Minister slagter grimme vindmøller, men garanterer Kriegers Flak

»Vi har en PSO-udfordring i det danske samfund ... PSO-afgiften udgør en meget stor udfordring for danske virksomheder og sender danske arbejdspladser ud af landet.«

Sådan indledte erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V) sammen med energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) sit forslag til en overraskende lang række ændringer i dansk energipolitik på et pressemøde i dag, der blev lanceret under overskriften 'Billigere energi til danskerne'.

Mest opmærksomhed fik forslaget om at droppe udbuddet af kystnære vindmøller, der blev aftalt med energiaftalen i 2012 og siden er blevet nedskaleret fra 450 MW til 350 MW. Møllerne har hele tiden være omgærdet af så meget politisk diskussion, at vindmølleindustrien for længst har bidt neglene i bund. Men for få dage siden virkede møllerne ellers ret sikre, da ministeren udsendte de betingelser, som vindmøllefirmaerne kunne klargøre deres bud på og forinden havde brugt 150 mio. kr. på til forundersøgelser.

Læs også: ANALYSE: Derfor vil regeringen droppe kystmøllerne

»Men prisen på den grønne omstilling er simpelthen blevet for dyr. Da vi indgik energiforliget, regnede vi med en PSO-omkostning i 2016 på 4 mia. kroner. Den omkostning er nu på 8,3 mia. kr. Hvis man sad i en hvilken som helst virksomhed og så udgifterne skride på den her måde, så ville man jo gribe ind,« lød det fra Lars Christian Lilleholt i det lille lokale på Slotsholmen, der var fyldt med kameraer og journalister.

Læs regeringens faktaark bag udspillet hos Erhvervs- og Vækstministeriet her.

Minister holder hånden over Kriegers Flak

Ved at droppe de kystnære vindmøller kan staten spare 7 mia. kr i PSO-omkostninger i perioden fra 2017 til 2035, men besparelserne ville være langt større, hvis staten valgte at droppe dyre havvindmølleprojekter som Kriegers Flak.

Men det ønskede ministeren ikke. Kystmøller udgør 'betydelige visuelle gener på kysterne'. Det gør Kriegers Flak ikke, lød en del af forklaringen fra Lars Christian Lilleholt:

»Kriegers Flak er et udstillingsvindue for Danmark.«

Ministeren forklarede også, at vi allerede har en ledning til Tyskland, har opnået en milliard kroner i støtte fra EU til projektet og har brug for parken til at sikre forsyningssikkerhed til Sjælland.

Når Kriegers Flaks udbud slutter i november 2016, bliver det dog med et prisloft, som omregnet er 10 øre lavere end den aktuelle forudsatte udbudspris.

Med regeringens forslag bliver den nuværende PSO-afgift flyttet over på finansloven, men de to ministre erkender, at selvom afgiften bliver flyttet, så forsvinder den ikke.

Læs også: BAGGRUND: Sådan tryller regeringen et minus på 8 mia. til et plus på 2,3

»Regningen til den grønne omstilling er ifølge Erhvervs- og Vækstministeriet på mere end 70 mia. kr. over de næste 10 år - uanset finansieringsformen. Der er tale om en ekstra-regning på 26 mia. kr. i perioden for 2012 til 2020 i forhold til, hvad der var forudset, da Energiaftalen blev indgået,« fremgår det af beregninger fra Erhvervs- og Vækstministeriet.

Den samlede regning til grøn strøm er dog ikke steget, tværtimod. Den faldende elpris er årsag til, at PSO-afgiften er steget, da afgiften går ind og kompenserer udbyderne af grøn strøm. Men den samlede regning er faldet for samfundet. Denne konstruktion var politikerne også fuldt ud bekendt med, da man indgik energiforliget.

Emner : Vindmøller
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Vi kunne få billig og helt ren strøm ved kun at opstille vindmøller i statsskov hvor de ikke generer nogen (træerne skygger og støjer jo allerede i vinden i en tæt skov) samt solceller på tagene af folks boliger og erhverv hvor de heller ikke generer nogen. Det kan nu gøres for mindre end 50 øre per kwt. Men ministeren som er fossil lobbyisternes stik-i-rend-dreng har fået en ordre på at vælge det dyrest tænkelige rene energi projekt flere hundrede km ude på havet til mindst 100 øre per kwt så fossil lobbyisterne bagefter kan hævde at ren energi er umuligt uden at ødelægge Danmarks økonomi.

Jeg ved ikke hvor mange luksusludere og billetter til diverse spændende kultur og sports arrangementer som ministeren modtager for at tage de helt forkerte beslutninger for Danmarks ve og vel men det er i hvert fald moralsk forkasteligt at bruge unødvendigt mange ressourcer på hav vindmøller når der findes alternativer der er langt billigere. Ministeren må jo tro at det er ligegyldig og en leg alt sammen men det er dødsens alvorligt for de rigtig mange Danskere der dør flere år før tid af cancer og astma på grund af afbrænding af luftforurenende biobrændsler og fossiler og det skal selvfølgelig stoppes. For mig er det helt klart som dag og nat.

 • 16
 • 13

Halvdelen af vores el bliver i dag produceret af vindmøller - det er intet mindre end genialt. Men lad os ikke ødelægge vores sparsomme og smukke natur, som vores kyster, med vindmøller. Lad os stille dem langt til havs eller tæt på byer, fabrikker og langs motorveje og lign. Kystnært er at sætte sig mellem to stole. Dyr el og ødelagt natur.

 • 15
 • 5

Jeg forstår ikke hvorfor folk synes at vindmøller er så grimme at de ikke vil se på dem når de ligger og soler sig på stranden eller er ude at bade. Det er måske for ikke at forstyrre udsigten fra sommerhuset? Man har vel passeret adskillige møller på vejen til sommerhuset og kigger man indlands fra sommerhuset kan man vel sagtens få øje på adskillige møller derfra. Jeg synes at der er noget estætisk fremmende over en vindmølle - at man kan få så store vinger til at snurre rundt ved vindens kraft er for mig livsbekræftende!

Jeg tænker at møller nær kysten velsagtens kan hjælpe en smule på kystsikringen - måske med en modifikation eller to. Møllerne har jo fat i havbunden og danner et solidt fundament til at drive energien ud af bølgerne og måske omdanne denne energi til el der kan føres til den omformer der grangiveligt må være i nærheden.

 • 28
 • 9

50 % af elforbruget fra vindmøllestrøm set over årsforbruget er formidabelt. Problemet er vel at Danmark når det blæser kraftigt har en overproduktion af el som vi så afsætter mere eller mindre gratis ? Hvis de oplysninger er korrekte, er det i hvert fald ikke en god idé med de kystnære vindmøller. Jeg bor selv i en smuk købstad og havneby som risikerer at få ødelagt en stor del af charmen ved byen samt tiltrækningskraft på udenlandske og udenbys lystsejlere ved placering af kystnære vindmøller. Man kan måske sige, at fortsat udbygning med vindmøller i Danmark kun er en god idé i det omfang der kan opnås gode prisaftaler med nabolandene ved overproduktion eller muligheden for effektiv energilagring foreligger.

Omvendt kan man jo frygte for arbejdspladser, hvis der ikke udbygges. Man kan kun håbe på at vindmølleeventyret fortsætter ved øget eksport, når der ikke er grundlag for flere vindmøller i DK.

 • 8
 • 7

Vestjyden her syntes nu at vindmøllerne er fine at kigge på. Personligt så jeg gerne klynger hvor vi allerede har 1-3 møller. 12 vindmøller er ikke grimmere end 3, men producerer markant mere. Selvom mølle 1 vindskygger for mølle 2, så vil kWh'en blive billigere end havvind.

Og siden solceller er billigere end havvand burde vi efterhånden sadle om til langt mere sol.

Sidebemærkning: jeg hører at det lige så meget er regler og regulativer der står i vejen som økonomi. Burde vi ikke liberalisere reglerne for både sol og vind nu hvor de økonomisk kan konkurrere med sorte kilder?

 • 15
 • 3

og det er den lavfrekvente støj som gigantvindmøllerne også producerer. Her er tale om en form for 'støj' som i langt de fleste tilfælde ikke høres men som er direkte sundhedsskadelig (og denne 'rejser' længere i vand end på land). Det er bevist og accepteret i forbindelse med motorveje og 'almindelig' industri at denne form for støj er stærkt problematisk (derfor er der jo også stor opmærksomhed omkring placeringen af sådanne), men så snart der er tale om 'grøn industri' bliver alle hensyn til omkringboende mennesker (og dyr) sat helt ud af spil og der tales slet ikke om de helbredsgener vindmøllerne kan forårsage. Vindmølleindustrien er magtfuld, men måske, hvis vi er heldige, kan vi stadig nå at redde Danmark fra at bliver komplet plastret til med vindmøller inden det går op for dette lands beslutningstagere at de er skadelige for os og at der ikke blot er æstetiske hensyn at tage! Der er lande hvor man idag arbejder med over 6 km til nærmeste beboelse når der opstilles store vindmøller - og der er ikke for sjov! Hvor i dette land finder man områder med 6 km til næste hus? Det er ikke ret mange steder - og de få der er vil ikke se kønne ud med vindmøller så vi bør være varsomme på dette felt. Forestil Jer det scenario at de skal pilles ned igen..... hold da op det vil blive dyrt for lille Danmark!

 • 7
 • 19

Hvis jeg ikke helt har misforstået det, så har regeringen med det her faktisk ændret den vedtagende danske energi/miljø-politik, - som endda Venstre var med til at vedtage!

Det forekommer mig utroligt at regeringen fordækt/administrativt kan stoppe den grønne omstilling i Danmark. Hvis man ved lidt om vindmølleprojekter, eller andre store energiprojekter, så er vished utroligt vigtigt. Det er projekter som er en lang årrække undervejs og som selvfølgelig skal finansieres. Alene det at så tvivl om et projekt kan forøge projekt- og finansierings omkostningerne betydeligt, - som så kan resulterer i at projektet ikke bliver til noget.

Hvis så bare regeringen sagde at de var imod grøn omstilling, så kunne jeg accepterer det. Men at bruge undskyldningen om tabt konkurrenceevne, som vel nærmest er umulig at eftervise, - er sku’ for smart i min optik.

Vi har selvfølgelig den regering vi fortjener, så jeg håber vi alle stemmer lidt smartere næste gang vi får chancen, - meget snart forhåbentligt...

 • 21
 • 7

Hvor meget sludder skal man lægge øre til før de falder af? Utroligt ministeren kan slippe afsted med afskaffelsen af PSO samt forøgede personskatter i stedet!

 • 20
 • 8

Krigers Flak er alt for dyrt i forhold til hvad vi får for pengene. 10 mia kr kan spares hvis man dropper det for både parken og forbindelserne onshore.

Vi har ikke længere råd til at betale den slags.

Vh Troels

 • 8
 • 18

Jeg bor selv i en smuk købstad og havneby som risikerer at få ødelagt en stor del af charmen ved byen samt tiltrækningskraft på udenlandske og udenbys lystsejlere ved placering af kystnære vindmøller.

Man stiller jo ikke møller op for synets skyld ligesom man ikke brænder kul af fordi man vil forurene atmosfæren. Spørgsmålet er hvad der vejer tungest. Synet af møller eller luftforurening.

Dengang man planlagde møllerne ud for København - Middelgrunden - var der er en forening af sejlsportsfolk der forsøgte at spænde ben fordi de mente det ville ødelægge Øresund visuelt. Men derfra hvor man kan se møllerne kan man også se to store byer, et akraftværk, andre kraftværker og forbrændingsanlæg, resterne af to store skibsværfter, Øresundsbroen, fire kunstige øer, store og små skibe og et mylder af flyvemaskiner. Helt fint - et rigtig teknolandskab. Og ingen har mig bekendt sagt et pip.

Men møllehaderne var allerede dengang på plads.Hvad er det for mennesker? Har de slet ingen proportionssans?

Selvfølgelig er et ikke ligegyldigt hvor man stiller møller op. Der skal tages hensyn og optimeres visuelt. Men VE er noget der fylder i landskabet og man må leve med det i et vist omfang hvis man ikke kan leve med kul. Ellers bliver det akraft - men det vil jeg lade ligge.

 • 21
 • 6

Krigers Flak er alt for dyrt i forhold til hvad vi får for pengene. 10 mia kr kan spares hvis man dropper det for både parken og forbindelserne onshore. Vi har ikke længere råd til at betale den slags. Vh Troels

Troels.

De 10 mia. er formentligt under den forudsætning at buddet på el ligger på 90 øre/kWh.(Energiaftalen 20012´s forudsætning) Det er der jo ingen der ved noget om endnu. jeg fidner det ikke sandsynligt. Horns Rev gik for 78 øre og tilmed er interessen for Kriegers Flak ganske stor, ifølge Energinet.dk.

Gad vide om ikke vi ser priser omkring de 70 øre / kWh.? Buddene skal være endeligt kalr I november I år.

Du kender jo ligeså godt som regeringen og næsten alle andre den banale sammenhæng at en af årsagerne til de lave spotpriser, netop er introduktion af vind I stor skala.

Derfor er spørgsmålet om at have råd ikke så enkelt endda. Hvis vi vil en stor omlægning væk fra fossil, ja så er vind og herunder havvind stadigt økonomisk interessant.

 • 9
 • 5

"Men prisen på den grønne omstilling er simpelthen blevet for dyr. Da vi indgik energiforliget, regnede vi med en PSO-omkostning i 2016 på 4 mia. kroner. Den omkostning er nu på 8,3 mia. kr." En medvirkende årsag er sikkert, at EU for længst har dømt den ulovlig. Vi har tiden indtil nytåret at ændre den ulovlige skat/afgift/tarif.

 • 9
 • 10

Hvem siger at det er grimme? Tag et kig ud over Aarhus-bugten, og sig mig hvad der skaemmer mest. Den haandful vindmoeller man kan se spredt ud over landskabet, eller det kaempestore kulkraftvaerk i Studstrup, som oedelaegger hele kysten fra Skaering op til Foelle? Jeg synes at moeller er flotte, og ligegyldet hvad Thomas Djursing synes, bedes han holde sin subjektive mening for sig selv. Venstre er endnu en gang platugler som starter med at piske et fiktivt problem op ("vores korn er for daarligt, PSOen er et kaempe problem") og dernaest rider paa deres egen boelge af spin lige derhen hvor de vil. Hvem f. der stemte de klovner ind fatter jeg simpelthen ikke.

 • 10
 • 8

Jeg forstår ikke hvorfor folk synes at vindmøller er så grimme at de ikke vil se på dem når de ligger og soler sig på stranden eller er ude at bade. Det er måske for ikke at forstyrre udsigten fra sommerhuset?

Vi har en strandbeskyttelseslov der forbyder folk at lægge fliser, anlægge højbede og sågar ændre størrelsen på deres vinduer indenfor 300 m af kysten, men samtidig skulle vi så opstille nogle støjende monstrøsiteter af vindmøller tæt på kysten? Sorry, men det giver ingen mening overhovedet.

 • 10
 • 9

@Søren Fosberg

Nej, selvfølgelig stiller man ikke vindmøller op for syns skyld. Jeg prøver blot at anlægge en nuanceret betragtning med for og imod, som det er god ingeniørmæssig skik.

Jeg er langt fra imod vindmøller som sådan, men der skal være mening med galskaben.

Alt har omkostninger, og det er det man skal veje op. Alt for ofte glemmer vi det som før 2005 hed miljøpoliktik, i dag hvor klima er det store buzz-word. Hvor jeg bor, er en stor fugletrækrute og et stort fuglebeskyttelsesområde. Gad vide hvad betydningen bliver for det ? Og gad vide hvad der sker med fiskebestanden i området. De gamle fiskere har altid fortalt at fladfiske-fiskeriet i området forsvandt i 70'erne da der blev lagt et stort søkabel til Sverige. Men der er jo nok lavet VVM?

At sammenligne med København holder ikke. København er jo en gammel industriby, der pga. sin størrelse nødvendigvis må leve med at naturen fylder meget lidt. I de lidt mere tyndtbefolkede egne, er vi nødt til at holde mere på de naturværdier, vi har. Både for naturens skyld, men også for de mennesker, der bor der og endelig de mennesker, som vi gerne vil tiltrække.

Jeg siger heller ikke at vindmøller nødvendigvis er grimme eller forstyrrende for mig personligt, men at der er en stor andel af dem, som har udsigt til at komme til at bo i umiddelbar nærheden af en stor vindmøllepark, som gør, må man da tage alvorligt og lytte til. Alt andet vil være en både arrogant og udemokratisk holdning.

Go pinse :-)

 • 3
 • 2

De 10 mia. er formentligt under den forudsætning at buddet på el ligger på 90 øre/kWh.(Energiaftalen 20012´s forudsætning)

Rundt regnet 5,5 mia for parken og 4,5 mia for landkablet er et slag på tasken.

De 90 øre/kWh er leveret ab park, dvs midt i Østersøen hvor de ikke gør meget gavn. Transformerstationen og kablet til at føre strømmen i land koster typisk mellem 30 og 50% af parkens pris. Men det er alt samen skjult i netariffen, så vi kender ikke den virkelige pris på strømmen leveret i land, men den er højere end de 90 øre. Og 90 øre er eksorbitant højt for strøm.

Med nulvækst i den danske økonomi det sidste årti har vi ikke råd til den her slags, som er en omkostning der lægges på alle aktiviteter der bruger strøm i DK, som en håndbremse på økonomien. Vi kan sagtens skyde udbygningen 10-20 år. Den grønne omstilling er blevet en møllesten om halsen på alle andre brancher, fra fødevarer og nano til medicin og robotter. Alle andre betaler for de her projekter, som ikke flytter nogle kommaer i den globale udledning af co2.

70 mia kr for PSO. Det er mange penge, når man har nulvækst. Og den grønne vækst kan ikke drive lokomotivet, som det har vist sig. Vi er nød til at se realiteterne i øjnene, hvis vi også skal have job og velfærd i fremtiden. Og så skal regeringen i gang med at skabe virkelig økonomisk vækst og gøre det billigere at være dansker.

/Troels

 • 3
 • 6

Den grønne omstilling er blevet en møllesten om halsen på alle andre brancher, fra fødevarer og nano til medicin og robotter. Alle andre betaler for de her projekter, som ikke flytter nogle kommaer i den globale udledning af co2.

Troels.

Elpriserne for virksomheder i Danmark, er nu de NÆSTLAVESTE i Europa. Kun Serbien er billigere. (Ifølge Eurostat) Alt dette til trods for vores brugerbetalte omstilling.

Statsstøtte til energi, er noget vi normalt kun ser i det gamle Østeuropa. Men det er nu det som Venstre vil gennemføre i Danmark også ved at tage PSO på finansloven. Hvorfor ikke fortsat lade eleforbrugerne betale for omstillingen ?

 • 11
 • 2

De gamle fiskere har altid fortalt at fladfiske-fiskeriet i området forsvandt i 70'erne da der blev lagt et stort søkabel til Sverige.

Ja noget skal jo ha skylden. Så er det nok bedre at give de skide københavnere skylden med deres nymodens kabler. Hellere det end at man selv skulle have overfisket eller at det er udledning fra landmanden i oplandet der har skylden.

Vindmøllefundamenter er fantastiske som erstatnings stenrev og giver et rigtigt godt bidrag til miljøet. En bonus er det oftest er forbudt at fiske med trawl i områderne med vindmøller.

 • 6
 • 2
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten