Ministre strides om kvindespørgsmål

Undervisnings minister Ole Vig Jensen kritiserer udspil fra forsk nings minister Jytte Hilden.
Der er uenighed i regeringen om, hvorvidt der er for få kvindelige forskere herhjemme. To ministre strides nu om spørgsmålet.
Som beskrevet i Ingeniøren nr. 7/98 tordner forskningsminister Jytte Hilden (S) frem med en 11-punktsplan, der skal sikre flere kvinder i forskningen, fordi hun er chokeret over det lave antal kvindelige forskere: Kun hver femte forsker er kvinde.
Værst ser det ud på de tekniske videnskaber på de højere læreanstalter, hvor kun fire procent af de fastansatte forskere er kvinder.

Undervisningsminister Ole Vig Jensen (R) er derimod ikke sikker på, at kønsfordelingen i forskerverdenen er et problem. Han er skeptisk over for, at Jytte Hilden så kontant profilerer sig på ligestillingsspørgsmålet:
- Det står for hendes syn på sagen. Jeg tror ikke, vi ser ens på sagen. Jeg mener, at vi først skal undersøge kvindespørgsmålet grundigt. Man skal passe på ikke at forcere, siger Ole Vig Jensen og slår fast:
- Det er et område, der ligger i mit ressort.
Baggrunden for undervisningsministerens mere afventende holdning er, at han ikke - som Jytte Hilden - mener, at kvindeandelen blandt forskerne er et stort problem.
- Jeg glæder mig over, at kvinderne er på vej frem næsten alle steder. Kønsfordelingen er kun et problem, hvis det er vedvarende.
Forholdet er historisk betinget og hænger også sammen med, hvem der har søgt de videregående uddannelser og dermed har kunnet komme videre op i systemet, siger Ole Vig Jensen.
Undervisningsministeren afviser derfor også - som fore slået af formanden for Danmarks Forskningsråd, Søren Isaksen - at oprette forskerstillinger, der er reserveret til kvinder.
- Det har jeg altid været skeptisk overfor. Jeg er betænkelig ved, at man nedprioriterer det faglige. Jeg tror bestemt, at kvinderne kan hævde sig - det vil man i stigende grad se i de kommende år, med den tilgang af kvinder der har været til de højere
læreanstalter, siger Ole Vig Jensen.
Undervisningsministeriet har bedt et udvalg om at undersøge baggrunden for kønsfordelingen i forskerstanden nærmere. Samtidig er undervisningsministeren også i gang med at revidere den bekendtgørelse, der ud stikker retningslinjerne for, hvordan
forskere ansættes på universiteterne. Undervisningsministeren overvejer, om universiteternes ledelse skal have større indflydelse på ansættelserne - det er sket på sektorforskningsinstitutionerne - og kan bruges til en bevidst ligestillingspolitik.
Endelig er ministeriet ved at foretage et serviceeftersyn af universiteterne - og her vurderes kvindespørgsmålet også.