Minister sender sjællændernes pendlertog til Esbjerg

Færre pladser og dårligere komfort. Det er udsigten for de sjællandske pendlere, frygter partiet Venstre.

Det skyldes, at transportsminister Magnus Heunicke (S) er klar til at flytte de elektriske IR4-tog, der i dag kører som regionaltog på Sjælland, til strækningen mellem København og Esbjerg. Den bliver elektrificeret næste år, men der er ikke penge til at købe nye eltog til strækningen inden da.

Sjællænderne må derfor nøjes med dobbeltdækkervogne, fremgår det af et svar fra ministeren til transportudvalget. De 67 dobbeltdækkervogne har siden 2002-03 været i drift på DSB's regionaltrafik på Sjælland. Indtil i år har DSB lejet vognene, men i marts valgte man at købe dem for at sikre pendlertrafikken på Sjælland, da IC4-togene ikke så ud til at kunne erstatte IC3.

Læs også: Minister skyder forslag om mere privat togdrift ned

Der er ikke behov for at købe nye elektriske lokomotiver, da partierne bag aftalen om Bedre og Billigere Kollektiv Trafik har afsat penge til at renovere DSB’s gamle EA-lokomotiver, som kan trække dobbeltdækkervognene eksempelvis til Ringsted.

Ministeren tager dog forbehold for, at 'den konkrete materieldisponering' er 'DSB’s ansvar', selv om politikerne har givet sig selv pligt til at blande sig oven på IC4-skandalen.

Magnus Heunickes planer om at fjerne IR4-togene fra de sjællandske pendlere huer ikke Flemming Damgaard Larsen fra Venstre. Han spurgte ministeren, hvilke tog der skal køre mellem Lunderskov og Esbjerg fra næste år.

»Jeg ikke særlig tilfreds med, at man vælger at flytte IR4 fra den sjællandske trafik. Det er helt forkert,« siger han.

Læs også: DSB køber 67 dobbeltdækkervogne

»De sjællandske pendlere har jo i forvejen måttet afgivet IR4 til Kystbanen, og dobbeltdækkervogne har langt ringere betjening end den, der er i dag, så ministeren har simpelthen valgt, at Sjælland skal have ringere betjening end jyderne. Det er ret kritisabelt,« tilføjer Venstre-manden.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Jeg ser ikke problemet. Dobbeltdækkertogene er jo netop designet som et regionaltog og bør benyttes som sådan. I modsætning til IR4 er der fleksvogn med niveaufri indstigning. Og når DSB's 6 ellokomotiver renoveres, vil der være tale om, at eltog erstattes af eltog mellem Kbh. og Ringsted. Eftersom IR4 i højere grad er designet som et fjerntog, giver det rigtig god mening at indsætte IR4 mellem Kbh. og Esbjerg. Hvad er alternativet? At indsætte 6 lokomotivtrukne dobbeltdækkerstammer mellem Kbh. og Esbjerg og bevare tog uden lavgulvsvogn som regionaltog mellem Kbh. og Ringsted?

 • 0
 • 0

ER (IR4) er ikke designet som fjerntog. Ved sidste renovering blev de dog indrettet til fjerntogskørsel også. B vognene (77 serien) er nogle vogne der rigtig nok er designet til regionaltogskørsel. Med en noget ringere siddekomfort. Alternativet var at indkøbe fremtidsikret materiel, istedetfor at købe gammelt materiel.

 • 0
 • 0

Citat: "men i marts valgte man at købe dem (dobbeltdækkervognene, red.) for at sikre pendlertrafikken på Sjælland"

Så hvad er overraskelsen i dag?

 • 0
 • 0

Det giver god mening, at benytte IR4 (ER) på en strækning som fra København til Lunderskov deles med de øvrige IR4 tog som kører til Sønderborg.

Da de desuden kan kobles sammen med IC3 der så skal køre nord for Fredericia, giver det størst harmonitet og flexibilitet.

IR4 blev designet primært til Kystbanen. Betegnelsen ER står for "Elektriske Regionaltog". Da man elektrificerede fra Storebælt til Padborg, så de interskandinaviske godstog kunne køres elektrisk, tog man den lille sidebane til Sønderborg med. Man opgraderede så IR4, blandt andet med det eftermonterede pladsreservationssystem de har i dag. Man gjorde det også muligt at koble dem sammen med de dieseldrevne IC3.

At bruge denne kombination yderligere, giver god mening.

Det undrer mig dog, at det ikke nævnes at der jo så frigives IC3 tog fra København-Esbjerg strækningen.

 • 0
 • 0

På strækningen til Esbjerg er toget i skrap konkurrence med bilerne, hvorimod pendlerne på Sjælland formentlig lader sig byde hvad som helst, da alternativet er at sidde en time eller mere i stop-start trillekø på de overfyldte indfaldsveje, som følge af den evindelige centralisering.

 • 0
 • 0

Hvor holder de dobbeldækkervogne, som lige pludselig kan sættes ind?

Svaret vil givet være, at DSB kan gøre noget mere effektivt end man gør i dag. Men har vi så ikke et problem, for Heunicke har jo "tweetet" efter siddepladser - siddepladser som DSB så kunne have leveret, hvis de have gjort tingene mere effektivt.

At Ringstedtogene betjenes af dobbeltdækkere betyder vel også at de så også skal køre på Kystbanen, de 2 linjer hænger jo sammen i myldretiden. Det er måske dybest set den rævekage, som ligger til grund for, at Heunicke vil have "Svenskerne væk fra Kystbanen" - og ikke på grund af elgene.

Eller er løsningen hængt op på at IC4 kører mere? IC4 på Nordvestbanen og så dobbeltdækkerne til Ringsted.

 • 0
 • 0

Ubegribeligt, at der ikke er 'råd til' nyt materiel til betalende passagerer, især med tanke på de meget høje priser DSB tager.

Kan det hænge sammen med, at der ikke er ret mange betalende passagerer Esbjerg-Kbh (Esbjerg - Fredericia)?

Jeg tror Ebbe Tranberg er inde på noget af det rigtige med at pendlerne på Sjælland ikke har noget valg - samtidig med at de ikke betaler nær så meget pr. tur som folk, der køber enkeltbilletter.

PS. Hvorfor koster tog det samme pr. siddeplads som en mellemklassebil uden afgifter? Det er måske noget af årsagen til at jeg kan køre fra Fredericia til Aalborg alene i bil for langt under det halve af, hvad en togbillet koster.

 • 0
 • 0

Er det egl. ikke bare et spørgsmål, om hvad der er muligt her-og-nu, sat op mod div. politisk idealfremtid / ønsketænkning / mudderkastning / fnidder-fnadder?

 • 0
 • 0

Det hænger vel godt nok sammen. Det konkrete spørgsmål og svar i Trafikudvalget drejede sig ikke om den samlede kapacitet i togdriften men om, hvordan man sikrer, at der er el-tog til de elektrificerede strækninger og altså mere ledrift, når der kommer el til Esbjerg. De skrev ved at rokere i materiellet og bruge El-lok til at trække dobbeltdækkere København-Ringsted. Så bliver der behov for dieselmateriel på andre sjællandske strækninger, og det dækkes dels af frigjort IC3 fra København-Esbjerg, dels af IC4.

Man kunne iøvrigt med fordel tage fat på rokaden allerede nu, inden elektrificeringen til Esbjerg. De seneste gange jeg har været med IC tog fra København til Århus har der været IC3 togsæt med København-Fredericia. Der burde man anvende IR4 i stedet.

 • 0
 • 0

Den bliver elektrificeret næste år, men der er ikke penge til at købe nye eltog til strækningen inden da

Mon ikke snarere 'Ikke muligt at nå, da en udbudsrunde jo skal gennemføres' ?

 • 0
 • 0

Hvilket problem er det, der skal løses? Der er/bliver vel tilstrækkelig kapacitet samlet efterhånden som IC4 tages i brug - og ud af den samlede kapacitet er der eldreven kapacitet nok, når EA kan anvendes til at trække dobbeltdækkere. Artiklen skriver godt nok, at der ikke er penge til el-tog. Men det er ikke det, der fremgår af svaret. Her står, at der ikke er behov for det.

Når Venstre frygter, at der kommer færre pladser til de sjællandske pendlere, har det intet grundlag i svaret. Det fremgår heller ikke af svaret, at de sjællandske pendlere skal nøjes med dobbeltdækkere. Her har Flemming Damgaard vist forledt jounalisten.

 • 0
 • 0

Nu skal der fortsat stå dieseltog og pumpe forurening ud i luften hele vejen fra Valby til Østerport. De, der har prøvet at stå på Nørreport station, forstår hvilke forureningsproblem, det giver københavnerne. Men det er som om, at bare det er kollektiv trafik, så er giftstofferne ikke farlige.

 • 0
 • 0

Problemet er vel, at der er pladsproblemer og for få tog (og har været det i flere år) især i den sjællandske pendlertrafik. Dette problem løses jo ikke bare ved at flytte rundt på materialet. Så der kommer muligvis ikke færre pladser - men der kommer sandelig heller ikke flere, blot ved at man har købt de leasede dobbeltdækkervogne.

Ydermere fortsætter vi med at være dybt afhængige af, at skandaletoget IC4 kommer til at køre - på trods af at alle politikere siger vi skal gøre os så uafhængige som muligt - for ellers er der slet ikke plads til den forventede stigning i togpassagerer.

Ingen af disse problemer bliver løst de første mange år pga manglende rettidig omhu.

Noget helt andet er, at der også allerede nu er pladsproblemer på s-banen i myldretiden - og nul udsigt til flere siddepladser de første mange, mange år. For ingen - heller ikke DSB - har tænkt på 5. generation af s-tog endnu. Endnu et område med mangel på rettidig omhu.

 • 0
 • 0

Man glemmer, at Nordvestbanen kun vil blive betjent af IC4 efter den nye køreplan i 2015. Dette betyder at man vil kunne frigøre dobbeltdækker materiel til Ringsted togene.

Derudover så nedlægger man også nattogsforbindelsen til Tyskland næste år, hvilket frigiver de EA lokomotiver der benyttes der.

 • 0
 • 0

Derudover så nedlægger man også nattogsforbindelsen til Tyskland næste år, hvilket frigiver de EA lokomotiver der benyttes der.

Fra klokken 19:00 til 06:00 kan EA-lokomotiverne køre alle de Tysklandstog de vil, det er primært mellem 06:00 og 09:00 og igen mellem 15:00 og 18:00 der er behov for dem til at trække Sjællandske pendlertog. Så der er ikke meget kapacitetsforøgelse i den deal.

Desuden mener jeg både materiel og skinner skal udnyttet mest muligt, det forsøger man altid i industrien, at udnytte maskinerne mest muligt. Derfor bør nattogene fortsætte med at køre, så man flytter mest muligt trafik over fra dagtimerne til nattetimerne, hvor kapaciteten er større.

 • 0
 • 0

"Minister sender sjællændernes pendlertog til Esbjerg"

Nu er der ikke noget der hedder "Sjællændernes" når vi snakker DSB, det hedder danskernes tog!

Transportsminister Magnus Heunicke (S) og hans sammensvorne, valgte for et par måneder siden at bruge milliarderne på brugte dobbeltdækkere, istedet for det pengene var påtænkt, nye tog til hovedstrækningerne.

;)

 • 0
 • 0

Der er altså et eller andet galt med historien. Der kører ikke dobbeltdækkertog til Esbjerg i dag. Der kører IC3 på Intercity-afgangene, og det er disse tog, man vil udskifte med IR4.

Så hvorfor får sjællænderne ikke Esbjergs IC3-tog som erstatning for de IR4-tog, de afgiver?

Og hvor forsvinder IC3-togene hen, når de forsvinder fra strækningen til Esbjerg?

Og hvorfor får man det til at lyde, som om Esbjerg bliver favoriseret ved ændringen?

Esbjerg får også dårligere tog, når IC3 bliver udskiftet med IR4. IC3 er bedre indrettet og ligger roligere på skinnerne (selv om det faktisk burde være omvendt, da IR4 har et mere avanceret hjulophæng).

Forureningsmæssigt gør det nok ikke den store forskel, om der kører lidt flere eller færre IC3 på en strækning. IC3 har ret nye motorer, som faktisk lever op til strengere forureningskrav end de "nyindkøbte" IC4. I forhold til MR og de lokomotiver, som trækker dobbeltdækkervognene, vil jeg nærmest betragte IC3 som "nul-forurenende".

 • 0
 • 0

Du har helt ret Allan, der er noget galt.

IC3 til Esbjerg byttes med IR4 til Ringsted. Der er ca. 3 gange så langt til Esbjerg, så det må kræve noget mere materiel. Det tager 1 time at køre fra København til Ringsted, men 3 timer til Esbjerg - det vil sige at at for hver IC3 som frigives, skal der bruges 3 IR4.

 • 0
 • 0

Så hvis du har tre gange så langt på arbejde, som jeg har, og vi bytter bil, har du brug for 3 biler for at nå på arbejde?

Sådan hænger det altså ikke sammen. De kan erstatte hinanden 1:1.

Der er sikkert flere togsæt på Esbjerg-ruten, så man ikke kan skifte dem alle, før man løber tør på den sjællandske rute og derfor må lade være med at skifte alle Esbjerg-togsæt. Men det er noget helt andet.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten