Minister udvider MRSA-ekspertgruppe – og glemmer igen sygehusene

Tidligere fødevarerminister Dan Jørgensen nedsatte i 2014 den såkaldte MRSA-ekspertgruppe. Det er den, nuværende miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) nu har genindkaldt og udvider med to nye medlemmer. Illustration: Fødevareministeriet

Den såkaldte MRSA-ekspertgruppe, som i 2014 blev nedsat af daværende fødevareminister Dan Jørgensen (S), skal udvides. Det er nemlig vigtigt for nuværende miljø-og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V), at de anbefalinger, som politikerne får om bekæmpelsen af MRSA, »er de ypperste, som det faglige miljø i Danmark kan præsentere,« som ministeren udtrykker det i en pressemeddelelse.

Læs også: Leder af MRSA-videncenter udelukket fra ministerens ekspertgruppe

Men den svada giver lederen af det danske videncenter for de antibiotika-resistente MRSA-stafylokokker, overlæge og professor Henrik Westh fra Hvidovre Hospital, ikke meget for. For selvom ministeren nu udvider ekspertgruppen med endnu et medlem fra Lægeforeningen og en repræsentant fra Københavns Universitets Sundhedsvidenskabelige Fakultet, er den vigtigste part i sagen stadig udeladt:

»Hvorfor er de danske regioner ikke med? Det er deres hospitalsvæsen. Det er dem, der trues af antibiotikaresistens,« lyder det hovedrystende fra Henrik Westh.

Læs også: Minister genindkalder eksperter: Hjælper det at udrydde MRSA hos avls-svin?

Beslutningen om at udvide ekspertgruppen med to ekstra medlemmer blev truffet på et møde i Miljø- og Fødevareministeriet i dag, hvor partierne bag handlingsplanen for husdyr-MRSA, der blev vedtaget i april 2015, også blev enige om at bestille en faglig høring fra ekspertgruppen.

Ifølge ministeren vil politikerne »bede ekspertgruppen om at konsultere deres bagland og holde en faglig høring, hvor alle eksperter med relevant viden, kan blive hørt.«

Det er to år siden, at den nu genindkaldte ekspertgruppe kom med sine første anbefalinger, der førte til handlingsplanen for husdyr-MRSA, som trods skarp kritik fra eksperter og politikere blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget.

Læs også: »Vi skal ikke foregøgle nogen, at den handlingsplan fjerner spredning af MRSA«

Gruppen skal nu undersøge, om der er grundlag for nye tiltag på baggrund af den nyeste viden om husdyr-MRSA – i forlængelse af tidligere anbefalinger.

Ekspertgruppen består af repræsentanter fra Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut, Lægeforeningen, Fødevarestyrelsen, DTU Veterinærinstitut, Den Danske Dyrlægeforening, Veterinærinstituttet i Norge og snart også Københavns Universitet.

Læs også: DTU versus Fødevarestyrelsen er blevet en kamp om ytrings- og forskningsfrihed

Til gengæld er sygehusvæsnet altså stadig udeladt, og det samme er DTU Fødevareinstituttet, som har spillet en af hovedrollerne i den seneste tids sager om blandt Fødevarestyrelsens rolle i at skjule MRSA-anbefalinger for Folketinget.

Ingeniøren har forsøgt at indhente en kommentar fra Fødevareministeriet, men de er endnu ikke vendt tilbage.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Når nu vi alle bevidner at den gode minister er komplet uduelig og inkompetent, så ville det være på sin plads at udvide Ombudsmandens ansvarsområde til også at gælde sikring af demokratiet, så vi kan få afskaffet en åbenlyst uduelig og inkompetent minister, der er til stor skade for DK og vores gyldne eksport!

 • 6
 • 1

Ak ja - og ganske som MRSA synes faktarestistens også at være stærkt smitsomt i lukkede miljøer som fx. Christiansborg.

 • 5
 • 1

Det er sandsynligt at Fødevarestyrelsen, DTU Veterinærinstitut, Den Danske Dyrlægeforening og Veterinærinstituttet i Norge har deres spidskompetencer andre steder end patientbehandling, men mon ikke Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut, Lægeforeningen og en repræsentant fra Københavns Universitets Sundhedsvidenskabelige Fakultet kan dække området. Hvis man vil være negativ, mangler der for den sags skyld også en repræsentant for praktiserende læger og den relevante patientforening.

 • 1
 • 0

Jørgen Pallesen er dermed fortaler for et diktatur? Man kan være uenig med ministeren men hvis ministerens politik er at der ikke skal gøres noget så er det hans ret. Sådan fungerer demokratiet.

 • 0
 • 0

Det har jo altid været Fødevareministeriets (FVM) teknik at nedsætte langsomtarbejdende, mere eller mindre inkompetente arbejdsgrupper, så en sag som evt kunne tænkes at 'genere erhvervet' (landbruget) kan nedsyltes og forsvinde i glemsel. Ministeriel stupiditet, fordi a) hengemte sager vokser i styrke jo længere de gemmes, b) man kan nok kaste grus over sandheden (nogen bruger gulvtæpper), men man kan ikke skjule den i det lange løb. Man kan ikke skjule resistens for mikroorganismerne, eller phosphor og kvælstof for algerne i de indte farvande. Og fordi man derved stikker en kniv i ryggen på der erhverv man så gerne vil beskytte: Når et ministerium via de ansatte faglige landbrugsrådgivere og via sine egne handlinger bilder landbrugerne ind, at der ikke er grund til bekymring, så fortsætter landbruget en katastrofekurs i god tro. Når bomben så eksploderer, havner aben hos landbruget - både imagemæssigt og økonomisk. For ministeriet (departementet) formår altid at skjule sig for sit ansvar og sende aben videre - opad (ministeten må gå af) og nedad (de faglige styrelser og landbrugerne), selv om de samme departement (uofficielt) har vredet armen rundt på sine eksperter (departementet selv har kun ansat administratorer) og meddelt at 'man ikke ønsker sager, som kan genere erhvervet'. Stupidt og inkompetent, men 'ministre forgår - embedsfolk består'. Alvoren her understreges af landbrugets (blåstemplede) brug af kobber- og zinkforbindelser i smågrisefodet, hvor disse metalsalte overdoseres op til 5000 gange (ift dyrenes behov og optagelse), fordi det forhindrer at smågrisene (produktionsenhederne) dør af diarré. Man har erstattet antibiotika med metalsalte. I 10 år han man vidst videnskabeligt, at samme metalsalte forårsager samme multiresistens hos mikroorganismer, som anvendelsen af antibiotika gør (den genetiske mekanisme er beskrevet i Mutation Research). Ministeriet er bekendt med dette forhold. Omkring 95% af foderets indhold af kobber og zink løber gennem grisen og spredes i staldmiljøet og med gyllen på landbrugsjorden. Jordbakterier udvikler her multiresistensgener, som via plasmider videregives til andre mikroorganismer, uafhængigt af stamme og art. Altså også til sygdomsfremkaldende mikroorganismer. Der lægges således en enorm pool af resistensgener i dansk landbrugsjord, som - rent statistisk - med sikkerhed vil vandre over i eksempelvis hospitalsmiljøet og alle andre steder, hvor humant sygdomsfremkaldende mikroorganismer færdes. En nærliggende hypotese er, at disse metalsaltes resistensvirkning er relevant i både staldmiljø og dyrenes mave/tarmsystem, hvor temperaturforholdene er optimale for mikroorganismer. Det er oplagt i det mindste at undersøge denne hypotese, men også her er projektforslag blevet blokeret ude i de faglige styrelser. Kobber og zink er samtidig meget alvorlige miljøgifte - kan udrydde alt liv i vandmiljøer. Danmarks Miljøundersøgelser har for ca. 10 år siden beregnet, at store dele af den gyllebelastede landbrugsjord vil være mættet med kobber i dag - de letopløselige kobberforbindelser kan ikke bindes til jord og følger vand, afdrænes til vandveje og grundvand. Der har været samråd om nogen af disse forhold, og de har så fulgt den ministerielle syltestrategi - men kan jo heller ikke skjules meget længere. Det er markant potentielle katastrofer, som ministeriet i sin arrogance leger skjul med - og når katastroferne bryder igennem, er det for sent at afværge dem.

 • 2
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten