Minister siger god for at forsinke Femern-tunnel yderligere

»Vi skal have den lavest mulige pris på dette her projekt, og der er det altså tidsplanen, som Femern A/S har at spille ud med.«

Sådan lyder meldingen fra transportminister Magnus Heunicke (S) efter et par afgørende uger for tunnelprojektet under Femern Bælt. Den massive fordyrelse af tunnelen på 8,9 milliarder kr., som blev offentliggjort i sidste uge, har fået ham til at sende bygherren, Femern A/S, tilbage til entreprenørerne for at forhandle prisen ned.

Det kommer altså til at ske på bekostning af projektets deadline i 2021.

En forsinkelse af projektet kan ifølge ministeren komme på tale, fordi jernbanen på den tyske side allerede er forsinket til 2024.

En udskydelse af åbningen af tunnelen vil derfor minimere tyskernes behov for at finde en midlertidig løsning på den manglende nye jernbane.

Læs også: Tyskere står fast: Ingen ny jernbane til Femern før 2024

Illustration: MI Grafik

Udefra ligner det en de facto forsinkelse til 2024, når du nævner tyskernes deadline i sammenhæng med forhandlingerne.

»Ja. Beskeden fra Deutsche Bahn til Danmark er, at der vil være et ‘gap’ for dem, fra tunnelen er færdig, til togene bare kan fortsætte ned ad de tyske skinner. Det er jo ikke sikkert, at der kommer et hul, men hvis der gør, skal man finde forskellige løsninger til at have diesellokomotiver klar, afkoble og så videre. Det bliver kompliceret, og man skal ikke basere en langsigtet strategi på det. Beskeden fra Deutsche Bahn er, at jo kortere det gap kan være, des bedre. Det valg, de træffer, er afhængigt af, hvor langt det gap er,« siger Magnus Heunicke.

Derfor er tyskernes iver efter at få forbindelsen færdig heller ikke at sammenligne med danskernes, mener han.

Læs også: Sådan skal Femern-prisen presses ned

»Lige nu ser de fra tysk side at man helst udskyder til 2024. Så har de jo ingen problemer. Som jeg også sagde til dem, så kan jeg ikke sige noget tidspunkt offentligt, når Femern A/S sidder i forhandlinger. Det ville jeg vurdere var skadeligt for danske interesser. Det er et kort, som Femern A/S skal have på hånden i forhandlingerne.

Ville en udskydelse til 2024 eller tidligere være tilladelig med dine øjne?

»Jeg vil ikke komme ind på nogen som helst årstal,« svarer Magnus Heunicke og henviser til, at det kan ødelægge Femern A/S’ mulighed for at forhandle med entreprenørerne.

Er det udelukket, at Femern A/S får lov til at forhandle om årstal senere end 2024?

»Jeg mener ikke, at det er realistisk, at tidsplanen skulle komme derud. Derudover ved jeg heller ikke, hvad dét skulle give entreprenørerne. Det er slet ikke en aktuel debat.«

Læs også: Transportminister truer med at droppe Femerntunnel

Transportminister Magnus Heunicke (S) afviser på nuværende tidspunkt at sætte årstal på, hvor længe færdiggørelsen af tunnelen under Femern Bælt kan udskydes for at opnå mere favorable bud fra leverandørerne, end de foreløbige udmeldinger, de indtil videre er kommet med. Illustration: ft.dk

Nu lyder det ikke desto mindre som om, at Femern får lov til at forhandle med årstallene. Det er jo ikke første gang, at projektet i så fald ville blive udskudt.

»Det kan man roligt sige,« svarer ministeren med henvisning til den oprindelige deadline for projektet var 2018. I dag er den officielle deadline fortsat 2021, inden Femern A/S påbegynder forhandlingerne med entreprenørerne.

Er du bekymret for det fortsatte skred i tidsplanen?

»Ja, det er klart. Der er da stadig nogle bekymringer. Der er særligt EU-støtten, som ikke er i hus endnu, og den tyske miljøgodkendelse, der ikke foreligger endnu. Det er et projekt, der er større end Storebælt og større end Øresund. Det er verdens længste sænketunnel. Det ville være mærkeligt, hvis der ikke var usikkerheder. Vi er nu i en afgørende fase, hvor vi skal eliminere de usikkerheder,« svarer Magnus Heunicke.

På Magnus Heunickes møde med sin tyske kollega Alexander Dobrindt i tirsdags skete der dog væsentlige fremskridt med en enkelt af usikkerhederne – tyskernes engagement i at bygge den lovede elektrificerede jernbane mellem tunnel-mundingen og Lübeck.

»Tidsplanen flagrede, og der var ikke svar fra tysk side om deres investeringer. Det er det, der reelt var tilfældet for ret kort tid siden. Den usikkerhed har de elimineret, og det er ekstremt positivt, at de har det. Nu skal usikkerhederne elimineres andre steder,« siger Magnus Heunicke.

Han havde forud for mødet udpeget den tyske tidsplan som en vigtig brik, der skulle falde på plads i projektet. På mødet fremlagde tyskerne deres planer for tilkobling af Femern-forbindelsen til det tyske jernbanenet.

»Der var behov for, at tyskerne stemplede ind i projektet, og man må sige, at med de investeringer de foretager, så har de gjort det,« mener Magnus Heunicke.

Læs også: Her er jernbanen til Femern, som Tyskland er forsinket med


En bekræftelse af 2024-deadlinen og af tyskernes engagement i projektet var derfor, hvad Magnus Heunicke håbede at få ud af tirsdagens møde. Tyskerne er forpligtet til at elektrificere deres jernbane til Lübeck inden tunnelens åbningsdato og at bygge et dobbeltspor senest syv år efter.

I stedet har tyskerne dog valgt at bygge en helt ny, elektrificeret bane. Det er ifølge Heunicke en bedre løsning, som også tager længere tid. Banen skal finansieres af de tyske skatteydere til en samlet pris på omkring 15 mia. kr. Det er mere, end der skal investeres i landanlæg i Danmark, hvor anlæggene tilmed skal afbetales af tunnelens brugere over dens første 39 leveår.

»Nu ved vi jo ikke endnu, hvornår tunnelen åbner. Der er noget usikkerhed om det. Derfor ved vi ikke om det er en forsinkelse i forhold til elektrificeringen på den tyske side. Det er det formentlig, men det er samtidig en fremskynding af dobbeltsporet. Efter dette her møde er det særdeles realistisk at arbejde meget seriøst videre med dette her projekt,« siger ministeren.

Overskriften på denne artikel er ændret, da den tidligere overskrift gav indtryk af, at ministeren sagde god for en udsættelse på op til tre år. Men han nævner ikke selv et specifikt årstal.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Hvor jeg elsker så klare udmeldinger: "Vi skal have den lavest mulige pris". Så betyder arbejdsmiljø, kvalitet og sikkerhed mindre.

Er det ikke blot det "vejledende uforpligtende" tilbud, som entreprenørerne har givet nu? Her er prisen jo normalt højere, end hvad den ender med, fordi man prissætter de risici, som man ser som store.

Under forhandlingerne med bygherren, kan man så få talt ud om disse risici og normalt reducere dem (eksempelvis ved at forlænge byggeperioden. Herefter køres en ny budrunde med endelige tilbud, og man kan gå i slutforhandlinger med de to bedste bud, inden man vælger. Sådan er det i al fald ofte.

Ulempen med ministerens så klare udmelding allerede nu, vil så være, at udvælgelseskriterierne ændres til fordel for lav pris, men så får vi også fornøjelsen af "Metrosager" med tvivlsomme underleverandører og lignende på Femern - de entreprenører der har styr på sådanne ting, bliver lige de par point dyrere, og vælges fra...

 • 2
 • 2

Citat: "Vi skal have den lavest mulige pris på dette her projekt, og der er det altså tidsplanen, som Femern A/S har at spille ud med"

Hvis Magnus tror på den samfundsanalyse som han har fået udarbejdet giver det ingen mening.

Projektet bliver nu 3 år forsinket. Så i 3 år går vi glip af samfundsgevinsten. Til gengæld sparer vi måske de 2,2 mia. kroner budgettet er overskredet - 733 mio. kroner pr. år i 3 år.

Men den interne rente er på 5,6 procent for Danmark. Det er jo noget med 3 milliarder om året.

Hvorfor give afkald på en gevinst på 3 mia. kroner om året for at spare 733 millioner?

 • 3
 • 2

Hvis vi skulle blive tvunget til at arbejde langsomt på Femerntunnelen burde vi måske starte et parallelt projekt andetsteds, f.eks. HH-tunnelen, med eller uden Ring 6-bane; der bliver jo et kapacitetsproblem ved Øresund (både mht. bane- og vejtransport) når Femerntunnelen står færdig?

 • 0
 • 1

Her er en liste med ting Magnus rent faktisk har fået gennemført:

Købt de lejede dobbeltdækkervogne, pendlerne generelt ikke er tilfredse med. 1. etape af Næstvedmotorvejen (hvor han selv bor). Sydhavnsmetro (men det projekt står kommunerne 90% for).

Her er en liste med ting Magnus ikke har fået styr på:

IC4-togene. Kystbanen. Kapacitetsproblemer på Øresundsbanen. Frederikssundsmotorvejens 3. etape. Etape 2 af udvidelsen af Helsingørmotorvejen (Hørsholm-Isterød-(Kokkedal). 2. og 3. etape af udvidelsen af mtorvejen på Vestfyn. Ny Vejlefjordbro til Togfonden. Ny jernbane på Vestfyn. Udrangering af MR-togene. Elektrificering af Lillesyd Bornholmstrafikken (26.000 underskrifter mod den nye aftale), IntercityBornholm nedlægges. Elektrificering Fredericia-Aarhus-Ålborg-(Frederikshavn). Billundbanen. Ny bane Aarhus-Silkeborg. Elektrificering Vejle-Struer. Hastighedsopgradering på lokalbanerne, hele landet. Elektrificering Roskilde-Holbæk-Kalundborg. Ny bane udenom Skanderborg. Opgradering af Vestbanen til 200 km/t. Havnespor i Esbjerg (kun halv, og ubrugelig løsning bygget). Jernbane-udfletning ved Ringsted (ny rapport om østlæsning bestilt som syltekrukke). Femernforbindelsen (økonomi og tidsplan). Udbygning af motortrafikvej på Djurs. Opgradering af motorvejen på Lolland (forberedelse til Femerntrafikken, nødspor og moderne frakørselsanlæg). 2. etape af Næstvedmotorvejen. 3. Limfjordforbindelse. Motorvej syd om Regstrup og 3. etape af Kalundborgmotorvejen. Udvidelse af Østjydske motorvej. Havnetunnel i København. Finansiering af TogFondenDK, efter olieprisfald. DSBs mange marginaler i køreplanen, der forsinker togrejsen. Dobbeltspor Tinglev-PAdborg, nu Femern bliver yderligere forsinket.

Jeg tror den kommende transportminister får travlt :-)

 • 2
 • 2

Deutsche Bahn har udtalt at 2024 er det allermest optimistiske bud på hvornår, den nye jernbanestrækning kan stå klar, de siger 2027 er mere realistisk. Man er kun lige begyndt at planlægge den nye linjeføring for jernbanen, og mangler jordbundsundersøgelser, man har endnu ingen ide om hvor og hvordan den nye femahrnsund bro skal se ud, man er overhovedet ikke gået i gang med den del af planlægningen. Man har endnu ikke givet byggetilladelse til tunnelen på den tyske side, det er ikke vedtaget at tunnelen må komme op af vandet på den tyske side. Modstanden mod tunnelen vokser dag for dag i tyskland, i landdagen i Kiel er der nu modstand mod tunnelen både fra de Grønne, SPD, og SSW, de vil hellere bruge pengene på en ny bro/renovering over Kieler -kanalen, som de ser meget vigtigere end forbindelsen til Danmark, der er stor modstand over at prisen på den tyske side er vokset fra 800 millioner € til over 1,5 miliarder €.

 • 1
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten