Minister tørrer medicin-lempelse i svinestalde af på DTU

Illustration: Joachim Adrian (arkiv)/POLFOTO

DTU Veterinærinstituttet er blevet omdrejningspunktet i en politisk betændt sag om brugen af resistensfremkaldende antibiotika i danske svinestalde.

En telefonsamtale med en seniorrådgiver fra instituttet er fødevareminister Esben Lunde Larsens (V) primære begrundelse for at tillade mere af en bestemt type antibiotika, men den ansvarlige forsker siger nu, at han blev bedt om et råd, som han ikke kunne give.

Bredspektret torn i øjet på eksperterne

Det bredspektrede antibiotikum tetracyklin har længe været en torn i øjet på eksperter. Det bliver i vid udstrækning brugt til at behandle diarré blandt smågrise, når de går fra at die og til at indtage rigtig føde.

Læs også: Danske svineproducenter øger brugen af antibiotika stik mod målsætningen

I handlingsplanen mod svine-MRSA, som blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget sidste år, er målet at halvere brugen af tetracyklin. Et af midlerne skal være, at tetracyklin boner kraftigere ud på landmændenes medicinregnskab, så de lettere risikerer at få et såkaldt gult kort af Fødevarestyrelsen, hvis de vælger netop det præparat.

Læs også: Minister skærer igennem: Danske svin skal have 15 pct. mindre antibiotika

Fødevarestyrelsen havde foreslået en omregningsfaktor på 1,5, altså at tetracyklin skulle vægte 50 procent mere end andre typer antibiotika. Men, som Danmarks Radio har afdækket, så modsatte organisationerne Landbrug & Fødevarer, Den Danske Dyrlægeforening og Veterinærmedicinsk Industriforening sig den høje omregningsfaktor. De foreslog i stedet 1,2.

Det endte også med at blive resultatet, da reglerne blev indført fra 1. juli. Nu får ministeren og Fødevarestyrelsen kritik for at bøje sig for erhvervets ønsker.

Minister: Jeg lytter til DTU

Det afviser Esben Lunde Larsen med henvisning til den rådgivning, han modtog fra DTU, ministeriets officielle rådgiver i den slags sager.

»Jeg lytter til den faglige rådgivning, og DTU Veterinærinstituttet fandt ikke anledning til at anfægte den endeligt fastsatte faktor,« skriver han til Danmarks Radio.

Læs også: Minister kræver svar: Pressede Fødevarestyrelsen DTU-professor til tavshed?

Nogenlunde enslydende besked kommer fra Fødevarestyrelsen til DR:

'Fødevarestyrelsen forelagde i juni 2016 denne vurdering for Veterinærinstituttet DTU, og DTU vurderede ikke, at der var evidens for, at en udfasning ikke kunne nås med en faktor på 1,2. Fødevarestyrelsen fastsatte herefter faktoren til 1,2'.

Der var altså 'ikke evidens for, at en udfasning ikke kunne nås'. Men hvad gemmer der sig bag denne dobbelte negation?

En telefonopringning fra styrelsen

Seniorrådgiver Sven Erik Jorsal, DTU, leverede rådgivningen til Fødevarestyrelsen. Den foregik udelukkende på telefon ved, at han blev ringet op af sektionsleder Tim Petersen fra Fødevarestyrelsen i juni.

»Han spørger, om vi kan give en vurdering af, om faktor 1,2 er tilstrækkeligt til at nå målet om at halvere forbruget, eller om det er nødvendigt med faktor 1,5,« fortæller Sven Erik Jorsal.

Læs også: DTU-forskere udelukket fra kortlægning af smitteveje for svine-MRSA

Ifølge DTU Veterinærinstituttet er det dog meget vanskeligt at vurdere, hvad effekten af en omregningsfaktor bliver, uanset hvad den er. Mange forskellige faktorer spiller ind på landmændenes og dyrlægernes brug og valg af antibiotikum, og der er ingen historiske data at læne sig op ad, fordi der ikke er fortilfælde.

»Jeg svarer, at vi ikke har data til at vurdere det spørgsmål, så det må være myndigheden selv, der træffer den afgørelse,« siger Sven Erik Jorsal.

Han bad om et råd, han ikke kunne få

DTU deltog i høringen, hvor oplægget var, at tetracyklin skulle ganges med 1,5 i landmændenes opgørelse af antibiotikaforbrug. Heller ikke det havde Veterinærinstituttet indvendinger mod.

Læs også: Professor: MRSA-handlingsplan strider mod den mest elementære viden

Sven Erik Jorsal understreger, at det 'nærmest er et gæt', hvordan forskellig vægtning af tetracyklin spiller ind på forbruget.

»Vi må se, om det virker, og hvis det ikke virker, må vi gøre noget mere og andet,« som han udtrykker det.

»Jeg opfattede det som en kollega fra Fødevarestyrelsen, der bad om et råd, som han ikke rigtigt kunne få. Det ansvar måtte Fødevarestyrelsen selv tage på sig,« siger Sven Erik Jorsal.

Rød ordfører: Ministeren går over grænsen

Den udlægning af sagen får en af de mest ihærdige ordførere på Christiansborg, når det gælder MRSA-udbredelsen i de danske stalde, Enhedslistens Maria Reumert Gjerding, til at sige, at Esben Lunde Larsen går over grænsen, når han hævder at have fået faglig rådgivning til at understøtte den lempeligere omgang med tetracyklin.

Læs også: »Vi skal ikke foregøgle nogen, at den handlingsplan fjerner spredning af MRSA«

»Det er besynderligt, at ministeren siger, at han læner sig op ad faglig rådgivning, når forskeren understreger, at han ikke kan sige noget om det,« konstaterer hun.

»Det skærper denne sag, at der ikke er noget fagligt belæg for at trække brugen af tetracyklin i den forkerte retning, selv om ministeren giver det indtryk af noget andet. Han har varetaget landbrugets og medicinalindustrien ønske,« siger Maria Reumert Gjerding.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Hvis en minister udtaler at han har fået rådgivning af eksperter indenfor et emne, så bliver det jo nødt til at være på skrift eller andet medie. Det bør en minister sikrer sig ellers bør det falde tilbage på ministeren... ellers kan en minister jo opdigte alle mulige historier (hvilket artiklen jo efterlader en grum mistanke om er sket her).

Det viser sig desværre, at hver gang at emnet er danske landbrug, så er regeringens minister parat til at gradbøje ideen om god videnskab og forskning.

 • 36
 • 1

I årtier har strudsene bare ignoreret problemet, når der så kommer fokus på det tørrer de bare skylden af på andre! Staten bør sagsøges i alle ender og kanter, ikke mindst for deres uforskammethed, men at have problemet vokse!

 • 8
 • 2

Det ser ud som om både journalist og debattører regner med at fødevareministeren selv sidder og ringer til DTU. Sådan tror jeg ikke verden ser ud, det har man folk til, når man er minister. Derfor spørger ministeren også på kontoret, hvordan hænger det her sammen, og så videregiver han det svar han får. Derfor "tørrer ministeren ikke noget af" på DTU, men det passer selvfølgelig dårligt med det verdensbillede, man har på ing.dk af venstrefolk som nogle, der har ondt i sinde. Og så ruller rouletten med overskrifter og gisninger i debatspalten.

 • 1
 • 15

@Michael og Peter

Ministeren har embedsmænd i sit resortområde til at indhente svar. Han er deres øverste chef og derfor er han ansvarlig for de svar der indhentes - dvs. i praksis at der foretages kvalitetskontrol og at embedsmændene skal sikre den rimelig præcision, saglighed og upartiskhed.

I dette tilfælde var svaret per telefon, og der har måske været en karriere-ivrig embedsmand, som har forsøgt at læse ministerens inderste ønsker til svarets udfald, og formuleret svaret derefter.

Nu har jeg kun set ministerens udtalelse, og ikke læst svaret - der kunne jo (mit gætværk) stå noget a la: "Fødevarestyrelsen konkluderer efter samtale med DTU, at man ikke kan sige noget om hvorvidt nedsættelsen af faktoren vil have negative effekter på opnåelse af målsætningen." Denne sætning er jo strengt taget korrekt, men ministeren har så efterfølgende brændt nallerne ved at tage DTU til indtægt for konklusionen, hvilket jo er forkert.

Jeg vil tro at der er en embedsmand som har fået nogle grimme minusser i karrierebogen. Desværre ikke af den egentlige og meget samfundsskadelige årsag - nemlig mangel på saglighed.

 • 9
 • 3

Der findes ikke evidens for at indbetaling af 50mio DKK på min bank konto ikke vil løse problemet med MRSA Opkald til min bankrådgiver vil bekræfte at der findes en endda meget lang liste af problemer der ikke er evidens for ikke vil blive løst, så nævnte råd kan følges ad libitum.

Dobbeltnegationer er jo også humor. Hvem husker ikke Holbergs Erasmus Montanus: "Morlille kan ikke flyve. En sten kan ikke flyve. Ergo Morlille er en sten!"

Nu er alt lige pludselig muligt. Skønt.

 • 10
 • 0

Så må fødevareminiteriet jo fremlægge dokumentation for den rådgivning de har videre givet til ministeren.

Efter at LLR næsten blev væltet af bønderne i Sønderjylland, har der ikke været noget ende på det landbruget får lov til. (Selvom at det var den forrige minister fra Soc Dem der fjernede vigtige dele fra svineMRSA rådgivningen), men med en minister der er både landbrugs-, fødevare- og miljøminister og som selv er bonde, så kan BL og L&F ikke rigtigt forlange mere.

Den virkelige sag handler om smågrise der vænnes fra så hurtigt at deres mave ikke kan følge med, for at sænke produktionsomkostningerne. Erhvervet er presset pga overproduktion og fordi at de konservative svinebønder ikke vil skifte til økologisk drift. Så nu ender vi med at hele svineMRSA problematikken og alle de ekstra sundhedsomkostninger det påfører samfundet, når meget penicillin ikke længere virker (og dødsfald). eller også hælder de store mængder af kobber og zink i foderet, som ender i gyllen som ender i naturen. Det i en industri der er så uhumsk og underbetalt at det kun er folk fra Ukraine der gider arbejde der.

Primærlandbruget eksporterer for 160 mia kr og udgør 5% af økonomien, så Danmark er ikke længere et landbrugsland. Konventionel svinedrift er ikke et guldæg for samfundet, og deres hensynsløshed med svineMRSA 8og meget andet) har allerede kostet menneskeliv. Nu er 12.000 smittede i Danmark, af et erhverv der ikke tjener penge. Måske kan vi godt leve med at der produceres 20% færre svin i Danmark, hvis produktionen af dem så er ansvarlig og etisk, i stedet for det her gang svineri, for det er for sygt for både resten af befolkningen, for svinene, for den danske samfundsøkonomi og for miljøet.

Vh Troels

 • 22
 • 1

For et erhverv der skylder 360 mia kr væk.

I et liberalt samfund ville man lade dem gå konkurs, da det vil fjerne de mest ineffektive producenter, men det er klart at hverken erhvervet eller finanssektoren har interesse i det. Og hvem spytter i Venstres og LAs kasser?

Så i stedet lemper man på kravene som i den nye landbrugspakke, eller som her med penicillinen, så de kan holde den gående lidt længere.

Ideologien i Venstre og LA gælder kun når det ikke rammer deres støtter. Praktisk, men ikke rigtigt liberalt eller kapitalistisk. Mere rammende er oligarki, når dem med magt og penge kan købe sig til særlige fordele.

Det er utroligt at man som liberal efterhånden er mere enig med Enhedslisten end med de borgerlige, som kun er ude på at give til vennerne.

Vh Troels

 • 22
 • 0

Peter Kyllesbeck:

Ja, han nævner jo selv at han har fået det telefonisk. Hvis han havde fået det skriftligt - hvilket havde været forvaltningsretsligt korrekt - så havde man kunnet fæste lid til dokumentationen. Nu tilbagestår bare en nødløgn af en hårdt presset groft uhæderlig minister.

Med venlig hilsen

 • 20
 • 1

Som miljø- og fødevareminister! Svarer dét ikke, nogenlunde, som til at gøre Joachim B. Olsen til socialminister?

 • 8
 • 1

Venstre med Esben Lunde Poulsen fortsætter Venstres nyere tradition med at manipulere, fordreje direkte lyve og vildlede folketing og befolkning.

Men det faciliteres af et flertal af vælgerne der har stemt på partier der har peget på Løkke og Ko. De partier er ligeså medskyldige i at den demokratiske proces voldtages og skamferes.

Skal tilliden til den demokratiske ide og proces genskabes - må vælgerne til at tage deres forbandede demokratiske pligt på sig og vælge levebrødspolitikkerne og designer Politiken fra.

 • 12
 • 0

Peter Kyllesbeck

Det korte af det lange er, at ministeren IKKE dokumenterer sine data ved skriftlige tilkendegivelser fra enten DTU eller Fødevarestyrelsen. Henvisninger til telefoniske oplysninger - uanset om disse er på første- eller andenhånd - må sagens kompleksitet og politiske alvor betragtes som yderst lemfældige For ikke at sige forvaltningsretsligt stærkt tendentiøse og for en person med ministeransvar må det nærmest være diskvalificerende.

Med venlig hilsen

 • 14
 • 1

Hvis de skal nå deres mål på 30 % reducering i 2018 så skal de godt nok igang. Ok en faktor 1,2 kunne ikke gøre det. Så må det jo bruge andre værktøjer. Det bliver bestemt ikke sjovt for svinebønnerne nu når de har spildt et år.

Hvis de var så meget i tvivl om effekten. hvorfor har de ikke løbende vurderet forbruget? Så havde de mulighed for at korrigere.

Det er jo bestemt dumt at gøre noget halvt for ikke at komme i mål. Så er det jo bedre at ikke ville gøre noget og stå ved det.

Det her giver landmændene større omkostninger og har ingen effekt.

Uheldigt signal at send omverden at vi ikke har styr på det.

Det er ikke kun vores svine eksport de gambler med, men også vores folkesundhed og hospitalernes udgifter.

 • 7
 • 0

Ups det et ikke 30% men 15%. Men det gør det ikke bedre. Det kan jeg ikke forstå menet bestemt at det var 30% reduktion, gad vide hvor jeg har fået det tal fra.

 • 0
 • 0

citat: Og ved du, at ministeren ikke har fået det på skrift fra Fødevarestyrelsen?

Hvis han harfået et skriftligt svar, kan han blot klaske det på bordet og så er den potte vel ude!

I hastesager kan en minister nøjes med mundtlige svar, som naturligvis skal bekræftes skriftlig efterfølgende, men i den beskrevne sag har der været god tid til at få svaret på tryk...

Venstre-fusk!

 • 7
 • 1

OK, så virkede det ikke med 1,2. Den åbenlyse konsekvens må være at det hæves til 1,5 fra 2017 og 2,0 senest med virkning fra 2018. Så vil landbruget svare, det er alt for kort tid og hvad ved jeg. Det er meget fint vil modsvaret så være, men dette er vigtigt og mennesker dør ude i virkeligheden, reelt burde det være forbudt fra i morgen.

 • 9
 • 0

Det fremgår klart af artiklen, hvem der talte i telefon:

"Seniorrådgiver Sven Erik Jorsal, DTU, leverede rådgivningen til Fødevarestyrelsen. Den foregik udelukkende på telefon ved, at han blev ringet op af sektionsleder Tim Petersen fra Fødevarestyrelsen i juni."

At ministeren (omhyggeligt) har undladt at få informationen verificeret på skrift fra DTU, fortæller meget om ministerens duelighed eller måske snarere hans ønske om at fedte for svineavlerne.

 • 5
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten