Minister: Vores mål er stadig et fossilfrit Danmark i 2050

»Vi har ikke ændret vores målsætning. Et lavemissionssamfund er et fossilfrit samfund. Det er stadig vores mål.«

Sådan lyder det fra den nyudnævnte klima-, energi- og bygningsminister, Rasmus Helveg Petersen (R). I en ny klimaaftale mellem regeringen, SF, Enhedslisten og De Konservative er målet om et fossilfrit samfund - der var målet i energiforliget fra 2012 - udskiftet med ordet lavemission. Men det er altså det samme, mener ministeren.

Ifølge aftalen bliver der nedsat et klimaråd bestående af uafhængige eksperter inden for energi, transport, landbrug, miljø/natur og økonomi. Rådet skal en gang om året komme med anbefalinger til regeringen om klimaindsatsen og dermed sørge for, at den er omkostningseffektiv.

Læs også: Ny klimaaftale: Danmark skal ikke længere være 'fossilfrit'

I forvejen findes der dog Det Miljøøkonomiske Råd, hvis opgave netop er, at 'belyse samspillet mellem økonomi og miljø samt effektiviteten i miljøindsatsen'. Rådet har netop udsendt en rapport, der gennemgår effektiviteten af vores klimapolitik.

Har vi ikke haft råd og kommissioner nok på klima- og energiområdet? Hvad er det præcis, et klimaråd kan, som Klimakommissionen eller Det Miljøøkonomiske Råd ikke kan?

»Det har jo i sagens natur fokus på klima og fokus på at skabe en grøn omstilling, hvor vi ikke ser samfundsøkonomien tilte fuldstændig. Rådet skal både rådgive sådan nogen som mig og spille med i den offentlige debat.«

Men hvor adskiller det sig helt præcist fra Det Miljøøkonomiske Råd. Deres opgave er jo også at rådgive på klimaområdet.

»Hensigten med rådet er at holde os på den her målsætning om en reduktion på 40 procent i 2020, og rådet skal meget specifikt rådgive os på klimaområdet.«

Så det skal altså have større vægt på klima?

»Ja, det kan du tro.«

Kan du komme med samme garanti for, at vi ikke med et ny klimaråd risikerer at sætte de politiske beslutninger på pause?

»Klimarådet er et redskab til at få noget sagkundskab ind, der kan hjælpe os til at gøre det på den rigtige måde, og præge debatten, så der ikke er for mange misforståelser.«

Men det er ikke sådan, at klimarådet bliver en bremseklods for jeres beslutninger. Som journalister oplever man jo ofte, at man ringer til jer som politikere, og så kan I ikke svare på spørgsmål, fordi i lige vil vente på, at en ny kommission eller råd har færdiggjort sit arbejde?

»Overhovedet ikke. Rådet er stående og skal rådgive permanent. Vi har ikke et produkt fra dem, som vi venter på med en fast kadence. Sådan er det ikke.«

Du skriver i jeres pressemeddelelse, at I nu har en bred aftale, der også vil leve efter et valg. Men er det ikke en udfordring, når man ikke har Venstre og Dansk Folkeparti med?

»Vi vil gerne have dem med, og det er også en åben aftale, som vi opfordrer dem til at tilslutte sig. Jeg har møder senere i dag med Venstre.«

Men er det ikke er en risiko, at denne aftale bliver ændret igen, fordi man ikke har de centrale spillere med?

»Det er selvfølgelig en risiko, men omvendt er den her aftale funderet bredere end med bare regeringen og dens parlamentariske grundlag.«

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Ham Rasmus Helveg Petersen, er det ikke ham der ikke vil have fabriksproduktion i DK? Så er det jo nemt at opfylde et romantiseret mål om en reduktion af CO2 udledningen med 40 % i 2020. Lad os endelig få et råd mere, så vi hurtigere kan komme af med al produktion i Danmark. Det bliver et lykkeligt samfund, uden skorstene, uden folk der skal på job, uden indtægter, uden fremtid. Man gribes af fortvivlelse over så studentikos en minister, helt uden jordforbindelse. Helt uden erfaring eller kendskab til hvad, hvor og hvem der skaber velstanden i DK.

  • 8
  • 6

Ham Rasmus Helveg Petersen, er det ikke ham der ikke vil have fabriksproduktion i DK? Så er det jo nemt at opfylde et romantiseret mål om en reduktion af CO2 udledningen med 40 % i 2020. Lad os endelig få et råd mere, så vi hurtigere kan komme af med al produktion i Danmark. Det bliver et lykkeligt samfund, uden skorstene, uden folk der skal på job, uden indtægter, uden fremtid. Man gribes af fortvivlelse over så studentikos en minister, helt uden jordforbindelse. Helt uden erfaring eller kendskab til hvad, hvor og hvem der skaber velstanden i DK.

Det er en mere eller mere en arrogant fremfærd det danske samfund udviser. Alle verdens lande reducerer deres faktuelle co2-udledning, hvorimod danmark har en stigende og tiltagende udledning.

Træpiller udleder langt mere co2 end kul og risikoen for udryddelse af skov er påtrængende med det eksorbitante overforbrug af træpiller i de danske kraftværker.

Mere og mere miljøtung og energitung industri må give op under de høje energiudgifter i danmark og flygter til udlandet og energiforbruget og miljøbelastningen lægger nu her, men produkterne forbruges og importeres stadig til Danmark.

Import af affald til omsætning i Fjernvarmeværker er ekstrem tiltagende og med 150.000 ton i 2012 sætter denne import på ny record.

Det på papiret minimale reduceret energiforbrug/co2-udledning i DK er ikke reelt men stigende..

  • 6
  • 3

Det vil slet ingen effekt få på klimaet, at vi bruger en stor pose penge på i egne øjne at blive 'foregangsland'. Verden kan let forbruge alle fossile ressourcer uden os. Og de gør det, for forbruget af olie går jo gennem stratosfæren. Det løb er kørt.

Derudover er danskerne bil-freaks. Min bror er totalt for vindmøller og VE, men sine børn henter og bringer han som en anden taxachauffør i sin lækre bil, der aldrig holder stille. Hvor mange mennesker kan man ikke sidde og snakke 'grønne' tanker med, medens de har en lækker stationcar og endda en lille 2. bil?

Jeg er faktisk selv vild med at køre i tog, alene fordi det er afslappende. Men nu køber jeg en bil, for jeg gider ikke bruge 2 timer hver dag på transport.

Smøreolie, asfalt, maling, emballage, plastik, kunstgødning, medizin, kunsttekstiler osv - skal vi som fossilfrit samfund heller ikke bruge dem?

Hele planen kommer til at koste borgerne dyrt, og vil skade den biologiske mangfoldighed og klimaet mere end den gavner.

  • 4
  • 3

Jeg hørte Rasmus Helveg i Deadline sige med stor alvor at virksomheder som Ålborg Portland skal vi slet ikke ha' i Danmark i fremtiden. Man må vel gå ud fra at vi fremtiden skal bruge cement til byggeriet. Det skal vi så købe fra de lande, der stadig tillader den slags industri. Her forsvandt moralen vist lige... Og så bliver alle de jobs der forsvinder, jo åbenbart erstattet af job indenfor den "grønne" industri. Jeg syn's det er smaddergodt at vi har sådan nogle politikere, der ved hvilke industrier der kan klare sig i fremtiden, så behøver vi andre jo ikke spekulere over det. Gad vide hvilken politiker, der havde kunnet forudsige f.eks. LEGO's udvikling. Arrogance, uvidenhed og måske direkte dumhed karakteriserer vist denne unge mands holdninger meget godt.

  • 5
  • 0

Ham Rasmus Helveg Petersen, er det ikke ham der ikke vil have fabriksproduktion i DK? Så er det jo nemt at opfylde et romantiseret mål om en reduktion af CO2 udledningen med 40 % i 2020.

Det er nu ikke helt så nemt, når det er mål, Danmark gerne vil eksportere til andre lande. Andre landes mål om reduktion af CO2-udledningen glemmes i debatten.

Noget andet er, at jeg vist har en modsat opfattelse af klimaloven, end mange andre har. Min opfattelse er, at selvom regeringen ikke har ændret sine mål, er implementeringen udskudt på ubestemt tid el. helt opgivet. Et uafhængigt, rådgivende råd er velegnet til placering af debatter uden for Folketinget.

Det er en mere eller mere en arrogant fremfærd det danske samfund udviser. Alle verdens lande reducerer deres faktuelle co2-udledning, hvorimod danmark har en stigende og tiltagende udledning.

Det er jeg enig i. Den danske regering udviser også en arrogant fremfærd med opfordring til EU og klimakonferencer om endnu mere ambitiøse mål og fremhævelse af de økonomiske fordele for Danmark ved eksport af produkter til energibesparelse og vedvarende energi. En dansk regering har uanset partifarver svært nok ved at få tilslutning i Folketinget, befolkningen og erhvervslivet til implementering af eksisterende mål, og venter fortsat på bindende, internationale aftaler, mens andre lande i forskellige konstellationer arbejder videre med sine reduktioner af CO2-udledning.

Et spørgsmål er, hvornår andre lande får nok at Danmarks arrogance, og undlader køb af danske produkter til 'grøn omstilling'. Et andet spørgsmål er, hvorfor dansk erhvervsliv ikke er konkurrencedygtig i en tid, hvor det danske samfund endnu ikke er i færd med den omstilling, flere af de lande, vi konkurrerer med, er godt i gang med.

Nu er der jo bred enighed om, at den til enhver tid siddende danske regering skal skabe økonomisk vækst og arbejdspladser i den private sektor. Det giver kun mening, hvis regeringen får kompetence til at bestemme bl.a. den danske erhvervssammensætning og gerne danske virksomheders personalepolitik. Det rejser så et tredie spørgsmål: Hvad får danske erhvervsledere sine høje lønninger for, når det åbenbart ikke er ledelse inden for de rammer, de nu har. Kritik af og krav til den til enhver tid siddende regering udføres også af bl.a. pensionister og kontanthjælpsmodtagere.

  • 2
  • 0

Danmark 2050 er både fossil/VE fri og der er ikke nogen Hækkerupper /Auken/Helweger der ernærer sig af rigtige meninger. Det der KK er nok for svært for vi der bor her nu ,men der kommer andre og klogere.

  • 2
  • 2

FOSSILer (fra latin "fossilis" betydende "gravet op") er bevarede rester eller spor efter fortidens dyr og planter. FOSSIL kan således ikke bruges enestående i betydningen "fossile brændstoffer".

Alle landets glade fossil-elskere - amatørsamlere såvel som professionelle palæontologer - vil helt sikkert og i samlet flok prosterere voldsomt mod et fossilfrit Danmark i 2050!

  • 1
  • 1

Det vil slet ingen effekt få på klimaet, at vi bruger en stor pose penge på i egne øjne at blive 'foregangsland'. Verden kan let forbruge alle fossile ressourcer uden os. Og de gør det, for forbruget af olie går jo gennem stratosfæren. Det løb er kørt

- meget tyder på, at andre lande (end DK) er bedre til at se realiteterne i øjnene:

The new German economic minister, Sigmar Gabriel, says green energy mandates have become such an albatross around the neck of industry that they could lead to a "deindustrialization" of Germany...

Kilde:

http://news.investors.com/ibd-editorials/0...

  • 0
  • 0

Jeg er uforstående overfor Transportministeriet, der tilsyneladende er helt koblet af klimakrav.Alle tidligere og tilsyneladende navnlig den nye minister på området vil cementere nuværende gamle på flere områder urentable systemer. Har ministeriet nogensinde haft positiv indtægt? Det handler altid om at der skal investeres mere. Betalt af os alle, og specielt bilejerne. Var det ikke på tide at gøre brug af gode danske opfindelser, så forbruget af energi kan komme under 1/ 3 af nuværende, og tilmed helt på El,samt både førerløs på monorail og med fører på alm veje. Det er RUF. Sidste år overtog DTU Ingeniørhøjskolen i Ballerup, og skulle bruge lokalerne , som rummede center for den mangeårige RUF med utallige test på prototypen.Man valgte at DTU Transport fik 48 mio. kr til at udarbejde en teoretisk "landstrafikmodel". Netop et beløb, der endegyldigt vil kunne bevise anvendelighed og godkendelser til persontransport. Så lad dog være at skyde dig i foden og være stopklods Hr Minister.

  • 0
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten