Minister påstod igen og igen, at milliard-kabel var til gavn for klimaet, men det passer ikke

Illustration: MI Grafik

Energi- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt har flere gange hævdet, at Viking Link-kablet, der for 11 milliarder kroner skal forbinde det danske og det britiske elnet, er med til at forbedre klimaet, selv om det hverken var eller er tilfældet.

Den 27. august udtalte ministeren således, at Viking Link fører til en CO2-reduktion.

»Forud for denne her beslutning omkring Viking Link, der har der været meget, meget grundige beregninger af økonomien og CO2-effekten i det her projekt,« lyd det i et interview på Danmarks Radios P4.

»Jamen altså, de beregninger er der selvfølgelig, og dem, som ønsker at få indsigt i det, kan få det. Der er foretaget de her beregninger, og sådan er det,« fortsatte han.

Betydelig usikkerhed

Beregninger af klimaeffekten af at anlægge en elektrisk forbindelse til England og forstærke elnettet i Vestjylland blev dog slet ikke beregnet af hverken ministeriet eller Energistyrelsen, før ministeren godkendte at anlægge kablet. Først i september i år kom Energistyrelsen med notatet
»CO2-effekten af Viking Link«.

Læs også: Viking Link: 11 mia. kr. dyrt kabel giver stort set ingen CO2-reduktion

Det notat viser, at der er betydelig usikkerhed forbundet med at beregne klimaeffekten af kablet. I notatet estimerer styrelsen, at atmosfæren sparer beskedne 100.000 tons CO2 med kablet. Det svarer til en nedgang i udslippet på 0,03 procent.

Alligevel har Lars Chr. Lilleholt flere gange gentaget pointen om, at Viking Link gavner klimaet, selv om blandt andet forskere på Aalborg Universitet har argumenteret med, at det lige modsat øger udslippet.

Borgermøde i Varde

Samme dag som interviewet med P4, den 27. august, var der borgermøde i Varde. Det udsprang af en omfattende kritik af Vestkystforbindelsen, som vil tilføje hundredvis af elmaster og endnu en luftledning ned gennem Jylland – et direkte resultat af Viking Link.

Læs også: Grønt lys for luftledninger banede vej for Englandskabel

Her spurgte folk i salen ind til CO2-effekten af det 11 milliarder dyre Viking Link. Ministeren forsikrede de fremmødte om, at der var regnet på CO2-effekten.

»Hvis du har brug for at få denne her information, så vil jeg gerne sørge for, at du får den tilsendt. Der er ikke noget i de her tal, vi har planer om at skjule,« sagde ministeren ifølge en transskription fra borgermødet.

»Vi skal sikre os, at der både er en god samfundsøkonomi ved etablering af Viking Link, og vi skal sikre, at der er et godt miljøregnskab, og at på den længere bane falder udledningen af CO2,« sagde han.

Intet svar fra ministeren

Det har trods gentagne henvendelse ikke været muligt at få ministeren i tale på ny. Ingeniøren ville gerne have hørt hans forklaring på, hvilken analyse der lå til grund for løftet om, at man havde beregnet CO2-effekten, hvor vigtig er CO2-effekten var for projektet, samt om det var en direkte løgn, at der forelå »meget, meget grundige beregninger« af CO2-effekten.

Ministeren kan ifølge Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet ikke afse tid til at besvare spørgsmålene.

Gammel beregning dukker op

I sidste uge dukkede en beregning fra statens energiselskab, Energinet, så op. Energinet skal anlægge og drive Viking Link, og selskabets beregning er fra oktober 2017.

Beregningen viser igen stort set ingen effekt på klimaet, men Energinet kommer dog frem til en meget lille stigning i CO2-udslippet, hvor Energistyrelsen altså når frem til et fald.

Lars Chr. Lilleholt understregede i sidste uge i sin orientering til Folketingets energiudvalg om beregningen, at den ikke tidligere er præsenteret for hverken ham eller andre i ministeriet. Den er dukket op i en mail, som Energistyrelsen ikke tidligere har været opmærksom på, skriver han.

»Mailen er ikke tilgået mig eller departementet, og jeg har ikke haft kendskab til disse beregninger, da jeg svarede på spørgsmål 32 i november 2017,« skriver han.

Ministeren forklarer i orienteringen, »at de forskellige resultater skyldes, at der er tale om forskellige modeller, og at Energistyrelsens beregninger (fra september i år, red.) er baseret på opdaterede forudsætninger.«

Herefter uddyber Lars Chr. Lilleholt, at CO2-effekten slet ikke har spillet nogen rolle ved godkendelsen af investeringen på 11 milliarder kr.

»Afslutningsvist bemærkes, at CO2-udledningen ikke har været en faktor i godkendelsen af Viking Link-projektet efter Lov om Energinet, § 4. CO2-effekter af Viking Link reguleres inden for EU’s kvotehandelssystem. Som nævnt i svar på EFK spørgsmål 32 er CO2 indgået ved en pris i beregninger af business casen for Viking Link,« skriver ministeren.

Læs også: Minister fandt pludselig gammel beregning: Nu øger 11 milliarder kroner dyrt kabel alligevel CO2-udslippet

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Gad vist havd man kunne købe i Sverige (eller Norge) for 11 mia. kr. ?

Mon ikke der i eet af disse lande ligger en uudnyttet dal vi kan købe ogg oversvømme ? Og hvor meget længere skal kablet mon være ? Og er det særlig dyrt ?

 • 1
 • 4

Formålet med dette projekt, er ene og alene at gamble på elprisen i UK vil gå igennem loftet efter #brexit.

 • 11
 • 5

svindler- og hadepartier efterlader vælgerne i et dilemma: skal man satse på den tredje fløj, fantasterne?

 • 1
 • 5

Befolkningen har i dette århundrede stem efter ideologier, der virker bedst i meget forenklede modeller af virkeligheden. Det har medført regeringer der har foragtet kundskab, til fordel for mikromanagement, besparelser og udflytninger, der ødelægger samfundets institutioner, eller i bedste fald, spilder vores penge.

Denne sag er blot et lille eksempel, for denne foragt for viden.

Jeg syntes det er rigtig synd for de mennesker i Jylland, der skal have højspændingsmaste i deres nærmiljø. De burte graves ned over alt. Men det er billigt sluppet for uddannelse af befolkningen, i konsekvenser af politiske overbevisninger. Den politiske nedbrydning af SKAT og mange andre institutioner er langt mere kritisk for samfundet. Alt andet lige, kan det måske være med til at stabiliserer el-nettet.

Det er ikke kun politikerne der kunne blive bedre, det er i høj grad vælgerne, dig og mig, der er årsag til alt dette rod.

 • 3
 • 1

Sverige byggede atomkraftværker, netop fordi de IKKE ville ødelægge flere dale og floder med dæmninger.

Norge forudser selv at de kommer til at mangle hydroelektrisk kraft, dvd dæmninger fra 2030, pga elektrificeringen af deres personbiler. Norge har heller ikke lyst til at bygge flere dæmninger, da de er meget destruktive for naturen, og forårsager store Metan og CO2 udslip.

Vi skal opfordre Sverige til at genstarte deres nedlukkede atomkraftværker og bygge nye, istedet for at opfordre til naturødelæggelser.

 • 10
 • 5

Så Sverige havde brug for store BWR og PWR reaktorer til at fremstille atomvåben, når små forsøgsreaktorer med en helt anden brændstof sammensætning og neutron spektrum er langt bedre og billigere? Det har du selv redegjort for, PHK, i tidligere debatter og NordKorea er et glimrende eksempel på denne problemstilling.

Sveriges atomvåben program stoppede, før de tog fat på byggeriet af deres sidste atomkraftværker.

Iøvrigt er det totalt irrelevant om Sverige ville bygge atomvåben, i denne forbindelse.

Dæmninger er stadig en stor Metan og CO2 kilde og en lokal katastrofe for vandmiljøet, for dyre og planteliv, både opstream og downstream.

 • 4
 • 2

Er der andre end Energiministeren der har hævdet at viking link bibringer CO2 reduktioner?

Her bringes så hans eget dementi. Jeg er spændt på om der kan koges mere suppe på den historie nu :-)

Måske næste artikel kan handle om viking link's effekt på forekomsten af negative elpriser?

 • 2
 • 0

Så Sverige havde brug for store BWR og PWR reaktorer til at fremstille atomvåben, når små forsøgsreaktorer med en helt anden brændstof sammensætning og neutron spektrum er langt bedre og billigere? Det har du selv redegjort for, PHK, i tidligere debatter og NordKorea er et glimrende eksempel på denne problemstilling.

Sammenhæng mellem militære og civile anvendelse af atomkraft er sjældent at man ønsker at benytte de samme reaktorer (det var vist kun russerne der valgte den løsning?) men at man har en civil industri ved siden af den militære der arbejder med atomkraft. Uddanner mandskab for hinanden, får erfaring med håndtering, har karrieremuligheder i begge lejre osv.

 • 2
 • 1

Hvis Viking Link kunne forbindes til en kommende energiø på Doggerbanke ville den helt sikkert bidrage til en CO2reduktion.

 • 0
 • 0

at politikkerne altid lyver og fordrejer tingene for at mele deres egne synspunkter. Tænk hvis man kunne få en saglig debat uden skjulte synspunkter og med åbne og reelle argumenter.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten