Ministerium: Vi er nødt til at køre eltog til Esbjerg

Der skal elmaster og køreledninger op på jernbanen mellem Lunderskov og Esbjerg allerede i 2015, hvor ti spritnye eltog til godt en halv milliard kroner skal køre i timedrift til og fra København.

Sådan lyder konklusionen i en rapport fra Transportministeriet, der har analyseret konsekvenserne af problemerne med IC4-togene.

Ifølge rapporten kommer der til at mangle tog til passagererne, selv når IC4 kommer ud på de danske skinner. Det skyldes, at Banedanmark regner med 22 procent flere passagerer på de danske skinner i 2020.

Læs også: Tidslinje: Følg IC4-købet fra 2000 til i dag

Dem vil der ikke være plads til, selv om IC4 til den tid har frigjort IC3 til at køre de hårdt prøvede sjællandske pendlere til og fra arbejde.

Derfor er det nødvendigt at frigøre togsæt, der kører på diesel. Det kan ske ved at pille de ti dieseltog, der skal til at betjene strækningen mellem København og Esbjerg med timedrift, ud og erstatte dem med spritnye eltog.

Det kræver, at Danmark elektrificerer strækningen fra Lunderskov, hvor der i dag kun kan køre dieseltog. Det vil koste 1,2 milliarder kroner, fastslår rapporten fra Transportministeriet. Det vil i givet fald være første gang, siden Storebæltsforbindelsen medførte elektrificering over Fyn og videre til Sønderborg og den tyske grænse.

Jernbanen forberedt for elektrificering

Strækningen til Esbjerg kan modsat resten af jernbanen elektrificeres nu, fordi dens sikringsanlæg er delvist immuniseret. Det vil sige, at de beskyttet mod de elektriske påvirkninger fra tog og køreledninger.

I resten af Danmark vil køreledningerne forstyrre anlæggene, og immuniseringen er så dyr, at det ikke kan betale sig at udføre den, før der er kommet nye signaler i 2020.

Transportministeriet nævner kun ét alternativ til elektrificeringen til Esbjerg, nemlig at lade IC3 supplere IC4-togene på intercity-strækningerne.

Det vil efterlade et hul hos de hårdt prøvede sjællandske pendlere, som skal udfyldes af andre dieseltog. Det vil i praksis sige lejede dobbeltdækkervogne trukket af ME-lokomotiver, hvoraf de yngste er 26 år gamle.

Nødvendigt med dobbeltdækkervogne

Det bliver under alle omstændigheder nødvendigt at beholde 21 af de 112 dobbeltdækkervogne helt frem til 2020 for at betjene de mange nye passagerer, konkluderer ministeriet. Derfor skal de lokomotiver, som trækker vognene, opgraderes for 2,5 millioner kroner stykket.

Transportministeriet har ikke beskæftiget sig specifikt med, hvad der skal ske, hvis DSB beholder IC4, men skrotter lillesøsteren, regionaltoget IC2, sådan som konsulentfirmaet Atkins anbefaler.

Der er planlagt 2.622 siddepladser i 23 IC2-togsæt, som DSB skal skaffe sig i andre tog.

Emner : Tog
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Den eneste rigtige løsning.

Men kan de finde pengene, det koster trods alt knap en milliard dkr at elektrificere strækningen.?

.

 • 0
 • 0

Den eneste rigtige løsning.

Men kan de finde pengene, det koster trods alt knap en milliard dkr at elektrificere strækningen.?

.

Jeg kan simpelthen ikke fatte den pris.

Ifølge Google er der 62 km imellem Lunderskov og Esbjerg (i bil, jeg kender ikke togstrækningen).

For at elektrificere strækningen skal man sætte et antal master op. Lad os sige 30 master/km = 1800 master. Så skal der formodentlig en transformator eller to. Ifølge http://ing.dk/artikel/123278-kystbanen-har... koster to af dem 5 mio. kr. Derefter løsdele til 1800 master, og sidst en stor tromle køreledning.

5 mio. (transformator), 1800 master á 50.000 kr = 90 mio., 80-90 km tråd... osv osv. Hvordan fanden ender det i 1 mia?

 • 0
 • 0

Hvilke el-tog kan det være? Eftersom de skal aflyse IC3-tog, må de kunne gøre det samme, nemlig kobles sammen med IC3 og IR4 på strækningen København - Lunderskov. Og det kan kun et el-tog, nemlig IR4. Altså må de skulle købe nye IR4-tog. Hvordan går det sammen med EU's krav om en licitation?

 • 0
 • 0

men så køb dog 20 stk i stedet, og sørg for at de er konfigureret til intercity-trafik og ikke sådan som de hidtidige, som regionaltog. Det er længe at sidde næsten 4 timer fra Sønderborg i et tog, der er indrettet som regionaltog, med flysæder og ikke megen plads pr. sæde. Så kan man også frigøre de eksisterende til ekstra kapacitet Kbh-Odense/Fredericia

Mvh. MM

 • 0
 • 0

Jeg forstår heller ikke de 1,2mia kr. Elektrificering mellem Lunderskov udenfor Kolding (cirka Store Andst) og Esbjerg (60km) koster cirka 850mio kr (14mio/km) ifølge Folketingsforslag https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710... fremsat for 1 år siden. Forslaget blev ikke vedtaget. Var prisen forkert ? Eller er det to lidt forskellige projekter?

2,2mia kr for el Frederecia<->Aarhus Niras-rapport fra 2009 om Lunderskov-Esbjerg http://www.trm.dk/graphics/Synkron-Library... siger 2,2mia kr for el på nuværende strækning mellem Frederecia og Aarhus. Det er ikke så meget som jeg frygtede, og væsentligt mindre end de 10mia for Ringstedbanen. http://www.bane.dk/visBanearbejde.asp?arti...

Men fint at el prioriteres så højt trods finansbøvl.

 • 0
 • 0

Atkins skriver:

En elektrificering af strækningen Lunderskov- Esbjerg vurderes at koste ca. 1,2 mia. kr. samt materielinvesteringer på ca. 500 mio. kr.

 • 0
 • 0

Hvordan fanden ender det i 1 mia?

Du glemmer arbejdsløn for arbejde, som måske skal udføres om natten for at forstyrre togdriften mindst muligt. Broer, som skal bygges om, da de ikke er høje nok. Immunisering af de dele af signalanlæget, hvor dette ikke er foretaget. Jording af alt metal i nærheden af køreledningerne. Test og dokumentation af hele systemet, incl. eventuelle påvirkninger af udstyr i nærheden.

Og sikkert en masse andet, som jeg ikke lige kunne finde på på 3 min.

 • 0
 • 0

Endelig en god ide, der er nået op på ministerieplan.

Men udover de ti togsæt til Esbjerg, burde man også købe et antal togsæt, der kan afløse de IC3, der er indsat på Padborg (vistnok seks-syv styks). Og hvis om togene ikke bliver kompatible med IR4, kan man også købe et antal til Sønderborgturene. Det vil frigive både IC3 og IR4 til den nordgående IC-trafik samt til den sjællandske regionaltrafik.

 • 0
 • 0

Du glemmer de 10 stk nye el-tog til min 500mio.

:)

plus i hvertfald 5 og snarere 7.5 MW økologisk elværk formedelst 20 millioner per MW dvs 100- 150 millioner oveni.

Alså 2 milliarder inden vi får set os om for at spare for 20 millioner diesel årligt. Traffikministeriet er ufatteligt dygtige.

 • 0
 • 0

...på strækningen er faktisk blevet modificeret af BaneDanmark i løbet af det sidste års tid så de har tilstrækkeligt med frirum for ophæng af køreledninger.

 • 0
 • 0

Alså 2 milliarder inden vi får set os om for at spare for 20 millioner diesel årligt. Traffikministeriet er ufatteligt dygtige.

Niels, tag lige lommeregneren frem igen og tillæg så slid og drift forskelle på diesel og El-tog og læg Co2 afgifter oveni regeringens Co2 neutrale politik frem til 2040 + borgernes helbredelsestilstande i og omkring områder med dieselos.!

 • 0
 • 0

Den gamle højttaler-meddelelse om at "Rejsende til X-by skal skifte i Frederecia" kan fremover høres meget oftere. Når jeg rejser nord for Frederecia vil jeg da gerne køre direkte, men jeg har ikke meget imod at skifte mellem togene. Altså; lad hovedparten af Storebæltstogene være el-tog, og kun nogle få diesel-lyntog fra Aarhus/Aalborg.

Der skal så bruges færre dieseler til den tunge Storebæltsdrift, hvilket frigiver flere til pendlertrafikken.

Rejser man på tværs af landet kan man nok klare at turen tager 15min længere, mod at pendlerne får mere stabil og hurtigere hverdag.

Ministeriets forslag om nogle få el-tog kan hurtigt (2-3 år) vokse sig til flertallet efterhånden som eltogene tager slæbet og sidebane-pendlerne kræver flere IC3.

Alternativt kan Middelfart eller Odense bruges som skiftestation. Strækningen Sønderborg-Tinglev-Kolding har jeg ikke noget bud på, da der såvidt jeg ved mangler el mellem Tinglev og Sønderborg.

 • 0
 • 0

Thomas, der mangler ikke køreledninger mellem Tinglev og Sønderborg, det kan vi takke Kaj Ikast for - det var der, ministeren var valgt... Og sidste år blev sporene fornyet, så der er gode muligheder på strækningen. Så er det værre med strækningen Padborg Flensburg, da det er med tyske systemer. Her kan man måske køre 2-strømslokomotiver, der også skal bruges til den kommende Femern-forbindelsen, og det kan således være rimeligt på længere sigt. IC3 togene er lavet til den specielle danske udfordring, at togene skal køre de 200 km fra Fredericia/Snoghøj hvor motorvejen krydses af banen, og til København. De kan samles og deles halvvejs, og det er derfor, at der var brug for IC4 togene, som desværre ikke blev elektriske. Derfor er det urimeligt ikke at bruge dem på fjerntrafikken indtil der kommer nye løsninger. Der er en del pendlere på strækningen Århus København, og de vil ikke skifte. Det, der er lagt op til her, er at undersøge, hvor mange nye eltogsæt, man med fordel kan købe nu, og dermed frigive dem til pendlertrafik på Sjælland. Elektrificering fra Lunderskov til Esbjerg (55,7 km * 2) vil være en god start, fordi det kan laves relativt hurtigt og det vil frigive 10 togsæt til Sjælland. Øvrige strækninger vil kræve opgradering af signalerne, som vil være klar i 2020-2021. Det kan laves, men man kan ikke køre med eltog på strækningerne. Det er planlagt at etablere elledninger til Rødby, men det vil vente til nye signaler.

 • 0
 • 0

men så køb dog 20 stk i stedet, og sørg for at de er konfigureret til intercity-trafik og ikke sådan som de hidtidige, som regionaltog.

For hver IR4 der blir brug for, blir der brug for en IC3 mindre. Og så er vi tilbage til spørgsmålet om IC3 kan ombygges til IR4. Kassen er der jo.

Det er længe at sidde næsten 4 timer fra Sønderborg i et tog, der er indrettet som regionaltog, med flysæder og ikke megen plads pr. sæde. Så kan man også frigøre de eksisterende til ekstra kapacitet Kbh-Odense/Fredericia

Det spørgsmål løses lettest med en Als - Fyn bro eller tunnel med jernbane, fx. sådan her http://maps.google.dk/maps/ms?msid=2080675... og ved at lade togene køre (Esbjerg -) Tønder - Tinglev - Sønderborg - Fåborg - Ringe - Odense - København; det ville betyde ca. 2 timer Sønderborg - København, med tilsvarende halvering i antallet nødvendige IR4 tog

 • 0
 • 0

Jeg kan simpelthen ikke fatte den pris.

Ifølge Google er der 62 km imellem Lunderskov og Esbjerg (i bil, jeg kender ikke togstrækningen).

For at elektrificere strækningen skal man sætte et antal master op. Lad os sige 30 master/km = 1800 master. Så skal der formodentlig en transformator eller to. Ifølge http://ing.dk/artikel/123278-kystbanen-har... koster to af dem 5 mio. kr. Derefter løsdele til 1800 master, og sidst en stor tromle køreledning.

5 mio. (transformator), 1800 master á 50.000 kr = 90 mio., 80-90 km tråd... osv osv. Hvordan fanden ender det i 1 mia?

Det har tidligere været fremme at Bane Danmark bruger en langt dyrere standard for elektrificering end vore nabolande... Omkring 30 % dyrere, så vidt jeg lige husker. Årsagen er vist ikke kendt, men der er ikke noget der tyder på at man får mere kvalitet eller sikkerhed for pengene. Slendrian? Gamle vaner? Korruption? Regler som aldrig er kigget igennem? Det er der ingen der ved...

Der er dog også en anden grund, de høje kobberpriser, som Bane Danmark ikke er ansvarlig for.

http://www.tradingeconomics.com/commodity/...

 • 0
 • 0

Den gamle højttaler-meddelelse om at "Rejsende til X-by skal skifte i Frederecia" kan fremover høres meget oftere. Når jeg rejser nord for Frederecia vil jeg da gerne køre direkte, men jeg har ikke meget imod at skifte mellem togene.

Altså; lad hovedparten af Storebæltstogene være el-tog, og kun nogle få diesel-lyntog fra Aarhus/Aalborg.

Hvorfor? IC- og IR-togene kan jo godt sammen-/frakoble uden problemer ved stationer. Så kan stammerne jo deles/samles som nødvendigt.

I søndags da jeg skulle hjem fra Roskilde, var der da et gennemkørende "Intercitytog", bestående af en stamme der trak strøm og en der ikke gjorde (men spyede "røg" ud). Jeg kan kun antage at det var en IC3 og en IR4 stamme der var sammenkoblede, da der var henholdsvis 3 og 4 vogne i stammerne.

 • 0
 • 0

Pluk de laveste frugter først, der køre IC-3 til Ystad og Flensborg, hvor der er køreledninger hele vejen, men DSB har ingen to-strøms IC-tog. Det kan blive svært at anskaffe flere tog kompatible med IC-3 og IR-4 da Bombardier ikke markedsføre designet længere. IR-4 blev oprindeligt anskaffet til den Sjællandske regionaltrafik. Indretningen variere, normalt er Sønderborgtogene indrettet som IC-tog, men man kan møde regionaltog. En oplagt mulighed ville være en IC-udgave af Øresundstoget (ET), er udviklet og i drift, vedligeholdsorganisation er etableret, kan sammenkobles med eksisterende ET, men ikke med IC-3 / IR-4, max 180 Km/t.

 • 0
 • 0

Hvad skal dog de eltog i Esbjerg. Kommer de ikke til at mangle andre steder når de står der. :)

Af og til bliver sådanne overskrifter næsten uforståelige, hvis ikke man er godt inde i sammenhængen. Gad vide om disse artikler kan forstås om 50år.

 • 0
 • 0

Pluk de laveste frugter først, der køre IC-3 til Ystad og Flensborg, hvor der er køreledninger hele vejen, men DSB har ingen to-strøms IC-tog. Det kan blive svært at anskaffe flere tog kompatible med IC-3 og IR-4 da Bombardier ikke markedsføre designet længere. IR-4 blev oprindeligt anskaffet til den Sjællandske regionaltrafik. Indretningen variere, normalt er Sønderborgtogene indrettet som IC-tog, men man kan møde regionaltog. En oplagt mulighed ville være en IC-udgave af Øresundstoget (ET), er udviklet og i drift, vedligeholdsorganisation er etableret, kan sammenkobles med eksisterende ET, men ikke med IC-3 / IR-4, max 180 Km/t.

X31, Öresundståg, används till Ystad. Samma tågtyp kan även köras i Tyskland enär Sverige och Tyskland har samma elsystem. De behöver dock utrustas med tysk ATC (Indusi) för att kunna framföras till Flensborg.

Det finns även duo-tåg i Frankrike vilka kan gå på diesel eller med el av samma sort som i Danmark.

[link=http://www.bombardier.com/en/transportatio...]

 • 0
 • 0

Svenskerne er har netop købt 20 Regina-tog (X55), som er næste generation af Øresundstoget - de har 4 vogne, lavgulv i én vogn og rammer prisen. En ret velafprøvet togtype og vil passe perfekt til strækningen. Man burde endda kunne bruge den samme indretning, måske bortset fra Bistro-vognen, som i stedet kan fyldes med sæder.

 • 0
 • 0

Svenskerne er har netop købt 20 Regina-tog (X55), som er næste generation af Øresundstoget - de har 4 vogne, lavgulv i én vogn og rammer prisen. En ret velafprøvet togtype og vil passe perfekt til strækningen.

Nej de passer slet ikke - Regina er bygget til det særlige svenske C-profil (3600 mm bredt) og kan derfor ikke køre som andet end særtransport i Danmark.

 • 0
 • 0

Og så er vi tilbage til spørgsmålet om IC3 kan ombygges til IR4. Kassen er der jo.

Nej det kan de ikke, det er kun overfladisk vognkasserne er ens. F. eks. er forstærkningerne til de tunge komponenter (transformer h.h.v. dieselmotorer) helt forskellige, og de hviler helt forskelligt på boggierne. Det ville aldrig kunne betale sig at bygge om.

 • 0
 • 0

Nej de passer slet ikke - Regina er bygget til det særlige svenske C-profil (3600 mm bredt) og kan derfor ikke køre som andet end særtransport i Danmark.

Man kan let bygge vognkasserne til dansk/tysk profil. Og indretningen bliver normalt også tilpasset til kunden ønske. Og den skal tilpasses til det strømsystem vi bruger i Danmark.

 • 0
 • 0

[quote]Og så er vi tilbage til spørgsmålet om IC3 kan ombygges til IR4. Kassen er der jo.

Nej det kan de ikke, det er kun overfladisk vognkasserne er ens. F. eks. er forstærkningerne til de tunge komponenter (transformer h.h.v. dieselmotorer) helt forskellige, og de hviler helt forskelligt på boggierne. Det ville aldrig kunne betale sig at bygge om.[/quote]

En ombygning af IC3 kommer til at betyde en vogn ekstra. Kan trafo etc tunge sager ikke anbringes i den nye vogn, og boggier udskiftes med elektrisk drevne, eller skal der mere til? Iøvrigt må det vel i den sidste ende være leverandøren der afgør hvad der kan betale sig at lade ombygge.

http://ing.dk/artikel/122522-togfabrik-ic3... http://ing.dk/artikel/122606-ic3-togene-ka...

 • 0
 • 0

De nye svenske Regina Grøna tog og tyske ICE til elektrificerede og diesel- strækninger. Det er en løsning og IC4 kan køre på regionale strækninger som Roskilde-Næstved via Køge

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten