Minister vil bygge veje til udvalgte havne

Transportminister Flemming Hansen (K) lægger med en ny strategi op til at revidere den syv år gamle havnelov.

Flemming Hansen vil sikre sig, at havnene udvikler sig på markedsvilkår, men det kniber endnu. Havneloven gav ved årtusindskiftet kommunale erhvervshavne lov til at organisere sig som aktieselskaber. Men efter syv år har kun otte havne etableret sig som A/S'er.

Nu vil ministeren med en ny lov fjerne de sidste barrierer, efter Folketinget i 2005 gav de største havne mulighed for at udføre såkaldt skibsrelaterede hjælpetjenester, for eksempel lodstjeneste.

De kommende ændringer af havneloven skal give de mindre havne samme muligheder.

Til gengæld lægger ministeren i sin strategi op til at fjerne såkaldte grandfather-rights, fordi det vil spænde ben for konkurrence havnene indbyrdes.

Samtidig ruster Flemming Hansen de danske havne til at tage konkurrencen med udlandet op. Han vil styrke nationalt vigtige, udvalgte havne med baglands-infrastruktur.

Sverige og Norge er allerede i færd med at prioritere de havne, der skal begunstiges med statsfinansieret infrastruktur. Målet er mere kosteffektive godstransporter.

Der er dog også farer ved en så målrettet strategi, fremgår det af oplægget til en ny havnestrategi. Det vil nemlig betyde, at have, som allerede har opnået stor betydning, får mulighed for ekstra udvikling, mens havne, som ikke har opnået den samme store betydning, vil være henvist til andre finansieringskilder for deres baglandsinfrastrukturer.

Et centralt synspunkt er, at markedet er bedst til at udpege de havne, der på sigt vil være de bedste til at løse opgaverne.

Regeringens godstransport-strategi bliver præsenteret i Godstransportens Tænketank i næste uge.

Dokumentation

Transportministeriets: Danske havne til fremtidens transportløsninger - Dansk havnestrategi 2025