Ministeren: Selvfølgelig skal vi ikke lade bilisterne sidde fast i kø

Transportminister Hans Chr. Schmidt, du har flere gange sagt, at der skal satses mere på bilister og mindre på kollektiv transport. Hvad siger du til, at Motorring 3 allerede er fyldt op?

»Det er korrekt, at trafikken på Motorring 3 er vokset. Udvidelsen af Motorring 3 har dog samtidig bevirket, at trafikken på de mindre veje parallelt med Motorring 3 er blevet aflastet.

Når det er sagt, så er der trængsel på Motorring 3, og derfor bad vi i den grønne forligskreds i 2014 Vejdirektoratet om at gennemføre en analyse af mulighederne for at opnå øget kapacitet på Motorring 3. Den var færdig i foråret og slår fast, at man ikke uden videre kan gennemføre større udvidelser af Motorring 3, men man kan forbedre trafikafviklingen og kapaciteten, eksempelvis ved at etablere kørsel i nødspor. Jeg har imidlertid endnu til gode at drøfte analysen med forligskredsen.«

Er du enig i, at det tyder på, at mængden af trængsel er konstant, og at vejudvidelser kun udvider antallet af bilister, der deltager i trængslen?

»Snakken om at prioritere ved at lade trafikanter på trængselsramte motorvejsstrækninger blive siddende i trængsel, er jeg helt uenig i. Det taber både den enkelte og samfundet på.«

Holder du fast i ønsket om at udvide vejnettet, selvom statistikken viser, at det ikke i sig selv kan fjerne trængslen?

»Jeg er ikke enig i den påstand, at statistikken viser, at udvidelsen af vejnettet ikke virker. Hvis man netop ikke udvidede vejene, blev trængsel og forsinkelser jo blot endnu større. Vi skal bruge de virkemidler, vi politisk kan stå inde for.«