Minister: Veto for vindmøller - men ikke for skifergas

Venstres energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Christian Lilleholt (V), fremkalder undrende øjne i det nordjyske, hvor en række kommuner føler sig overset.

Grunden er, at ministeren vil give kommuner mulighed for at takke nej til havvindmølleparker. Det indebærer blandt andet fem kommuner, hvor der allerede er givet tilladelse til forundersøgelser.

Energiministeren selv forklarede til Jyllands Posten, at grøn omstilling og udvikling af vedvarende energi kræver lokal opbakning.

Men lokal opbakning til skifergasboringer i de nordjyske kommuner Aalborg, Hjørring og Frederikshavn simrer på et meget lavt blus.

Byrådsmedlem og formand for miljø- og energiudvalget i Aalborg Lasse Puertas Navarro Olsen (EL) hylder muligheden for øget kommunal suverænitet. Men lokalpolitikeren forstår ikke forskelsbehandlingen.

»Jeg synes da, at enhver udbygning af det kommunale selvstyre er noget godt. Derfor ville det være nærliggende at give skifergas-kommunerne de samme muligheder, som man er ved at give kommunerne i forhold til havvindmølleparker. Med hensyn til skifergas har vi med et stort flertal sagt nej til i Aalborg, men vi har fået det trukket ned over hovedet af regeringen alligevel,« fortæller Lasse Navarro Olsen.

Denne undren har spredt sig til Frederikshavn og formanden for plan- og miljøudvalget, Anders Brandt Sørensen (S):

»Giver ministeren kommunerne medbestemmelse over havvindmølleparker, der befinder sig på et statautoriseret område som havet, burde han også gøre det samme for skifergas-kommunerne, når det gælder statens undergrund. Der er ikke mening i at åbne for det ene, men ikke for det andet. Er man mere ligeglad med vindmøller? Eller er man mere optaget af skifergas?,« spørger Anders Brandt Sørensen og advarer samtidig ministeren:

»Jeg tror ikke, det er ministerens intention. Men man skal passe på, at det ikke fremstår populistisk, når man giver tilladelse til, at kommunerne får indflydelse på udbyggelsen af grøn energi og ikke har noget at skulle have sagt til de mere CO2-tunge skifergasboringer,«

I Hjørring Kommune nynner næstformand for teknik- og miljøudvalget, Per Møller (K), med i koret:

»Både skifergasboringer og vindmølleparker har stor indflydelse på borgere samt miljøet. Ønsker ministeren at give kommunerne mulighed for medbestemmelse for vindmølleparker, bør han også give den samme ret til skifergas. Man skal sidestille de to ting,« erklærer Per Møller.

Radikale Venstre går ind for kommunal symmetri

Energiordfører for det Radikale Venstre Andreas Steenberg mener, at der bør være ligestilling på området.

»Jeg synes, det er mærkeligt, at man ikke vil gøre det samme med skifergas, som ministeren forslår med havvindmølleparker. Det mener vi, at ministeren burde. Radikale Venstre har intet imod, at kommunerne bliver inddraget i beslutningsprocessen. Regeringen bør ikke med tilbagevirkende kraft ændre på en oprindelige plan om eksempelvis en vindmøllepark. Når man har givet tilladelse, kan den ikke hives tilbage - så risikerer man, at andre investorer mister tillid til de danske projekter,« forklarer Andreas Steenberg.

Bekymringen for bagsiden af minister Lars Christian Lilleholts initiativ er den radikale energiordfører ikke alene om. Direktør i Vindmølleindustrien Jan Hylleberg udtalte onsdag til Jyllands Posten, at forslaget, hvis det gennemføres, kan resultere i, at det bliver sværere at realisere havvindmølleprojekter.

Direktøren fremhævede ligeledes, at ministerens initiativ er et brud på tidligere normer, også sammenlignet med skifergasområdet.

»Det vil være nyt, hvis en kommune kan bremse planlægningen på et statsligt område. Det gælder heller ikke på de meget udskældte skifergasboringer, hvor kommunerne ikke kan bremse noget som helst,« siger Hylleberg.

Ingeniøren har hele dagen forsøgt at få en udtalelse fra ministeren og bedt ham forholde sig til paradokset. Eneste svar, vi kan få, er: »Ministeren har ikke nogen nye kommentarer til skifergasboringer i Danmark.«

Planen og paradokset
Energiministerens forslag drejer sig om, at han vil ændre den såkaldte 'åben dør-procedure', som giver Energistyrelsen tilladelse til at godkende forundersøgelser til kystnære projekter, uden at kommunen får nogen indflydelse.

Hvis forundersøgelserne viser, at det er muligt med opstilling af vindmøller, har ansøgere krav på at modtage en etableringstilladelse. Kommunerne skal således have lov at sige fra, som Lars Christian Lilleholt udtaler til Jyllands-Posten. De nuværende regler blev vedtaget i et bredt forlig med undtagelse af Enhedslisten i 2008.

Skifergas-kommunerne har imidlertid ikke fået samme melding fra ministeren. Det franske olieselskab Total har fra Energistyrelsens side lov til at bore i Vendsyssel i kommuner som Aalborg, Hjørring og Frederikshavn. I løbet af foråret mødte prøveboringen i Dybvad, Nordjylland, store folkelige protester samt politisk modstand.

Årsagen til kritikken er, at hvis man ved hjælp af prøveboringerne opdager muligheder for at udvinde skifergas, kan det ende med, hvad man kalder fracking, hvor kemikalier sprøjtes dybt ned i undergrunden under højt tryk for at frigøre skifergassen. Hvorvidt fracking er skadeligt for miljøet og undergrundsvandet, sår kritikere tvivl om.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Hvis jeg var presserådgiver for ministeren, ville jeg sige det drejer sig om afvejningen mellem lokale interesser og statslige interresser. En håndfuld vindmøller har ikke afgørende betydning, der kan man godt lade lokale interesser spille ind, hvorimod et skifergasprojekt har afgørende national interesse, der må de lokale hensyn vige.

 • 0
 • 0

Skiffergas er man jo af gode grunde nødt til at udvinde der hvor geologerne og prøveboringerne har vist at gassen findes. Såfremt gassen ligger i Hjørring, nytter det jo ikke at flytte boringen til Haderslev. Vind er jo noget mere fleksibelt og derfor kan der tages andre hensyn. Man kunne jo også lade en del af gevinsten ved møllerne tilflyde dem som får dem stillet op i udsigtsfeltet - det plejer at hjælpe på hvordan man synes om maskinerne.

 • 0
 • 0

presserådgiver for ministeren, ville jeg sige det drejer sig om afvejningen mellem lokale interesser og statslige interresser. En håndfuld vindmøller har ikke afgørende betydning, der kan man godt lade lokale interesser spille ind, hvorimod et skifergasprojekt har afgørende national interesse, der må de lokale

Derudover kan du jo stort set sætte vindmøller op overalt hvis det skulle være , mens det er helt bestemt område hvor man er nød til at bore skifergasen op henne. man kan ikke bare flytte det 1 km mod nord , da skifergassen er der hvor den er og altså ikke andre steder

 • 0
 • 0

Begge partier fornægter jo mere eller mindre klimaforandringer, så derfor skal man jo gerne sende det signal, at Gas er langt vigtigere end vindmøller. Vindmøller er ok - bare de står et andet sted, og er fuldt markedsfinancieret, hvis det står til LA. Eller rent faktisk hader de vindmøller, men ok -de vil nok ikke forhindre dem, hvis bare de mister alle former for subsidier og står langt væk fra alt og alle.

 • 0
 • 0

"En håndfuld vindmøller har ikke afgørende betydning, der kan man godt lade lokale interesser spille ind, hvorimod et skifergasprojekt har afgørende national interesse, der må de lokale hensyn vige."

Det er virkelig udansk at lade flertallet bestemme over de små, der i dette tilfælde kan risikere at for forgiftet den undergrund de bor på, samt at boligpriserne i kommunerne falder.. Det er pisse nemt at sidde i den anden ende af landet og sige at andre skal bo i lortet så du kan nyde varmen...

 • 0
 • 0

Vindmøller kan fint stoppes. Under Fogh Rasmussen blev alle nye vindmøllesteder blokeret i miljøets navn. Men forhindre ondskabens behov for fossile brændstoffer der skader planeten, det kan ikke komme på tale... Og alligevel stemmer I på højrefløjen. Ingeniører som burde vide bedre.

 • 0
 • 0

Energi politik må altid være et nationalt overordnet anliggende.

i det øjeblik alle kan sætte en kæp i hjulet kommer vi aldrig fremad.

Pludselig kan kommuner, ikke lide el master, vindmøller, transformer stationer, nedgravede, ledning til Norge, Sverige, Tyskland, eller hvad lokale aktivister nu ikke kan forstå vi har brug for

Og hvis vindmøller så må det gælde alle andre ting også, der kan blive placeret lokalt,.

Det er et frygteligt skråplan at bevæge sig ud på, vi ender i endeløse slagsmål, om bagateller, og vi bliver så alle tabere, medens alt fremskridt bliver paralyseret

 • 0
 • 0

Det kan kun gå for langsomt med at få stoppet planerne om fracking efter skifergas. Det er dog påfaldende, at høre K, RV og S protestere - de har jo selv stemt for prøveboringer i Folketinget. Formanden for plan- og miljøudvalget, Anders Brandt Sørensen og borgmester Birgit Hansen (S) i Frederikshavn Kommune har blåstemplet, at det kan foregå i Frederikshavn Kommune til trods for massive protester fra borgerne. Nu går der politik i den, og de vasker hænder - valgkampen til Kommunalvalg 2017 er åbenbart startet. I stedet burde de bakke op om en faglig oplysningskampagne med fokus på de store miljømæssige konsekvenser, erfaringer fra udlandet viser, at fracking har i form af grundvandsforurening og jordskælv.

Socialdemokraterne, konservative og Radikale Venstre må komme med en klar udmelding ifht skifergas.

 • 0
 • 0

Energi politik må altid være et nationalt overordnet anliggende.

i det øjeblik alle kan sætte en kæp i hjulet kommer vi aldrig fremad.

Pludselig kan kommuner, ikke lide el master, vindmøller, transformer stationer, nedgravede, ledning til Norge, Sverige, Tyskland, eller hvad lokale aktivister nu ikke kan forstå vi har brug for

Og hvis vindmøller så må det gælde alle andre ting også, der kan blive placeret lokalt,.

Det er et frygteligt skråplan at bevæge sig ud på, vi ender i endeløse slagsmål, om bagateller, og vi bliver så alle tabere, medens alt fremskridt bliver paralyseret

Jeg er enig meget langt hen ad vejen i det du skriver, men sagen har to sider, også set fra nationalt hold.

Vi er så heldige at råde over en VE-teknologi, som vi kan udbygge let og hurtigt, og demonstrere overfor resten af verden, at den kan dække en meget stor andel af elforsyningen, uden elregningen eksploderer.

Og allervigtigst; der er meget bred folkelig opbakning bag denne udvikling.

Sidstnævnte skal vi passe meget på med at vi ikke sætter over styr. Landvindmøller er i dag næsten ligeså effektive som havvindmøller, men koster kun en brøkdel, så det væsentligste formål der er ved at installere havvindmøller, er at ingen i omgivelserne bliver sure og begynder at fylde hele den offentlige debat med mytiske skræmmekampagner.

Uden at overdrive effekten af dette, mener jeg vi skal afholde os fra at gamble med befolkningens generelt positive holdning til vindkraften - især fordi det faktisk ikke er nødvendigt.

Den eneste grund til at opstille kystnære vindmøller, er nemlig at minimere onkostningerne for en, i det store perspektiv, meget lille del af vores samlede vindkapacitet, som samtidig risikerer at koste os meget store æstetiske værdier, og værditab som hverken staten eller vindmølleejerne reelt ville kunne erstatte sig ud af, hvis de opstilles ukritisk og hensynsløst, eksempelvis i Århus bugt.

Jeg støtter derfor forslaget om at lade kommunerne få afgørende indflydelse på sagen.

De har jo både fordelene og ulemperne af at huse vindkraften, og kender værdien og følsomheden af de områder der er i betragtning, og der vil givetvis være kommuner der er mere interesseret i at øge kapaciteten end andre, fordi de råder over store vindressourcer på land, langt mellem husene osv, samtidig med at vindkraften giver en tiltrængt vækst i deres tyndt befolkede kommuner.

Omvendt skal vi også passe på med at bringe projekter, som måske allerede er flere år fremme i processen, i tvivl om hvorvidt de overhovedet får tilladelse.

Det vil ikke gøre det nemmere for os i fremtiden, at gennemføre de store omstillinger energisektoren står overfor, til fornuftig pris, hvis investorerne ikke kan regne med at det der er gælder, når man påbegynder projektet, også gælder når det afsluttes.

 • 0
 • 0

I stedet burde de bakke op om en faglig oplysningskampagne med fokus på de store miljømæssige konsekvenser, erfaringer fra udlandet viser, at fracking har i form af grundvandsforurening og jordskælv.

Hvilke 'erfaringer' taler du om? Gasland?

Personligt gaar jeg ind for atomfracking, det sparer ogsaa en del kemikalier.

Examples included the possibility of using a large nuclear device as a sort of nuclear fracking to improve natural gas yields.

https://en.wikipedia.org/wiki/Project_PACER

 • 0
 • 0

Personligt gaar jeg ind for atomfracking, det sparer ogsaa en del kemikalier.

Examples included the possibility of using a large nuclear device as a sort of nuclear fracking to improve natural gas yields. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Project_PACER

At gå ind for en teknologi, som man opgav for 40 år siden - vel nok fordi man indså hvor ukontrolabel en sådan process vil være - går jo også fint i tråd med din interesse for den teknologi du sædvanligvis promoverer, her i debatten.

Man har svært ved at få billedet af den tossede professor med strithår ud af hovedet, når man læser sådan noget.

 • 0
 • 0

Set for mange amerikanske katastrofefilm? Prøv med disse i stedet - der er rigeligt flere:

"Brandslukningen og tilbagestrømning fra en af brøndhovederne fik store mængder vand og ukendte kemikalier til at strømme ud i den omkringliggende natur. Vandprøver herfra indeholdt blandt andet carbonhydrider, acetone, ethyl-benzen og toluen."

http://ing.dk/artikel/100-ton-skifergas-ke...

"The study, published this week in The Bulletin of the Seismological Society of America, indicates that hydraulic fracturing, commonly called fracking, built up subterranean pressures that repeatedly caused slippage in an existing fault as close as a half-mile beneath the wells."

http://www.nytimes.com/2015/01/08/us/new-r...

"A Dutch court suspended gas production from the Loppersum area of the Groningen natural gas field, Europe’s biggest, as earthquakes linked to production damaged homes."

http://www.theglobeandmail.com/report-on-b...

 • 0
 • 0

Jeg tror som ikke der er så meget andet i det end at den manglende offentlighed omkring partistøtte har visse ret tydelige ulemper på den politiske front set fra befolkningens og fornuftens perspektiv.

 • 0
 • 0

Der er ubalance mellem antallet af vindmøller og naturgas forekomst herhjemme og det skal den nuværende regering have ros for at gøre noget ved . Vindmøllers eneste beretigelse er at de kan spare en tredjedel af gassen på de værker de samarbejder med. Forureningen med CO2 er global og her er en tredjedel mindre da udemærket ,bortset fra at ved KK er katastrofen mere lokalkontant retfærdig ved kvajning.

 • 0
 • 0

Det er lidt sjovt (specielt hvis man er franskman) at vi som ansvarlige mennesker lader et fransk firma hente vores ressourcer, med en metode de har fået forbud på at bruge i deres eget hjemland...

 • 0
 • 0

Vi mangler bare at kommunerne opfordrer borgerne til at gå i demonstration mod udvinding af skiffergas. Det kan ikke være rigtig at man kan side i København og tage en beslutning om at ødelægge vores drikkevand og undergrund i Jylland. Det bør absolut ikke gå fredelig af.

 • 0
 • 0

En artikel der viser, at gravide kvinder der bor i nærheden af skiffergas brønde er mere udsatte for enten for tidlig fødte børn eller en højrisiko graviditet.

Expectant mothers who live near natural gas fracking wells are 40% more likley to give birth prematurely and a 30% increased incidence of 'high-risk' pregnancies.

Læs mere her:

http://www.theecologist.org/News/news_roun...

 • 0
 • 0

Det dur sq da ikke med møller i vandet, lige ud for, hvor hotellerne skal ligge.

Fruen og jeg kigger efter et kystnært sommerhus.

Jeg har bemærket at mæglere omkring Storebælt gerne tager fotos af havudsigten så Storebæltsbroen kommer med i baggrunden.

Selv vil jeg gerne have et sommerhus, hvor udsigten har vindmøller i baggrunden. Strømmen skal jo komme et sted fra, og hvad er bedre end nogle vindmøller, der bare står og minder os om hvor meget de gamle kraftværker forurenede?

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten