Minister: Ufatteligt, at DSB skjulte revner for IC4-konsulenter

15. maj 2014 kl. 12:165
Minister: Ufatteligt, at DSB skjulte revner for IC4-konsulenter
Illustration: ft.dk.
Transportminister er både forundret og skuffet over, at DSB ikke gjorde konsulentfirmaet Atkins opmærksom på revnerne i aksellejekasserne på IC4.
Artiklen er ældre end 30 dage

Transportminister Magnus Heunicke (S) har ingen god forklaring på, hvorfor DSB ikke udleverede to rapporter til konsulentfirmaet Atkins, som i 2011 gennemgik IC4 for ministeriet og konkluderede, at indkøbet var en god forretning for DSB.

Konsekvensen var, at Atkins end ikke nævnte revnerne i aksellejekasserne i rapporten til ministeriet.

DSB udleverede ikke de to rapporter fra Force Technology og Schaeffler Technology, der vurderede, at revnerne skyldtes træthedsbrud og altså ikke nødvendigvis en påkørsel, som DSB selv konkluderede dengang.

I dag fremstår det nærmest ufatteligt, at DSB’s daværende ledelse ikke dengang fremkom med disse oplysninger, der skulle danne grundlag for stillingtagen til hele projektets fremtid,
--Transportminister Magnus Heunicke (S)

Læs også: Her er 2011-rapporten om IC4-akselrevner

Artiklen fortsætter efter annoncen

Desuden videregiver ministeren Atkins’ svar på, hvorfor konsulenter ikke omtalte revnerne, da de i deres endelige konklusion slog fast, at ‘IC4 grundlæggende er et sundt tog’.

»Lejeskåle, akselkasser og bogier var ikke omfattet af det kommissorium, vi fik tildelt af Transportministeriet,« lyder det fra Atkins i ministerens svar, der kan læses her i sin fulde længde.

»Hvad angår min egen holdning, må jeg sige, at jeg er noget forundret og også skuffet over, at dette åbenbart har været tilfældet. I dag fremstår det nærmest ufatteligt, at DSB’s daværende ledelse ikke dengang fremkom med disse oplysninger, der skulle danne grundlag for stillingtagen til hele projektets fremtid,« skriver ministeren.

Læs også: Ekspert-rapport advarede DSB om IC4's fejlramte akselkasser for fire år siden

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra ministeren om, hvorfor de to rapporter ikke blev nævnt for Atkins, eller hvilke konsekvenser dette vil have for samarbejdet mellem DSB og staten i fremtiden.

5 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
5
16. maj 2014 kl. 11:57

Der er et kommunikationsaspekt og der er et teknisk dimensioneringsaspekt

Kommunikationsaspektet først.

Det generelle: DSB har på direktionsniveau tidligere afsat en del midler til at holde journalist Lars Abild beskæftiget med andre emner end DSB. DSB har tidligere haft såkaldte direktører til at udsprede romantiske forestillinger om såvel IC4 som de svenske eventyr. DSB har jfr. omtale i Journalisten en at landets største kommunikationsafdelinger, og DSB har ikke været særlig ivrig til at give offentligheden og de bevilgende myndigheder og politikere, korrekte svar på spørgsmål stillet af folketingsmedlemmer til Transportministeren.

Det specielle: I den konkrete sag har nogle medarbejdere valgt at tilbageholde en teknisk udredning om brud på aksellejekassernes svingningsdæmperarm fra Atkins store undersøgelse af IC4, og forklarer nu at man trods rapporten fra Schaeffler Technology, har antaget at der var tale om 2 påkørsler og ingen fejl og mangler.

Fra det kommunikative til det tekniske: Det fremgår klart gentagne gange i rapporten fra Schaeffler Technology, som er en del af den store Schaeffler INA FAG koncern, som har fremstillet lejer og lejekasser, at der er tale om materialetræthed, udmattelse, og altså træthedsbrud.

Det er aldeles indiskutabelt at der er tale om træthedsbrud på disse aksellejekasser som Schaeffler koncernen har leveret. På trods af dette vælger medarbejdere at tilbageholde rapporten fra Atkins. Om det kan forklares med direktionens indsats for at forskønne og bortforklare de uheldige omstændigheder over for offentligheden og de bevilgende myndigheder eller det skyldes intern misforstået loyalitet eller direkte inkompetence burde give anledning til en intern undersøgelse.

Sagens tekniske kerne Dæmperne. Det fremgår så vidt jeg kan læse og forstå af Schaefflers rapport, at der skal mere kraft til at trække dæmperne ud end specificeret, i modsætning til den kraft, der skal bruges til at trykke dem sammen Kan denne asymmetri have nogen betydning? Håber at andre vil se nærmere på dette!

Dimensioneringsfejl Vi ved at togsættene skulle veje 140 ton men vejer 163 ton hvilket er en overskridelse på lige godt 16 % kan det være afgørende?

Enkelte ved også at det var det lavestbydende franske firma inden for støj og vibrationsdæmpning der fik denne underleverance til IC4. Hvis hele togets støj og vibrationsdæmpning er baseret på fejlagtige oplysninger fra AnsaldoBreda til underleverandørerne, eller mellem underleverandørerne, så kan det måske forklare end del?

Der er en del ekspertise blandt læserne, men hvem har indsigt i vibrationsdæmpning?

De samlede togsæt indeholder efter egne udregninger 1916 aksellejekasser og 1916 støddæmpere, så der er noget at beregne og evt. udskifte!

4
16. maj 2014 kl. 07:56

Jeg tvivler efterhånden på at DSB bevidst har gjort noget negativt i sagsforløbet omkring IC4.

Nej, og det er det der er skræmmende. De rapporter fra Force Technology og Schaeffler Technology, blev jo indhentet, netop for at DSB kunne få et retvisende billede af årsagen til revnerne. Magtede de hos DSB ikke at læse og forstå rapporterne? Hvordan kunne rapporterne på usagligt grundlag være irrelevante når Atkins skulle gennemgå hele IC4? De er jo ikke just billige, de rapporter.

3
16. maj 2014 kl. 02:11

Jeg tvivler efterhånden på at DSB bevidst har gjort noget negativt i sagsforløbet omkring IC4. Selve organisationen er bare ikke gearet eller udviklet til at matche andre krav end dem der normalt stilles til alle offentlige foretagender og i disse skatteyder finansierede virksomheder er vidensdeling, innovation og lignende blot fyord, som i videst muligt omfang blot skal ignoreres :-)

1
15. maj 2014 kl. 16:45

Jeg har i nogen tid ikke kunnet lade være med at spekulere over, om der kan være foregået nogen udbetalinger under bordet fra Ansaldo Breda til skiftende ledende DSB-medarbejdere, for at få dem til at være med til at mudre det hele til, så tabene for IC4 fiaskoen kunne tørres af på os almindelige dumme danskere. For hvordan kan et stort foretagende som DSB dog opføre sig, og handle så tåbeligt og uansvarligt, som det vi har set omkring IC4 i de sidste 10-år?

Hermed en opfordring til journalister: Er der nogen ledende DSB-folk, som har tillagt sig en levefod, som ligger ud over hvad man kan forvente, fx erhvervet sig dyrt feriehus med havudsigt ud over Middelhavet - eventuelt købt i konens navn - eller lignende ekstravagancer?

Follow the Money!