Minister: Vindmøllemedarbejdere skal beskyttes bedre mod farlig kemi

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) har valgt at efterkomme anbefalingerne fra Arbejdsmiljørådet i forbindelse med større sikkerhed for medarbejdere, der arbejder med kemi i vindmølleindustrien.

Den udløsende faktor for nedsættelsen af arbejdsgruppen, var Siemens-skandalen sidste år, hvor 64 ansatte fra Siemens Wind Power over de seneste 10 år blev kronisk syge af blandt andet at efterbehandle vindmøllevinger.

Læs også: Efterbehandling af vindmøllevinger gav syge medarbejdere

»Det er meget alvorligt, at der er mennesker, der er blevet kronisk syge af kemi, mens de har passet deres arbejde. (…) Jeg vil nu sikre, at forslagene bliver til virkelighed – og at de nye tiltag rulles ud på landets arbejdspladser,« siger Troels Lund Poulsen i en pressemeddelelse fra Beskæftigelsesministeriet.

Desuden nedsættes en følgegruppe, der skal holde øje med gennemførelsen af forslagene.

Anbefaler en flerstrenget indsats

I rapporten fra Arbejdsmiljørådet anbefales en flerstrenget indsats.

Ud over bedre uddannelse, vejledning og information ønsker man også at etablere et samarbejde mellem relevante Branchefællesskaber for Arbejdsmiljø, Arbejdstilsynet, Videncenter for Arbejdsmiljø, forskningsinstitutioner og Kemi i Kredsløb, lyder det.

Mere konkret anbefaler Arbejdsmiljørådet bedre vejledning og mere information til virksomhederne om arbejdet med kemikalierne epoxy og isocyanater. Det var netop disse kemikalier, de 64 vindmøllemedarbejdere havde været i kontakt med, som altså resulterede i udvikling af astma og eksem.

Læs også: Arbejdstilsynet efter Siemens-sag: Vi vil bruge skadesanmeldelser aktivt

Derudover skal mulighederne for at erstatte de farlige kemikalier med mindre farlige kemikalier kortlægges, og Arbejdstilsynet skal iværksætte nye AT-vejledninger.

I tillæg skal de tilsynsførende vejledes og instrueres bedre i håndhævelsen af reglerne om kemikalierne.

I alt har Arbejdsmiljørådet fremsat 19 forslag, som kan læses på ministeriets hjemmeside.

Bred opbakning fra partierne i Folketinget

Anbefalingerne kommer fra den arbejdsgruppe, som daværende beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen (V) bad Arbejdsmiljørådet om at oprette sidste år bestående af repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter.

Arbejdsmiljørådets anbefalinger landede på ministerens bord i december.

Læs også: Arbejdsmedicinere: Epoxy kan fortsat bruges - men med stor omhu

Siden da har ministeren fået bred opbakning fra partierne i Folketinget til at indføre forslagene, hvilket hjælper med til, at flere af forslagene kan implementeres snarest.