Minister: Vi har 2,5 milliarder til at fjerne trængsel

26. september 2013 kl. 17:5010
Det behøver ikke koste så meget at flytte bilisterne over i den kollektive trafik, vurderer transportminister Pia Olsen Dyhr (SF).
Artiklen er ældre end 30 dage

Hvis ikke hovedstaden om 10-12 år skal kvæles i trafik, skal der tages politisk affære nu. Det var budskabet, da den regeringsnedsatte trængselskommission tidligere torsdag afrapporterede. Transportminister Pia Olsen Dyhr (SF) er enig, siger hun i et interview med Ingeniøren:

»Nu må vi i gang, for selv om vi har talt meget om at forbedre hovedstadens infrastruktur, er det nærmest kun metroen, der er kommet til de seneste mange år,« fastslår hun.

Men til at betale de 40 milliarder kroner, som Trængselskommissionens forslag vil koste, har hun bare 2,5 milliarder kroner fra forligskredsen ‘Bedre og billigere trafik’ – og dem skal der først forhandles med forligsparterne om.

I forbindelse med kommissionens afrapportering har ministeren mest gjort sig bemærket ved blankt at afvise at undersøge roadpricing, der ellers som det eneste markant kan reducere trængslen i hovedstadsområdet. Men Pia Olsen Dyhr mener ikke, at det behøver være så dyrt og tungt at flytte bilister over i tog og busser:

Styring og terminaler

»Måske er det en kombination af ITS-løsninger (Intelligent Trafik Styring, red.) på vejen og bedre terminaler. Når Køge Nord og København-Ringsted i 2018 er på plads, skal folk kunne holde i et ordentligt P-anlæg, skifte om til toget og være i København på 20 minutter. Hvis man kan se, at man har et reelt hurtigere alternativ, når man kører på vejen og kan se, at man er på vej ind i noget kø, så kan folk flyttes. Men det skal være nemt,« fastslår transportministeren.

Artiklen fortsætter efter annoncen

»Noget af det gode ved rapporten er diskussionen om de nye trafikknudepunkter, hvor det skal være lettere at skifte. I Herlev, hvor vi har har planlagt, at letbanen Ring 3 skal ligge, skal man gå 400 meter fra S-togsstationen. Kan man forbedre det, skal vi gøre det, for det er så lidt, der skal til, før folk tager bilen.«

Hvor overraskende er det, at alle de dyre forslag ikke mindsker trængslen?

»Det er overraskende, at det selv med 40 milliarder kroner er så besværligt at mindske trængslen i København. Det tyder på, at vi er nødt til at kigge længere væk fra hovedstadsområdet. Vi må have fat i pendlernes oplandsproblematik, og det har vi med togfonden.«

Vejudvidelser batter ikke

Vil det, at politikerne nu har fået syn for sagn om, at selv store investeringer ikke rigtigt flytter noget, ændre på, hvordan I fremover vil investere i trafikprojekter?

Artiklen fortsætter efter annoncen

»Nu har vi jo udbygget Køge Bugt-motorvejen i flere omgange, og folk sidder stadig i kø, så det tyder altså på, at det ikke er vejudvidelser, der virker. Det er også grunden til, at regeringen afviser at udvide motorveje. Vi tror ikke, det løser Københavns trængselsproblem. Motorvejene er fødelinjer, men de støder jo stadig til Tagensvej, Folehaven osv., og der er ikke mere plads.«

Men skønt Trængselskommissionens beregninger baserer sig på OTM-trafikmodellen, tror transportministeren, at flere forslag kan flytte mere, end hvad kommissionen umiddelbart har regnet sig frem til. Det gælder f.eks. forslaget om at ændre på organiseringen i den kollektive trafik, så transportformerne i højere grad arbejder sammen og får den rejsende i fokus.

Pia Olsen Dyhr har fået trafikselskabernes rapport om en sådan sammenlægning og er på vej ned i problematikken, og et udspil kan ventes allerede i løbet af efteråret.

»Det har vist sig at betyde overraskende meget, at de rejsende bare får én informationskilde. Vi har mistet seks procent af pendlerne på kystbanen. De har forskellige argumenter, men især problemet med, at togene ikke spiller sammen, og at de ikke får oplysninger, gider folk ikke.«

Roadpricing – ikke nu

Du bliver ved med at begrunde din afvisning af roadpricing-anbefalingen med, at teknologien ikke er moden. Men en hel række eksperter, bl.a. fra Trængselskommissionen, siger, at teknologien er moden, men det er den politiske proces, der ikke er det. Hvad siger du til det?

»Det er jeg ikke enig i. Det, der er i gang, er småskalaforsøg. Vi har ikke et sted, hvor det er gennemført på nationalt plan, og hvor man samtidig har vurderet på de fordelingsmæssige effekter af roadpricing. Vi får mere at vide af de tyske, franske og slovakiske forsøg med lastbiler, der er i gang, og med et EU-forsøg, hvor Sund & Bælt deltager.«

Men vil et storskalaforsøg ikke være en god måde at besvare en masse spørgsmål på?

»Regeringens holdning er, at vi ikke er interesseret i at gennemføre et storskalaforsøg.«

10 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
10
28. september 2013 kl. 00:22

Så kan man jo henvende sig direkte til et medlem:

Kære Ivan Lund Pedersen Blev Trængselskommisionen kun bedt om at forholde sig til roadpricing, eller blev flere løsningsmodeller diskuteret?

9
27. september 2013 kl. 12:15

Kære alle

Som anført i anden artikel NOAH-trafik afgivet dissens og støttet andre dissennser.

Her ligger dissens:

https://noah.dk/trafik/hvorfor-er-anbefalin...

Her er en udvidet dissens:

Link til den udvidede version:https://www.trafikbogen.dk/Kommentarer%20ti...

En stærk medvirkende årsag til, at anbefalinger fra Trængselskommissionen ikke løser de i kommissoriet stillede opgaver, ligger i sammensætningen af Trængselskommissionen.

Hovedmodstandere af stort set enhver regulering af biltrafikkens omfang var rigt repræsenteret i Trængselskommissionen og havde endvidere 2 afgørende formandsposter i vigtige underudvalg.

Det svarer til, at Coca-Cola og McDonald´s skulle have afgørende indflydelse på fastsættelse af en sundhedspolitik, der skulle begrænse fedme og diabetes 2

Det havde også været mere rimeligt, at der var udpeget en uafhængig forsker som formand for Trængselskommissionen.

Trængselskommissionen har haft Transportministeriet som sekretariat, men burde have haft et selvstændigt uafhængigt sekretariat.

En temmelig stor del del medlemmerne af Trængselskommissionen har ikke haft mandat fra deres arbejdsgivere til at tage stilling til overordnede trafikpolitiske prioriteringer.

De har derfor ikke kunnet tage afstand fra de vejforslag, der undergraver kommissoriet ved at generere mere biltrafik og betyde afvandring fra den kollektive trafik. De har af samme grund kun i begrænset omfang kunnet støtte brug af effektive økonomiske og planlægningsmæssige trafikale virkemidler.

Det er derfor misvisende at medregne disse medlemmer som støttende vejforslag og manglende forslag om effektiv regulering af biltrafikken med økonomiske- og planlægningsmæssige tiltag. Desværre har de ikke udadtil tilkendegivet deres manglende mandat til stillingtagen.

Med venlig hilsen Ivan Lund Pedersen Medlem af Trængselskommissionen

Se mere om Trængselskommissionen i www.trafikbogen.dkunder "Trængselskommissionen"

8
27. september 2013 kl. 10:45

Korrekt og samme problem omkring Hillerød.

Dertil er der jævnligt grelle hærværksepisoder på de parkerede biler. Nogle gange tilmed afbrændinger!

Hvis der er rigeligt p-mulighed, parkering er gratis og man kan være sikker på, at der passes på ens bil, så er det da en god start. Så skal der blot være dobbelt så meget plads i S-toget og komforten skal mindst op på samme niveau, som i en billig-bil.

Skal jeg først stå og skide-fryse på en perron, mens jeg venter på den oftest aflyste Bx og derefter stå som sild i en tønde, med næsen i en eller andens armhule, for så at skifte over til Metro'en, hvor perronen er fyldt 10 meter op af trappen..., så vælger jeg bilen !

7
27. september 2013 kl. 07:47

i den stemmeberettigede alder er alt for stor en politisk faktor, til at der kan gøres noget ved problemet. Og så kan der være nok så mange tekniske løsninger på det.

Det svarer lidt til, at overlade problemet overbefolkning til menneskeheden!

At høre Pia O. D. forklare, hvorfor hun på trods af sin indstilling til problemet ikke kan tage et eneste redskab i brug, og at hun lige skal se dem afprøvet x antal gange i udlandet først, det efterlader en med den der klare følelse af, at politikere og politik ikke er til at holde ud.

6
27. september 2013 kl. 06:58

artiklen peger på at de nye mia.-investeringer er inkl. p-pladser så man kan køre bil til Køge-nord og tog derfra til KBH. Det lyder fint, men... ...kunne man ikke fokusere på at få flere passagerer med S-tog, som jo allerede er dér, hvor der er flest pendlere !? Der er flere nuværende S-stationer hvor de eksisterende p-pladser er fyldt til randen man-fredag. Det gælder i hvert fald Lyngby, Holte og Birkerød. Nye p-huse/kældre vil trække flere ind i S-togene. Næste led i kæden er så flere myldretidstog, eller længere tog. For togene er også fyldt i dag.

5
27. september 2013 kl. 02:34

Bortset fra visse områder i Greve og Ishøj er det jo ikke ligefrem ghettoer der præger indfaldsvejene, så u-lands metoden kan ikke bruges.

4
27. september 2013 kl. 00:10

Problemet er vel ikke større end at man bulldozer 22 vejbaner ind langs med de store færdselsårer i København. Tagensvej etc. Derefter udvider man alle andre veje inde i byen, så de bliver 22 sporede. Så bliver der plads til bilerne. Alle trafik hindringer fjernes.
Det meste af midtbyen laves om til Parkeringshuse. Så er problemerne jo løst.

Den løsningsmodel er da brugt i de fleste ulande i verden.........

2
26. september 2013 kl. 21:31

@ Ole Rasmussen

Citat: "2,5 mia.... måske 25 mio til Samkørsel ? Kære Minister Med de 2,5 mia i alt, kunne du/i (regeringen) så ikke overveje at bruge 25 mio. kr til at udvikle samkørsel ? Mvh. en ingeniør i DK"

Samkørsel det er noget med at i stedet for en person sætter sig i en bil i Greve og kører til København samtidig med at en anden person sætter sig i en anden bil i Greve og kører samme strækning, så kører de i stedet sammen i 1 bil. At det skal kræve investering på 25 millioner at finde ud af, er mig ubegribeligt. Jeg fandt selv ud af det, da jeg i tre år skulle det samme sted hen som min nabo, uden det offentlige bidrog med noget.

Hvis der er tilstrækkeligt mange som skal fra Greve til København om morgenen, så åbner man en S-togs linie. Og det er så lige "problemet": De steder hvor der er tilstrækkelig grundlag for samkørsel er der ofte også grundlag for effektiv kollektiv trafik, og så findes det allerede.

Samkørsel har dog nogle helt indlysende problemet, som alle kender til hvis de har prøvet det:

Hvordan skal udgifterne deles hvis det skal være fair? Hvem skal have bilen i fritiden? Hvad hvis en person pludselig skal arbejde over eller bliver syg og skal køre før aftalt tid? Nøjagtigt samme pendlermønster for to personer eller flere er sjælden og så videre.

Delebiler er en anden løsning, men den tiltrækker mest folk som ellers ville bruge den kollektive trafik, og at gøre dem til bilister var ikke lige meningen.

3
26. september 2013 kl. 21:31

"I Herlev, hvor vi har har planlagt at letbanen Ring 3 skal ligge, skal man gå 400 meter fra S-togsstationen. Kan man forbedre det, skal vi gøre det, for det er så lidt, der skal til, før folk tager bilen" Det er side 123 - rapporten siger 300m. Der er 200m hvis man måler fra Ring3 til perronens vest-ende. Til perronens øst-ende er der måske 400m, men den er blind så der kommer næppe mange. Men ministeren har ret i at det hæmmer trafikken at gå det stykke. Man kan mene at passagererne er forkælede, men den slags tæller i det samlede billede i konkurrencen med bilen; rapporten siger "væsentlig hindring" nu, og fordobling af passagertallet hvis stationen flyttes! Derfor føres letbanen også helt ind på Glostrup station hvor der ellers er 600m mellem station og Ring3.

Ulempen ved at flytte perronen vestpå er at det bliver halvdyrt at flytte sporskifterne mellem stationen og Ring3. Måske skal skinnerne også flyttes sidelæns for at få plads til trappe mellem sporene.

Fordelene er selvfølgelig at det forkorter afstanden mellem perron og Ring3, men også at man på sigt kan få nord-perron så folk kan stige ind og ud af vestgående tog i begge sider ligesom i Ballerup. I øjeblikket ligger stationsbygningen og Lidl tæt op ad skinnerne overfor perronen, men der burde være plads til gående. Mandolinvej er særdeles attraktiv til kontorhus, så hvis beboerne sælger til udviklere burde priserne være høje nok til at de kan købe gode villaer i mindre støjplagede kvarterer. Og man kan have perron syd for østgående spor så der er dobbelt ind/ud-stigning dér også.

1
26. september 2013 kl. 19:14

Kære Minister Med de 2,5 mia i alt, kunne du/i (regeringen) så ikke overveje at bruge 25 mio. kr til at udvikle samkørsel ? Mvh. en ingeniør i DK