Ministers egne rådgivere: Kæmpevindmøller blæser på 200 års skovlov

Nyt testecenter for vindmøller skal placeres midt i Nordjysk skov. 1500 hektar fredskov skal fældes uden udsigt til erstatningsskov.

Det perspektiv er faldet Skovrådet, der er miljøminister Troels Lund Poulsens egne rådgivere på området, for brystet.

I et brev 25. oktober kalder rådet beslutningen om fældning af fredskov uden planer om rejsning af erstatningsskov for kontroversiel, og Skovrådet råder ministeren til at sørge for, at der vil blive opført erstatningsskov.

I brevet til miljøministeren står der blandt andet:
»Det er et afgørende brud med de foregående 200 års danske forvaltning af fredskovsbestemmelserne,« ligesom ministeren gøres opmærksom på, at »Skoven binder CO2. De danske skoves klimabalance bliver markant dårligere, hvis 1500 hektar skov fældes uden plantning af erstatningsskov.«

Brevet kommer, fordi der ikke har været indikationer på, at der vil blive rejst erstatningsskov, som skovloven normalt foreskriver.

Og fordi testcenteret planlægges ved anlægslov, kan skovloven tilsidesættes.

Skovloven ville ellers betyde, at der ved fældning af de 1500 hektar fredsskov skulle opføres 3000 hektar erstatningsskov et andet sted.

Men indtil videre er udmeldingen fra miljøministeriet, at der vil blive etableret »erstatningsnatur«. Her vil man ikke tage videre stilling til spørgsmålet, før planlægningen er længere fremme.

I brevet til ministeren slutter Skovrådet:

»Det vil være et meget forkert signal, hvis man ikke viser respekt for 200 års skovlovforvaltning og indarbejder Skovlovens regler om erstatningsskov i anlægsloven. Navnlig når testcenteret skal medvirke til at fremme vedvarende energi og dermed begrænse klimafordringer, hvilket en erstatningsskov ligeledes vil bidrage til.«

Ministeren har endnu ikke svaret på brevet.

Skovrådet »skal rådgive ministeren om skovbrugsfaglige og andre spørgsmål vedrørende skove« og består bl.a. af medlemmer fra Dansk Skovforening, Dansk Landbrug, HedeDanmark, Skovdyrkerforeningerne, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Dansk Træindustri, Nepenthes, WWF, Friluftsrådet samt repræsentanter for de skovbrugsfaglige og naturvidenskabelige områder.

Dokumentation

Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage - idéoplæg

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Er der nogen der har fundet ud af hvorfor den nuværende forsøgsopstilling i Høvsøre ikke kan bruges til 200m møller? Der er i hvert fald ingen skov i vejen, og masser af frisk vestenvind og salt.

 • 0
 • 0

Et testcenter for havmøller bør efter min mening udentvivl placeres i vandet. At ville ødelægge et så stort skovområde for at teste noget som skal stå i vandet giver ingen mening, selvom man kan spare en del penge. Brug dog de nødvendige resurser, og byg dem i vandet, så kan evnen til at lave møllefundamenter til kæmpemøllerne også blive testet. Eller byg dem på havnen i Esbjerg, og lav noget samarbejde med universitetsafdelingerne i Esbjerg samtidig. Eller byg dem på Lindø området, uanset at det ikke giver optimale vindforhold, Mc Donalds får jo heller ikke lov til at bygge en sommerrestaurant på Skagens gren bare fordi det er den mest optimale placering. Alt den miljøsnak fra Connie Hedegaard og pegen fingre af Brasilien som fælder skov, gør denne ide endnu mere tåbelig, det tager mindst 50 år før en ny skov er ved at ligne noget igen, hvis Regeringen overhovedet påtænker at genplante skov, hvilket er tvivlsomt. Husk ikke mindst på at der lige er oprettet Nationalpark Thy ganske få kilometer herfra, det bliver sandelig et flot panorama med gigantmøller i baggrunden.

 • 0
 • 0

Jeg synes det er en mærkelig beslutning at placere vindmølletestcenteret hvor det er tilfældet. Der er rigeligt med områder i thy hvor vindmøllerne kunne placeres uden at det er nødvendigt at fælde skov. De kunne eventuelt placere møllerne ude i limfjorden, som ikke er speciel dyb, eller i Hundborg mose. Et vindmølletestcenter er helt sikkert en god idé, og en placering i Thy vil være godt for området som er stort set dødt og totalt overset.

 • 0
 • 0

Hvis der skulle være nogen, der endnu ikke har forstået det: VE (= varierende energi) er HELLIG, givet det syndefulde menneske af den hellige natur eller af himlens og Jordens skaber. Derfor er enhver rationel argumentation fuldstændig virkningsløs og spild af tid. Det eneste vi mangler er, at filosoffer og sociologer kommer på banen og analyserer, hvad f. det er, der foregår.

 • 0
 • 0

Det er sikkert et dumt spørgsmål, men nu kommer det alligevel. :) Hvis træerne er 20m høje, hvorfor bygger man så ikke møllerne 20m højere og lader træerne stå?.

Mvh Søren

 • 0
 • 0

Jeg kan kun give Bertil ret: Hvilken anden energiform end de hellige vindbedemøller kan gøre krav på at fælde 15 km2 fredsskov? Svaret er ingen. Hvis opførelsen af et kernekraftværk måtte kræve fældning af en hel skov ville det udløse et ramaskrig. Og så er det ikke engang produktionsmøller. Nej, kun testmøller. For nogle år siden ville man opstille vindmøller i en fredsskov ved Århus. Det blev dog heldigvis forpurret. Hvis Greenpeace, NOAH og alle de andre grønne organisationer kender deres besøgelsestid, så er det nu de skal gå på gaden og lave kampagner for skovens bevarelse.

 • 0
 • 0

Det er sikkert et dumt spørgsmål, men nu kommer det alligevel. :) Hvis træerne er 20m høje, hvorfor bygger man så ikke møllerne 20m højere og lader træerne stå?

Det er skam ikke et dumt spørgsmål, måske snarere et dumt svar.

Formålet med den skitserede skovfældning er nemlig ikke at skabe vind til møllerne men til en vindmåler i 10 meters højde.

I møllernes højde er vinden stort set upåvirket af skoven, så man behøver nok ikke engang bygge møllerne højere. Men man måler vinden i 10 meters højde, og dér forstyrrer træerne naturligvis. Så væk med dem.

Se evt. diskussionen i en anden tråd om samme emne (http://ing.dk/artikel/104724-testcenter-fo...) (bl.a. min kommentar nummer 14)

 • 0
 • 0

Derfor er enhver rationel argumentation fuldstændig virkningsløs og spild af tid

 • er dette ikke en parallel til 'kæmpevindmøllerne ved Mariager'?:

Plangrundlaget åbnede mulighed for op til 25 vindmøller. Når der kun blev opstillet 20 møller, skyldes det, at der ikke kunne opnås dispensation fra Skov- og Naturstyrelsen til at opstille 5 af møllerne på fredskovpligtige arealer.

Kilde: http://www.nm.aaa.dk/publikat/pdf/Debatop-...

 • 0
 • 0

Det er sikkert et dumt spørgsmål, men nu kommer det alligevel. :) Hvis træerne er 20m høje, hvorfor bygger man så ikke møllerne 20m højere og lader træerne stå?.

Mvh Søren

Det korte svar er at træerne laver turbulens pga det terrænspring de repræsenterer. Test data bliver derfor mere usikre.

 • 0
 • 0
 • Det vil være et meget forkert signal, hvis man ikke viser respekt for 200 års skovlovforvaltning og indarbejder Skovlovens regler om erstatningsskov i anlægsloven. Navnlig når testcenteret skal medvirke til at fremme vedvarende energi og dermed begrænse klimafordringer, hvilket en erstatningsskov ligeledes vil bidrage til –

Har miljøministeren en agenda som netop går ud på at give vedvarende energi et dårligt rygte uanset genplantning eller ej eller har han bare ikke tænkt på det vanvittige i at fælde skov for at opstille vindmøller (eller i øvrigt andre former for bygninger og her vil jeg så ikke nævne fyordet)

Min holdning er at vi selvfølgelig skal have vindmøller, men stil dem nu et sted hvor de gener og skader mindst muligt.

Hilsen Konrad

 • 0
 • 0

På Agger Tange kan møllerne stå langs vandet, terrænet er fladt og der er jernbane, havn, vej og Kemi Nova. Jeg er stor vindkrafttilhænger, men dette er for dumt. Især i lyset af at Folketinget i 1989 beluttede at fordoble skovarealet på en trægeneration. Nu 20 år efter kan det konstateres at man regner med en trægeneration på over 300 år ! Hvis det så betød at man ikke fældede træer der var yngre var det troværdigt, men sandheden er at nåletræ skal fældes i 50-60 års alderen og det mest løv (bøg) i 80 -100 års alderen. Tilplantningshastigheden har aldrig passet med målsætningen. Store dele af det medregnede er endda juletræer, som måske burde henregnes under landbrugsafgrøder.

 • 0
 • 0

Især i lyset af at Folketinget i 1989 beluttede at fordoble skovarealet på en trægeneration.

 • og det sættes i skarpt relief af morgenradioens 'klima-indslag' fra Kongelunden, hvor traktor-Troels med glade børn (dog vist ikke hans egne?) var ude at plante træer, som led i en verdensomspændende 'plant (flere) træer!'-kampagne! :)
 • 0
 • 0

Er der nogen der har fundet ud af hvorfor den nuværende forsøgsopstilling i Høvsøre ikke kan bruges til 200m møller? Der er i hvert fald ingen skov i vejen, og masser af frisk vestenvind og salt

 • og der er vist en mølle, der aldrig er kommet i gang! Den kunne med fordel skiftes ud med en, der kan!

Mvh. Per A. Hansen

 • 0
 • 0

Tak for svaret. :)

Formålet med den skitserede skovfældning er nemlig ikke at skabe vind til møllerne men til en vindmåler i 10 meters højde.

Tillægsspørgsmål: Er der noget problem i at måle vinden i 30 meters højde?, altså bortset fra at masten med måleren skal være lidt længere.

Mvh Søren

 • 0
 • 0

Man kan ikke bare "erstatte" rigdommen i en fredskov med nyplantning. Det er en helt unik naturrigdom som det tager 100 år at opbygge.

Og risikoen er at der bliver snydt og det hele bare ender med flere juletræer eller med granplantage. En respektløs holdning til naturen og til egnen at man bagved et skrivebord lige tror man kan flytte rundt på nogle skraveringer på et kort.

Uværdigt.

 • 0
 • 0

Man kan ikke bare "erstatte" rigdommen i en fredskov med nyplantning. Det er en helt unik naturrigdom som det tager 100 år at opbygge.

Og risikoen er at der bliver snydt og det hele bare ender med flere juletræer eller med granplantage.

Det pudsige er bare, at på Google Earth kan jeg ikke få øje på noget som helst der svarer til begrebet fredsskov.

http://dl.dropbox.com/u/2787718/%C3%98ster...

Billedet viser det udsnit af området jeg kan finde med mest skovvækst, altså selve Østerild Klitplantage. Udover nogle få pletter hver på max 5 ha, ser jeg kun rektangælere arealer med med diverse sorter af træer plantet i snorlige rækker og geled. Det meste af det er nok netop juletræer og lignende.

Det er tilsyneladende ret lav beplantning, og og da der er tale om klitplantage, kan det vel ikke engang ryddes, da det vel er til for at modvirke sandflugt.

Hvad men hele tiden overser i alle de mange artikler om emnet, her på ing.dk, er at Risø foretager målinger af vindforholdene, som jo netop skal afgøre om det er nødvendigt at fælde træer, eller hvor mange.

Ruhedskravene for testmøller, foreskriver ganske vidst at der ikke må være træer i vindfeldtet, ad hensyn til pålideligheden i målingerne, men den strandard gælder jo for såvel små som store møller.

Mon ikke Risø let vil kunne dokumentere, at de træer/buske man ser på luftfotoet ikke gør måleresultater for møller med 100 m frihøjde upålidelige ?

Hvis skovrydningen er nødvendig, alene fordi vindmålingen efter målestandarden skal foretages i 10 m højde, mon så ikke det er tiden at opdatere standarden, nu hvor de færreste møller opererer i den højde ?

Det er i hvert fald mere relevant end at rydde træer, der ikke har nogen som helst indflydelse på den energi 250 m høje møller kan udvinde.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten