Minister skal forklare tilbageholdte IC4-oplysninger over for Folketinget

Illustration: Bigstock

Hvorfor har Folketingets Transport- og Bygningsudvalg ikke fået forelagt de samme oplysninger om udviklingen i driftsstabiliteten for IC4-togene, som Transportministeriet har fået? Det skal transportminister Hans Christians Schmidt (V) nu gøre rede for over for transportudvalget.

Ingeniøren skrev i august, på baggrund af aktindsigt i dokumenter fra Transportministeriet, at DSB fører en intern tabel over IC4-driftsstabiliteten for hver måned siden 2011. I tabellen er tallene desuden sammenlignet med målene for IC4-driftstabiliteten fra en rapport, som DSB i 2011 fik udarbejdet af konsulentfirmaet Atkins.

Tabellen viste i august, at driftsstabiliteten ikke havde bevæget sig i den rigtige retning i over otte måneder.

Læs også: Driftsstabiliteten for IC4 er stagneret

DSB sender hver måned den interne tabel til Transportministeriet sammen med den månedlige statusrapport for IC4 og IC2. Men hvor statusrapporterne hver måned bliver sendt videre til Folketingets transportudvalg og desuden offentliggjort på DSB's hjemmeside, understreger Transportministeriets togkontor hver måned i en notits til ministeriets sagsstyringsenhed, at den interne tabel ikke må sendes videre til Folketinget.

»Dokumentet 'IC4 driftsstabilitet sammenholdt med Atkins' skal ikke sendes til TRU (Folketingets transportudvalg, red.),« lyder det i Transportministeriets notits. Betoningen af 'ikke' er ministeriets.

Hans Christian Schmidt ønskede i august ikke at tale med Ingeniøren om IC4. Derimod får han nu lejlighed til at forklare sagen over for transportudvalget.

»Ministeren bedes redegøre for, hvorfor Folketingets Transport- og Bygningsudvalg ikke må se alle de oplysninger om udviklingen i IC4’s drift, som DSB sender til Transport- og Bygningsministeriet hver måned, jf. artiklen 'Driftsstabiliteten for IC4 er stagneret', Ingeniøren.dk den 11. august 2015, hvoraf det fremgår, at en intern tabel ikke må sendes videre, herunder oplysninger om IC4’s driftsstabilitet sammenholdt med Atkins-rapporten fra 2011,« lyder udvalgsspørgsmålet fra transportudvalget.

Ministersvar efter nytår

Spørgsmålet er stillet på vegne af Liberal Alliances transportordfører, Villum Christensen.

Blandt målene i DSB's IC4-plan er, at togene i 2019 skal kunne køre 20.000 kilometer uden tekniske problemer, såkaldte hændelser. Den omtalte interne tabel viser, at IC4 i november 2014 præsterede 15.626 kilometer mellem hændelser, men at tallet var faldet til bare 8.840 kilometer i juni i år, som var DSB's senest opgjorte måned, da Ingeniøren fik aktindsigt.

Siden er driftsstabiliteten faldet yderligere. IC4 præsterer nu ifølge den seneste statusrapport fra DSB bare 7.300 kilometer mellem hændelser.

Læs også: Transportminister vil ikke tale finanslov eller transportpolitik før foråret

Udvalgsspørgsmål til ministrene skal besvares inden for fire uger, men det har ikke inden for svarfristen været muligt at indhente »de fornødne oplysninger til besvarelse af spørgsmålet,« skriver Hans Christian Schmidt i et foreløbigt svar til transportudvalget.

Ministeren forventer at besvare spørgsmålet i januar.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det kan jo ikke være et anliggende, der berører nationens sikkerhed. Måske burde man virkelig overveje, at have en jernbaneminister med indsigt i togdrift og mod til, at få tingene sat på plads.

 • 2
 • 6

DSB - og dermed den ansvarlige minister - har med god grund et ønske om at lukke ned for hvor ringe IC4 egentlig er. De tal DSB officielt melder ud med, er hvis man skal bruge et pænt udtryk 'pyntet', de mere grove vil nok kalde det for en løgn.

IC4 er som alle ved, det ringeste stykke materiel DSB nogen sinde har indkøbt, og hverken Atkins eller Prose rapporter hjælper på den tilstand. DSB er efterhånden så langt ude, at man må ty til løgnen for at dække over sin egne og gentagende fejltagelser.

DSB er pt. i så store materielproblemer, at man må aflyse ind til flere tog i hele januar måned, upåagtet man iflg. DSBs IC4-rapporter har omkring 40 IC4 togsæt der ikke indgår i den daglige drift og som er godkendt til kørsel med passagerer - men de 40 togsæt findes nok kun driftsklare på papiret. Dertil skal lægges, at man siden K16 i gennemsnit har oplevet 2-3 nedbrud på IC4 dagligt.

Det gør ikke situationen bedre, at et antal ME-lokomotiver er ude af drift, pga. fejlmontering af hjul, der gør at lokomotiverne har 'fleksibel' sporvidde, og at aksellejerne på IC3 brænder af, uden at årsagen kendes - jo, det går rigtigt godt hos DSB...

 • 11
 • 0

Det er jo blot en videreførelse af begrænsningerne i Offentlighedsloven (2013). 53 virksomheder i offentligt regi undtaget. Ligesom PET, cybersikkerhed og mange flere.

Folketinget magter ikke sin rolle - ministre og embedsmænd har helt overtaget styringen og bliver aldrig holdt ansvarlige for løgn og latin. Lovgivende og udøvende magt er godt sammenblandet. Og de dømmende er heller ikke for gode, de voterer helst til fordel for magthaverne, de skal jo være sikre på løn og avancement.

 • 5
 • 3

Det er jo blot en videreførelse af begrænsningerne i Offentlighedsloven (2013). 53 virksomheder i offentligt regi undtaget. Ligesom PET, cybersikkerhed og mange flere.

Fik Ingeniøren ikke adgang til tallene via en simpel agtindsigt? Det fremgår af artiklen.

Så man kan ikke specifik bebrejde den nye offentlighedslov på den manglende frivillige udlevering af tallene. Det er dog en del af den brede politiske megatrend om fra statens side at kontrollere flowet af oplysninger på en sådan måde, at de beslutninger som folketinget tager sker på mindre oplyst grundlag end nødvendigt i forhold til de oplysninger som er tilgængeligt for staten.

 • 0
 • 0

Men vi havde jo en transportminister, udadvendt, med pendlererfaring, iver og forandringslyst. Hvad blev der af ham? For ivrig? For politisk naiv? Når man ser på det nuværende trafikudvalg er vi vist tilbage i mafiaens dage - smørebrød til møderne - Ikajkast, Melchior og Risgaard: Igen er trafikken blevet parkeringsplads for de genier, der får for mange stemmer til at man helt kan ignorere dem. De er selvskrevne til at løse IC4 samt hvad fremtiden måtte bringe. Og ellers bringer de det selv!

 • 2
 • 1

Et umiddelbart kig synes at indikere at det er "de officielle" rapporter der ligger her!

Netop. Det er de officielle månedlige rapporter sammen med en grafisk fremstilling af udviklingen i de månedlige pålidelighedstal. Og det er disse grafiske fremstillinger af udviklingen i de månedlige pålidelighedstal, man ikke har sendt videre til folketinget. De skulle forblive en hemmelighed mellem DSB, ministeriet - og offentligheden. (-:)

 • 1
 • 0

Inden man kommer for langt ud i konspirationsteorierne, bør man nok være opmærksom på, at præsentationerne, der ikke skulle sendes til Transportudvalget, løbende offentliggøres på

http://www.dsb.dk/om-dsb/virksomheden/ic4-...

Hej Christian

Graferne på DSB's hjemmeside indeholder ikke de samme oplysninger, som vi har fået aktindsigt i. Den interne tabel går tilbage til 2011. Graferne på hjemmesiden er derimod baseret på tallene for november 2014 til oktober 2015 og giver dermed et mere afgrænset indblik i udviklingen over tid. Derudover er tallene i den interne tabel sammenlignet med de målsætninger for driftsstabilitet, der blev opstillet i 2011, hvilket ikke er tilfældet i de offentliggjorte grafer.

Venlig hilsen Steffen

 • 6
 • 0

Brugte lige en times tid på at bladre Atkins' og Proses (sludder) igennem og sammenholde det ved DSBs tal. Nedenstående er resultatet af min meget uvidenskabelige undersøgelse.

År. Atkins 10/2011. Prose 12/2014. Faktisk MDBF (opgivet af DSB). 2011. 2500. /. 2500. 2013. 7000. 5500. 4526. 2014. 11.800. 7-10.000. 6461. 2015. 15.000. 10-14.000. 8000 (kun til og med oktober 2015). 2017. 18.800. 13-16.000. 2019. 22.000. min. 20.000.

For mig er det ret tydeligt at målene fra Atkins rapporten er blevet sænket med Prose rapporten og selv ikke disse lavere mål kan IC4 leve op til. For mig at se så er IC4 bare bagud - selv i forhold til Proses latterligt lave tal.

Noget andet - ret spast - er at DSB i juni 2014 meddelte at et eksternt firma ville blive antaget og i august blev der sat navn på (Prose). Prose's rapport kom i begyndelsen af december 2014 og i november 2014 havde IC4 en MDBF på 15.626 - hvilket er ca. dobbelt så højt som en hvilken som helst anden måned i 2015! Det tal udgør nu en "spids" og jeg har da mine tanker om et "dopet" tal.....

Tallene måned for måned findes også - det ser således ud (for 2014 og 2015).

     2014.    2015. 

Jan. 7271. 7023. Feb. 6970. 11.246. Marts. 8528. 8399. April. 6770. 8817. Maj. 4378. 7699. Juni. 4068. 8840. Juli. 6301. 7516. Aug. 6307. 6617. Sep. 5606. 8800. Okt. 6369. 7300. Nov. 15.626. N/A. Dec. 8912. N/A.

YTD. 6461. 8000.

Tja, i min verden er det temmelig ustabilt hvad der foregår omend niveauet er blevet bedre (men alt andet end godt). Noget helt andet - hvis enelleranden skulle kede sig og tage lommeregneren og regne YTD via den gode gamle metode med at lægge alle tal sammen og tage et gennemsnit, så fås IKKE de nævnt værdier (som er DSBs)! Hvordan det kan lade sig gøre aner jeg ej, men jeg modtager gerne en forklaring.

IC2 har jeg kun skimmet - de roder med en MDBF på ca. 2500-3500. Nogenlunde der hvor IC4 var 4 år siden.....gad vide om der er en art erfaringsoverførsel fra IC4 til IC2 eller er IC2 en bunke selvstændige problemer? Kønt ser det jo ikke ud.

Beklager at kolonnerne står som vinden blæser - ved ikke rigtig hvorfor, men jeg gider ikke bruge hele formiddagen med sådan en gang IT-fis.

 • 1
 • 0

Er det ikke på tide at "revolveren" begynder at pege på dem som gerne vil have ansvaret, men bare ikke tager det - DSBs bestyrelse!

Hvem er de og hvorfor gør de ikke noget? Er det kun paradefolk, eller har de virkelig indsigt i hvorledes DSB kan og skal drives?

 • 1
 • 0

Noget helt andet - hvis enelleranden skulle kede sig og tage lommeregneren og regne YTD via den gode gamle metode med at lægge alle tal sammen og tage et gennemsnit, så fås IKKE de nævnt værdier (som er DSBs)! Hvordan det kan lade sig gøre aner jeg ej, men jeg modtager gerne en forklaring.

De enkelte måneders tal er en dividering af antallet af kørte kilometer med antallet af uheld indenfor den enkelte måned. Årets tal er de samlede antal kørte kilometer divideret med det samlede antal uheld. Kun hvis nævneren (antal uheld per måned) er ens for hver måned vil du kunne lægge kørte kilometer per uheld sammen, dividere med antallet af måneder og få det samme resultat, som hvis du beregnede gennemsnittet af antal kørte kilometer per uheld for hele året.

Eksempel: Januar måned 100000 km, 10 uheld. Februar måned: 100000 km, 5 uheld. Per måned: Januar:10000 km/uheld. Februar: 20000 km/uheld. "Gennemsnit": 15000 km per uheld Per "år": 200000 km, 15 uheld, 13333 km per uheld

 • 2
 • 0

De enkelte måneders tal er en dividering af antallet af kørte kilometer med antallet af uheld indenfor den enkelte måned. Årets tal er de samlede antal kørte kilometer divideret med det samlede antal uheld.

Kendte engang en kontorchef som blev chef for sig selv efter samme vanskeligheder med at regne med brøker :-)

Hvad angår IC4 har den nye regering da lovet os hvad de ville: http://ing.dk/artikel/venstre-dsb-skal-fin...

 • 0
 • 0

For et par uger siden offentliggjorde DSB sin månedsrapportering for november. Den viser, at MDBF er forringet med 30% i forhold til resten af 2015, og hyppigheden af nedbrud er fordoblet.

Ikke en ord om, hvilke tanker det måtte sætte i gang. I månedsrapporten - som man altså tager ca en måned om at skrive - anføres det

"For at skabe fremdrift i MDBF har DSB primær fokus på årsagsanalyse af de hyppigste fejltyper i togets driftssystemer, som foretages af RIT (Reliability Improvement Team) og, hvis behov opstår, bistået af eksterne specialister. Her vil både forskelle i de enkelte togs præstationer og mulige nye tekniske såvel som operative tiltag blive vurderet. "

Med det focus, kunne man i det mindste fortælle, hvilke fejltyper, der ligger bag det store fald i pålidelighed. Men nej - ikke et ord.

Kunne ing.dk grave oplysningerne frem? Man kan jo frygte, at DSB ikke bliver i stand til at udfase ME som planlagt.

 • 2
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten