Minister vil droppe fjernvarmens tilslutningspligt

Illustration: scanpix

Varmeforbrugerne skal i fremtiden frit kunne vælge opvarmningsform, og derfor bør både tilslutnings- og forblivelsespligt for fjernvarme afskaffes. Også selvom forbrugerne i stedet vælger en opvarmningsform, der hverken er klimavenlig eller spiller godt sammen med energisystemet.

Det slår regeringen fast forud for et udspil til en ny energiaftale frem mod 2030, hvor fjernvarmens fremtid vil være på tapetet – blandt meget andet.

Læs også: Omdiskuteret rapport viser udfordret fjernvarmesektor

Udmeldingen fremgår af to svar fra energi- forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) til energiudvalget, som har bedt ministeren forholde sig til en henvendelse fra de Kommunaltekniske chefer (KTC). Cheferne advarer mod helt at fjerne tilslutnings- og forblivelsespligten i kommunerne, fordi det vil vanskeliggøre en strategisk energiplanlægning, der kan sikre en samfundsøkonomisk optimal grøn omstilling.

»Forbrugerne skal have frie valgmuligheder mellem kollektive og individuelle opvarmningsløsninger,« mener regeringen. Illustration: www.jeppebnielsen.com

Krav om klimavenligt alternativ, tak

KTC cheferne, samlet i faggruppen Klima, Energi og Ressourcer (KER) forslår derfor, at tilslutnings- og forblivelsespligten ikke afskaffes. Alternativt at kommunerne kan stille krav om, at en alternativ varmekilde skal være mindst lige så klimavenlig og bidrage mindst lige så meget til integration af fluktuerende energikilder i energiforsyningen som det kollektive system.

Læs også: Vind og biomasse kan umuligt redde de københavnske CO2-mål

Men det afviser ministeren altså pure:

»Jeg deler (derfor) ikke KER’s synspunkt om, at tilslutningspligt og forblivelsespligt forsat skal være gældende ude i kommunerne, eller at der skal være mulighed for at stille krav til opvarmningsløsningens klimavenlighed samt grad af samspil til energisystemet, idet forslaget begrænser både værkernes og forbrugernes frie valg, heller ikke selvom formålet alene skulle være at fremme den grønne omstilling,« hedder det i svaret.

Læs også: Forskere bag stort energiprojekt: Overset fleksibilitet kan sikre den grønne omstilling

Påvirker ikke samfundsøkonomien

Ministeren forklarer også, at regeringen – sammen med partierne bag en såkaldt stemmeaftale om ny økonomisk regulering af fjernvarmen fra 2. juni sidste år – allerede har fået analyseret konsekvenserne af at droppe tilslutningspligten i eksisterende byggeri for husstande, som i dag ikke er tilsluttet den kollektive forsyning.

Læs også: Jordvarme-anlæg skal levere fjernvarme til nybyggere ved Kolding

»Analysen er afrapporteret til aftalekredsen bag økonomisk regulering februar 2018 og viste, at der ikke umiddelbart ventes nogle samfundsøkonomiske konsekvenser ved en ophævelse af muligheden for fremadrettet at pålægge tilslutningspligt for eksisterende byggeri, « hedder det i det andet af de to svar.

Yderligere to nye analyser er på vej, oplyser ministeren videre: Den ene skal se på muligheder og konsekvenser af at afskaffe allerede pålagt tilslutnings- og forblivelsespligt, mens den anden skal analysere konsekvensen af afskaffelse af tilslutningspligt ved nybyggeri.

Beslutningen åbenbart taget

Kim Mortensen, adm. direktør i brancheorganisationen Dansk Fjernvarme, der organiserer omkring 400 fjernvarmeselskaber, er ikke særlig overrasket over ministerens udmelding, som følger linjen i regeringens meget omdiskuterede Forsyningsstrategi:

Læs også: Regeringen: Forsyningerne skal effektiviseres for 5,9 mia. kroner

»Men ministeren signalerer nu, at beslutningen er taget – uanset hvad de nævnte analyser af konsekvenserne måtte vise, og det er en skam,« siger han.

Kim Mortensen frygter, at der går for meget ideologi i sagen, og at det vil kunne stille sig i vejen for, at man får tænkt sig om og besluttet en klog afvikling af tilslutningspligten - med tid og finansieringmuligheder for fjernvarmeværkerne til at omstille sig:

Læs også: Professor til Kalundborg: Kombinér spildvarme og varmpepumper

»At droppe den kommunale energiplanlægning, som regeringen nu lægger op til, er et opgør med den energipolitik, vi har ført de seneste 30-40 år, Vi har endnu til gode at se eksempler på, at markedet kan drive og sikre en billig og effektiv grøn omstilling,« siger han.

Partierne bag var aftalen fra 2, juni er de tre regeringspartier, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti, samt Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Fjernelse af tilslutningspligten er umiddelbart en god ide. Det fjerner selvfølgelig nogen planlægningsværktøjer for kommunerne, men hvis ikke kunderne kan tiltrækkes frivilligt med attraktive priser og service, så skal de heller ikke tvinges. MEN sammen med fjernelse af tilslutningspligten hører også at fjerne forsyningspligten !

 • 29
 • 10

Citat dea Kim Mortensen adm. Direktør i brancheorganisationen dansk fjernvarme:

“Vi har endnu til gode at se eksempler på, at markedet kan drive og sikre en billig og effektiv grøn omstilling,« siger han.”

Det er sørme noget af en useriøs udtalelse. Og afspejler ikke rigtigt virkeligheden.

 • 14
 • 17

Så må forslaget vel også gælde: Tilslutningspligt til: Spildevandskloak Regnvandskloak Vand/ afledningsafgift El Gamle lokalplaner hvor der i dag er tilslutningspligt. Skal den så ophæves?

 • 22
 • 8

Vi har endnu til gode at se eksempler på, at markedet kan drive og sikre en billig og effektiv grøn omstilling

Der skal i sagens natur bruges mest varme om vinteren hvor det er koldt, og hvor solen producerer ganske lidt.

Det danske elforbrug er omkring 5 GW. I næsten vindstille kan vi få 1,6 GW fra norsk vandkraft, og samme mængde fra dansk og russisk naturgas. Dertil kommer noget tysk kul og brunkul. De sydsvenske kraftværker kører også på dansk naturgas, men det svenske netværk bruger i dagtimerne al sin vandkraft selv og kan kun sende små mængder kraft fra vand videre til Danmark. Det kan man se på transmissionsmængderne og forbrugene i Sydsverige.

Efterhånden som vi udbygger udlandskabler kan der komme mere grøn el i systemet til at drive varmepumper, men foreløbig er det mest "grå" strøm (Tyskland, Holland, England), ikke grøn (Norge) der udbygges til. Så ja, alternativer til biomasse-fjernvarme (og lokal storlagring af gårsdagens vind), fx private varmepumper, er ikke entydige eksempler på grøn omstilling.

Særligt slemt er ministerens udsagn om "Jeg deler (derfor) ikke KER’s synspunkt om, .. eller at der skal være mulighed for at stille krav til opvarmningsløsningens klimavenlighed samt grad af samspil til energisystemet" Det er ansvars-forflygtigelse.

 • 20
 • 9

Septiktanken og faskinen er opfundet og hvis man ikke har eget vandværk kan man da lade sig tilslutte til et vandværk :)

Så svaret på dit spørgsmål må da være Ja :)

 • 7
 • 4

Som minimum, hvis diskussionen bliver realistisk, er det da et interessant spørgsmål. Der har været mange ekstremt kostbare projekter, ikke mindst kloakering i yderområderne, som er gennemført fordi .....

Det er da ikke sikkert at alt skal stilles frit, men et lidt større perspektiv er da en god ide.

Det er klart, at planlægning bliver vanskelig når kommunen ikke bare kan tælle antallet af huse, dividerer op i anlægssummem, og dermed beregne en (ubegrænset) tilslutnings- og brugsafgift. Hvis kommunen istedet skal have tilsagn om tilslutning, og så må afgøre om det er økonomisk muligt, så .....

Lidt mere fleksibilitet er sikkert godt.

Hvorfor skal jeg tvinges til fjernvarme, hvis en varmepumpe er det jeg ønsker ?

 • 12
 • 2

Hvis den enkelte forbrugers optimering ikke matcher samfundets optimering, må der være noget galt et sted. Tvang eller afgifter kan være rigtig gode til at skævvride forbrugerens og samfundets ønsker.

 • 3
 • 4

Særligt slemt er ministerens udsagn om "Jeg deler (derfor) ikke KER’s synspunkt om, .. eller at der skal være mulighed for at stille krav til opvarmningsløsningens klimavenlighed samt grad af samspil til energisystemet" Det er ansvars-forflygtigelse.

JA Ministeren og folketing burde ha' taget ved ondets rod og fremkommet med krav til samspild vedr. hele energisystemet.

Grøn fjernvarme: OMlægge kul-og gaskraftværker til biomasse som sejles ind fra verdens skove og omsættes i amputerede kraftværker som næsten ingen el kan yde og den el som så afsættes promoveres af tilskud og er så iøvrigt ubrugelig netop når alle varmeværker afsætter spildproduktion af strøm når der er varmebehov.

De systemer som sektoren iværksætter til milliarder og atter milliarder er i det store og hele afbrænding af et eller andet under dække af at yde strøm og strøm som på ingen måde virker underbyggende på det samlede energisystems formåen.

Der er hertil lidt demoprojkter med lidt sol, varmepumper og spildvarme som er en dråbe i havet i forhold til de biomasseprojekter som trækker det samlede energisystem længere og længere væk fra f.eks. IDA' visoner http://vbn.aau.dk/files/38595717/IDAs_klim...

Vedr. det som foregår inden for fjernvarmeindustrien: Der forekommer et enormt oprydningsarbejde hvis det danske energisystem skal være bare nogenlunde fossilfri og store del af verdens skove ikke skal sejles ind og brændes af for at yde lunken vand til danske præisolerede stålrør.

Er sted at starte er en kraftig beskatning af biomasse eller et direkte forbud mod afbrænding af biomasse uden at denne yder meget strøm og strøm som er brugbar!

 • 9
 • 8

Tilslutningspligt til: Spildevandskloak Regnvandskloak Vand/ afledningsafgift El

Der er tilslutningspligt til spildevandskloak i kloakerede områder, da det drejer sig om bortskaffelse af flydende affaldsstoffer, som det (især i urbane område) kan være uhensigtsmæssigt, eller decideret uforsvarligt rent miljømæssigt at behandle på matriklen.

Regnvandskloak er en anden sag - der er mange områder hvor der ikke er regnvandskloak, og rigtig mange kommuner henstiller faktisk til husejerne om at etablere regnvandsfaskine om muligt.

Vand/afledningsafgift er primært en afgift der pålægges for behandling af spildevand og til vedligehold af det kollektive kloaksystem - bemærk at som regel betales der ikke afledningsafgift hvis der er tale om septictank med nedsivningsanlæg, men derimod pålægges der en fast årlig (eller hvert andet) tømning der skal betales for.

Mig bekendt er der faktisk ikke tilslutningspligt til el, og jeg (men vil ikke lægge hovedet på blokken) mener også der heller ikke er det fsva. vand - det er så på den anden side ikke ensbetydende med at man bare kan etablere en privat vandboring.

Til gengæld er der en obligatorisk ordning for indsamling af dagrenovation - dette har så igen noget med bortskaffelse af affald at gøre, som ikke kan foretages på matriklen.

Så i det store hele kan man sige at pligterne især går (bør gå) på bortskaffelse der kan påvirke omgivelserne, og ikke så meget forsyningerne.

 • 16
 • 1

F.eks. muligheden for at fastlægge de samfundsøkonomisk mest hensigtsmæssige løsninger. Risikoen kunne være suboptimering med individuelle løsninger ?

Nej risoken er som f.eks. i Odense når man laver de lovpligtige samfundsøkonomiske analyser som skal lægge til grund for et givent nyt fjernvarmeprojekt, så lægges der til grund at varmeforsyningen er spild fra el-produktionen og samfundsværdien af spildvarmen er stort når der produceres meget værdifuld samfundsøkonomisk strøm, og når så projektet igangsættes så er der ingen el-produktion som afspejles i de samfundsøkonomiske beregninger som lagde til grund for at kommunen kunne godkende projektet. NU øger man bare afbrændingen og hvis fjernvarmeproduktionen så endelig afsætter strøm så har denne strøm ingen værdi som netop lagde til grund for de samfundsøkonomier som godkendte projektet netop fordi denne strøm som spild fra varmeproduktionen overvejende må foræres til udlandet.

 • 6
 • 4

Den nuværende regering, og deres stemme kvæg, er vokset op under 3-4 generationer af samfundsopbygger, der har bygget et af verdens reneste, pæneste og sikreste lande.

De har aldrig opblevet massiv luftforurening, beskidt drikkevand, fødevare knaphed. De kender intet til koleraepedemier, mangel på lægehjælp.

De aner mao, ikke hvad det er de risikere, når de går i gang, med at sabotere vores moderne samfund.

Men, bid for bid, bliver der klippet hjørner af systemet, og det er imponerende at det stadig fungerer nogenlunde.

 • 19
 • 13

.....køb en slamsuger HHH :)

Den bruges netop til tømme septiktanke for slam for områder der ikke er kloakerede. Op septik tanke tillades i kloakerede område ved jeg ikke .

 • 0
 • 10

Med forbehold for, at artiklen ikke er præcis.

Ved komplet afskaffelse af disse pligter, ja så bliver barmarksproblemerne løst. Brugerne kan bare melde fra og efterlade regningen til typisk den kommune, som har garanteret for lånene.

Det er fair, da brugerne i disse områder i den den grad er blevet politisk økonomisk misbrugt.

Men spændende at høre mere om

 • 4
 • 4

Det er da en god nyhed at der gives mulighed for at fritstille fjernvarmeforbrugerne. I mellemstore og helt store fjernvarmesystemer vil det næppe have de store konsekvenser da disse systemer typisk er og forbliver konkurrencedygtige på prisen. Men mindre og dyrere fjernvarmesystemer bliver helt sikkert udfordret på dette. Det er dog ulykkeligt at fastholde forbrugere i et for dyrt system, bare fordi det er der. Nogle værker vil givetvis være i stand til at tilpasse sig og forblive konkurrencedygtige, et mindre antal må nødvendigvis lukke. Ikke uproblematisk men kan løses. Alternativerne til de lukkede værker vil vel typisk være varmepumper og pillefyr, måske i kombination med supplerende solvarmeanlæg som samlet set vil reducere energiforbruget, set i forhold til den hidtidige fjernvarmeløsning.

 • 7
 • 3

Den bruges netop til tømme septiktanke for slam for områder der ikke er kloakerede. Op septik tanke tillades i kloakerede område ved jeg ikke .

En septiktank er velegnet til at opsamle demente “faste” stoffer og bundfælde dem. Udfordringen er mere afledningen af den “flydende fraktion”. Her må der naturligvis stilles samme udledningskrav, som øvrige steder. Og det fordrer deciderede mini renseanlæg https://www.biokube.dk/index.php/priser

 • 4
 • 1

Det er jeg godt klar over Christian.......men jeg er kidt træt af vand og vandafledningsafgifternes størrelse. Især når de er forskellige fra vandværk til vandværk inden for samme kommune(allerød)

 • 1
 • 7

Nej risoken er som f.eks. i Odense når man laver de lovpligtige samfundsøkonomiske analyser som skal lægge til grund for et givent nyt fjernvarmeprojekt, så lægges der til grund at varmeforsyningen er spild fra el-produktionen og samfundsværdien af spildvarmen er stort når der produceres meget værdifuld samfundsøkonomisk strøm, og når så projektet igangsættes så er der ingen el-produktion som afspejles i de samfundsøkonomiske beregninger som lagde til grund for at kommunen kunne godkende projektet.

@Niels Nej - forudsætningerne fastsættes ud fra faktiske driftsdata. https://www.odense.dk/temp/SBSYS/Dagsorden... Og alligevel fås et markant samfundsøkonomisk overskud og ligeledes et brugerøkonomisk overskud, med en reference til varmepumpeanlæg.

 • 5
 • 4

Det ville de over 3,6 millioner danskere, der har fjernvarme nok blive kede af.

Er det nu også så sikkert?

Hvis elektricitet kostede det samme herhjemme som i Norge, så ville det blive billigere for mig at opvarme med helt ordinære elradiatorer end vandbaseret - og så ville jeg gerne starte vinkelsliberen og skære alle de grimme og fyldende radiatorer ned, til fordel for små fikse elradiatorer som ikke fylder nær så meget, og som kan placeres hensigtsmæssigt i forhold til indretning, samt styres meget bedre.

Men under alle omstændigheder er det jo ikke noget der vil ske fra den ene dag til den anden, og de veldrevne værker burde jo heller ikke have noget at frygte, så det er vel kun et problem for de værker som i selv selv ikke er bæredygtige.

 • 7
 • 6

Klimaministeren skal foreholde sig til samfundsøkonomiske og miljømæssige interesser.

Når der nu lægges op til, at stavnsbåndet kan klippes og tilslutningspligten frafaldes, kan det i min optik kun skyldes, at ministeren øjner bedre miljømæssige og samfundsøkonomiske muligheder for opvarmning.

Alternativet kan så kun være, at der skal massivt satses på VE.

 • 3
 • 5

Er det nu også så sikkert?

Hvis elektricitet kostede det samme herhjemme som i Norge, så ville det blive billigere for mig at opvarme med helt ordinære elradiatorer end vandbaseret - og så ville jeg gerne starte vinkelsliberen og skære alle de grimme og fyldende radiatorer ned, til fordel for små fikse elradiatorer som ikke fylder nær så meget, og som kan placeres hensigtsmæssigt i forhold til indretning, samt styres meget bedre.

Men under alle omstændigheder er det jo ikke noget der vil ske fra den ene dag til den anden, og de veldrevne værker burde jo heller ikke have noget at frygte, så det er vel kun et problem for de værker som i selv selv ikke er bæredygtige.

Med politikere involveret er intet sikkert. Men vi ved at rapporten at indtil nu har 97% haft en billigere varmeforsyning end alternativerne. De har til med også haft en nemmere, mindre støjende og forsyningssikker opvarmningsform med fjernvarme.

Nu er de fleste huse de sidste 30 år blevet bygget med vandbåret gulvvarme. Der er mange fordele ved vandbåren gulvvarme. Gulvvarme er usynlig, så du kan møblere rummene frit Gulvvarmen tørrer fugtige overflader hurtigere end andre systemer og er derfor ideel til klinker/fliser i badeværelser Gulvvarme er komfortabel, især på klinke/flisegulve Hvor varme fra en radiator vil søge opad og cirkulere i rummet, og giver mest varme oppe under loftet, og mindst varme på gulvet, er det helt anderledes med gulvvarme. Her vil varmen fordele sig på hele gulvet, grundet den store varmeflade. På den måde opnår man en mere optimal temperaturfordeling i rummet, samtidig med den komfort der er i de lune gulve og den behagelige varmefordeling. Gad vide hvor mange der vil gå igang med at banke gulvene op eller glædes ved komforten fra elradiatorer ?

Men Jens er inde på noget af det jeg også selv tidligere har fremført. Hvorfor skal de mindre end 3% ved barmarksværkerne leve med Folketingets fadæser, og tage al opmærksomheden fra de øvrige 97%. Lad os få lukket de fjernvarmeværker som aldrig skulle have været etableret.

 • 9
 • 2

,,Men vi ved at rapporten at indtil nu har 97% haft en billigere varmeforsyning end alternativerne.,,

De 3 % som har taget det seje træk op ad bakke med ublu afgifter og bevist at det kan lade sig gøre, samt at de har kunne holde fjernvarmenaboer og genboer billigt opvarmet, er nok årsagen til at klimaministeren har fået øjnene op.

 • 2
 • 2

@Niels Nej - forudsætningerne fastsættes ud fra faktiske driftsdata. https://www.odense.dk/temp/SBSYS/Dagsorden... Og alligevel fås et markant samfundsøkonomisk overskud og ligeledes et brugerøkonomisk overskud, med en reference til varmepumpeanlæg.

Jakob

Hvordan kan det være at en luft/vand varmepumpe resolut skal skiftes hvert 10 år og omkostningerne herved medtages i de samfundsøkonomiske beregninger, når et 30 gammelt kulkraftværk det kan holde i 20 år mere og skal kun opretholde de sædvanlige minimale vedligeholdelsesomkostninger.

For mig forekommer det ret oplagt at værket relativt snart skal have en bekostelig revision eller der skal bygges nyt.

Mener du det er realistisk at kulkraftværket som ikke må brænde kul efter 2028 at det så fortsætter med at brænde gasolie til projektperioden udløber i 2036.

Eller når projektet det blev igangsat i 2017 der starter man altså med at bruge gasolie til at producerer strøm og varme på blok 7 og det vil man så fortsætte med til 2036.

 • 1
 • 1

Hvordan kan det være at en luft/vand varmepumpe resolut skal skiftes hvert 10 år og omkostningerne herved medtages i de samfundsøkonomiske beregninger

@Niels Hvis du ellers læste de links der blev lagt op, så ville du se at der netop IKKE er medregnet udskiftning af varmepumper, fordi det lige præcis falder uden for den 20 års periode. Hvilket jo så bare ville forringe varmepumpernes konkurrencegeundlag.

 • 4
 • 4

Der er ingen tvivl om at fjernvarme da det blev opstartet var fantastisk godt. Det gjorde det muligt at indfange og bruge den uundgåelige spildvarme, der opstod når man producerede el. Men desværre opstod der en form for "hellighed" om fjernvaren og når så forudsætningerne ændrer sig vil man ikke se i øjnene at fjernvarmens tid er ved at løbe ud. Hvornår mon man lærer at enhver ting har sin tid og vil ved udviklingen en dag mister sin berettigelse. Når varmen ikke mere er et "spildprodukt" er fjernvarme skadelig. Det er omsonst at flytte energi som varmt vand med de uundgåelige tab det giver, når vi kan flytte energi som el (næsten) uden tab. Mit naboværk har 40%s tab. Det blokerer for udvikling af alternativerne og det stavnbinder forbrugere, der måske var interesseret i at være selvforsynende. Først påstår man at varmen er billig og lokker forbrugere til og hvis det så viser sig ikke at holde, så indfører man "bare" forblivepligt. Flere værker, der ejes af kommuner har lavet flere "hovsa- løsninger", men hvad gør det at man fejlinvesterer nogle millioner, når "bare" man kan tvinge nogen til at forrente og afskrive dem. Tvangstilslutninger og forblivepligt har det med at medføre at de der beslutter ofte ikke tænker ret langt ud i fremtiden. De laver det, der lige nu ser fornuftigt ud, men 10 år efter kan det ses at det var dårlige investeringer. Men slaverne skal bare betale. Var det ikke Chrismas Møller der en gang sagde: "Lad falde det som ikke kan stå". Forstå udviklingen , respekter den og afvikl fjernvarme ordensligt i respekt for det den var en gang . Jeg har haft 5 ejendomme som har været til sluttet et barmarksværk og kun fordi jeg kendte varmeforsyningslover har jeg fået dem frigjort. Var det ikke lykkedes var de sikkert endt på tvangsauktion, en skæbne som flere af mine naboer har måttes lide. Mogens Bülow

 • 6
 • 3

Hvilket jo så bare ville forringe varmepumpernes konkurrencegeundlag.

@Jakob

Bilag D: Men du mener det er et reelt konkurrancegrundlag at der i de samfundsøkonomiske beregninger er afsat 120.000 Kr årligt til at drive og vedligeholde et energisystem som årligt skal levere 5516 GJ til de nye brugere i en bydel i Odense når hovedparten af varmen kommer fra et 30 år gammelt kulkraftværk som efter 2028 ikke må brænde kul hvorfor man behændigt lader som om værket skal brænde gasolie.

Et gammelt kraftværket som i dag må holdes sammen med plaster og bindegarn kan ikke virke 20 år mere og fantasien om at brænde gasolie i stedet for kul er absonst.

Den reelle samfundsøkonomi ville være hvis man havde afsat 10 mio til et nyt kraftværk som bydelens andel og samfundsøkonoien ville være dundrende negativ når kalkulationsrente og afgiftsforvridsningsfaktor slår igennem i forhold til individuelle varmepumper.

 • 2
 • 4

Det fjerner selvfølgelig nogen planlægningsværktøjer for kommunerne,

  Hvilke ?  

F.eks. muligheden for at fastlægge de samfundsøkonomisk mest hensigtsmæssige løsninger. Risikoen kunne være suboptimering med individuelle løsninger ?

Det er ikke kommunens opgave, det er statens.

Dertil kommer at alle varer kun er samfundsøkonomiske hensigtmæssige såfremt de kan leveres hos forbrugeren billigere end det denne selv kan producere til.

Hvis kollektivet ikke formår at gøre dette er varen ikke samfundsøkonomisk optimal.

Egen solcelle strøm kan laves til 39 øre/kwh Vindmølle strøm på andelsbasis kan inklusive transport komme ned omkring 60 øre/kwh Varmt vand og varme koster derfor 39-60 øre/kwh (+ 120L VVB + 5m3 lager og afskrivning af dette)

Varmt vand og varme med en Luft/vand VP koster mellem 10 - 30 øre/kwh (+ 120L VVB + 5m3 lager@55c + afskrivning.)

Ja tak til fjernelse af alle særregler der forhindrer billigst mulig energi til forbrugerne.

Fjernvarmens eneste fordel er at de kan byde ind med backup for sol+vind. Det kan de så gøre i fri konkurence med Nordisk Hydro, andre udlandsforbindelser, samt sælgerne af husstandsbatterier og rapsolie generatorer.

 • 4
 • 2

Bilag D: Men du mener det er et reelt konkurrancegrundlag at der i de samfundsøkonomiske beregninger er afsat 120.000 Kr årligt til at drive og vedligeholde et energisystem som årligt skal levere 5516 GJ til de nye brugere i en bydel i Odense når hovedparten af varmen kommer fra et 30 år gammelt kulkraftværk som efter 2028 ikke må brænde kul hvorfor man behændigt lader som om værket skal brænde gasolie.

Som så mange gange før Niels Hansen. Få styr på dine forudsætninger ! Tror da pokker at aldrig har gennemført noget projekt, på den måde du blander ting sammen. Der står jo f.eks. heller ikke noget i projektforslaget om omkostningen til at opsætte havvindmølleparker vel ?

 • 2
 • 4

Det er ikke kommunens opgave, det er statens.

Dertil kommer at alle varer kun er samfundsøkonomiske hensigtmæssige såfremt de kan leveres hos forbrugeren billigere end det denne selv kan producere til.

@Michael Det er rigtig, at det er statens opgave. Og det har staten løst ved at pålægge kommunerne fremlægge kommuneplaner, varmeplaner, godkende projektforslag etc. etc.

Egen solcelle strøm kan laves til 39 øre/kwh Vindmølle strøm på andelsbasis kan inklusive transport komme ned omkring 60 øre/kwh Varmt vand og varme koster derfor 39-60 øre/kwh (+ 120L VVB + 5m3 lager og afskrivning af dette)

Og løsningen kan endnu ikke stå alene, uden kollektiv back up ( eller stort individuelt batterilager)

 • 2
 • 5

Hvordan vil man udnytte spildvarmen fra virksomheder i fjernvarmesystemer, hvis ikke der er garanti for tilslutning hertil? Uden garanti vil ingen være interesseret i at investere - usikkerheden vil være alt for stor og man kan ikke love attraktive priser på de fremtidige varmeleverancer. De mange tons sparet CO2 skal så spares andre steder - mon ikke det kommer til at koste samfundet dyrt? Ikke genanvendeligt, brændbart affald skal energiudnyttes. Hvis ikke man har sikkerhed for at afsætte varme og el fra processen, vil det give affaldskunderne betydeligt større udgifter - men leveringen af affald skal måske også gøres frivillig? Hvis man har blot den mindste tiltro til, at der er en reel CO2 problematik - og altså risiko for vandstandsstigninger, som kan give astronomiske udgifter til forebyggelse og afhjælpning, kan man ikke med nogen ret påstå, at dårligere udnyttelse af de nødvendige, fælles investeringer vil være omkostningsfri. En to meter vandstandsstigning vil fjerne 25 % af København og væsentlige dele af stort set alle kystbyer i Danmark. Men som liberal kan man jo være ligeglad. Vi andre kan så glæde os over, at det primært er de rigestes ejendomme, der bliver værdiløse - desværre også rigtig mange af de fælles ejede (altså offentlige værdier, som går tabt). Det er som om at en række år med stadige varmerekorder på globalt plan helt går hen over hovedet på regeringen. Det er jo også svært at holde fast - uanset at vi her står over for det længste og sejeste træk for menneskeheden. Det kan ikke klares på en valgperiode eller to, så at slække væsentligt på forhold, der gavner klimaet er altså at gå baglæns, at lukke øjnene for alvoren. Eller kort sagt for DUMT.

 • 7
 • 3

Som så mange gange før Niels Hansen. Få styr på dine forudsætninger ! Tror da pokker at aldrig har gennemført noget projekt, på den måde du blander ting sammen.

Det er fjernvarmefyn der ikke har styr på forudsætningerne.

At omkostninger til drift og vedligehold af blok 7 og 8, drift af fjernvarmenettet vedr. de nye forbrugere at det skal kunne foretages for 120.000 kr/år vedr. et så gammelt og faldefærdigt kraftværk som blok 7, det er ganske simpelt ikke muligt.

Der er ikke blandet noget sammen fjernvarmefyn har ganske simpelt fordrejet projektforslaget i fjernvarmesystemet favør i forhold til den individuelle varmepumpe.

Der står jo f.eks. heller ikke noget i projektforslaget om omkostningen til at opsætte havvindmølleparker vel ?

Når man laver et projektforslag skal det være reelt i forhold til den viden man har når det laves og at det energisystem som skal virke at det kan virke i hele perioden og der er ikke noget som man ved ude i horisonten som kan forhindre denne drift over den periode som lægger til grund for de samfundsøkonomiske beregninger. Og fjernvarmefyn ved at Blok 7 virker ikke i 20 år fra nu.

 • 3
 • 5

@Jacob

Og løsningen kan endnu ikke stå alene, uden kollektiv back up ( eller stort individuelt batterilager)

Hvis du havde *'gidet** læse og forholde dig til de tre sidste linier i det indlæg du svarede på, ville du have set at jeg havde indskrevet dette i mit indlæg.

Jeg gentager dem lige: "Fjernvarmens eneste fordel er at de kan byde ind med backup for sol+vind. Det kan de så gøre i fri konkurence med Nordisk Hydro, andre udlandsforbindelser, samt sælgerne af husstandsbatterier og rapsolie generatorer"

Jeg gentager også dette: "Dertil kommer at alle varer kun er samfundsøkonomiske hensigtmæssige såfremt de kan leveres hos forbrugeren billigere end det denne selv kan producere til"

 • 3
 • 4

Jeg gentager også dette: "Dertil kommer at alle varer kun er samfundsøkonomiske hensigtmæssige såfremt de kan leveres hos forbrugeren billigere end det denne selv kan producere

@Michael Grundlaget for andelstanken er sådan set, at man er stærkere i fællesskabet. Med dit udsagn, så kan du komme ud i fuld liberalistiske tanker, som kan betyde suboptimering. Jeg er ikke uenig i grundtanken om, at fælles løsninger skal være billigere, men hvad hvis en eller flere blokerer for at andre kan effektuere de fælles løsninger ?

 • 4
 • 3

Det hele bunder vel i, at kunderne kun betaler en lille del af investeringen i værk og net, som så afdrages via varmeregning og abonnement. Det er ikke urimeligt og meget sympatisk, da de enkelte kunder ikke skal ud og personligt låne penge. Til gengæld bør der være en begrænset bindingsperiode hvorefter man kan fritstilles. Fuldstændig som hvis du låner til en privat varmeinstallation. Du kan godt skifte den ud, men lånet er der stadig indtil det er betalt ud. Problemet er at der sjældent er en udløbsdato for forblivelseskravet, og det kan udvandes ved nyinvesteringer i værk og ledninger.

 • 3
 • 0

Nu er de fleste huse de sidste 30 år blevet bygget med vandbåret gulvvarme.

Ahr, det er vist en sandhed med modifikationer - mange huse har gulvvarme i køkken og bad, hvor der er klinkebelægning, og ellers traditionelle radiatorer.

Gulvvarme i hele huset er først noget der har taget rigtig fart de seneste år.

Men mig bekendt er fjernvarmeværkerne ikke specielt lykkelige for gulvvarme, da den lave temperatur kræver at der shuntes, hvorfor det kan være svært at opnå tilstrækkelig afkøling, og dermed en lav returløbstemperatur.

Har du nogen forslag til hvordan den problematik kan håndteres?

 • 0
 • 1

@Niels Nå - Men der er så nogen der hver dag gør det umulige ?

Nej! For om Fjernvarmefyn laver en absorptionsvarmepumpe på affaldsforbrændingen eller der laves projektforslag vedr. en ny fjernvarmeudstykning så har i som altid ikke styr på jeres forudsætninger eller hvad værre er så fordrejer I dem bevidst.

Samfundsøkonomien vedr. den nye udstykning se http://xqw.dk/Coppermine1560/displayimage.... Det som gør at fjernvarmeprojektet har en bedre samfundsøkonomi end den individuelle løsning med varmepumper, er den store investering i varmepumperne og så et nærmest symbolske beløb til at drive kulkraftværket i de mange år. Yderligere så trækker det store strømsalg fra kulkraftværket samfundsøkonomien i positiv retning for fjernvarmeprojektet.

Det som ligger til grund for den store strømproduktion fra fjernvarmeproduktionen til det nye fjernvarmeområde er denne årsfordeling vedr. produktionen fra Fynsværket http://xqw.dk/Coppermine1560/displayimage.... Vedr. samfundsværdien af strømproduktionen så er den ikke reel i samfundsøkonomisk henseende. Kulblokken på Fynsværket kan kun lukke el-produktionen delvis ned som er et større og større problem for Fjernvarmefyn når der er brug for varme og strømmen enten indbringer en lille betaling eller der skal betales for at komme af med strømmen. Derfor arbejder Fjernvarmefyn nu på at kunne lukke el-produktionen helt ned fra blok 7, som vil blive brugt når priserne på strøm er minimalle eller negative og varmebehovet er stort.

I relation til de samfundsøkonomiske beregninger som ligger til grund for projektforslaget vedr. udbygningen i Odense, så vil varmen fremadrettet enten blive produceret ved ren kulafbrænding når det lykkes Fjernvarmefyn at lave blok 7 så hele kedeleffekten kan sendes forbi dampturbinen og ende som fjernvarme eller strømmen godt nok sælges men at det sker til en pris som er langt under den som ligger til grund for de samfundsøkonomiske el-priser.

Det forhold at Blok 7 skal udskiftes med et andet kraftværk eller det i løbet af projektforslagets løbetid enten skal have en meget bekostelig renovering og at det skal bygges om til at forbruge et andet brændsel end kul som skal ske efter 2028, det er der på ingen måde afsat omkostninger til i projektforslaget.

Eller hvis der skal bygges et nyt kraftværk så kostede et 80 Mw (varme) halmkraftværk i Århus 1,6 mia. Hvis effektbehovet til bydelen er 500 KW så koster denne kapacitet altså 10 mio og er dermed dobbelt så dyr som de individuelle varmepumper.

Men yderligere: I praksis kan kraftværket jo kun yde spildvarme i de timer hvor der er el-behov i nettet og må så lukke ned og varmen til forsyning af det nye fjernvarmeområde i Odense skal produceres fra andet end spildvarme fra el-produktionen, og netop det forhold skal afspejles i de samfundsøkonomiske beregninger, som betyder at et elsalg som har en samfundsøkonomisk værdi på 3,7 mio i projektperioden er fuldstændig hen i vejret.

 • 2
 • 3

Hvordan vil man udnytte spildvarmen fra virksomheder i fjernvarmesystemer, hvis ikke der er garanti for tilslutning hertil?

Men Finn, hvor meget spildvarme har vi egentlig i virksomheder, som det kan betale sig at udnytte?

Vi skal ikke glemme at tænke på at hovedparten af danske virksomheder er små, og spredt ud over det ganske land, hvorfor indvinding over en bred kam kan være ret irrationel.

En anden ting er, hovedparten af den spildvarme vi ser, er som resultat af elektriske processer, så vil det i et fremtidig samfund hvor vi har rigeligt VE elektricitet overhovedet give mening at indsamle spildvarme, som alt andet lige er relativt uinteressant over halvdelen af året?

Jeg er helt på det rene med at det kan give god mening at benytte den deciderede spildvarme der opstår i forbindelse med affaldsforbrænding, men vi måske fremover skal acceptere at de små forbrændingsanlæg ikke er økonomiske nok, så affaldet hellere skal transporteres til store anlæg, som f.eks AF, for dermed at opnå stordriftsfordele.

Så vil varmeprisen stadig kunne holdes så lavt at det de næste 30-40 år stadig vil være mest attraktivt at benytte fjernvarme (alt andet lige er der også en del installationsmæssige forhold der gør sig gældende i en storby) i AF's opland - og så må vi se til den tid om det stadig giver mening at tale om forbrænding af affald, eller om vi er kommet så langt med vores genbrug at der måske kun er plads til ganske få anlæg her i landet.

Hvis vi er bekymrede for GW, så vil jeg hævde at afbrænding (dybest set under enhver form) af biomasse ikke er vejen frem - for godt nok italesættes biomasse som CO2 neutralt, men der er stadig et ret langt efterslæb, som ikke er hensigtsmæssigt, hvis vi gerne hurtigt vil have en løsning.

Og i det spil mener jeg at det kan ikke haste nok med at få udbygget vores kapacitet af sol og vind, og så for den sags skyld leve med at vi i perioder decideret overproducerer - hellere det end at tænde bål til andre tider.

 • 1
 • 1

Ahr, det er vist en sandhed med modifikationer - mange huse har gulvvarme i køkken og bad, hvor der er klinkebelægning, og ellers traditionelle radiatorer. Gulvvarme i hele huset er først noget der har taget rigtig fart de seneste år. Men mig bekendt er fjernvarmeværkerne ikke specielt lykkelige for gulvvarme, da den lave temperatur kræver at der shuntes, hvorfor det kan være svært at opnå tilstrækkelig afkøling, og dermed en lav returløbstemperatur. Har du nogen forslag til hvordan den problematik kan håndteres?

@Christian Vi oplever, at der i perioden stort set kun er brugt gulvvarme ved nye huse. Det er ikke nogen absolut fordel, idet reaktionstiden, i hvert fald ved nedstøbning i beton, er temmelig lang. Der er ikke problemer med styring og afkøling, hvis anlæggene er udført korrekt. Men det ses jævnligt at indregulering af de forskellige gulvvarmekredse ikke er udført omhyggeligt nok.

 • 3
 • 0

Nej! For om Fjernvarmefyn laver en absorptionsvarmepumpe på affaldsforbrændingen eller der laves projektforslag vedr. en ny fjernvarmeudstykning så har i som altid ikke styr på jeres forudsætninger eller hvad værre er så fordrejer I dem bevidst. Samfundsøkonomien vedr. den nye udstykning se http://xqw.dk/Coppermine1560/displayimage.... Det som gør at fjernvarmeprojektet har en bedre samfundsøkonomi end den individuelle løsning med varmepumper, er den store investering i varmepumperne og så et nærmest symbolske beløb til at drive kulkraftværket i de mange år. Yderligere så trækker det store strømsalg fra kulkraftværket samfundsøkonomien i positiv retning for fjernvarmeprojektet. Det som ligger til grund for den store strømproduktion fra fjernvarmeproduktionen til det nye fjernvarmeområde er denne årsfordeling vedr. produktionen fra Fynsværket http://xqw.dk/Coppermine1560/displayimage.... Vedr. samfundsværdien af strømproduktionen så er den ikke reel i samfundsøkonomisk henseende. Kulblokken på Fynsværket kan kun lukke el-produktionen delvis ned som er et større og større problem for Fjernvarmefyn når der er brug for varme og strømmen enten indbringer en lille betaling eller der skal betales for at komme af med strømmen. Derfor arbejder Fjernvarmefyn nu på at kunne lukke el-produktionen helt ned fra blok 7, som vil blive brugt når priserne på strøm er minimalle eller negative og varmebehovet er stort. I relation til de samfundsøkonomiske beregninger som ligger til grund for projektforslaget vedr. udbygningen i Odense, så vil varmen fremadrettet enten blive produceret ved ren kulafbrænding når det lykkes Fjernvarmefyn at lave blok 7 så hele kedeleffekten kan sendes forbi dampturbinen og ende som fjernvarme eller strømmen godt nok sælges men at det sker til en pris som er langt under den som ligger til grund for de samfundsøkonomiske el-priser. Det forhold at Blok 7 skal udskiftes med et andet kraftværk eller det i løbet af projektforslagets løbetid enten skal have en meget bekostelig renovering og at det skal bygges om til at forbruge et andet brændsel end kul som skal ske efter 2028, det er der på ingen måde afsat omkostninger til i projektforslaget. Eller hvis der skal bygges et nyt kraftværk så kostede et 80 Mw (varme) halmkraftværk i Århus 1,6 mia. Hvis effektbehovet til bydelen er 500 KW så koster denne kapacitet altså 10 mio og er dermed dobbelt så dyr som de individuelle varmepumper. Men yderligere: I praksis kan kraftværket jo kun yde spildvarme i de timer hvor der er el-behov i nettet og må så lukke ned og varmen til forsyning af det nye fjernvarmeområde i Odense skal produceres fra andet end spildvarme fra el-produktionen, og netop det forhold skal afspejles i de samfundsøkonomiske beregninger, som betyder at et elsalg som har en samfundsøkonomisk værdi på 3,7 mio i projektperioden er fuldstændig hen i vejret.

@Niels Du er - som altid - fuldstændig "vild i varmen" og kan på ingen måde målrette dine vilde ideer til de faktiske forhold. Af og til skulle vi tro, at du aldrig havde sat dine ben på et kraftvarmeværk eller i givet fald ikke er nået længere end til at bruge "kuglerammen" til dine beregninger. Skal du have nogen chancer for nogensinde at få nogen af dine ideer omsat til virkelighed, så bliver du nød til at forholde dig til virkeligheden.

 • 4
 • 1

Du er - som altid - fuldstændig "vild i varmen" og kan på ingen måde målrette dine vilde ideer til de faktiske forhold. Af og til skulle vi tro, at du aldrig havde sat dine ben på et kraftvarmeværk eller i givet fald ikke er nået længere end til at bruge "kuglerammen" til dine beregninger. Skal du have nogen chancer for nogensinde at få nogen af dine ideer omsat til virkelighed, så bliver du nød til at forholde dig til virkeligheden.

Det er ikke en vild ide at aftage damp til en dampturbine som driver en stor varmepumpe som dem som virker i Sverige http://www.friotherm.com/webautor-data/41/... og køle Åvand i Odense se http://xqw.dk/Coppermine1560/displayimage....

Det er heller ikke en vild ide at efterleve retningslinjerne for udformning af projektforslag.

Hvis en havde klaget over det i har lavet i Odense vedr. det nye fjernvarmeområde så ville Energiankenævnet med sikkerhed underkende FjernvarmeFyn' projekt.

Se vejledningen vedr. projektforslag når de skal overholde loven https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Varme/va...

Men hele problemstillingen er at det er hvile i sig selv i Odense og ingen må tjene på at producere fjernvarme i Odense og derfor er prisen alt for høj og projekterne fuldt og helt forkerte i relation til sund fornuft, netop fordi en snæver kreds af beslutningstagere reelt sidder og bestemmer hvad der skal ske og kontrolinstansen i via embedsværket i f.eks. Odense kommune er bare et gummistempel som ikke reelt kontrollerer de projektforslag Fjernvarmefyn indsender.

Og energitilsynets tilsynspligt er lig nul i forhold til at efterse det som sker i Odense.

 • 0
 • 3

Det er ikke en vild ide at aftage damp til en dampturbine som driver en stor varmepumpe som dem som virker i Sverige http://www.friotherm.com/webautor-data/41/... og køle Åvand i Odense se http://xqw.dk/Coppermine1560/displayimage....

@Niels Jeg skal nøjes med at konstatere, at dine forudsætninger vedr. driftstimer og kølevand ikke er korrekte. Du kan ikke bare danne dine egne forudsætninger og forudsætte myndighedsgodkendelser m.m.

Det er heller ikke en vild ide at efterleve retningslinjerne for udformning af projektforslag.

Hvis en havde klaget over det i har lavet i Odense vedr. det nye fjernvarmeområde så ville Energiankenævnet med sikkerhed underkende FjernvarmeFyn' projekt.

Fjernvarme Fyn har de senere år haft 2 sager ved Energiklagenævnet - og vundet dem begge uden forbehold !

Men hele problemstillingen er at det er hvile i sig selv i Odense og ingen må tjene på at producere fjernvarme i Odense og derfor er prisen alt for høj og projekterne fuldt og helt forkerte i relation til sund fornuft, netop fordi en snæver kreds af beslutningstagere reelt sidder og bestemmer hvad der skal ske og kontrolinstansen i via embedsværket i f.eks. Odense kommune er bare et gummistempel som ikke reelt kontrollerer de projektforslag Fjernvarmefyn indsender

Al lovgivning bliver naturligvis overholdt, og der er jo ikke nogen penge der forsvinder nogen steder hen - andet en tilbage til forbrugerne. Og Fjernvarme Fyn har jo i forvejen en af landets laveste priser, så mon ikke det siger alt.

 • 5
 • 1

Niels Du har mange gode ideer, men når du pakker dem ind i vilde postulater, så er det svært at tage seriøst.

Et eksempel : "Et gammelt kraftværket som i dag må holdes sammen med plaster og bindegarn ". Rådigheden er ellers pænt høj, hvis du konsulterer Nordpools UMM

Et andet:

http://xqw.dk/Coppermine1560/displayimage....

Din tegning er helt gal. Et eksempel:

Den der fikse 'skifteventil'. Hvad koster den, når den skal tage 300 kilo damp i sekundet ved 300 bar og 500 grader celsius? (For slet ikke at tale om den efterfølgende turbine)

Mvh Henrik Møller Jørgensen

 • 4
 • 0

,,Vi oplever, at der i perioden stort set kun er brugt gulvvarme ved nye huse. Det er ikke nogen absolut fordel, idet reaktionstiden, i hvert fald ved nedstøbning i beton, er temmelig lang. Der er ikke problemer med styring og afkøling, hvis anlæggene er udført korrekt. Men det ses jævnligt at indregulering af de forskellige gulvvarmekredse ikke er udført omhyggeligt nok.,,

Lidt erfaringer med mit hus.

Selv byg, tung konstruktion 2 etager plus loft 375 t beton inden for klimaskærm, ventilationsanlæg.

Gulvvarme i alle rum, gulve støbt individuelt, trådløse danfoss termostater, gange og bad klinker, resten parket.

Driftssituation lige nu :

Fremløbstemp 27 C udetemp 0C rumtemp 22 -24 C afsat effekt 8 W/ m2

Det er ikke muligt at opnå større temperaturforskelle mellem rum end ca 2 C. For så vidt ikke noget problem, soveværelser kunne være lidt koldere. Natsænkning tror jeg ikke ville være en besparelse.

Jeg kan se at der nutildags bliver indstøbt gulvarme, hvor hele etagegulvet er i et stykke.

Det må vel give problemer med trinlyd, samt gode varmeledningsevnen for beton, udelukker muligheden for individuelle temperaturer i rum ( især med tanke på BR 18 ) eller hur ?

 • 0
 • 0

Jeg kan se at der nutildags bliver indstøbt gulvarme, hvor hele etagegulvet er i et stykke.

Det må vel give problemer med trinlyd, samt gode varmeledningsevnen for beton, udelukker muligheden for individuelle temperaturer i rum ( især med tanke på BR 18 ) eller hur ?

@Magnus Håber da sandelig ikke, at der ikke er en styring og dvs en gulvvarmekredsløb pr rum. Det vil være direkte ulovligt. Men det er tilsvarende et problem med både trinlyd og “varmesmitte” hvis hele betonplader støbes i et stykke. Det er der dog desværre mange der gør ?

 • 1
 • 1

,,Håber da sandelig ikke, at der ikke er en styring og dvs en gulvvarmekredsløb pr rum. Det vil være direkte ulovligt.,,

Når man har været hele processen igennnem. Beton, tømmer, el, vvs, maling o.a. Var ligesom energien opbrugt. Fremløbstemperaturen sat til 26 C vinter lavere sommer, og det var det, alle kredse åbne.

To år senere kom konen med en æske med termostater og spurgte om det ikke var på tide at montere dem. Det gjorde ikke den store forskel, (komforten i forhold til investeringen ). (:-()

P.S. Et godt råd til dem der roder med gulvvarme, anskaf / lån en vakuumpumpe og et godt torr-meter, langt nemmere end at skylle genstridig luft ud.

 • 1
 • 0

Det er ikke muligt at opnå større temperaturforskelle mellem rum end ca 2 C. For så vidt ikke noget problem, soveværelser kunne være lidt koldere. Natsænkning tror jeg ikke ville være en besparelse.

Magnus. Jakob har felt ret i forhold til krav mv. Vi har imidlertid helt de samme erfaringer som du har med dit varmeanlæg, hvor der istedet er anvendt radiatorer. Natsænkning er umuligt. Hævning om morgenen ligeså umulig. Kun lille forskel fra rum til rum. Årsagen er den enkle at radiatorernes afgivne effekter er meget små i forhold til de meget tunge bygninger de er installeret i. I nye bygninger er levering af varmt vand meget vigtigere end rumvarme. Både effektbehov og temperaturforhold.

Jeg hilser iøvrigt afskaffelsen af pligt mv, velkommen. De er kun i kraft få steder alligevel.

 • 2
 • 0

Den der fikse 'skifteventil'. Hvad koster den, når den skal tage 300 kilo damp i sekundet ved 300 bar og 500 grader celsius? (For slet ikke at tale om den efterfølgende turbine)

Dampventiler som håndterer de tryk og temperaturer er alm. gængs handelsvare som f.eks. kan købes ved https://www.fagerberg.dk/

En 25 MW dampturbine er ikke særlig bekostelig jeg vil antage 40 mio. Jeg var her i efteråret hos MAN-turbo I berlin hvor man til en anden installation på en kemisk fabrik havde lavet denne opsætning med dampturbine og kompressor i en 10 Mw opsætning. MAN ser ikke noget problem i at lave disse kompressorer sammen med dampturbiner til installation på Danske kraftværker til fjernvarmeproduktion i en varmepumpeopsætning.

I 2021 er Fynsværket 30 år gammelt og det skal gennemgå en seriøs revision eller nedlægges.

 • 0
 • 2

Både effektbehov og temperaturforhold.

En sjov debat kører på let -tungt gulv i tungt byggeri, hvor det bliver fremhævet, at let gulv hurtigere kan reducere tilført effekt en varm dag.

Det tror jeg ikke kan passe. I mit tilfælde er effekten tilført gulvet, når huset kommer ind i våren ca 3 W / m2 ( i forhold til solindfald er det nærmest ubetydeligt ). Solindfald sydvendte vinduer er 300 - 700 W / m2, hvilket medfører opvarmning af gulvet, der kommer huset til gode over natten.

Et let gulv, om der ikke er instaleret kølekredse, vil meget hurtigt vokse i temperatur og strålevarme vil hæve temperaturen til en ulidelig højde eller hur ?

 • 0
 • 1

Dampventiler som håndterer de tryk og temperaturer er alm. gængs handelsvare som f.eks. kan købes ved https://www.fagerberg.dk/

Jo jo. Men prøv lige igen i de rigtige dimensioner.

En 25 MW dampturbine er ikke særlig bekostelig jeg vil antage 40 mio.

Vil jeg antage ? Er nok meget betegnende for de fleste af dine udsagn

I 2021 er Fynsværket 30 år gammelt og det skal gennemgå en seriøs revision eller nedlægges.

Nå, den sidste blok blev ellers opført i 2010. Tror du ikke den holder et par år mere ?

 • 3
 • 0

Jeg skal nøjes med at konstatere, at dine forudsætninger vedr. driftstimer og kølevand ikke er korrekte.

Varme til 90 kr/mwh vil erstatte alt anden produktion i Odense da man skal aftage den billigste varme. Jeg accpterer selvfølgelig at du som altid ikke ved noget om varmeplanlægning og varmeforsyningsloven. Citat fra http://energitilsynet.dk/varme/lovgivning/... I henhold til reglerne skal affaldsvarmeprisen være den laveste af henholdsvis den omkostningsbestemte pris, substitutionsprisen eller prisloftet. Substitutionsprisen, er egenproduktionsprisen, eller den pris, som varmeværket alternativt kan købe varmen til.

Igen har du ikke dine forudsætninger på plads.

Fjernvarme Fyn har de senere år haft 2 sager ved Energiklagenævnet - og vundet dem begge uden forbehold !

Mener du da at Fjernvarmefyn vil vinde en sag ved energiankenævnet vedr. det projektforslag omkring Coop-grunden hvis der blev klaget over at i bruger blok 7 som referanceanlæg i 20 år til et vedligeholdelsespris på 120.000 kr og at det bruger gasolie i hele perioden herunder at strømindtængten er sat så høj fra den el-produktion som påviselige ofte er lav eller negativ herunder at fjernvarme fyn arbejder på at kunne lukke el-produktionen helt ned fra blok 7.

Al lovgivning bliver naturligvis overholdt, og der er jo ikke nogen penge der forsvinder nogen steder hen - andet en tilbage til forbrugerne. Og Fjernvarme Fyn har jo i forvejen en af landets laveste priser, så mon ikke det siger alt.

Det er heller ikke det jeg skriver, jeg skriver at de besparelser som en konkurrenceudsat ledelse ville have foretaget hvis ikke den egenrådig kunne gemme sig bag hvile i sig selv systemet hvor den bare kan sende regningen ud til forbrugerne for den effektivisering der ikke blev foretaget, eller fossilenergi var blevet udfaset til fordel for billig VE.

 • 0
 • 3

Varme til 90 kr/mwh vil erstatte alt anden produktion i Odense da man skal aftage den billigste varme. Jeg accpterer selvfølgelig at du som altid ikke ved noget om varmeplanlægning og varmeforsyningsloven. Citat fra http://energitilsynet.dk/varme/lovgivning/... I henhold til reglerne skal affaldsvarmeprisen være den laveste af henholdsvis den omkostningsbestemte pris, substitutionsprisen eller prisloftet. Substitutionsprisen, er egenproduktionsprisen, eller den pris, som varmeværket alternativt kan købe varmen til.

@Niels Du forstår det stadig ikke ? Der er ikke brug for den ekstra varme 3-4 måneder om året. Der er brug for affaldsafbrændingskapaciteten ! . Du forstår stadig ikke, at miljøforholdene ikke tillader udledning af afkølet vand. Dermed passer din prissætning igen ikke - som hver gang du beskæftiger dig med noget.

Mener du da at Fjernvarmefyn vil vinde en sag ved energiankenævnet vedr. det projektforslag omkring Coop-grunden hvis der blev klaget over at i bruger blok 7 som referanceanlæg i 20 år til et vedligeholdelsespris på 120.000 kr

Uden tvivl. Du har nemlig igen glemt, at læse hvad der står om vedligeholdelsesomkostningerne

Det er heller ikke det jeg skriver, jeg skriver at de besparelser som en konkurrenceudsat ledelse ville have foretaget hvis ikke den egenrådig kunne gemme sig bag hvile i sig selv systemet

Du har tilsyneladende ikke kendskab til at affaldsbortskaffelse er liberaliseret.

 • 2
 • 0

Du har mange gode ideer, men når du pakker dem ind i vilde postulater, så er det svært at tage seriøst.

@Henrik Møller

NU kunne koncernledelsen hos Siemens godt ta' det seriøst og så faktisk en stor forreting for netop denne opstilling som er vist på tegningen og folkene fra Siemens har været med ud ved flere fjernvarmeværker for at sælge netop denne opstillingen se http://xqw.dk/Coppermine1560/displayimage.... inkl skifteventilen fra Fagerberg. Ventilen https://www.fagerberg.dk/cgi-files/mdmgfx/... og herunder sammen med Rolls Royce for opstillinger med varmepumpen sammen med en gasmotor.

Men ledelserne ved fjernvarmeværkerne de er ligeglade selv om anlæggene kan finansieres, Siemens og ROlls Royce står bag teknologien og garanterer at det virker.

Hen over sommeren 2016 have jeg et længere forløb sammen med Siemens fohos Frederikshavn forsyning vedr. en 10 mw opstilling efter princippet her http://xqw.dk/Coppermine1560/displayimage.... hvor en Siemens multistage kompressor virker sammen med en absorptionsvarmepumpe som vist. En varmepris på 180 kr/Mwh som erstatter gasvarme til 400 kr/Mwh var ikke interessant for Forsyningen. Det havde ingen interesse med en eller anden søgt forklaring om at man ville godt lige se hvordan de fremtidige rammevilkår de nu ville blev vedr. det fremtidige energiforlig, som på ingen måde kan bevirke en så attraktive varmepris som Siemens anlægget kunne levere.

PÅ samme måde har jeg været igennem et forløb i Svendborg og ved mange andre fjernvarmeværker.

 • 1
 • 3

Du forstår det stadig ikke ? Der er ikke brug for den ekstra varme 3-4 måneder om året. Der er brug for affaldsafbrændingskapaciteten ! . Du forstår stadig ikke, at miljøforholdene ikke tillader udledning af afkølet vand. Dermed passer din prissætning igen ikke - som hver gang du beskæftiger dig med noget.

Det er jo ikke noget med at have brug for varme eller ej hvis et energisystem levere varme til under 100 kr/MWh så skal varmen selvsagt afsættes til byens varmesystem, når den øverige varme koster langt mere..

Vedr. miljøforhold fik Augustenborg Fjernvarme godkendt en varmepumpe som køler på Augustenborg fjord i 2015 og det kan også tillades i Odense om ikke andet kan der køles luft i køletårne.

Uden tvivl. Du har nemlig igen glemt, at læse hvad der står om vedligeholdelsesomkostningerne

Jeg har læst bilag D som er ret afgørende for godkendelse af projektet og der er en omkostning til vedligehold som ikke afspejler det forholdet at et gammelt kraftværk der snart skal skiftes eller have en kraftig renovering.

 • 0
 • 2

Det er jo ikke noget med at have brug for varme eller ej hvis et energisystem leverer varme til under 100 kr/MWh så skal varmen selvsagt afsættes til byens varmesystem

Nå, vil du nu til at tvinge fjernvarmeforbrugerne til at bruge mere varme. Det var da helt nye tanker (igen)

Vedr. miljøforhold fik Augustenborg Fjernvarme godkendt en varmepumpe som køler på Augustenborg fjord i 2015 og det kan også tillades i Odense om ikke andet kan der køles luft i køletårne.

Igen antagelser mod fakta. Men køletårne var selvfølgelig en (dyrere) mulighed.

Jeg har læst bilag D som er ret afgørende for godkendelse af projektet og der er en omkostning til vedligehold som ikke afspejler det forholdet at et gammelt kraftværk der snart skal skiftes eller have en kraftig renovering.

Har du også læst hvor mange forbrugere det omhandler ? Hvor meget varme der blev brugt på området før, og hvor stor en del det udgør af den samlede del i hele forsyningsområdet?

 • 2
 • 0

Det var vel inden Carlo fyrede dig ? Fordi forudsætningerne igen ikke holdt !

I praksis så er det jo ikke om mine forudsætninger om de holder. I praksis går man jo ud i markedet og forhører om der er nogle som kan lave en given opstilling og så skal leverandøren gi' de nødvendige garantier, så anlægget det kan finansieres så fjernvarmeværkets usikkerhed vedr. om der kommer varme fra det bekostelige anlæg at den er elimineret.

 • 0
 • 3

Nå, vil du nu til at tvinge fjernvarmeforbrugerne til at bruge mere varme. Det var da helt nye tanker (igen)

Man kunne jo reelt fordoble affaldskraftværkets varmeydelse ved varmepumpetiltaget og så kan man jo 'sælge' det overskydende affald til et andet affaldsanlæg der mangler affald.

Igen antagelser mod fakta. Men køletårne var selvfølgelig en (dyrere) mulighed.

Fakta er at Augistenborg har tilladelse til at installere denne ismaskine og køle på Augustenborg fjord se http://nhsoft.dk/work/FG24/Jun/London04.pdf

Har du også læst hvor mange forbrugere det omhandler ? Hvor meget varme der blev brugt på området før, og hvor stor en del det udgør af den samlede del i hele forsyningsområdet?

Det har intet med det at gøre. De samfundsøkonomiske beregninger er ret centrale vedr. et projektforslag da det netop er det som vægter om et projekt kan godkendes eller ej. Og det er forkert at ligge til grund at kulkraftværket i odense sammen med fjernvarmerør kan drives og vedligeholdes for 120.000 kr årligt i 20 år og der kommer ikke andre omkostninger, som f.eks. opførsel af et nyt kraftværk eller en bekostelig renovering af kulkraftværket

 • 0
 • 2

Jo jo. Men prøv lige igen i de rigtige dimensioner.

Du kunne jo gå ned på affaldsforbrændingen i Odense og se på den ventil som installeres præcis på samme måde når absorptionsvarmepumpen skal virke.

Vil jeg antage ? Er nok meget betegnende for de fleste af dine udsagn

Nå!

Nå, den sidste blok blev ellers opført i 2010. Tror du ikke den holder et par år mere ?

Forudsætningerne i projektforslaget var netop at 90 % af varmen kom fra Blok 7 og resten fra 8 som yder varme til resten af odense.

 • 0
 • 3

Af og til skulle vi tro, at du aldrig havde sat dine ben på et kraftvarmeværk eller i givet fald ikke er nået længere end til at bruge "kuglerammen" til dine beregninger. Skal du have nogen chancer for nogensinde at få nogen af dine ideer omsat til virkelighed, så bliver du nød til at forholde dig til virkeligheden.

Hvad er det for en virkelighed man skal forholde sig til i Odense ved at have været på et kraftværk for at lave et varmepumpehus som i stockholm. I stockholm hvor der køles fjordvand af en 100 Mw opstilling se http://xqw.dk/Coppermine1560/displayimage....

NU laver man en tilbygning på affaldskraftværket i odense til denne nye absorptionsopstilling som skal køle røggassen på affaldskraftværket og aftager damp fra kraftværkets dampkreds se http://xqw.dk/Coppermine1560/displayimage....

Men man kan altså ikke lave et andet hus som det i Stockholm og så have en anden form for varmepumpe derinde og på præcis samme måde aftage damp fra kraftværket til denne varmepumpe.

I Herning laver man nu også denne absorptionsvarmepumpe i et kæmpe hus lige ved siden af kraftværket og fører et damprør ind til varmepumpen fra kraftværkets højtrykskreds eller præcis det samme som ville være kravet ved en dampdreven varmepumpe med Siemens kompressoren.

Det er ganske simpelt bare en dårlig undskyldning og ikke andet.

 • 1
 • 6

Det er ganske simpelt bare en dårlig undskyldning og ikke andet.

@Niels Tag nu og forhold dig til virkeligheden. Der sidder på affaldsforbrændingsanlægget 2 stk. dampdrevne Thermax varmepumper som henter energien fra røggaskondenseringen. Du får ikke lov til at køle på vand fra åen eller fjorden. Der er ikke økonomi i en opstilling som den du viser. Der er ikke behov for mere varme om sommeren. Det kan bedre betale sig at brænde mere affald end at lave yderligere tiltag.

Dine mange indlæg og fejlslagne ideer er simpelthen en dårlig undskyld for at du aldrig har fået lavet et projekt i virkeligheden. Alle i energibranchen kender dig og ved det !

 • 5
 • 1

Det har intet med det at gøre. De samfundsøkonomiske beregninger er ret centrale vedr. et projektforslag da det netop er det som vægter om et projekt kan godkendes eller ej. Og det er forkert at ligge til grund at kulkraftværket i odense sammen med fjernvarmerør kan drives og vedligeholdes for 120.000 kr årligt i 20 år og der kommer ikke andre omkostninger, som f.eks. opførsel af et nyt kraftværk eller en bekostelig renovering af kulkraftværket

@Niels Kan altså ikke lade være med at more mig over dine gentagne indlæg omkring 120.000 kr. (som forøvrigt heller ikke fremgår som et fast årligt tal i projektforslaget) Ved du ikke at projektforslaget kun omfatter godt 32.000 etagemeter? Matriklen har været fjernvarmeforsynet før (det er et byfortætnings projekt) Det er kun en lille del af det samlede tilsluttede areal i hele forsyningsområdet. Faktisk så er beløbet forholdsmæssigt alt for stort.

 • 5
 • 0

"Den der fikse 'skifteventil'. Hvad koster den, når den skal tage 300 kilo damp i sekundet ved 300 bar og 500 grader celsius? (For slet ikke at tale om den efterfølgende turbine)"

Du svarer

"Dampventiler som håndterer de tryk og temperaturer er alm. gængs handelsvare som f.eks. kan købes ved https://www.fagerberg.dk/

En 25 MW dampturbine er ikke særlig bekostelig jeg vil antage 40 mio."

Hej Niels

Du svarer ikke på spørgsmålet. Ventiler af den klasse findes. Men de er meget dyre. Skal du fra 300 bar og ned, skal der tommetykke rørforbindelser til og ventilen kommer til at larme så meget, at den skal bo i eget hus.

Jeg gentager :Hvad koster det projekt?

Mvh Henrik Møller Jørgensen

 • 7
 • 0

En sjov debat kører på let -tungt gulv i tungt byggeri, hvor det bliver fremhævet, at let gulv hurtigere kan reducere tilført effekt en varm dag.

Magnus. Den optimale kombination er tunge bygningsdele. Inkl gulv og let og hurtigtregulerende varme i form af radiatorer. Det målte overforbrug af varme i nye bygninger er et problem der skal løses. Eller vi må erkende at vi ikke når ned på det beregnede.

 • 6
 • 0

Det er en meget fornøjelig debat at læse. Niels Hansen påpeger ,tror jeg nok,at fjernvarme i det socialdemokratisk ledede Odense er billig fordi det laves af affald og kul. Det kommunalt ejede Fynsværk har en kulfyret-kedel med superkritiske dampdata der laver fjernvarme og så noget strøm der blot pristrykker en stor del af tiden. Vindmølleejere og Barmarkværkskunder betaler prisen for at Odenseanere skal have flere penge til Albaniøl og andet. Egentlig burde jeg som tvangs-indlagt naturgas-fjernvarme opvarmet være fornærmet,men jeg er på den anden side fri for Odense-ego-hørm og øllet. Købmanden fører det ikke. OK med mig. Jeg forurener også mindre. Samvittighed og sådan.

 • 0
 • 5

,,Den optimale kombination er tunge bygningsdele. Inkl gulv og let og hurtigtregulerende varme i form af radiatorer. Det målte overforbrug af varme i nye bygninger er et problem der skal løses. Eller vi må erkende at vi ikke når ned på det beregnede.,,

Om man skal få overforbrug ned i boligmassen, tror jeg ikke det er nok med linier kWh pris for varmen.

I mit tilfælde, hvor indetemperatur er sat op fra 20C til 22-24C har det betydet at forbruget er vokset ca 10 - 13% / pr grad C, er det tal der er til at genkende ?

 • 1
 • 0

Niels Hansen påpeger ,tror jeg nok,at fjernvarme i det socialdemokratisk ledede Odense er billig fordi det laves af affald og kul.

@Niels Abildgaard Hvad Niels Hansen påpeger er lidt af en gåde for de fleste. Men prisen på kul inkl. afgift er i hvert fald noget dyrere end på biomasse, så billigt er det vel ikke.

Det kommunalt ejede Fynsværk har en kulfyret-kedel med superkritiske dampdata der laver fjernvarme og så noget strøm der blot pristrykker en stor del af tiden.

Der laves strøm i et frit marked, og så vidt muligt kun når der er en fortjeneste på det. Så “en stor del af tiden” er noget værre vrøvl .

Vindmølleejere og Barmarkværkskunder betaler prisen for at Odenseanere skal have flere penge til Albaniøl og andet.

Forklaring ?

Egentlig burde jeg som tvangs-indlagt naturgas-fjernvarme opvarmet være fornærmet,men jeg er på den anden side fri for Odense-ego-hørm og øllet. Købmanden fører det ikke. OK med mig. Jeg forurener også mindre. Samvittighed og sådan.

Bortset fra, at du går glip af det gode øl fra Albani, så har du også ca. 3 gange så stor CO2 emission med naturgas end fjernvarmeforbrugerne i Odense.

 • 4
 • 0

Det målte overforbrug af varme i nye bygninger er et problem der skal løses.

Der er ikke tale om noget overforbrug!

Der er tale om totalt tåbelige regnarksøvelser der har deres udspring helt tilbage fra tiden hvor oliefyr, 50mm isolering var normalt. 20c og høje afgifter gav dengang, ret god mening.

Efter min mening så bør standard huset være klasse 2015, energiforbruget regnes ved 22c, og der bør laves 5m3 varme akkumulering pr bolig. Individuelt 5m3 indenfor klimaskærmen ellers fjernvarme damlager på 10m3.

 • 0
 • 1

Der er ikke tale om noget overforbrug!

Heller ikke efter min mening. Det lave beregnede forbrug misleder mange til løsninger som ikke er gangbare med de faktiske forbrug. Direkte el vil for eksempel blive meget dyrt. Selvom afgifterne stort set blev fjernet. Fjernvarme vil i en række projekter være et reelt og rentabelt alternativ til individuel forsyning. Igen forudsat ærlighed omkring de faktiske forbrug. Der er et stort behov for revision af regnearkene.

 • 4
 • 0

,,Der er ikke tale om noget overforbrug!

Der er tale om totalt tåbelige regnarksøvelser der har deres udspring helt tilbage fra tiden hvor oliefyr, 50mm isolering var normalt. 20c og høje afgifter gav dengang, ret god mening.,,

Man må nok se i øjnene, at indetemperaturen 22 C er normalen, varmetabsberegninger ud fra 20 C er misledende.

Hvad kan man så gøre ude på matriklen, isoleringsmængde er vel kommet op på et rigeligt højt niveau .

En af mine bekendte har instaleret følgende : Tag sydvendt, sort aluminium hvor der er monteret polycarbonatplader hen over ( hjemmelavet luftsolfanger ) Ventilationsanlæg suger luft gennem motorventil der kan veksle mellem solfanger og kold nordside på hus.

En simpel og billig løsning som han har haft stor glæde af.

Min tanke er, med intregreret solceller på tag, vil dette være en oplagt mulighed.

Afkøling af solceller - gratisvarme ind i hus.

 • 0
 • 1

Hej Niels

Du svarer ikke på spørgsmålet. Ventiler af den klasse findes. Men de er meget dyre. Skal du fra 300 bar og ned, skal der tommetykke rørforbindelser til og ventilen kommer til at larme så meget, at den skal bo i eget hus.

Jeg gentager :Hvad koster det projekt?

Mvh Henrik Møller Jørgensen

Hej Henrik

Man vil gøre det at man finder ud af at det kan laves som jeg f.eks. gjorde i 2015 i Brande vedr. et stort halmkraftværk som skulle forsyne Kartoffelmelsfabrikkerne med procesdamp og strøm. Varmepumper optog så spildvarmen efter fabrikkerne og yder fjernvarme til Brande, Ejstrupholm, Nørre Snede og Give. Der var så en stor central dampkedel og så damprør ud til hver fabrik hvor der stod en dampturbine som ydede strøm til fabrikken og procesdamp til fabrikkerne efter turbinen. VIa elforsyningsloven skal el-forbruget ske på samme matrikel som den producers.

Da jeg så sammen med Siemens havde fundet ud af at det kunne laves så undersøgte jeg 'markedet' for investorer og DONG som både ville betale en høj pris for energisparebidraget og de ville finansiere hele projektet så var de kandidat til det. Og DONG havde jo så regnet hele projektet igennem og garanterede jo så for at det kunne yde det som blev lovet.

Varmepumper var så integreret i kraftværket efter samme princippet som ved det i Odense.

Så når man fyrede 10 energienheder ind i Kraftværket så endte 2 som strøm til fabrikkerne 0,5 som akseleffekt i varmepumper og 7 som procesdamp til fabrikkerne og 0,5 som fjernvarme. Men yderligere af de 7 som blev sendt ind i fabrikken som fanges 6 på bagsiden af fabrikken varmepumper affanger denne effekt og yder 6,5 fjernvarme til byerne.

Projektet tog 1,5 år at få op at stå.

PÅ et møde sidst i 2015 på Dalgas Hotel i Brande hvor alle leverandører, alle fjernvarmeværkerne, alle fabrikkerne i Brande deltager tilbyder DONG yderligere at overtage projekt og drive det videre hvis mit selskab skulle kuldsejle eller på anden måde fejle.

Først i 2016 står det klart at projektet ikke kunne gennemføres, og der arbejdes videre med en Rolls GAmotor og multistage kompressoren som også ender med at blive fravalgt for så først i 2017 fravælges det helt at køle på fabrikkerne.

Den samlede investering inkl fjernvarmerør var 300 mio efter energisparebidrag og tilskud fra energistyreksen og anlægget kunne levere 100 % fossilfri varme til 190 kr/Mwh til byerne når alle fabrikkernes procesenergi var fossilfri og billigere end gas.

Odense: Sådan en 100 Mw opstilling vil koste 300 mio inkl bygning og montage på affaldskraftværket. Hvis energisparebidraget som i dag indbringer 350 kr/Mwh udbetales og anlægget f.eks. får 185 mio i tilskud til anlægget og det kan afskrives på få mdr.

Jeg husker ikke hvad ventilen koster men det er en mindre del af selv påbygningen på affaldsværkets dampsystem.

Men man skal ud og finde de aktører som vil lave anlægget under en licitation og herunder finansiere anlægget.

 • 0
 • 4

Igen forudsat ærlighed omkring de faktiske forbrug.

Naturlivis, og også omkring tab i fjernvarmen.

At regne en 2018 bolig med 22c frem for 20c er ikke synderligt svært, og det bør være det der regnes fra.

Fjernvarmens ærlighed skal være gennemskuelig, således at den eksisterende boligmasse ikke kan/må bruges til at skjule hvor stort tabet faktisk er ved lav energiboliger. Fjernvarmens ærlig skal også inkludere de trafikale samfundsomkostninger der er ved de konstante vejarbejder.

Ærlighed indebærer også at boligens samlede energiudgifter indregnes, dvs inkl gennemsnitligt transport og strøm forbrug.

At solcelle tage ikke var interessante for 3 år siden gør jo ikke at de ikke eksisterer på markedet i dag, og de kun bliver billigere.

Efter min mening vil være en fejl, at lave beregninger der ikke inkludere solcelletage.

 • 4
 • 1

Du svarer ikke på spørgsmålet. Ventiler af den klasse findes. Men de er meget dyre. Skal du fra 300 bar og ned, skal der tommetykke rørforbindelser til og ventilen kommer til at larme så meget, at den skal bo i eget hus.

Da vi prissatte hele anlægget i Brande sammen med kraftværksleverandøren var ventilerne med i hele leverancen..

Vedr. projektet i Brande hvor der virkelig skulle bruges mange ventiler og navnlig reduktionsventiler når dampkendlen skulle yde procesdamp som fjernvarme hvis fabrikkerne lagde stille og der var fjernvarmebehov.

Denne bypassventil se https://www.fagerberg.dk/cgi-files/mdmgfx/... var den mest bekostelige og 'komplicerede'. Ventilen aftog overhedet damp ved 100 bar som skulle reduceres i tryk til 0,5 bar for at opvarme fjernvarmevand til 80 C.

Der sker nogle voldsomme temperaturspring når dampen flasher sammen med koldt vand som injiceres ind i reduktionsforløbet når dampen reduceres i tryk.

 • 0
 • 1

Direkte el vil for eksempel blive meget dyrt. Selvom afgifterne stort set blev fjernet.

Ahr er det så så slemt?

Selv om vi må se i øjnene at det bliver svært at nå ned på de tal der opereres med i BR20, så bør det altså ikke være urealistisk for et normalt hus at nå ned på et årsforbrug på 8-10MWh.

Hvis bare vore elpris kun var det dobbelte af nordmændenes, dvs. omkring 1,2 kr/kWh, så ville den årlige pris med direkte el ligge på 8.000 -10.000 kr - ikke hvad jeg vil kalde meget dyrt.

Der er et stort behov for revision af regnearkene.

Der er et stort behov for en revision af bygningsreglementet, herunder fjernelse af matrikelbetragtninger.

 • 2
 • 2

Odense: Sådan en 100 Mw opstilling vil koste 300 mio inkl bygning og montage på affaldskraftværket. Hvis energisparebidraget som i dag indbringer 350 kr/Mwh udbetales og anlægget f.eks. får 185 mio i tilskud til anlægget og det kan afskrives på få mdr.

@Niels Dine forudsætninger er stadig forkerte . Du får 3-4 måneder om året hvor anlægget ikke vil være i drift, fordi det er for dyrt og fordi der ikke er brug for varmen. Så din afskrivningsperiode på måneder er helt hen i vejret

 • 3
 • 0

@Niels Dine forudsætninger er stadig forkerte . Du får 3-4 måneder om året hvor anlægget ikke vil være i drift, fordi det er for dyrt og fordi der ikke er brug for varmen. Så din afskrivningsperiode på måneder er helt hen i vejret

DU har som altid ikke styr på forudsætningerne og lovgrundlaget for området.

Varmeprisen fra varmepumpeanlægget er under 100 kr/MWh og kan dermed overtrumfe alt anden varme fra Fynsværket og andre varmeleverancer og fjernvarmebrugerne skal have den billigste varme i forlængelse af lovgivningen.

se https://www.fjernvarmefyn.dk/media/2323/c-...

Affaldsanlægget yder 2,1 Pj varme i 2016 eller 67 Mw i gennemsnit over året.

7000 timer er lavt sat som lagde til grund for de 185 mio.

 • 0
 • 3

Der er et stort behov for en revision af bygningsreglementet, herunder fjernelse af matrikelbetragtninger.

Merprisen for at bygge et BR2018 hus op omkring 10m3 beholder, vil stort set kun relatere sig til beholderen og 50cm isolering om denne.

Dog under forudsætning af at acceptere det indendøres brugbare areal reduceres med nogle få m2, med de størrelser der efterhånden er på nybyggeri, så skulle det nok være muligt af acceptere for de fleste.

 • 1
 • 1

DU har som altid ikke styr på forudsætningerne og lovgrundlaget for området.

Varmeprisen fra varmepumpeanlægget er under 100 kr/MWh og kan dermed overtrumfe alt anden varme fra Fynsværket og andre varmeleverancer og fjernvarmebrugerne skal have den billigste varme i forlængelse af lovgivningen.

se https://www.fjernvarmefyn.dk/media/2323/c-...

Affaldsanlægget yder 2,1 Pj varme i 2016 eller 67 Mw i gennemsnit over året.

7000 timer er lavt sat som lagde til grund for de 185 mio.

@Niels Du har stadigvæk ikke forstået det, selvom jeg har skrevet det 2 gange før. Dine forudsætninger stemmer ikke Dine drifttimer stemmer ikke Din varmepris stemmer dermed heller ikke. Billig varme modtages altid gerne (hvis den er billigere) Effekten på affaldsforbrændinger er for øvrigt tættere på 100 MW efter seneste renovering

Kom nu ud i virkeligheden Niels og få dig et job

 • 2
 • 0

Du har stadigvæk ikke forstået det, selvom jeg har skrevet det 2 gange før. Dine forudsætninger stemmer ikke Dine drifttimer stemmer ikke Din varmepris stemmer dermed heller ikke. Billig varme modtages altid gerne (hvis den er billigere) Effekten på affaldsforbrændinger er for øvrigt tættere på 100 MW efter seneste renovering

NU taler vi om de 250 mio Fjernvarmefyn har tabt ved ikke at lave en dampdreven varmepumpe. Ved en dampdreven varmepumpe som optager energi i naturen hvorefter effekten fra affaldsværket ville være 67 MW fjernvarme og 100 Mw fra den nye dampdrevne varmepumpe. Og det er rigtig at pga. det store tab i røggassen så er effekten oppe på 100 Mw efter tiltaget på affaldsforbrændingen til de 250 mio, som er gået ud over el-virkningen fordi der aftages effekt fra dampsystemet til drift af denne absorptionsvarmepumpe.

Sommereffekten til Odense er omkring de 70 Mw hvorfor affaldsværket sammen med den dampdrevne varmepumpe går ned på halv effekt når varmepumpen henter den anden halvdel i naturen. Det overskyende affald kan brændes i Roskilde.

Når effektbehovet til Odense stiger så fyres mere affald ind i anlægget indtil anlægget yder 67 MW varme fra den nuværende affaldeffekt og 100 Mw fra varmepumpen når den aftager 24 Mw el-produktionsevne via en ny turbine som er bygget direkte sammen med varmepumpen eller samlet 167 Mw og varmen fra varmepumpen koster under 100 kr/Mwh.

Først når varmeeffekten til Odense stiger over 167 MW indkobles halmkraftværket og andre produktioner og sidst kulværket.

Syntes du skulle få et andet arbejde og ikke ødelægge mulighederne for fjernvarmebrugerne i Odense

 • 1
 • 2

,,Merprisen for at bygge et BR2018 hus op omkring 10m3 beholder, vil stort set kun relatere sig til beholderen og 50cm isolering om denne.,,

Michael.

Øboerne her kunne få stor glæde af ovenstående, opvarmning helt uden fossil indover.

http://www.sev.fo/Default.aspx

Mængde af vindmølle effekt skal fordobles de næste to år.

Lange perioder uden vind / regn i vinterhalvåret, forekommer nærmest ikke.

 • 1
 • 1

NU taler vi om de 250 mio Fjernvarmefyn har tabt ved ikke at lave en dampdreven varmepumpe.

@Niels Der sidder 2 dampdrevne varmepumper !

Det overskyende affald kan brændes i Roskilde

Det vil da være skidt, når det nu kan gøres billigere i Odense.

Syntes du skulle få et andet arbejde og ikke ødelægge mulighederne for fjernvarmebrugerne i Odense

Såvel i Odense, som alle andre steder du har været, er dine luftkasteller blevet gennemskuet. Du har ikke fået lavet et eneste af dine projekter. Der er mange, der har forsøgt, at forklare dig dine mange fejl i forudsætninger og tekniske indslag, men forstå det må du jo som bekendt selv.

 • 3
 • 1

Det første solcellepanel er sat op,, hvor man kan se produktion http://evishine.com/tonn

Forventet produktion 1/3 lavere end i Danmark.

Enhver kan stille solcellepaneler op max 11 kW, salgpris ind på net 0,95 kr / kWh

Købspris for el er 1,82 kWh ( alle priser inklusiv afgifter - moms )

Solceller giver god mening, da sommermånederne kan give begrænset vand / vind energi.

 • 1
 • 1

Der sidder 2 dampdrevne varmepumper !

Der sidder 2 termiske dampdrevne absorptionsvarmepumper som yder en varmecop på 1,7 hvor den dampdrevne turbinevarmepumpe yder cop 4.

Det vil da være skidt, når det nu kan gøres billigere i Odense.

HVis forudsætningerne er at der fyres en energienhed affald ind i anlægget og der via varmepumpen kommer 2 ud af anlægget når der optages en energienhed i varmepumpen så bliver der affald tilovers hvorfra er ikke kan sælges varme i sommerhalvåret. Og da varmepumpevarmen er afgiftsfri så er der økonomi i at brænde affaldet i Roskilde.

Såvel i Odense, som alle andre steder du har været, er dine luftkasteller blevet gennemskuet. Du har ikke fået lavet et eneste af dine projekter. Der er mange, der har forsøgt, at forklare dig dine mange fejl i forudsætninger og tekniske indslag, men forstå det må du jo som bekendt selv.

Jeg accepterer selvfølgelig at man ikke kan forstå at en varmepumpe i Sverige som rotorer rundt via en el-motor og den yder akseleffekten 4 gange til varme, når der så samtidig på et affaldskraftværk i Odense også roterer en aksel via en dampturbine at så kan varmepumpen og denne aksel ikke monteres sammen og varmepumpen kan nu ikke yde akseleffekten 4 gange til varme. Det kan man altså som meget andet ikke forstå i Odense.

 • 1
 • 3

Der sidder 2 termiske dampdrevne absorptionsvarmepumper som yder en varmecop på 1,7 hvor den dampdrevne turbinevarmepumpe yder cop 4.

Her de 3 produktionssituationer ARC forbrændingen kan virke i se http://xqw.dk/Coppermine1560/displayimage....

Når den dampdrevne absorptionsvarmepumpe kobles ud yder anælgget maksimal el med 63 Mw, når varmepumpen er koblet ind øges varmeandelen og dampforbruget reducerer el-produktionen med 6 Mw. Den sidste produktionssiatution er at hele dampeffekten ender som fjernvarme.

Det er i praksis det samme man har lavet i Odense.

 • 0
 • 2

,,Hvor er det henne i verden, og hvor stort er anlægget (m2 og kW)?,,

Færøerne 80m2 12 kW

Færøerne der de har en ide om at elproduktion skal være fossil fri i 2030

Al opvarmning samt transport ( biler + mindre færger ) skal lægges om fra olie til el.

 • 0
 • 0

Niels:

"Det overskyende affald kan brændes i Roskilde." Det medfører et tab. Affald tjener man penge på at brænde af

"Odense: Sådan en 100 Mw opstilling vil koste 300 mio inkl bygning og montage på affaldskraftværket. Hvis energisparebidraget som i dag indbringer 350 kr/Mwh udbetales og anlægget f.eks. får 185 mio i tilskud til anlægget og det kan afskrives på få mdr.

Jeg husker ikke hvad ventilen koster men det er en mindre del af selv påbygningen på affaldsværkets dampsystem."

300 mio? Det skal nok passe. Der er bare et lille problem. De dampdata der skal til for at drive den her: "En 25 MW dampturbine er ikke særlig bekostelig jeg vil antage 40 mio." Er godt nok til stede på affaldsanlægget, der sidder nemlig allerede ca den turbinekapacitet monteret . Så vil du have en turbine i stedet for de to, og drive varmepumper på fjordvand i stedet for at lave el? Det havde jeg ikke forstået. I givet fald er ventilen pludselig ikke så voldsom.

Men du kommer stadig med svært forståelige udsagn som " 300 mio inkl bygning og montage på affaldskraftværket. Hvis energisparebidraget som i dag indbringer 350 kr/Mwh udbetales og anlægget f.eks. får 185 mio i tilskud til anlægget og det kan afskrives på få mdr.", selv hvis jeg godtager dine præmisser, så er 115 mio ikke noget man afskriver på få måneder.

Er en COP på 4 til at nå med fjordvand? Mvh Henrik Møller Jørgensen

 • 3
 • 0

Hvis ? Dine forudsætninger er igen forkerte ? Endnu en ledetråd - hold op med at se affald som en udgift ! Affald er en del af et liberaliseret marked

Du kører i den samme matrise.

Regnskabet i sommerhalvåret hvor varmebehovet i Odense er vigende:

HVis det halve affald brændes i Roskilde og forbrændingen her modtager betalingen for at brænde affaldet og Odense har ikke variable udgifter ved affaldets omsætning i anlægget i Odense.

Den anden halvdel som stadig brændes i Odense ville give en indkomst vedr. el-salget og varmeslaget. Varmepumpedrift: El-slaget forekommer nu ikke og denne energi skal afgiftsbelægges med affalsvarmeafgift og så sælges strømmen ikke men nu optages der 3 fjernvarmeenheder i naturen som altså kun har 'kostet' affaldsvarmeafgiften på den el-produktionsevne som endte i varmepumpen og så det salg som nu ikke giver en indtægt. Og det er jo klart at denne værditilvækst overgår alle udgifterne, når affaldsvarmeafgiften vægter så meget som den gør. .

 • 0
 • 3

Henrik

Er godt nok til stede på affaldsanlægget, der sidder nemlig allerede ca den turbinekapacitet monteret . Så vil du have en turbine i stedet for de to, og drive varmepumper på fjordvand i stedet for at lave el? Det havde jeg ikke forstået. I givet fald er ventilen pludselig ikke så voldsom.

Der skal en ny turbine til som driver varmepumpen og turbinen afsætter 25 Mw over i varmepumpens aksel og varmepumpen køler åvand efter samme princip som Blok 7 opvarmer åvand. Altså en stor vand/vand varmepumpe på 100 mw som i Sverige hvor varmepumpen altså bare er dampdrevnen via en dampturbine.

Den ventil er nemlig ikke særlig belastet da der ikke er nogen egentlig trykreduktion.

Men du kommer stadig med svært forståelige udsagn som

Akseleffekten 'koster' affaldsvarmeafgiften og så det som strømsalget indbragte. Hvis det f.eks er 360 kr/Mwh så koster varme 90 kr/Mwh ved cop 4.

Hvis kul- og affaldsvarme koster 280 kr/Mwh i Odense som varmepumpen erstatter og varmepumper yder 100 Mwh/time så skaber den 450.000 kr værdi dagligt og varmepumpen er afskreven efter 8 mdr. Og den yder herefter varme til 90 kr/Mwh.

Og det antages at den først skal have det første vedligehold efter et år.

Er en COP på 4 til at nå med fjordvand?

Teknologisk' beregning af varmebalancen på en Siemens opstilling se http://xqw.dk/Coppermine1560/displayimage.... Isobutan koger ved - 2,5 C når fjordvand køles til 0,5 C og opvarmer fjernvarmevand fra 35 til 70 C. Det 70 C varme vand opvarmes så yderligere af kraftværkets kondensator til f.eks. 80 C.

Samlet cop 4,86 der skal så bruges 5 Kw el til at pumpe vand gennem fordamperen for at optage 1 MW som reducerer COP.

Herunder er returen højere end 35 C som reducerer cop, men samlet kan opstillingen let holde de 4.

Augustenborg fjernvarme har lige fået lov til at køle på fjorden så det må antages meget sandsynlig at der kan opnås tilladelse

 • 0
 • 1

HVis det halve affald brændes i Roskilde og forbrændingen her modtager betalingen for at brænde affaldet og Odense har ikke variable udgifter ved affaldets omsætning i anlægget i Odense.

@Niels Du er tilsyneladende fuldstændig uvidende om hvad der sker i verden omkring dig. Hvad tænker du f.eks. den indtægtsnedgang en halvering af affaldsmængden betyder ?

Den anden halvdel som stadig brændes i Odense ville give en indkomst vedr. el-salget og varmeslaget.

Kan du huske hvor mange gange du selv har angivet at el var værdiløs. Kan du huske at varme er hvile-i-sig-selv. Altså hvor kommer indtægten så fra ?

Hvis kul- og affaldsvarme koster 280 kr/Mwh i Odense som varmepumpen erstatter og varmepumper yder 100 Mwh/time så skaber den 450.000 kr værdi dagligt og varmepumpen er afskreven efter 8 mdr. Og den yder herefter varme til 90 kr/Mwh.

Selv hvis dine forudsætninger og beregninger var rigtige (og det er de ikke!). Så er det stadig for dyrt.

Augustenborg fjernvarme har lige fået lov til at køle på fjorden så det må antages meget sandsynlig at der kan opnås tilladelse

Og vi ved at en sådan tilladelse ikke bliver givet i Odense.

 • 4
 • 1

Du er tilsyneladende fuldstændig uvidende om hvad der sker i verden omkring dig. Hvad tænker du f.eks. den indtægtsnedgang en halvering af affaldsmængden betyder ?

Fjernvarme Fyn taber 1 krone på ikke at brænde affaldet og tjener 3 på at optage gratis varme i naturen som er afgiftsfri via varmepumpen. Altså netto en rigtig god forretning.

Kan du huske hvor mange gange du selv har angivet at el var værdiløs. Kan du huske at varme er hvile-i-sig-selv. Altså hvor kommer indtægten så fra ?

Det skulle forstås sådan at den el som nu ikke sælges den ville have givet FjernvarmeFyn en indtægt. Strømmen omsættes nu i varmepumpen og 4 dobles til varme, og fjernvarme fyn får nu varmen i stedet for strømsalget,og der skal bare betales affaldsvarmeafgift af den energi som ellers endte som strøm. Hvis strømmen havde været solgt for 180 kr/MWh og affaldsvarmwafgiften er 200 kr/MWh så opnår fjernvarme fyn altså 4 MWh varme til 380 kr eller 95 kr/Mwh for fjernvarmen. Eller en rigtig god forretning som erstatning for de 180 kr/MWh. .

Selv hvis dine forudsætninger og beregninger var rigtige (og det er de ikke!). Så er det stadig for dyrt.

Kulafgift er 200 kr/Mwh https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2049003 og hvis varmen så også skal koste lidt fra værket, så er 280 kr/Mwh ikke helt ved siden af.

Og vi ved at en sådan tilladelse ikke bliver givet i Odense.

Er det noget som kan dokumenteres.

 • 0
 • 3

Fjernvarme Fyn taber 1 krone på ikke at brænde affaldet og tjener 3 på at optage gratis varme i naturen som er afgiftsfri via varmepumpen. Altså netto en rigtig god forretning

@Niels Du kendte så ikke markedsforholdene på affaldsområdet. Men bare til din information, så er din antagelse forkert - igen !

Det skulle forstås sådan at den el som nu ikke sælges den ville have givet FjernvarmeFyn en indsægt. Strømmen omsættes nu i varmepumpen og 4 dobles til varme. Hvis strømmen havde været solgt for 180 kr/MWh og affaldsvarmwafgiften er 200 kr/MWh så opnår fjernvarme fyn altså 4 MWh varme til 380 kr eller 95 kr/Mwh for fjernvarmen. Eller en rigtig god forretning.

Det kan jo aldrig blive en god forretning, når alternativet er bedre.

Kulafgift er 200 kr/Mwh https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2049003 og hvis varmen så også skal koste lidt fra værket, så er 280 kr/Mwh ikke helt ved siden af.

Det er de 90 kr/MWh der er helt ved siden af !

Er det noget som kan dokumenteres.

Ja - ifølge Miljøstyrelsen og http://mst.dk/media/120024/110plan.pdf

 • 3
 • 0

Du kendte så ikke markedsforholdene på affaldsområdet. Men bare til din information, så er din antagelse forkert - igen !

Til din information så importerer Fjernvarmefyn affald som andre værker også gør, eller der handles med affald.

Det kan jo aldrig blive en god forretning, når alternativet er bedre.

HVis der i Odense kan leveres 600.000 Mwh til under 100 kr/Mwh hvorfor er varmeprisen 290 kr/Mwh ude ved forbrugeren.

Det er de 90 kr/MWh der er helt ved siden af !

HVis prisen for akseleffekten er 360 kr/Mwh og varmepumpen den 4-dobler akseleffekten til varme så er prisen 90 kr/Mwh.

 • 0
 • 4

Til din information så importerer Fjernvarmefyn affald som andre værker også gør, eller der handles med affald.

@Niels Præcis, du er ved at lære det. Affald er en vare der handles på et frit marked. Hvad siger det dig så om din prissætning ?

HVis der i Odense kan leveres 600.000 Mwh til under 100 kr/Mwh hvorfor er varmeprisen 290 kr/Mwh ude ved forbrugeren.

En gang imellem er du altså usædvanlig langsom. Du har jo selv angivet prisen på andre produktionsenheder

HVis prisen for akseleffekten er 360 kr/Mwh og varmepumpen den 4-dobler akseleffekten til varme så er prisen 90 kr/Mwh.

Det kan vi alle regne ud. Men det er stadig ikke konkurrencedygtig Og endnu en gang begår du fejl i dine forudsætninger. Jeg tror det er 6. gang i samme tråd, at du nu har fået det at vide. Vi bliver nok nok nød til at lukke debatten, du vil ikke forstå det !

 • 2
 • 1

Præcis, du er ved at lære det. Affald er en vare der handles på et frit marked. Hvad siger det dig så om din prissætning ?

NU sagde du jo lige før at det var umuligt at sælge.

Med udgangspunkt i denne https://www.danskaffaldsforening.dk/sites/... så koster det 660 kr/ton at behandle affald i Odense og den variable pris er 130 kr/Ton.

Dvs, når vamepumpevarmen koster 90 - 100 kr/Mwh i sommermånderne og der må brændes mindre affald så er der altså 130 kr/ton at gøre godt med vedr. at 'sælge' affaldet til f.eks. Roskilde.

En gang imellem er du altså usædvanlig langsom. Du har jo selv angivet prisen på andre produktionsenheder

Ja og de er langt over 90 kr/Mwh

Jeg mener kulvarme koster 280 kr/Mwh.

Det kan vi alle regne ud. Men det er stadig ikke konkurrencedygtig

Tågesnak! Der kan ikke produceres afgiftbelagt fjernvarme i Odense til under 90 kr/MWh.

 • 0
 • 4

I følge Fjernvarmefyns regnskab omsatte værket 802.000 Mwh affald i 2016 se https://www.fjernvarmefyn.dk/media/2323/c-...

Af denne affaldsmængde kunne værket yde 160.000 Mwh el og 615.000 Mwh fjernvarme før man lavede tiltaget til de 250 mio.

En dampdreven varmepumpe som omsætter kraftværkets el-produktionsevne i en ny dampturbine som yder akseleffekt til en varmepumpe som køler åvand koster 138 mio netto efter 162 mio i energisparebidrag.

Den gennemsnitlige el-pris som strømmen kunne sælges til antages 200 kr/MWh og affaldsvarmeafgiften antages 200 kr/MWh.

Når varmepumpen nu aftager de 160.000 Mwh skal den betale den manglende el-indtægt og affaldsvarmeafgift af den energi som nu ender i varmepumpens aksel. OG varmepumpen kan yde 640.000 MWh fjernvarme.

Varmepumpen skal nu samlet betale 64 mio. vedr. det manglende el-salg og affaldsvarmeafgiften.

De 138 mio. skal afskrives til 2 % i 20 år og koster 8,5 mio. Vedligehold 1 mio.

Samlet årlige udgift til at producere 640.000 Mwh er altså 73,5 mio eller en varmepris på 114 kr/Mwh.

 • 0
 • 3

Som et kuriosum (og medgiver jeg gerne, ikke noget videnskabeligt bevis) - jeg så Hammerslag fra din baghave (Odense) forleden, og der var to nyere boliger (hhv BR10 og BR15) som sjovt nok begge to havde traditionelle radiatorer

@Christian Og det viser bare, at der trods alt er nogen der lytter https://www.fjernvarmefyn.dk/spar-paa-ener... Primært er det dog ved udlejningsejendomme, fordi udlejere har erkendt, at almindelige radiatortermostater er mere robuste end elektroniske og trådløse systemer til styring af gulvvarme. F.eks. oplever vi heller ingen udlejere der monterer elektronske termostater (Danfoss Living eller lign.) fordi de simpelthen går i stykker eller lejerne bare bytter/stjæler batterierne. Men ved private parcelhuse fra f.eks. Huscompagniet, Eurodan, 2 Plan, Milton m.fl. er det stort set 100% gulvvarme.

 • 1
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten