Minister: Slut med at dispensere for brandkrav på plejehjem

Sådan så køkkenet ud efter branden på plejehjemmet Farsøhthus i Norddjurs Kommune. Branden kostede tre ældre i livet og blev årsag til en stor undersøgelse af brandsikkerheden på landets øvrige plejehjem. Undersøgelsen afslørede at mange plejehjem ikke overholder brandkravene - og at kommunerne smøler med at rette op på fejlene. Illustration: Dansk Brandteknisk Institut

Efter dødsbranden på plejehjemmet Farsøhthus, der kostede tre beboere livet i august sidste år, krævede den daværende transport- bygge- og boligminister Ole Birk Olesen (LA), at kommunerne undersøgte brandsikkerheden på deres plejehjem og svarede på, hvornår de havde rettet op på de fejl, de måtte finde.

Men selv om endnu flere ældre er døde i brande siden, viser en aktindsigt, som Radio4 har fået, at 23 kommuner stadig – mere end et år efter – mangler at svare på, hvornår brandsikkerheden vil leve op til lovens krav.

Fire af disse kommuner har faktisk ignoreret ministeriets forespørgsel fuldstændigt.

Læs også: Hvert fjerde plejehjem har brandfarlige flugtveje

Kun hver anden kommune sætter dato på lovliggørelse

Kommunerne er både som bygningsmyndighed og som bygningsejer forpligtet til at sikre, at der bliver rettet op på ulovlige forhold. Men selv blandt de kommuner, der har svaret, er det ifølge Radio4 kun omkring halvdelen, der sætter en konkret dato på, hvornår de har rettet op på fejlene.

Læs også: Næsten alle kommuner har huller i plejeboligers brandsikkerhed

Ældre Sagen og Dansk Folkeparti vil derfor have boligminister Kaare Dybvad (S) til at tvinge kommunerne til at sætte en dato på, hvornår plejeboligerne er sikre.

Slut med dispensationer

Undersøgelsen viser også, at mange kommuner har fået dispensationer for de brandkrav, der gjaldt, da de enkelte plejeboliger blev godkendt. Men nu skal det være slut med at give dispensationer for brandkrav i plejeboliger, siger Kaare Dybvad til Radio4.

Læs også: Efter tragisk plejehjemsbrand: Undlod sprinkleranlæg, fordi brandstation lå tæt på

»For brandkravene betyder, at det med syvtommersøm bliver slået fast, at der ikke må dispenseres fra brandsikkerheden. Bestemmelsen forventes at træde i kraft den 1. januar 2020,« siger Kaare Dybvad således.

Ingeniøren har spurgt Transport- og Boligministeriet, om bestemmelsen skal forstås sådan, at det fremover vil være forbudt at give dispensationer, eller om eksisterende dispensationer også vil blive ophævet. Men ministeriet har ikke kunnet vende tilbage med svar før redaktionens slutning.