Minister stryger tændstikken til ny flammende GMO-debat

Gensplejsede afgrøder skal ikke løbe spidsrod gennem for mange forhindringer, mener Eva Kjer Hansen, der vil hælde brændstof på GMO-debatten med udgivelsen af en ekspertrapport til efteråret.

»Jeg vil gerne udfordre danskernes skepsis mod GMO'erne med en debat om, hvilken forskel GMO-afgrøder vil give. Tilgangen til moderne teknologi må være åben, fordomsfri og gerne baseret på fakta.«..

Sådan lød det allerede den 10. juli fra fødevareminister Eva Kjer Hansen i europaudvalget, da hun over for EU- og fødevareordførere redegjorde for sine tanker om den fremtidige GMO-regulering. Det blev samtidig en blød tyvstart på den debat, hun igangsætter i september eller oktober om genmodificerede planters nytte på basis af en såkaldt vidensyntese - analyse - udarbejdet af eksperter.

Hos oppositionen lyder hendes GMO-venlige budskaber som en forherligelse, der peger på en ensidig debat. Men ministeren forsikrer, at de negative konsekvenser også vil indgå i rapporten.

Alle partier uden om regeringen undrer sig over at skulle debattere nytteeffekt, for den parameter indgår ikke i EU's godkendelsesprocedure. Eva Kjer Hansen kommer skeptikerne i møde ved at erklære, at hun gerne ser den konkrete nytte indgå i godkendelsen.

Minister: Godkendelser tager for lang tid

Ministeren ønsker at fremskynde proceduren for godkendelser til højst at vare ét år, som en EF-forordning foreskriver, mens den i realiteten tager to et halvt år i EU. Den hidtil hurtigste godkendelse vedrørende en soja tog 17 måneder.

»Hverken politikere eller borgere - uanset om man er for eller imod - kan være tilfredse med så lang sagsbehandlingstid,« erklærede Eva Kjer Hansen i europaudvalget og henviste til firmaet DLF-Trifolium, der har opgivet at udvikle GM-afgrøder. Det er en medvirkende årsag til, at GMO-arealet i EU er 108.000 hektar, mens 125 millioner hektar dyrkes med gensplejsede afgrøder uden for EU.

Fødevareministeren sætter tillige spørgsmålstegn ved EU's nultolerance over for ikke-godkendte GMO'er i foder, fordi den lægger hindringer i vejen for samhandlen med tredielande. Den langsomme godkendelse betyder, at selv den mindste forurening med GMO-afgrøder i en skibslast kan medføre returnering af hele det GMO-fri vareparti.

»Politikere skylder virksomhederne at sørge for få godkendt ansøgningerne inden for en rimelig tidsfrist, når alle eksperter siger, der ikke er risici forbundet ved brugen,« lyder det fra ministeren.

Enhedslisten: GMO-begejstring er uden resultater

I Folketinget strækker skepsis sig fra teknologiforskrækkelse til krav om beviselig nytte. Pia Adelsteen (DF), der i denne sammenhæng er lægmand, vedkender sig sin teknologibekymring, mens kemiingeniør Lone Dybkjær (R) ønsker nytten bekræftet.

EU- og fødevareordfører Per Clausen (EL) ser blot en gentagelse af den første bølge GMO-begejstring, som ikke har bragt de lovede resultater.

»Hvad blev der af de GMO'er, der var fremtiden for nogle år siden?« spurgte Per Clausen, da fødevareministeren talte om forventningerne til forskningen i eksempelvis tørketolerent majs, kvælstofsugende raps og kartofler med modstandsdygtighed over for skimmelsvamp.

Danske forskere er i front

Men ifølge Eva Kjer Hansen er forskerne blevet langt mere kloge denne gang.

»Forskerne får ny viden og har flere års erfaring. Danske forskere har for eksempel gode delresultater for cassava-planten, der indeholder cyanid, og som mange sultne afrikanere er afhængige af. Vi har en oplagt interesse i at hjælpe de befolkninger, der sulter, og jeg fremhæver eksemplet, fordi det viser, at vi har nogle af de dygtigste forskere på verdensplan,« understreger Eva Kjer Hansen.

Minister: GMO er ikke et Columbusæg

I øjeblikket er ingen GM-afgrøder relevante at dyrke i Danmark, men det kan snart komme på tale, siger Eva Kjer Hansen og lokker med mindre anvendelse af pesticider.

»Perspektivet inden for landbruget vil være anvendelse af færre sprøjtemidler og opsamling af kvælstof. Varmere klima vil også kunne medføre andre insekter. Jeg vil advare imod at tro, at vi har et Columbusæg. GMO-afgrøder vil ikke være svaret på alle problemer, men måske kan de på nogle områder bidrage til bedre løsninger,« siger fødevareministeren.

EU-regulering kontra selvbestemmelse på følsomt område

EU-ordfører Lone Dybkjær (R) greb fat i VOK-partiernes EU-parlamentsvalgkampagner om mindre EU:

»Her er et område, hvor man kan diskutere, om EU skal bestemme alt. Mig bekendt er en folkelig protest ikke som argument for, at man kan lade være at acceptere en GMO-majs, som EU-kommissionen (når der ikke er kvalificeret flertal imod) har godkendt. Vil ministeren arbejde for, at lande kan sige fra over for GMO i EU?,« spurgte Lone Dybkjær.

»Der er gode muligheder for nationale tilpasninger i dag, men der er også en diskussion og mange synspunkter om, hvad medlemslandene skal have lov at agere på. Jeg taler for en balanceret løsning, fordi det er vigtigt at styrke samhandel og frihandel, og det er vores (Danmarks, red.) interesse, at EU står så samlet som muligt,« svarede Eva Kjer Hansen.

Langtidseffekter og antibiotika

Dansk Folkepartis EU-ordfører, Pia Adelsteen, melder sig blandt de teknologiforskrækkede, fordi hun er bekymret for langtidseffekter. I givet fald skal forbrugerne have et reelt valg til at undgå GMO-produkter fra, hvis de bliver mere udbredte. Hun ønsker ikke overraskende, at EU-lande skal kunne sige nej tak til GMO'er.

Fødevareordførerne Kristen Touborg Jensen (SF) og Bjarne Laustsen (S) frabeder sig under alle omstændigheder genplanter med antibiotikaresistente markører.

EU-ordfører Helle Sjelle (K) undlader at hallelujaje over alt, hvad der kommer fra EU vedrørende GMO:

»Vi anerkender, at der kan være en stor nytteværdi, men man skal have belyst både fordele og ulemper, så det ikke får slagside. Man skal være varsom, når man er inde at pille ved naturen,« siger hun.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

"Man skal være varsom, når man er inde at pille ved naturen", siger en konservativ politiker og samme argument høres ofte fra den modsatte side af folketingssalen.

Er vores politikere virkelig så uvidende om genetik, så de tror at nutidens kulturplanter er opstået af sig selv, eller tror de bare at de får lidt flere stemmer, hver gang de udtaler denne floskel?

 • 0
 • 0

Uvidenhed eller populisme? Det ved man aldrig med de politikkere...

Men lad os lige se på det positive først. Jeg er glad for at høre ministeren sige:

"Tilgangen til moderne teknologi må være åben, fordomsfri og gerne baseret på fakta"

Selvom det selvfølgelig burde være en selvfølge.

Anderledes provokeret er jeg af Clausens:

"»Hvad blev der af de GMO?er, der var fremtiden for nogle år siden?« "

Helt ærligt. At spænde ben og så bagefter klage over manglende resultater. Han kunne evt. ringe til partifællerne i Folkerepublikken Kina. De kan fortælle hvor meget de har reduceret pesticid forbruget i bomuld vha. GMO'er.

Touborg Jensen og Laustsen hiver den gamle traver om antibiotiske selektionsmarkører frem. Fint nok. De kan undværes. Men hvad er problemet egentlig? Kender de til nogle risici fagfolk har overset?

Hvorom alting er. Jeg ser frem til vidensyntesen og fornyet debat på et oplyst grundlag.

 • 0
 • 0

Fødevareministeren har jo været deltager ved bilderberg møderne for nylig, så hun "Pusher" vel den politik som de magtfulde mennesker betaler hende for?

Det kaldes lobbyisme, men er det i virkeligheden ikke bestikkelse?

Det er på tide at politikerne husker at de sidder i den position de sidder i, for at arbejde for folket!! for vælgerne!! Ikke for eliten i denne verden der allerede har fået mere end rigelig på bekostning af alle vi andre!

Det er ligesom om at der bare skal tjenes penge på GMO nu efter at man har brugt så mange midler på udvikling af det.

Vores fødevareminister kunne jo starte denne "ærlige" debat med en fuld redegørelse omkring hendes sidste møde i bilderberg gruppen.

Ingen i min omgangskreds kommer nogensinde til at spise fødevarer der er genmanipulerede og jeg opfordrer alle til at undersøge sandheden om genmodifiserede fødevarer, og finde ud af hvor lidt dokumentation der er på følgevirkninger og skadelighed.

http://www.youtube.com/watch?v=94d-KVorSHM

http://video.google.com/videoplay?docid=62...

Mange GMO'er er jo selvfølgelig produceret af: ja du gættede rigtig...Monsanto!! Alene det burde få de fleste til at spærre øjnene op.

http://www.ethicalinvesting.com/monsanto/

"who is the fool? The fool or his followers?"

 • 0
 • 0

Af at hun går industriens og landbrugets ærinde. Hvis man allerede har lagt frem hvad man mener, så skal den rapport jo helt sikkert nok medtage de knapt så gode sider ved GMO. I think not.

Eva Kjær og Venstre, det er en ommer. Der er mere på spil her end lidt samhandel. F.eks. befolkningens sundhed og miljøet. Men jeg kan godt se at det er knapt så vigtigt som at snakke Monsanto efter munden.

Pinligt og lavt.

Vh Troels

 • 0
 • 0

Lad alle de andre lande dyrke alt det GMO de vil, om 10-20 år kan EU så slå sig op på Non-GMO afgrøder og exportere dem til dobbelt pris af alle andres GMO-Produkter.

Der findes andre metoder til at undgå spøjte midler som er i støbeskeen, her beskrevet kort på ministeriets egen hjemmeside. http://www.fvm.dk/Default.aspx?ID=18465&PI...

DET er fremtiden - Højteknologisk Økologi.

MvH Peter Jørgensen

 • 0
 • 0

Økologisk produktion af fødevarer kan i dets nuværende form kun eksisterer på grund af konventionel produktion, da konventionel produktion har gjort sygdomme der rammer de fødevarer mindre i udbredelse og derfor er netop økologisk produktion muligt. Hvad angår GMO så mener jeg umiddelbart at man bare skal komme igang hvis der selvfølgelig er fordele over konventionel, langsommelig avl. De fødevarer vi har idag er jo netop avlet på god gammeldags manér og er derfor næsten det tætteste vi kommer på det bedste rent genetisk.

 • 0
 • 0

Det har været nævnt at CO2 udslippet fra landbrugsjorden på det amerikanske kontinent har medført et udslip svarende til hele industrialiseringens udslip. Dette pga jordbehandling med plov/andre redskaber. Hvis der er hold i denne påstand, og hvis GM kan reducere behovet for jordbehandling, så er det måske et spørgsmål der også skal tages med i overvejelserne.

 • 0
 • 0

John,

Det har været nævnt at CO2 udslippet fra landbrugsjorden på det amerikanske kontinent har medført et udslip svarende til hele industrialiseringens udslip. Dette pga jordbehandling med plov/andre redskaber. Hvis der er hold i denne påstand, og hvis GM kan reducere behovet for jordbehandling, så er det måske et spørgsmål der også skal tages med i overvejelserne.

Den påstand kan hurtigt tilbagevises. Mange steder i USA har målinger vist et faldende CO2-indhold i luften. Ikke sært af mange i USA er skeptiske overfor CO2-hypotesen. Sagen drejer sig ikke om evt. oppløjning i USA (som jeg stiller mig tvivlende overfor), men om GMO, som på sigt er et at midlerne til at kunne brødføde en stadig voksende befolkning.

Mvh Per A. Hansen

 • 0
 • 0

Jeg vil gætte på at Johns kilder især taler om den carbondioxid der blev frigivet i forbindelse med opdyrkningen af prærien. Vi kender også herhjemmefra til, at opdyrkning af naturområder kan fører til et fald i jordens indhold af organisk stof og dermed udledning af carbondioxid. Tænk bare på vores højmoser.

Jeg er ikke så meget inde i GMO strategierne til mindre jordbehandling, men det er ihverfald vigtigt at minimere behovet for at tage nyt land under plov. Også af hensyn til biodiversiteten. Det kan man naturligvis kun ved at holde et højt arealudbytte på de eksisterende landbrugsarealer.

I det hele taget er der et stort potentiale i miljøvenlige GMO'er. Bt-afgrøderne er de mest udbredte, men der ligger jo andre koncepter og samler støv rundt om i skufferne på universiteterne. Det er f.eks. omkring 10 år siden at danske forskere lavede foderkorn der kunne mindske landbrugets udledning af fosfor og spare på de mineralske fosfor reserver.

 • 0
 • 0

I Argentina, har man i stor stil har brugt GMO Soya og reduceret jordbehandling og her er man på vej til den helt store økologiske katastrofe.

Her betyder reduceret jordbehandling, at jorden bliver totalt udpint, hvorefter man flytter produktionen til et nyt sted og efterlader ørken.

Både i Argentina og i USA har man fået store problemer med ukruts resistens over for flere pestisider. Det har medført at store landområder ikke kan dyrkes.

Ellers kan jeg oplyse at Monsanto er bland de største terrorister i denne verden. Den måde som Monsanto og storkapital i Argentina opføre sig på, høre ingen steder hjemme. Her sprøjtes, der med pestisider over landsbyer, der ligger midt i megastore soya marker. De fordriver landbefolkning, for at få adgang til nye landområder. Detter sker blandt andet ved at sætte store buldozere ind, der jævner byerne totalt.

Prøv at google på "monsanto gmo Argentina" det er ikke morsom læsning, der dukker op.

I EU er GMO Soya forbudt i konsumprodukter, men må godt bruges til f.eks. dyrefoder. Det betyder, at det er svært som forbruger, at boykotte GMO soya.

Tim

 • 0
 • 0

Prøv at google på "monsanto gmo Argentina" det er ikke morsom læsning, der dukker op.

Jeg får en masse om hvordan monsanto kæmper for at få argentinerne til at betale for at bruge deres teknologi. Men ikke umiddelbart noget om de ting du nævner. Kunne du evt. selv give os et par links?

Kan evt. forklare mekanismerne som fører til udpining af jorden når man reducerer pløjning? Det virker naturstridigt. Indtræffer problemet også på vedvarende græsarealer?

 • 0
 • 0

Min viden om emnet kommer primært fra et foredrag af en argentinsk/færøsk mikrobiolog Phd Lilian Joensen, der har forsket i Argentina, i adskillige år.

Jeg har fundet følgende artikel, der beskriver de samme ting som Lilian Joensen kom ind på i sit foredrag: http://www.irishseedsavers.ie/article.php?...

Den primære årsag til erosion i Argentina, kan skyldes intensiv brug af monokultur og ikke reduceret jordbrug eller måske en kombination.

 • 0
 • 0

Er vores politikere virkelig så uvidende om genetik, så de tror at nutidens kulturplanter er opstået af sig selv, eller tror de bare at de får lidt flere stemmer, hver gang de udtaler denne floskel?

Nej, men de er, ligesom en stor del af befolkningen, temmelig skeptiske overfor motiverne hos dem der pusher GMO hårdest.

Hint: prøv ikke at sælge GMO på argumenter om sprøjtemddelresistens i økologiens højborg.

Poul-Henning

 • 0
 • 0

Nej, men de er, ligesom en stor del af befolkningen, temmelig skeptiske overfor motiverne hos dem der pusher GMO hårdest.

Og hvem er så "dem"?

Nogle af de fortalere for GMO, som jeg møder, er offentligt ansatte forskere, som bruger alle deres kræfter på at udvikle planter, som kan dyrkes på en mere miljøvenlig måde, eller som har flere sunde indholdsstoffer eller færre giftige stoffer. Om disse planter laves vha. gensplejsning eller med andre avancerede forædlingsmetoder går de ikke så højt op i, for forskellen bliver mindre og mindre.

En af "dem" kunne også være sådan en som mig, som ikke længere har fingrene i suppen selv, men som forsøger at få et overblik over, hvilke produktionsmetoder, der er mest bæredygtige og samtidig kan forsyne verdens befolkning med sunde fødevarer og alternativer til kul og olie. Min konklusion er, at situationen (stigende efterspørgsel + mere ugunstigt klima) meget snart kan blive så alvorlig, så vi må tage alle brugbare redskaber i brug, herunder GMO. Det må gerne være i kombination med de bedste strategier fra økologisk jordbrug.

"Dem" kunne også være spindoktorer fra de virksomheder, som tjener penge på at sælge GM-frø og pesticider. Det er muligt, at de ikke altid har rent mel i posen, men forædlingsvirksomheder er vel ikke værre end alle mulige andre virksomheder, som vores pensionsselskaber investerer i.

Inga

 • 0
 • 0

Hint: prøv ikke at sælge GMO på argumenter om sprøjtemddelresistens i økologiens højborg.

Indlysende at økologer ikke kan bruge herbicidresistente afgrøder til noget. Men måske kunne de økologer, som har mistet deres triticale i år pga. svampesygdommen gulrust, godt have tænkt sig nogle sorter med resistens.

 • 0
 • 0

Jeg har fundet følgende artikel, der beskriver de samme ting som Lilian Joensen kom ind på i sit foredrag: http://www.irishseedsavers.ie/article.php?...

Mange af ting som beskrives på siden du linker til kan vel næppe siges at være afledt af GMO planternes særlige egenskaber. Lad os se på et par punkter:

"Even before RR soya was introduced, the Argentine government adopted policies that favoured big farmers, deciding that farming units smaller than 200 hectares were "uneconomical", and predicting that at least 200,000 farmers would have to leave the land."

OK. Så regeringen ønsker en "industialisering" af landbruget. Det kan man selvfølgelig sige for og imod. Hvis vi ser tilbage på den samme udvikling herhjemme betød den en hård overgangsperiode for de tiloversblevne fattige landarbejdere, men deres efterkommere som i dag bor i byerne har et bedre liv. Det er er ikke en enkel problematik, men den ikke meget med GMO som sådan at gøre. Herhjemme skete det længe inden GMO med mekanisering som katalysatoren.

"Thousands of peasant families have been evicted violently from their land for trying to resist the advance of soya."

Hvis folk bliver fordrevet fra deres hjem er problemet at retsstaten ikke fungerer. Et udbredt fænomen i ulande, men vel ikke noget der har sin rod i genetisk modifikation som sådan.

"The soya farmers make little effort to prevent chemicals being carried by the wind into the homes and on to the land of the rural population."

Igen, et problem der ikke har noget at gøre med GMO som sådan. Man kan sagtens sprøte ansvarligt selvom afgrøden er GM-soja.

"With this year's planting season well under way, it is estimated that Argentina will be planting soya on a record 18 million hectares, about half of the country's farming land. Almost all of the soya planted today is Monsanto's Roundup Ready (RR), a type of soya that has been genetically modified to be resistant to the Roundup herbicide ­ largely composed of glyphosate"

Se, det giver jo nok et fingerpeg om at GMO afgrøderne giver bønderne nogle betydelige fordele.

"One of the advantages of GM soya for big farmers is that it facilitates "no-till" farming ­ that is, farming without ploughing the land, which means that they need few labourers."

Det ville man jo nok normalt fremhæve som en fordel. Det er ingen kunst at skabe mange arbejdspladser i landbruget ved at begrænse teknologien. Førhen havde vi mange beskæftiget med at hakke roer her i landet. Men er det fremadrettet?

 • 0
 • 0

[quote]Er vores politikere virkelig så uvidende om genetik, så de tror at nutidens kulturplanter er opstået af sig selv, eller tror de bare at de får lidt flere stemmer, hver gang de udtaler denne floskel?

Nej, men de er, ligesom en stor del af befolkningen, temmelig skeptiske overfor motiverne hos dem der pusher GMO hårdest.

Hint: prøv ikke at sælge GMO på argumenter om sprøjtemddelresistens i økologiens højborg.

Poul-Henning[/quote]

Måske skulle de se lidt mere på motiverne hos dem der pusher økologien. Hvordan ser det ud med dokumentationen for de fordele økologerne lover? Er det målbart/ reelt sundere? Er det virkelig en fordel for naturen selvom det kræver 50% mere opdyrket jord at levere den samme vare? Hvordan vil man bryde afhængigheden af det konventionelle landbrug og blive et reelt alternativ?

Det eneste jeg ved med sikkerhed er at man får lov at betale for det.

 • 0
 • 0

Argentina bliver ofte fremhævet som eksempel på, at GMO ikke virker. Efter min egen erfaring er det faktisk det modsatte der er tilfældet.

Siden indførelsen af GMO soja i 1996 er der hvert år blevet dyrket soja på flere hektar og den samlede høst af soja er steget hvert eneste år. Undtagelsen er den netop overståede høst, hvor udbytterne var ekstremt lave på grund af en meget omfattende tørke på hele Pampassen.

Grunden til at der hvert år sås et stigende antal hektar, ligger i det faktum, at det er den afgrøde som giver størst udbytte i bøndernes lommer. Dette skyldes først og fremmest at det er billigt at dyrke GMO soja, men man kan ikke fratage regeringens forsøg på planstyring med maksimumspriser på mælk, hvede osv. for at have en indflydelse.

At GMO soja er billig at dyrke skyldes to forhold: 1) at man kan anvende, det man kalder direkte såning. Dvs man behøver ikke at pløje og harve jorden. Man kan nøjes med en sprøjtning, såning, en sprøjtning mere og høst. 2) Sprøjtemidlet glifosat er billigt. Det er dét, der i folkemunde hedder RoundUp. Monsantos patent på glifosat udløb for flere år siden og siden har produktet været meget billigt. Udgifterne til sprøjtning faldt til under det halve ved overgangen til GMO soja inden Monsantos patent udløb.

Direkte såning har betydet en væsentligt positiv indflydelse på jorden på Pampassen. ( Man kan prøve at google no-till for at se den indflydelse metoden har ) Direkte såning medfører en bedre husholdning med vand i jorden. Noget som er af afgørende betydning i de områder hvor der dyrkes soja. Det er som oftest vandmængden i jorden, der er den begrænsende faktor og ikke mangel på mineraler.

Når man sammenligner de sprøjtemidler, der blev brugt i den gammeldags soja med de midler man bruger nu, er der ingen tvivl. Glifosaten er den rene engel i forhold til det tidligere anvendte sprøjtemidler.

En af de ukrudter som man tidligere vanskeligt kunne fjerne er pigæble ( verdens giftigste plante ) , og man har regler for mængden af tilladelig pigæblefrø når soja handles på verdenmarkedet som commodity. ( 2 frø pr. 100 gram soja ) I dag findes der ikke pigæblefrø i GMO soja. Det er svært for mig at udtale mig om, det er godt for noget, men rigtigt skidt er det i hvert tilfælde ikke.

Om udpining: Enhver dyrkning af jord med henblik på salg af et eller andet produkt vil altid medføre, at der eksporteres mineraler fra jorden. Væk fra bondelandet og ind til byen. Disse mineraler vil blive erstatte af nye mineraler frigivet ved naturlige processer fra jordens partikler, således at der på længere sigt indstiller sig en ligevægt mellem den mængde der frigives og den mængde der eksporteres. Det er et kendt fænomen fra dansk landbrug "i gamle dage" at man skal arbejde med sædskifte. Når man arbejder med sædskifte udnytter de forskellige afgrøder jorden på lidt forskellig vis og det niveau som ligevægten indstiller sig på, er højere end ved dyrkning af monokulturer.

På Pampassen har mange bønder i flere år arbejdet med to afgrøder per år. Dette har i sig selv tidligere med den gammeldags soja ført til udpining af jorden og i forbindelse med den nye soja, som er bedre ydende, selvfølgelig ført til udpining af jorden. Det skal lige tilføjes, at langt den største del af bønderne ikke arbejder med gunstgødning.

Størrelsen på landbrug: Det har i mange år været således, at man ikke har kunnet sælge enheder mindre end 200 hektar fra sin gård. Det har været et ønske at forhindre, at der opvoksede en gruppe af meget små bønder, som ikke ville kunne ernære sig selv på jorden.

Resistens: Det er simpelt hen en ikke-historie. Det er klart, at man ved systematisk at sprøjte med ét sprøjtemiddel så at sige fremelsker ukrudter, som er resistente. Men de ukrudter er ikke et problem. Det er "Ulven kommer". De ukrudter kan kontrolleres med de sprøjtemidler man brugte tidligere så det er kun med udgangspunkt i de ekstremt lave udgifter til sprøjtning i dag, at man kan panikke.

Sprøjtning: Der er altid en interessekonflikt mellem bondelandet og landsbyen. Landsbyen vil selvfølgelig ikke acceptere sprøjtning og bondemanden vil gerne sprøjte. Det har ikke noget med GMO at gøre, men noget med at overholde lovene og ellers byplanlægge for ikke at forstyrre landbruget, som en passant er den største indtægtskilde i Argentina.

Vandrehistorier: Der er mange vandrehistorier. F. eks. at der er regnorme i MacDonald burgere og sådan er det også med historier fra den anden side af jorden. Jeg har aldrig hørt om at landsbyer er blevet tromlet ned og tilsået med soja. Monsanto er den store skurk i Argentina, fordi de kræver. at bønderne skal betale for de Monsanto gener som de bruger hvert år. Det er den samme diskussion som vi har med piratmusik, piratsoftware etc. Ikke andet.

Morale: Lad være med at snakke om agurkesalat, hvis du er bondemand.

 • 0
 • 0

Der er ingen tvivl om, at der er nogle der tjener mange penge på GMO soya i Argentina og hvis man kikker på eksporttal osv. så er det en solskinshistorie.

Mange af problemerne er ikke direkte forbundet til at det er GMO afgrøder, men den måde som man benytter dem på.

Fra at have været selvforsynende med hensyn til basale fødevare er Argentina må de ny importere alt også kød. læs:http://ipsnews.net/interna.asp?idnews=19906

I dag er ca 25% af befolkningen arbejdsløs, fordi det ikke har været muligt at at overføre den overskydende arbejdskraft i landbruget til andet arbejde. Det har betydet, at der nu er stor fattigdom i Argentina.

Det er ikke kun Pampas der bliver opdyrket med GMO soya, der sker også fældning af regnskov i Argentina og Brasilien. se:Argentina and the United Soya Republic (http://www.greenpeace.org/international/pr...)

Soya er i øvrigt en dårlig proteinkilde. Det opdagede man i Argentina da man forsøgte, at løse fattigdomsproblemet ved at dele Soya ud. Se:http://en.wikipedia.org/wiki/Soy_protein

 • 0
 • 0

Mange af problemerne er ikke direkte forbundet til at det er GMO afgrøder, men den måde som man benytter dem på.

Hvorfor skal tingene så altid blandes sammen? Mangler man skyts mod GMO'erne eller at de socioøkonomiske forhold bare for komplicerede for de rød/grønne?

Fra at have været selvforsynende med hensyn til basale fødevare er Argentina må de ny importere alt også kød. læs:http://ipsnews.net/interna.asp?idnews=19906

FAO skriver om kødproduktionen: "A decline of 1percent is anticipated for Argentinean beef output, where cattle stocks have been downsized, along with a conversion of pastures into croplands." http://www.fao.org/docrep/011/ai474e/ai474...

Dramatisk? Men rent bortset fra det, er det klart at hvis man dyrker en bestemt afgrøde vil man skulle importere nogle andre. Mon ikke markedsmekanismerne løser det hvis priserne på grønt og kød begynder at stige i Argentina?

I dag er ca 25% af befolkningen arbejdsløs, fordi det ikke har været muligt at at overføre den overskydende arbejdskraft i landbruget til andet arbejde. Det har betydet, at der nu er stor fattigdom i Argentina.

Intet land har mig bekendt haft en let overgang fra landbrugssamfund til industrisamfund, men de kommer rigere ud på den anden side. Det er værd at huske hvad det er for noget arbejde der går tabt. Livet som fattig landarbejder er ikke noget at idealisere. Vil man absolut bruge landbruget til at opsuge tiloversbleven arbejdskraft kan man lære af EU. Her gives f.eks. "landbrugsstøtte" så landarbejdere i Grænkenland kan gå og dyrke tobak som kun russerne gider ryge.

Det er ikke kun Pampas der bliver opdyrket med GMO soya, der sker også fældning af regnskov i Argentina og Brasilien. se:Argentina and the United Soya Republic (http://www.greenpeace.org/international/pr...).

Kan vi ikke blive enige om, at jo mere effektive vi kan gøre afgrøderne, jo mindre behov for at fælde regnskov. Det er at vende tingene på hovedet at give GMO'erne skylden for at regnskoven bliver fældet.

Soya er i øvrigt en dårlig proteinkilde. Det opdagede man i Argentina da man forsøgte, at løse fattigdomsproblemet ved at dele Soya ud. Se:http://en.wikipedia.org/wiki/Soy_protein

Sjovt at landmænd verden over ikke har opdaget det, men tværtimod importerer det på tværs af kontinenter.

 • 0
 • 0

Det her ender vist med at blive en kamp på links :-)

Som sagt, er det ikke bare et spørgsmål om GMO og reduceret jordbehandling, men også om den måde som det anvendes på. Hvis man tilplanter et land med stort set en afgrøde, beder man om problemer, med hensyn til miljøpåvirkning. Styres det i tillæg af store internationale industrikoncerner, som Monsanto, der ikke viser forståelse for lokalbefolkning, regnskov osv, så bliver det ikke bedre.

Der dyrkes også andre GMO afgrøder i Argentina, men det marked er ikke så interessant for et selskab som Monsanto, bla. fordi landmændene selv kan lave såsæd af nogle af de GMO afgrøder.

Soya bruges af landmænd i foderblandinger, så det er nok ikke et mål alene for ernæringskvaliteten, men mere at det er en effektiv protein kilde. Har søgt lidt mere på nettet, jeg kan finde masse af hjemmesider, der er negative omkring ernæringsværdien af soya, men jeg er ikke helt tilfreds med kvalitet og troværdighed. Der findes også en del sider der er positive over for soya, men de fleste ser ud til at være skrevet af nogle med økonomiske interesser i Soya produktion. Jeg har ikke tid til at gå mere ind i den diskussion, men konstatere at der er noget, der måske skal undersøges.

Med hensyn til om man er fattig landarbejder eller fattig industriarbejder, så er det nok det samme. Men det er bedre end ikke at have et arbejde.

Det er en interessant debat og jeg ser frem til september, hvor der åbenbart kommer nogle ekspertudtalelser (i modsætning til mine).

 • 0
 • 0

Det her ender vist med at blive en kamp på links :-).

Jeg skal prøve at begrænse mig, men jeg synes nu vi har fået nogle vigtig pointer på plads.

Som sagt, er det ikke bare et spørgsmål om GMO og reduceret jordbehandling, men også om den måde som det anvendes på.

Nemlig en af de vigtige pointer. Du vil ofte se GMO modstanderne koge en suppe af problemer sammen så GMO fremstår som problemet, mens det måske i virkeligheden er sociale/ økonomiske eller politiske forhold som er kernen. Overvej altid om der er en logisk sammenhæng mellem GMO planternes særlige egenskaber og de problemer de får skyld for.

Hvis man tilplanter et land med stort set en afgrøde, beder man om problemer, med hensyn til miljøpåvirkning.

Det er jeg sådan set enig i. Den lange transport af fodersoja er også et miljøproblem i sig selv. Derfor ville det være ønskværdigt hvis vi i højere grad kunne producere foderet herhjemme. Nogle af de suspekte forskere som "pusher" GMO, for nu at bruge PHK's terminologi, forsøger faktisk at mindske vores afhængighed af soja:

http://ing.dk/artikel/69173-dansk-foderbyg...

Det ser dog desværre sort ud mht. til at få sådan en afgrøde godkendt.

Styres det i tillæg af store internationale industrikoncerner, som Monsanto, der ikke viser forståelse for lokalbefolkning, regnskov osv, så bliver det ikke bedre.

Hvorledes "styres" landbruget i Argentina af Monsanto?. Sælger de ikke bare frø og sprøjtemiddel til bønderne?

Der dyrkes også andre GMO afgrøder i Argentina, men det marked er ikke så interessant for et selskab som Monsanto, bla. fordi landmændene selv kan lave såsæd af nogle af de GMO afgrøder.

Både GMO'er og traditionelt forædlede sorter kan være beskyttede således bønderne ikke må lave frø selv. Hvis vi ser bort fra juraen så er der nogle GMO'er man ikke selv kan lave frø af. Det betyder to ting. Bønderne kan ikke lave illegale frø og der er en ekstra sikkerhed mod at afgrøden spreder sig i naturen. Jeg har svært ved at se problemet. Ser vi på de konventionelle sorter, kan man godt få levedygtigt afkom men ofte er sorterne F1 hybrider og det betyder at afkommet ikke bliver ligeså godt som forældrene. I praksis kan man således heller ikke lave ordentlig såsæd af almindelige plantesorter.

Har søgt lidt mere på nettet, jeg kan finde masse af hjemmesider, der er negative omkring ernæringsværdien af soya, men jeg er ikke helt tilfreds med kvalitet og troværdighed. Der findes også en del sider der er positive over for soya, men de fleste ser ud til at være skrevet af nogle med økonomiske interesser i Soya produktion. Jeg har ikke tid til at gå mere ind i den diskussion, men konstatere at der er noget, der måske skal undersøges.

Soja har i mange år været en fortrukken proteinkilde blandt både landmænd (til foder) og vegetarer (tofu). Mon ikke vi kan konstatere, at det grundlæggende fungerer som protein kilde.

Med hensyn til om man er fattig landarbejder eller fattig industriarbejder, så er det nok det samme. Men det er bedre end ikke at have et arbejde.

Ja, på kort sigt. På længere sigt tror jeg der er en bedre fremtid i udvikling frem for stagnation. Men det er jo i sidste ende op til argentinerne mfl.

Det er en interessant debat og jeg ser frem til september, hvor der åbenbart kommer nogle ekspertudtalelser (i modsætning til mine).

Det ser jeg også frem til. Indtil da er der masser af godt læsestof her:

http://www.planteforskning.dk/artikler/bio...

 • 0
 • 0

Det har været nævnt at CO2 udslippet fra landbrugsjorden på det amerikanske kontinent har medført et udslip svarende til hele industrialiseringens udslip. Dette pga jordbehandling med plov/andre redskaber. Hvis der er hold i denne påstand, og hvis GM kan reducere behovet for jordbehandling, så er det måske et spørgsmål der også skal tages med i overvejelserne.

Den påstand kan hurtigt tilbagevises. Mange steder i USA har målinger vist et faldende CO2-indhold i luften

Det var svjh Peder Wirstad der omtalte reduceret jordbehandlings potentiale. Der må ligge dokumentation et sted? En del af forklaringen var at streptomyces havde en formidabel virkning på tørre jorder. Jeg har forgæves søgt på www.planteforskning.dk

 • 0
 • 0

Per A Hansen m.fl:

" ikke bare gammel brakmark, der frigør CO2 ved pløjning. Det gør al landbrugsjord, hvor der er et godt muldlag. - Eng er faktisk værre end en brakmark. - Det er bare ikke registreret af forskere tilknyttet en forskningsinstitution.

North American Society on Water and Soil Conservation var dog kommet så langt i målingerne i 2000, at de kom med et forslag om at omlægge dele af Prærien til flere permanente og semipermanente afgrøder, samt at omlægge produktionen af etårige afgrøder til GMO'er med glyphosat resistens og jordarbejdningsfri dyrkning. - Derved kunne de spare 75% af USA's forpligtelser til Kyotoaftalen. - Derefter blev 'land use' taget ude af aftalen!! - Hvilke konsekvenser kunne det ikke have fået, hvis det ikke var det?"

http://ing.dk/artikel/96900-pres-paa-europ...

 • 0
 • 0

"Tilgangen til moderne teknologi må være åben, fordomsfri og gerne baseret på fakta.« - "og gerne"???? "Men ministeren forsikrer, at de negative konsekvenser også vil indgå i rapporten." - lidt ligesom i reklamefilmen for ændring af tronarvefølgeloven?? »Politikere skylder virksomhederne at sørge for få godkendt ansøgningerne inden for en rimelig tidsfrist, når alle eksperter siger, der ikke er risici forbundet ved brugen,« lyder det fra ministeren.# - var det på den måde Thalidomid i sin tid blev godkendt til gravide? Jeg ville mene regeringen først og fremmest skylder befolkningen at sørge for 100% sikkerhed. Eller har ministeren været på jagt- eller golftur for nylig?

 • 0
 • 0

Jeg ville mene regeringen først og fremmest skylder befolkningen at sørge for 100% sikkerhed.

Hvem siger at de dyrkningsmetoder og afgrøder som bruges idag er 100% sikre? Tilsyneladende er det temmelig risikabelt for både mennesker og natur, at der bliver frigivet enorme mængder drivhusgasser. Om de kommer fra afbrændt olie eller fra omsat organisk materiale i jorden er atmosfæren nok ligeglad med.

Ovenfor savnes tal på erosion som følge af opdyrkning og betydningen af at dyrke herbicidtolerante afgrøder. Professor Streibig kommer ind på emnet her, men har ikke konkrete tal på. http://www.planteforskning.dk/nyheder_og_d.... Her er et kort, der illustrerer problemet på The Great Plains: http://www.uwsp.edu/geo/faculty/ozsvath/im.... Tabet er op til 15 ton/acre/år.

mvh Inga

 • 0
 • 0

Hvem siger at de dyrkningsmetoder og afgrøder som bruges idag er 100% sikre?

Inga, det er der ingen som gør. Men vi ved mere om hvad vi har end hvad vi får med GMO.

Og skal vi ikke lade være med at indrage co2 debatten i gmo debatten.

Vh Troels

 • 0
 • 0

Det var i 1930'erne at det gik rent galt med erosion i USA. Jeg har noteret dette fra et seriøst site, men linket er desværre dødt nu:

 1. A major windstorm in the plains states removed 350 million tons of topsoil, scattering it over the eastern US and out into the Atlantic. It is estimated that 12 million tons fell on Chicago. The storms continued and by 1938 the top five inches of soil had been removed from 10,000,000 acres of land. In that year 850 million tons of soil were lost. By 1938 3.5 million people had abandoned farms on the great plains. One fifth of Oklahoma’s population moved to other states. (Ponting, 1991)

Iflg. Washington post var det ballade i Europa og penge, der var årsag til massiv opdyrkning på kort tid: http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/conte...

 • 0
 • 0

Men vi ved mere om hvad vi har end hvad vi får med GMO.

Og når vi ved at det vi har er noget skidt, har vi vel en forpligtelse til at gøre det bedre.

Med nogle GMO kan man øge CO2 bindingen i jorden. Andre GMO giver sundere fødevarer. Andre igen laver medicin med færre bivirkninger. Der er absurd, at man bliver ved med diskutere GMO som om de var én ting, som sælges af ét firma. Det svarer til at kalde alle muslimer for terrorister.

 • 0
 • 0

[quote]Hvem siger at de dyrkningsmetoder og afgrøder som bruges idag er 100% sikre?

Inga, det er der ingen som gør. Men vi ved mere om hvad vi har end hvad vi får med GMO. [/quote]

Det argument kan man jo bruge mod alt ny teknologi. Det er nu ikke rigtigt hvis vi ser isoleret på området "at frembringe nye sikre plantesorter".

Hvis du ser her (åben pdf, se tabel 1): http://www.planteforskning.dk/artikler/bio...

Vil du opdage at den mindst forudsiglige form for forædling er traditionel forædling med mutagene stoffer eller ståling. En metode der har været populær i 50-100 år og vel nok har været involveret i det meste mad vi spiser. GMO'er der bruger gener fra nærtstående arter regnes derimod for at være i den mere sikre halvdel af metoder. Mere sikkert end den metode man har brugt til at frembringe triticale. (Triticale= Hvede/rug krydsning som har været dyrket i ca. 100 år. Tillades i konventionelt og økologisk jordbrug)

Det er altså ikke sådan at de metoder som anses og reguleres som "konventionelle" nødvendigvis er mere forudsiglige.

 • 0
 • 0

Tim,

Soya er i øvrigt en dårlig proteinkilde. Det opdagede man i Argentina da man forsøgte, at løse fattigdomsproblemet ved at dele Soya ud

 • nej - ikke ifølge de tusindvis af danske fodringsforsøg med svin, kun mælk er en bedre proteinkilde. Mange steder anvendes soua som køderstatning, det skulle da ellers være en glædelig nyhed for de, der har CO2-udledninger som religion. Tim, lad være at stole for meget på de link, du har postet, tag dem med noget forbehold. GMO-modstandere af alle slags har sjældent ret megen faglig kendskab til landbrugsdrift, men de er gode til at poste links i massevis til kilder, de på forhånd er enige med.

John, det er helt korrekt, at også almindelige landbrugsarealer udleder CO2, det har jeg faktisk skrevet en artikel om i dette blad en gang. Det drejer sig om ca. 50 tons CO2/ha gennem de seneste 100 år er udledt fra danske landbrugsjorder. Beregningen kan ses her: http://www.akraft.dk/klima.htm#humus Årsagen er den mikrobiologiske aktivitet, der øges når ilt- og temperaturforholdene i jorden øges ved jordbearbejdning, dræning og kalkning, alle faktorer, der begunstiger bakteriel aktivitet. At blande GMO ind i en debat om CO2 er ikke særlig relevant. Der kan påvises nogle CO2-effekter nogle steder, men de opvejes af de naturarealer, der ikke tages ind til landbrugsdrift, som også Inga har nævnt. Det øgede befolkningstal vil jo også gerne have mad, så de kan blive nogenlunde mætte. Det ser ud til, at det forhold er sekundært hos GMO-modstandere!

Mvh Per A. Hansen

 • 0
 • 0

Reduceret jordbehandling har mange fordele. Det har været prøvet i Danmark, men i min hukommelse var forsøgene ikke positive. Sådan er det ikke når man kommer nærmere til ækvator, hvor solen brænder jorden og tørrer alting ud. Man kan google no-till for at se om de fordele, der er.

Man kan også prøve at gå ind på http://www.crea.org.ar/aacrea/site/PortalI... som er en argentinsk hjemmeside for en forening der promoverer no-till eller siembra directa som det hedder i Argentina.

Sojaprotein. Det er rigtigt at soja ikke er godt som menneskeføde og ej heller som svineføde, hvis det ikke er deaktiveret. Sojaen indeholder trypsin som er skadelig. Ved opvarmning til 125 ºC i en kortere tid ødelægges dette enzym og så er sojaen en god proteinkilde om end ikke den bedste. Al soja der processeres for at udtrække olien vil ganske automatisk komme over denne temperatur.

Fejlen som regeringen i Argentina begik med at uddele soja til fattige mennesker var, at man ikke desaktiverede sojaen. Man skulle bare have spurgt en hvilken som helst 1. årsstuderende for at få den oplysning.

Epilog. Jeg synes det er træls, at vi her kæmper mod folk, der bare skriver om en masse problemer, med en masse løse påstande uden at have nogen viden om emnerne. Dette vil være mit sidste indlæg.

 • 0
 • 0

Hej Ing.dk brugere. Jeg poster lige dette et par steder herinde, for at det forhåbentlig kan trænge igennem :-) Lad mig sige en ting. Lad sandheden komme ud.

De økonomiske interesser er så gigantisk store, at vi ikke får sandheden at vide omkring vores fødevare. Ting vi rent faktisk indtager hver hver. 95-99% af alle mennesker gør i hvert fald. Monsanto som er verdens største sprøjtemiddel og GMO producent, samtidlig også en af verdens mest forurenene virksomheder. Skøn kombination hva?!

Ødelægger naturen samtidig med at de forgifter vores fødevare. Skønt!

Den STØRSTE GMO undersøgelse der til dato er udført, blev foretaget af Arpad Pusztai. Han vandt faktisk muligheden for at undersøge GMO kartoftler for industrien. Han var selv meget PRO GMO, men han blev klogere. Efter undersøgelserne sagde han at han havde fundet flere meget uheldige bivirkninger på rotter i hans forsøg. Konsekvensen af den konklusion var så at han blev fyret på stedet og nye trådte til! Sådan arbejder den industri bla. GMO er og bliver et videnskabeligt forsøg. Og vi er selv forsøgkaniner!

Mvh Martin

Grundlægger af Stjernesund.dk

 • 0
 • 0

Martin,

Den STØRSTE GMO undersøgelse der til dato er udført, blev foretaget af Arpad Pusztai. Han vandt faktisk muligheden for at undersøge GMO kartoftler for industrien. Han var selv meget PRO GMO, men han blev klogere. Efter undersøgelserne sagde han at han havde fundet flere meget uheldige bivirkninger på rotter i hans forsøg. Konsekvensen af den konklusion var så at han blev fyret på stedet og nye trådte til!

Sådan arbejder den industri bla.

GMO er og bliver et videnskabeligt forsøg. Og vi er selv forsøgkaniner!

 • din fremstilling af Arpad er stærk forvansket. Arpad var en dygtig genforsker, men kunne ikke fodre rotter -

http://www.biokemi.org/biozoom/2000_1/bz_0...

Alle fagfolk har taget afstand fra Arpads "forsøg" - det kan ikke bruges til noget. Din fremstilling er fantasifuld, men forkert. Arpads forsøg blev afvist af det fremmeste videnskabelige organ i UK. Det er sandheden. Modstand mod GMO er religiøs og er mere et angreb på Monsanto end det er baseret på saglighed - en lille gruppe mennesker vil bestemme over, hvad det store flertal må spise, det er jeg stærk modstander af. Lad os få en afmærkning på plads, så jeg kan se, hvor jeg kan købe GMO-produkter - og lade andre undgå disse produkter.

Kendsgerninger er, at GMO er under hastig udvikling, ikke mindst er Kina og Indien langt fremme med forskning. Kinas salttolerante ris forventes at kunne skaffe mad til mange millioner sultne kinesere. Det kan vi vel kun hilse med tilfredshed?

 • 0
 • 0

Per A. Hansen

Kinas salttolerante ris forventes at kunne skaffe mad til mange millioner sultne kinesere. Det kan vi vel kun hilse med tilfredshed?

Hvordan tør du påstå det, når der om et øjeblik sikkert vil komme et indlæg, der fortæller, at det bare vil øge problemet med overbefolkning? :-)

Ellers ved jeg ikke, om jeg har energi til at deltage i disse debatter en gang til, hvor det ser ud til, at den vigtigste dokumentation er, at den samme påstand er fremsat flest muligt gange.

Det glæder mig dog, at både regeringen og INGENIØREN er begyndt at beskæftige sig seriøst med dette. De er måske begyndt at ane en fremtid i det fjerne, hvor bioteknik bliver større end IT - ja IT en stor del af bioteknik - og så en fremtid, hvor Europa sidder tilbage i fortiden pga. religiøse tabuer og påbud - som store dele af den muslimske verden idag - og Sydamerika og Sydøstasien kommer til at være verdens nye lokomotiver. Afrika var jeg et øjeblik bange for, idet meget aktive ideologiske nødhjælpsarbejdere havde sået så meget "religiøst" "lanbrugslære", at man hellere ville sulte end spise GMO - ja mange nægtede at bruge "giftstoffet" mineralgødning.

Nu er det - heldigvis for afrikanerne - det usentimentale Kina, der er den alt dominerende aktør i Afrika, hvilket - sikkert til manges mistro - har bevirket, at 7 af de 10 lande, der har størst økonomisk vækst i dag er afrikanske. - De 3 andre er Kina, Vietnam og Indien.

 • 50 års Europæisk nødhjælp baseret på "ønsket om at hjælpe det gode", har altså ikke opnået brøkdele af det, kinesisk usentimental handling - der tilme er baseret på et forretningsmæssgt grundlag (omend langsigtigt) - har opnået på under 10 år.

Mvh Peder Wirstad

 • 0
 • 0

Martin Ganborg:

GMO er og bliver et videnskabeligt forsøg. Og vi er selv forsøgkaniner!

På en lignende debat skriver Ganborg dette:

Økologisk jordbrug med afgrøde rotation, er og bliver den suverænt bedste løsning. End of story. ........ Jeg kunne skrive 100 sider om dette men jeg tror bare jeg holder her :-)

Han er blevet bedt om dokumentation, men i lighed med ham, der sagde noget lignende i USA for omkring 50 år siden - "jeg har denne mappe fuld af beviser" - så får vi nok ingen at se.

For i lighed med Mc Carty, så er Ganborg en svindler - selv om det måske - som Mc Carty - er godt ment.

Han er nok blevet grebet af "sundhedsbølgen", og nu prøver han så at gøre den til sin levevej. - Selv om han måske hen af vejen har læst noget reel oplysning, som han har skyndt sig at "glemme", så det ikke skulle ødelægge hans nye levevej?

Nu er han så blevet en af de ny "snake-oil agents", som huserede blandt uudannede folk i "det vilde vesten" og sælger blandt andet dette planteudtræk: http://stjernesund.dk/9-stevia i 30 ml. flakser til 120 kr.

Midlet er et "naturligt" sødemiddel, der er ulovligt til menneskeføde - men Ganborg mener sikkert, at nogle vil søde maden til katten!!

Det er muligt, at Monsanto enkelte gange har opført ve "amerikansk" brutalt overfor små bønder. Skal det tale imod konventionelt landbrug og GMOer, så skal det sandelig også tale imod økologisk landbrug at de fodfølges af en hær af totalt useriøse mennesker, der sælger alt fra "homøopatisk" vand til 5.000 kr/l til kohorn med astrologisk komposteret møg.

Mvh Peder Wirstad

 • 0
 • 0

@Peder,

Hvordan tør du påstå det, når der om et øjeblik sikkert vil komme et indlæg, der fortæller, at det bare vil øge problemet med overbefolkning? :-)

 • jeg ser ironienb, men det er politisk ukorrekt at bruge økologi som befolkningsbegrænsende metode! Man kunne vel også bruge det synspunkt, at der jo ikke kommer flere børn af at folk bliver mætte!
 • 0
 • 0

Claus Madsen:

Se, det giver jo nok et fingerpeg om at GMO afgrøderne giver bønderne nogle betydelige fordele.

"One of the advantages of GM soya for big farmers is that it facilitates "no-till" farming ­ that is, farming without ploughing the land, which means that they need few labourers."

Det ville man jo nok normalt fremhæve som en fordel. Det er ingen kunst at skabe mange arbejdspladser i landbruget ved at begrænse teknologien. Førhen havde vi mange beskæftiget med at hakke roer her i landet. Men er det fremadrettet?

Ja, det spørgsmål er allerede besvaret. Der var udviklet en "rounup-ready" fodersukkerroe af DLG-trifolium, men den blev opgivet pga. problemerne med godkendelse.

Resultatet er, at der ikke længere dyrkes fodersukkerroer, der eller havde mange fordele ved at rense jorden for ukrudt - og være en fremragende vekselvækst på andre områder også - give større udbytte end nogen anden fodervækst, samt at det er et fremragende tilskudsfoder til både kvæg og grise.

 • Men men, i US er den lovlig, så kan de jo dyrke den der.

PS: En mand med traktor og plov udleder også mindst 30 kg CO2 i timen - men det argument kan man vel heller ikke bruge, da en arbejdsløs jo ikkke gør det - og han har næppe råd til bil? - Så måske er den bedste "klimakur", at gøre alle arbejdsløse?

Mvh Peder Wirstad

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten