Minister overrasket over pesticid-fund: Vi skal beskytte vores grundvand bedre

Illustration: Keld Navntoft

Danmark bliver nødt til at passe bedre på grundvandet, så det fremover ikke bliver forurenet med pesticider i samme omfang som tidligere.

Det er en af miljøminister Lea Wermelins (S) pointer, efter at en ny opgørelse fra Geus har vist, at der er pesticidrester i 63 pct. af prøverne i det program, som overvåger grundvandet.

Læs også: To ud af tre grundvandsprøver er forurenet med pesticider

»Jeg er dybt bekymret over, at vi finder flere og flere rester af sprøjtemidler i vores grundvand og nu måler en rekordhøj procentsats. Det kommer bag på mig, at tallet er så højt, selvom det hænger sammen med, at vi har kontrolleret for nye stoffer,« lyder det fra ministeren i en skriftlig kommentar til Ingeniøren.

»De nye tal viser, at det er en udfordring, vi skal tage meget alvorligt. Det danske drikkevand er helt unikt, og det skal vi passe på, også til kommende generationer,« tilføjer hun.

Læs også: 400.000 københavnere drikker vand med rester af nyopdaget stof

Lea Wermelin lover, at regeringen i løbet af det kommende år vil kortlægge »udfordringerne for vores grundvand«, som hun formulerer det. Målet er »bedre beskyttelse«.

Desuden fremhæver hun, at regeringen i oktober fremsætte et lovforslag, som skal stoppe sprøjtning i nærheden af drikkevandsboringer. Imidlertid finder vandværksorganisationen Danva det utilstrækkeligt. Der er ifølge organisationen i nogle tilfælde brug for at beskytte hele det indvindingsområde, hvor grundvandet bliver dannet.

Læs også: Alarmerende ny opgørelse: Pesticider i fire ud af ti vandboringer

Til det siger Lea Wermelin, at områderne omkring drikkevandsboringerne er »særligt sårbare«.

»I forbindelse med vores kortlægning af udfordringerne for at passe godt på vores drikkevand kigger vi også på andre sårbare områder end BNBO'erne (forkortelsen for boringsnære beskyttelsesområder, red.),« siger hun.

Læs også: Vandværkernes nye mareridt: Rester efter for længst glemt pesticid

Danva har også advaret om, at det kan blive nødvendigt at rense drikkevandet for pesticider, fordi det nu viser sig umuligt at finde rent grundvand til at erstatte de drikkevandsboringer, der er ramt af forureninger.

Både Danva og miljøministeren ser det »som et brud med vores danske tradition« at rense drikkevandet.

Læs også: Pesticid-mareridt: Vi finder forurening af drikkevandet fem gange oftere på bare et år

»Generelt skal vi forsøge at beskytte os ud af problemet frem for at rense os fra det, selv om der selvfølgelig kan være steder, hvor rensning er nødvendigt,« siger Lea Wermelin, som også vil følge det område tæt.

Der er i forvejen fundet pesticidrester i fire ud af ti drikkevandsboringer, i hver tiende boring over den politisk fastsatte grænseværdi på 0,1 mikrogram per liter.

Læs også: Hver tiende boring indeholder for mange sprøjte-rester

Den grænseværdi er overtrådt i 26 pct. af grundvandsprøverne i Geus' overvågningsprogram.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Falsk alarm: Der er jo ikke fundet pesticider i vandboringerne, men nedbrydningsrester, hvilket jo er noget helt andet. Bortset fra det: Naturligvis vil vi have rent drikkevand, og naturligvis skal vi alle interessere os for hvad der spredes på jordene, specielt over vandindvindingsstederne, men fortidens fejl forsvinder jo ikke dermed. Så se nu at få indført rensning af drikkevandet på vandværket overalt. Det koster jo næsten ingenting at fjerne disse pesticidrester, og da skatten på vand er tårnhøj, kan den jo blot nedsættet en smule, så forbliver forbrugerpriserne på vandet den samme og vi undgår social skævvridning på vandprisen.

 • 6
 • 19

Falsk alarm: Der er jo ikke fundet pesticider i vandboringerne, men nedbrydningsrester, hvilket jo er noget helt andet.

Øhhh - hvorfor er det noget helt andet?

Så se nu at få indført rensning af drikkevandet på vandværket overalt.

Prøv at læse op på problematikken: DMS, som er et de nye store fund, kender man pt ingen (praktisk realiserbare) rensemetoder for. Yderligere vil en default rensning af alt drikkevand blot meføre en højest uheldig "glidebane" - så er der jo slet ingen grund til at passe på med kemi på vores arealer mere - - -

Husk yderligere, at der ikke sendes drikkevand, der overskrider grænserne ud til forbrugerne.

Nej, lad os i stedet stramme gevaldigt op på godkendelskrav til stoffer, der risikerr at havne i grundvandet - enten som rene stoffer eller som nedbrydningsprodukter. Dvs at alle produkter, der kan komme på tale, skal være biologisk nedbrydelige til restprodukter, der ikke er problematiske. Hvis ikke et kemikalie er biologisk nedbrydeligt, er det kun et spørgsmål om tid, før det ender i grundvandet.

At Lea Vermelin er "ovverrasket", er naturligvis blot politisk spin - det er ikke fordi, de implicerede parter ikke har råbt højt.

 • 24
 • 3

Hun ved præcist, hvordan den foregående regering har presset videnskaben til at fortie de her problemer: https://jyllands-posten.dk/premium/indland...

Den eksplicitte og officielle erklæring om, at man nu ikke længere vel presse videnskaben til at formulere sine budskaber i overensstemmelse med, hvad der er politisk oportunt, vidner om en forfærdelig erkendelse, som den nuværende regering slet ikke handler rimeligt i forhold til.

Jeg forstår ikke, hvorfor ministeren, den nuværende regeringen, ikke går efter de forudgående ministre, den forudgående regering, som man ved, har stået for det her vel ikke bare illegitime men også illegale pres. Det virker som om man ikke rigtigt vil se i øjnene, hvor slemt det var. Det forfærdelige er jo, at man har gennemført lovgivning på bevidst manipuleret grundlag, fx den famøse pakke til landbruget i 2016, der beviseligt har været med til at forværre vandkvaliteten i de indre danske farvande. De mere forpligtende opgørelser over, hvor mange dysfunktionelle aspekter, der er ved det topsubsidierede landbrug, burde jo i den grad fremdrages nu i et både juridisk og politisk ærligt opgør med dette ekstrem miljø og klimabelastende erhverv. Set i det lys, så er initiativet symbolsk.

 • 16
 • 4

Importere drikkevand fra Norge sammen med strøm. Filtrere i de små hjem Destillere Samle regnvand

Jeg har en dødsmart løsning til destlllation ligesom ham med kloakrør til kystsikring. Det bliver et større marked end vindmøller det her. Og vigtigere

 • 1
 • 13

Vanen tro bliver historier som denne fortalt på en måde, der er velegnet til at vildlede. Ing.dk er ikke noget sandhedsvidne, når det gælder landbrug. Mst.dk fortæller historien (jeg har tilføjet kursiv); Der er påvist pesticider i omtrent 63 procent af de 549 målesteder, hvor der er undersøgt for pesticider, og der registreres en overskridelse af kravværdien i godt 26 procent. GRUMO målesteder anvendes ikke til drikkevandsforsyning. GEUS forklarede de høje fundprocenter i 2018 med, at der er gennemført overvågning i de målesteder, hvor der ofte findes pesticider, så udviklingen i pesticidindholdet kan følges. De høje fundprocenter forklares også med, at der er hyppige fund af stofferne desphenyl-chloridazon, DMS og 1,2,4-triazol, der ikke tidligere har været en del af overvågningsprogrammet.

 • 3
 • 3

og fik vand fra den offentlige vandforsyning i Kbh., ville jeg helt sikkert købe et distilationsanlæg til produktion af vand, der bruges til at madlavning, og som drikkevand. Der er ingen, der kender konsekvenserne af at drikke forurenet drikkevand et helt liv. Og jeg mener seriøst, at brug af alle pesticider skal forbydes. Der skal kun gives dispensation, hvor der ikke er drikkevandsboringer. Det er samfundøkonomisk en god forretning.

 • 4
 • 2

Fordi ca. halvdelen af de relevante forudgående ministre var fra egne rækker ?

Hvis vi går 30 år tilbage og ser på hvem miljøministrene var og hvilken regering de fungerede under (Per Stig M øller, Svend Auken, Hans Christian Schmidt, Connie Hedegaard, Troels Lund Poulsen, Karen Ellemann, Ida Auken, Kirsten Brosbøl, Eva Kjer Hansen, Espen Lunde Larsen og Jakob Ellemann Jensen), så er der især fire navne, som skærer i hvert fald mig lidt i øjnene, og det er Troels Lund, Karen Ellemann, Eva Kjer og Espen Lunde.

Troels Lund, fordi han i anden sammenhæng beviseligt udøvede magtmisbrug med sin magt over skatteministeriet og det famøse forsøg på at begå justitsmord på Helle Thorning i den skattesag, som viste sig at være en helt anden slags sag, nemlig en sag om embedsmisbrug. Noget, som journalisstanden aldrig for alvor har samlet op på, fordi man var medskyldige over hele linjen. Han er fundamentalt set hamrende utroværdig.

I 2009 blev det konstateret, at det mest anvendte ukrudtsmiddel, Roundup, indeholdende det aktive stof, glyphosat, i stor stil kan konstateres i det danske grundvand. Miljøstyrelsen med Karen Ellemann (tredje generations levebrødspolitiker efter Uffe og Jens Peter, venstrefolk, bønder, markedsfundamentalister og antimiljøfolk, så det gør noget) i spidsen påstod, uden at kunne dokumentere det, at det var løgn. Det var det ikke: https://www.information.dk/telegram/2011/0...

Eva Kjer blev gået, på grund af hendes håndtering af grundlaget for vedtagelsen af den famøse landbrugspakke.

Espen Lunde fik først reduceret sit ansvarsområde og blev senere flyttet helt ud af sit ministerium, fordi hans måde at manipulere med fakta på var for belastende for regeringen.

Jeg synes trods alt ikke, at det er helt retfærdigt at påstå, at de regeringer, hvor S har været med, har været helt lige så slemme som dem, firebanden var med i. Men det er blot et skud fra hoften. Og forklaringen på, hvorfor man ikke går det efter, det at der har været så stort pres på videnskaben i de her spørgsmål fra ministeriernes side, kan sagtens være, at alle regeringerne er sovset ind i miseren.

 • 1
 • 5

Det mest forbavsende er at ministeren er forbavset. Det har været kendt i mange mange år at landbruget har postet uanede mængder pesticider, og i det hele taget al den kemi som kemiindustrien har kunnet magte at fremstille, ud over landskabet. Det er ligeledes forbavsende at de parter som nu udtrykker forbavselse, er synderne samt politikere, hvilket ofte forekommer som sammenfaldende størrelser. Det er ikke først nu, i disse år, at mange har råbt vagt i gevær overfor landbruget og politikerne som aldrig greb ind overfor forgiftningen af jorden. Ingen forstår hvordan det dog kunne komme så vidt at vores allesammens drikkevand er blevet så forurenet. Uden at være ekspert på kemi- og landbrugsområdet og selvom forgiftningen er foregået over flere generationer, tillader jeg mig at mene at med de mængder som er anvendt er det logik for burhøns at det er - og bliver skadeligt at man ukritisk vedbliver med anvendelsen af disse giftstoffer. Det er forbavsende at en minister ikke har styr på det historiske forløb i forhold til landbrugets mishandling af fællesressourcer.

 • 1
 • 3

Det forfærdelige er jo, at man har gennemført lovgivning på bevidst manipuleret grundlag, fx den famøse pakke til landbruget i 2016, der beviseligt har været med til at forværre vandkvaliteten i de indre danske farvande

@Steen, det er dog en utrolig dårlig indlæg, ved du overhovedet noget om det, du skriver??? Det var ikke et manipuleret grundlag, det var en simpel tilbageføring af tidligere normer, som en embedsmand på egen hånd havde manipuleret med ved at nedsætte dem. Sikkert i den tro, at det ville have indflydelse på udvaskningen. Det har de tikke. De gamle normer blev tilbageført, embedsmanden afskediget, og både udbytte3r og kvalitet af afgrøder streg. Det er noget sludder at kvælstof ødelægger vandmiljøet, tværtimod giver udledningen fra land et boost til fødekæden i vandmiljøet om foråret, et par måneder henne så er der N-mangel her! Vi har vel nok klodens bedste landbrug, men kendskabet til erhvervet er ikke noget vi kan prale af. her står det sløjt til. Når DN og mange andre brokker sig over de mange lukkede vandboringer pga. pesticidrester, ja så kan det kun stamme fra landbruget. Det er også noget sludder, landbrugets andel ligger på ca. 15%, resten stammer fra andre kilder, stat, amter, kommuner og private tegner sig for ca. 85%

 • 1
 • 5

Der er ingen, der kender konsekvenserne af at drikke forurenet drikkevand et helt liv. Og jeg mener seriøst, at brug af alle pesticider skal forbydes.

@Jens, jo dem kender man da meget til. En person får gennem 50 års drikkevandforbrug en giftmængde svarende til de gifte, der findes i 1/2 kop kaffe eller en enkelt øl. Det danske drikkevand som mange brokker sig over, ligge i den bedste del på kloden, vand fra vandhanen er renere end det vand, man kan købe i flaske til en pris, der er højere end for mælk!' Jo vist er der grund til bekymring. Utroligt som TV og andre medier kan trække folk rundt i manegen.

 • 2
 • 5

Dvs at alle produkter, der kan komme på tale, skal være biologisk nedbrydelige til restprodukter, der ikke er problematiske. Hvis ikke et kemikalie er biologisk nedbrydeligt, er det kun et spørgsmål om tid, før det ender i grundvandet.

@Flemming, det sker allerede, ingen pesticider bliver godkendte, hvis de ikke nedbrydes til uskadelige stoffer eller hvis de kan nedvaskes. De pesticidrester man finder i så ufattelig små mængder, at de er ganske harmløse. At man tillader 20-50 gange så meget arsnik, stryknin, uran og nikkel i drikkevandet tager ingen anstød af. Pesticidrester er mindre giftigt end selve drikkevandet, hvor den dødelige dosis ligger omkring 10-12 liter/dag.

 • 2
 • 3
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten