Ministeriet i kovending: Fordobler pludselig midler til laboratorier og udstyr

14. januar 2022 kl. 10:152
Ministeriet i kovending: Fordobler pludselig midler til laboratorier og udstyr
Uddannelses- og Forskningsminister Jesper Petersen har ekstraordinært i år fundet yderligere 65 millioner kroner til investeringer i forskningsinfrastruktur. Illustration: Uddannelses- og forskningsministeriet.
Forskere og virksomheders ønsker ser ud til at blive hørt. I 2022 skal der investeres for 134 millioner kroner i forskningsinfrastruktur, som laboratorie- og testfacilieter, mod godt 80 millioner kroner de foregående år.
Artiklen er ældre end 30 dage

Som Ingeniøren skriver på forsiden af dagens avis, bliver der fra flere kanter efterlyst flere offentlige penge til at styrke faciliteter som testcentre, laboratorier, avanceret måleudstyr og supercomputere.

Forskningsinfrastruktur, der er med til at sikre, at dansk forskning står stærkt internationalt og afføder globale, videnstunge virksomheder som B&O, Novo Nordisk og Vestas.

Læs også: Trods fejring af videnskabsår mangler der midler til laboratorier og udstyr

Og nu ser efterspørgslen ud til at blive hørt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Uddannelses- og Forskningsministeriet fortæller nemlig, at der helt ekstraordinært er fundet omkring 65 millioner kroner, som kan føjes til puljen af midler på dette års finanslov til offentlige investeringer i instrumenter, udstyr og andre forskningsfaciliteter. Det fremgår ligeledes af en pressemeddelelse fra ministeriet.

Dermed bliver puljen så godt som fordoblet fra de cirka 69 millioner kroner, der oprindeligt var afsat, til omkring 134 millioner kroner. Det er væsentligt over niveauet for de seneste år, der lå på omkring 80 mio. kr.

De ekstra penge kommer vel at mærke, efter at bevillingen - med det seneste udkast til finansloven - så ud til at ligge omkring 10 millioner kroner under niveauet for de seneste år.

IDA: Alletiders - lad det blive en fast tradition

Den ekstra bevilling bliver modtaget med glæde hos Ingeniørforeningen, IDA, som er blandt de organisationer, der har efterlyst flere penge til forskningsinfrastruktur:

Artiklen fortsætter efter annoncen

»Det er alletiders, at uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen netop her i Videnskabsår 22 har prioriteret 65 mio. kr. ekstra til forskningsinfrastruktur. Det må meget gerne blive en fast tradition i årerne fremover,« siger Sara Grex, der er formand for IDAs uddannelses- og forskningsudvalg:

»Det ændrer dog ikke på et fortsat behov for et betydeligt økonomisk løft til forskningsinfrastruktur, test- og demonstrationsfaciliteter i de kommende år, hvis Danmark skal være førende inden for en række styrkepositioner nu og i fremtiden. Det løft må meget gerne ske som samfinansiering mellem stat, private fonde og virksomheder,« fortsætter hun.

Forudsætning for stærk forskning

Ud over IDA har flere andre kilder over for Ingeniøren italesat, hvordan investeringer i forskningsinfrastruktur er et forskningsmæssigt og industrielt konkurrenceparameter.

Formand for Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR), Frede Blaabjerg, mener, at investeringer i instrumenter, udstyr og laboratorier er med til at sikre, at Danmark fortsat kan stå stærkt på den internationale forskningsscene.

På samme vis ser Steffen Frydendal Poulsen, der er senior vice president i Siemens Gamesas afdeling for teknologiudvikling, samarbejdet på tværs af sektorer om eksempelvis DTU’s vindtunnel og de nationale testcentre i Østerild og Høvsøre som væsentlige faktorer i dansk vindindustris succes.

Offentlige investeringer i forskningsinfrastruktur

Hvert år bevilger Uddannelses- og Forskningsministeriet penge til investeringer i generel forskningsinfrastruktur.

Investeringerne udvælges på baggrund af et roadmap fra Nationalt Udvalg for Forskningsinfrastruktur og dækker forskning bredt på tværs af landet. Denne infrastruktur adskiller sig fra test- og demonstrationsanlæg, som støttes under udviklings- og demonstrationsprogrammerne.

Hertil kommer enkeltstående investeringer i større infrastrukturprojekter, såsom det danske bidrag til European Spallation Source i Lund.

Med Finansloven for 2022 er der i alt afsat 134 mio. kroner til forskningsinfrastruktur, men herudover er der også afsat 49,1 mio. kr. til digital forskningsinfrastruktur og 59,9 mio. kr. til medfinansiering af forskningsskibet Dana.

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet, samt ‘Forslag til Finanslov for finansåret 2022

Pointer, som også uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen synes enig i:

»Forskningsinfrastruktur er en afgørende forudsætning for, at forskningen kan hjælpe os i mål med nogle af de samfundsmæssige udfordringer, vi står over for. Det er der ingen tvivl om,« siger Jesper Petersen blandt andet i en skriftlig kommentar til Ingeniøren.

Investeringer i life science og grøn omstilling

Han henviser til, hvordan de offentlige investeringer følger den såkaldte roadmap, som udarbejdes af Nationalt Udvalg for Forskningsinfrastrauktur (NUFI), og der her gennem de seneste år har været prioriteret investeringer i forskning, der understøtter den grønne omstilling og life science.

Artiklen fortsætter efter annoncen

»I vores roadmap for forskningsinfrastruktur fra 2020 sætter vi en klar strategisk retning for arbejdet med forskningsinfrastruktur - med den tværgående ambition, at både de nationale og internationale forskningsinfrastrukturer skal understøtte den grønne omstilling og andre centrale samfundsmæssige udfordringer i videst muligt omfang,« lyder det yderligere fra ministeren.

Også i år er det den grønne omstilling og life science, der prioriteres højt med de offentlige investeringer.

Således går 49,7 millioner kroner til DBI – Danish BioImaging og 37,8 millioner kroner til CellX - The Danish Single Cell Examination Platform, der skal bidrage til udviklingen af henholdsvis molekylær billeddannelse og -analyse og faciliteter til at detektere RNA, DNA, proteiner og metabolitter i enkeltceller.

Samtidig er der afsat 15,3 millioner kroner til projektet LTER - Infrastructure for Long Term Ecosystem Research in Denmark, der gennem forskellige observationsudstyr skal undersøge økosystemers respons på eksempelvis miljømæssige og socio-økologiske påvirkninger, mens der bliver mulighed for en ny dansk satellitmission med 31,2 millioner til STEP – Stars and ExoPlanets.

Alt sammen er infrastrukturprojekter, der er beskrevet i den seneste roadmap 2020.

Ministeren henviser i sin skriftlige kommentar til, at forskningsinfrastruktur samlet set støttes med omkring én milliard kroner årligt, når man inkluderer de danske bidrag til international forskningsinfrastruktur såsom ESS i Lund og CERN.

»Det, synes jeg, er en markant og ambitiøs prioritering. Og så må vi ikke glemme, at universiteterne kan prioritere forskningsinfrastruktur inden for deres samlede økonomi og f.eks. i forbindelse med ansøgninger til offentlige og private fonde har mulighed for at søge om midler til forskningsinfrastruktur,« slutter ministeren sin kommentar.

2 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
2
14. januar 2022 kl. 14:25

Når man bliver gammel dukker der ofte ting op fra fortiden. Pas nu på, at en fremsynet investering i fremtidens udstyr ikke udvandes til småinvesteringer, fordi institutter ikke kan blive enige! Gammel viden fra DTU - desværre.

1
14. januar 2022 kl. 12:00

det var da heldigt for alle. hvis minsteren finder dette så vigtigt hvorfor ikke bare gøre det med det samme. vigtigheden af de omtalte områder er ikke ny. her lugter af spind hvor mange gemte puljer af borgernes penge ligger rundt omkring?

måske udskifning af ministre gør at hemmelige puljer dukker behageligt op til lejligheden,

når vi aller mest har brug for det. havde ingen beklagede sig hvad var der så sket. nu er det måske,så uheldigt at mange af dem, der kunne få glæde af ufstyret på langt sigt flyttes andre steder hend.

ærlig talt tror jeg de fleste større danske virksomheder er istand til at købe eget udstyr. det de ønsker er jo nok at statens uddanelses og forskningsenheder følger med. Diverse

store fonde som, mærsk og novo har finnaseret flere store projekter. og kan iøvrigt finnasere deres forskning og udvikling selv.
det de nok ønsker er kvalificerede medarbejder,der er bekendt med ny teknologi.