige negative eksternaliteter, som omdømmetab for Danmark, risiko for sygdomsspredning, luftforurening, klimabelastning mm

@Anders, Beregningerne afhænger af det tidsrum, man beregner på! For Danmark som helhed har minkavlen være en fin forretning, den har hentet meget store beløb hjem i valuta, som både du og jeg har brugt løs af i form af køb af tøj, elektronik m.v. Der er ingen tvivl om af med de nedslagtninger, der foretages, vil priserne på skind blive meget store. Dansk minkavl med dens 2-3 generationers forædling har medført bedre kvalitet end vore konkurrenter er spildte, desværre på løgne og forkerte præmisser. De glæder sig i Polen. DN og nogle politiske partier har vundet den årelange kamp for at udfase dansk landbrug, de vil gerne have mere naturarfealer, med gratis adgang naturligvis. Løgnene der fælldede erhvervet fremstår lysende klart, der er meget tydeligt nævnt at der ikke var "hjemmel" i loven til drabene. Vi kan sammen med USA prale af at have en stærk leder!

 • 1
 • 10

Der er simpelthen nogle erhverv, der er mere nyttige, langsigtede og evt. også stabile end andre. Når nogle landmænd valgte mink, så var det måske fordi hiearakiet for mulig indtjening i forhold til investering/arbejdsindsats - når den økonomiske boble altså går opad - evt. har set ca. sådan ud: mink > grise > køer > afgrøder..?

@Lone, nej, valget er ikke truffet pga. forventet indtjening, men ofte pga. interessen for at forædle dyrene så de får bedre skindkvalitet og nyere modefarver. Derfor er avlsdyrene nødvendige for at kunne fortsætte. Det er mere sporten i at levere skind med så gode kvaliteter, at de kan sælges til højere priser. Desværre har man ved at bryde grundloven fået ødelagt glere generationers avlsarbejde, den fadæse vil gå over i historien.

Den meget omtalte "folkesundhed" holder helle rikke helt. Minkene er ikke det ideelle opholdssted for covid-19, derfor vælges den fra til gengæld for en af de mange mutaioner, der opstår. Mutationen som minkene angribes af er til gengæld ikke så farlig for homo sapiens, man ser da heller ingen angreb af disse. Det kan bla. skyldes, at man ikke opdager symptomerne på mutationen, som noget tyder på.

 • 3
 • 15

§ 14 En handling, der ellers ville være strafbar, straffes ikke, når den var nødvendig til afværgelse af truende skade på person eller gods, og lovovertrædelsen måtte anses at være af forholdsvis underordnet betydning.

Fuldstændig irrelevant.

De raske mink, som man ønskede af aflive, kunne umuligt forvolde skade på personer i og med at de netop var virusfri - det er jo det der er alfa og omega i denne sag.

 • 4
 • 11

For det første: Jeg har den dybeste sympati med de mennesker i minkbranchen der har fået deres levebrød og livsstil taget fra dem.

For det andet: Ingen tvivl om at der er klokket godt og grundigt i det fra flere sider af ifm beslutningen om aflivning. Uden at være alt for meget inde i detaljerne tror jeg dog ikke at den socialdemokratiske regering ryger på det... Som opposition vil det være bedre at komme med forargede tilråb fra sidelinjen end at få et valg og dermed risikoen for selv at stå med ansvaret for den dampende lort hele coronahåndteringen er nødt til være, grundet uforudsigeligheden.

For det tredie: Der har været en hang til at beskrive den årlige pelsning i neutrale vendinger, medens nogle finder det nødvendigt at beskrive aflivningen pt som mord og drab. Det er plat på samme vis som amerikanernes ændring af "seek and destroy" til "sweep and clear" i Vietnam... dræbes dyrene for at tjene penge på at forfængelige mennesker vil give uhyrlige summer for prestigesymboler eller dræbes de i et (muligvis misforstået) hensyn til folkesundheden... Kan i den sammenhæng på ingen måde retfærdiggøre at den første grund omtales i sterile produktionsvendinger holdt op mod den anden.

 • 10
 • 1

SSI oplyser da ellers, at 40 procent af de smittede i Nordjylland er smittede med en af de mange minkvariationer af coronavirus.

Smart at henvise til papirer som er hemmeligt stemplede. Desuden har tilfældet på Læsø og Sjælland været en fejl. Variant har ikke været så udbredt, kun to kommuner.

Væsentlige papirer i redegørelsen er også holdt hemmmelige af regeringen.

Derfor må man spekulere på hvorfor man allerede i oktober undersøgte muligheden på at udryde erhvervet. Det er forelagt alt for mange ministerier til at det ikke har været læst. Der er holdt møder med El og SF om nedlæggelsen af erhvervet inden beslutningen af andre årsager. Er det fra rød blok ikke bare et skuespil? Rød blok spiller kun indigneret, men holder alligevel hånden over regeringen og kræver intet offentliggjort.

Følger vi pengesporet, så var der tendens til at pelspriserne steg, så årets pelsning havde givet et pænt stort overskud. Da pelsbranchen hidtil har støttet politiske partier, særligt i blå blok, ser rød blok det nødvendigt at stoppe denne indtjening fremadrettet.

Covid-19 har kun været brugt som påskud, hvorfor skulle de faglige dokumenter der skulle begrunde nedslagtningen ellers holdes hemmelige.

SSI har ikke arbejdet med dyrlægerne, SSI har ikke indberettet til GISAID fra maj til oktober(først 5. november efter pres fra ECDC og WHO) begundelsen var at laboratoriet ikke fik lov af SSI, SSI påstår hårdtnakket og fejlagtig at minkavlere ikke gider besvare et spørgeskema der ikke var udsendt, først nu er der en lov der giver en arbejdsgiver ret til at afkræve en test. Der er meget der ikke fungerer optimalt. Er problemet den at den veterinære del blev skilt fra da det kom under DTU og KVL kom under KU?

Der er meget den nye leder af SSI skal ryde op i, men det virkeligt største problem sidder i regeringen med statministeren i spidsen. Skal vi fortsat finde os i dette uoplyste enevælde?

Derimod har regeringen ventet med at påbyde mundbind til sidst i oktober på trods af at smittetallet var stigende siden august. Vi kan følge smitten på kort, så hvorfor kommer der ikke målrettede påbud eller bare påtale? Det er i Hovedstaden og Midtjylland.

 • 5
 • 11

Det kunne være interessant, at få oplyst hvor store pengemængder Venstre m.fl. har modtaget, stadig modtager og formodentlig vil ophøre med at modtage fra Kopenhagen Fur og "omegn".

Svaret blæser i vinden ...

 • 10
 • 3

At få at vide hvor store beløb netavisen PIO modtager fra sosserne for at påstå at grundlovsbrud bare er en fejl. Diktaturet længe leve. PIO´s midler må jo komme et sted fra Det er fornemt søren ploug, at udsende fake news og antyde, at det du tror er sandheden....føj!

 • 4
 • 10

Bjarke:

Jeg citerer lige fra en af dine kampfællers udsagn ( (Jan C Damgaard #194) - mon du også skråler "FØJ" efter ham ? :

Da pelsbranchen hidtil har støttet politiske partier, særligt i blå blok, ser rød blok det nødvendigt at stoppe denne indtjening fremadrettet.

Mig bekendt er PIOs omgang med støttemidler nøjagtigt lige så skummel som Venstres (m.fl.) - derfor har jeg i mange, mange år plæderet for offentlige partiregnskaber - det samme med vore selvangivelser.

Men sjovt nok vil ingen af de "regeringsbærende" partier være med til det. Efter min mening fordi de har noget (meget?) at skjule.

Når jeg spørger til Kopenhagen Furs støtte til Venstre, er det fordi det er påfaldende så HØJT Venstrefolk kagler om minkerhvervet for tiden - hvad med de titusinder af mennesker i "oplevelsesindustrien", deres problemer har Venstre ikke interesseret sig en døjt for.

(hoteller, forlystelsesparker, biografer, spillesteder, cafeer, restauranter, diskoteker, musikere og diverse støtteerhverv - nok fordi disse ikke har en så stærk og velhavende organisation som Kopenhagen Fur til at betale sig til indflydelse.)

Denne artikel fra 2016 perspektiverer sagerne lidt mere seriøst end dit tåbelige "modangreb" på PIO https://www.information.dk/indland/2016/05...

 • 6
 • 2

At alle partierne er glade for alle de bidrag de modtager. Og ja der ikke den ønskede åbenhed om disse forhold....så længe bidragene er under en vis størrelse. Men både røde og blå partier modtog bidrag. Kommunisterne meget store. Angiveligt fortrød Sohn senere sin tid i DKP og kaldte det en fejl. I sit opgør nævnte han at DKP stod for en anti-demokratisk ideologi, havde forbindelse til østeuropæiske undertrykkende regimer og modtog penge fra Moskva.[5] To andre højt placerede DKP-medlemmer, Bjørn Grøn og Ole Sørensen bekræftede, at DKP modtog penge fra Moskva. Det er heller ikke ret længe siden at fagforeningerne og LO kun støttede sosserne stort. Da man på B&W i 1960erne byggede hæktrawlere til russerne på samlebånd, lå der et russisk skib ved en af kajerne derovre, der sørgede for at vi der arbejdede der, havde rigeligt med cigaretter, vodka og middage om bord. Døgnet rundt. Så ja der findes bestikkelse i mange former her i landet. Og Ja jeg er ofte enig med Jan.

Men det er ikke det vi skulle diskutere her. Det er om Danmark er på vej til at blive et ditatur under en etpartiregering, der forlanger at borgere skal slagte deres RASKE dyr uden lovhjemmel. Der så prøver at henslå det som en simpel fejl fordi den er sket på grund af af hast værk............det jeg har set og hørt hidtil bekræfter ikke dette.

Hvis du overtrådte en lov du ikke anede eksisterede ville du blive straffet.

Her taler vi om politikere der har siddet i folketinget eller byråd, statsministeren i mere end 20 år og som burde kende til lovgivnings procedurerne. Statsministeren er tidligere Justitsminister der i to dage kendte til den manglende hjemmel og ikke fik overgrebene stoppet. Det er det jeg taler om søren.

Undkyld det manglende store bogstav i dit navn, men sådan staver du et jo selv.

 • 4
 • 10

Derfor skifter jeg ikke til elbiler.

Og Karsten der stadig nogen her, der har skullet tage underskolen en gang til og have skiftet sutten og bleen.

Men jeg peger på, at korruption og nepotisme findes alle steder. Ligesådan findes der lobbyisme, der har til at "smøre" de rette steder.

Men i 1960erne var der ingen politikere, der brød grundloven og de meget få der gjorde, forsvandt. Det skappeste politiske tiltag dengang stod Jens Otto Krag for. Man har et standpunkt til man tager et nyt.

Men NinnHansen tog regeringen med sig i faldet i 1993 og fik sin endelige rigsretsdom i1955, hvor man hesyn til hans høje alder på 73 ( det er nogen år siden at jeg var så ung). Poul Schlûter der ikke var involveret i lovbruddet tog regeringens afsked 1993

Og Karsten du vi opdage, når du når min alder, at tiden er gået forbløffende hurtigt. De to længste år i mit liv, var fra jeg var 16, til jeg blev atten. For så kunne jeg få kørekort.

Det morsomme er, at jeg havde flyvecertifikat, før end jeg fik kørekort til bil og motorcykel.

 • 4
 • 12

Hvad så med at forbyde alle andre end elbiler. Skrot dem hurtigst muligt ellers kommer politiet og sørger for det. Spørg bare KPK om hvor mange der dør af fossilbilernes partikler, for ikke at snakke om deres CO2 udledning, som giver katastrofale klimaændringer.

 • 4
 • 10

Du glemte at forbyde sosserne og at sende de radikale i eksil indl de ville gå ind for en kommisionsundersøgelse :)

 • 1
 • 12
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten