Ministerielt råd åbner debat om fremtidens ingeniørkompetencer

Ingeniører lugter af fortid, af industrisamfundet, og den går ikke hos unge i vidensamfundet. Derfor er der brug at "re-engineere" ingeniørbegrebet for at få fat i de unge. Men hvilke kompetencer har en ingeniør i grunden - og hvilke skal ingeniøren have i fremtiden? Det spørgsmål sættes nu til debat her på Ingeniøren|net.

Initiativtager til debbatten er Lise Damkjær, formand for Teknisk Uddannelsesråd under Undervisningsministeriet, men debatten bliver sat i værk i et fællesskab mellem Teknisk Uddannelsesråd, Ingeniøruddannelsernes Samråd (som består af rektorerne fra landets ingeniørhøjskoler og ingeniøruniversiteter) og Ingeniøren.

Debatten - eller måske rettere den offentlige høring - om ingeniørernes fremtidige kompetencer er åben for alle, men et debatpanel har sagt ja til at lægge en solid bund i debatten. I dette debatpanel er alle hjørner af ingeniøruddannelserne repræsenteret. Ud over rektorer, dekaner og studenterrepræsentanter har blandt andre også undervisningsminister Ulla Tørnæs, Karsten Vamdrup fra Dansk Industris uddannelsesudvalg, Anders Buch fra Ingeniørforeningen og Ole Vinther fra Ingeniøruddannelsernes Pædagogiske Netværk sagt ja til at deltage i panelet.

Verdensfjern og nørdet
Lise Damkjær forklarer om sit initiativ, at alle stort set har det samme billede af en rigtig ingeniør: Det er en ikke helt ung mand, som er verdensfjern, firkantet og nørdet, men sådan set også meget sød.

»Sådan er vi godt nok ikke selv og heller ikke lige de fleste af de ingeniører, vi kender. Spørgsmålet er, om der overhovedet er særligt mange af de "rigtige" ingeniører, som vi hver især tager afstand fra, når vi ved en konfirmationsmiddag forklarer bordherren eller borddamen, at "vi altså ikke er en helt almindelig ingeniør",« spørger hun og svarer selv med endnu et spørgsmål:

»I virkeligheden er de rette kendetegn ved ingeniører måske i stedet noget med, at det er en engageret person, som er personligt nærværende, nuanceret og fagligt dygtig, og som formår at skabe overblik over noget meget komplekst?«

Stolthed i stemmen

Teknisk Uddannelsesråd vil samle indlæggene sammen og bruge inspirationen, når rådet til maj skal afgive indstilling til undervisningsministeren og videnskabsministeren om ingeniørernes fremtidige kompetencer. Indstillingen skal danne udgangspunkt for en revision af bekendtgørelsen om ingeniøruddannelserne.

Lise Damkjær håber derfor, at flest mulige deltager i debatten. For eksempel ved at svare på følgende spørgsmål:

»Forestil dig, at du om et par år deltager i et middagsselskab, og du med stolthed i stemmen vil fortælle om dine kompetencer - hvad vil du så fortælle?«