Minister om ny solcelle-strategi: Alle størrelser skal være med

Efter en uge med vilde rygter om afskaffelse af solcellestøtten 'overnight', masser af skriverier i pressen og pres fra solcelleaktører og politikere har klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard (R) nu meldt sine synspunkter ud forud for forhandlingerne om en ny støtteordning for solcelleanlæg.

Udmeldingen er opdelt i syv punkter - se nederst - og ét af dem handler netop om den fremtidige størrelse af anlægget:

»Jeg vil foreslå, at vi helt dropper grænsen for, hvor store anlæggene kan være i fremtiden,« skriver Martin Lidegaard.

Netop det fortolker klimamedarbejder Martin Risum Bøndergaard fra Det Økologiske Råd som et klart signal om, at ministeren opererer med at afskaffe nettomålerordningen:

»Størrelsesgrænsen er jo kun relevant i forhold til nettomålerordningen, så det mest sandsynlige er desværre, at ministeren påtænker at sløjfe denne ordning,« siger han.

»Alternativt kunne man forstå det sådan, at nettomålerordningen skulle udvides til at gælde alle størrelser solcelleanlæg, men det er næppe sandsynligt,« sigter Martin Risum Bøndergaard.

Af papiret fremgår det samtidig, at ministeren har inviteret aktører med interesse i solcellespørgsmålet til et møde den 10. oktober, og at han regner med at indkalde til forhandlinger med energiforligspartierne kort efter efterårsferien.

»Vi er rigtig glade for, at aktørerne nu kan komme til orde med deres synspunkter på de forskellige støtteordninger,« siger Martin Risum Bøndergaard.

Det Økologiske Råd mener principielt at både nettomålerordningen og feed-in-tariffer kan fungere, men vurderer, at det vil være svært at finde penge til en sådan ordning over elregningens PSO-midler, som der er stort politisk fokus på.

Af papiret fremgår det også, at klima- energi- og bygningsministeren tror på mere end en fordobling af den samlede solenergiproduktion i 2020. At han vil sørge for, at borgerne fortsat synes, at det er attraktivt at investere i solceller. At nettomåler-ordningen 'langtfra er perfekt', og at en ny ordning skal tilgodese dem, der timer deres elforbrug med solcelleanlæggets produktion.

Endelig mener ministeren, at der skal være lige vilkår, uanset hvem der ejer anlæggene, og han anbefaler, at man i områder uden fjernvarme erstatter oliefyr med solceller, kombineret med en varmepumpe.

Omkring økonomien siger han, at der skal være et passende tilskud fra staten, og at der kommer en tilpasning af støtteniveauet, men at investeringen i anlægget skal være 'tjent hjem inden for en overskuelig årrække'. Og så skriver hen endelig:

»Vi trækker ikke tæpper væk under folk, der allerede har investeret i solceller. De skal kunne afskrive deres investeringer.«

Det Økologiske Råd kalder ministerens udmelding om 'mere end en fordobling af solcellestrømproduktionen i 2020' - hvilket vil sige i alt 400 MW - for alt for uambitiøst i forhold til de beregninger, som flere forskere har fremlagt for den optimale mængde solcellekapacitet.

»Det er helt utilstrækkeligt. når energisystemet har behov for en årlig udbygning med 150-200 MW frem til 2020,« siger Martin Risum Bøndergaard.

Ministerpapir Om Solcelle-strategi
[scribd:109078113]

Emner : Solceller
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

"- en ny ordning skal tilgodese dem, der timer deres elforbrug med solcelleanlæggets produktion".

Tør man tolke det derhen at hele installationen derefter vil blive behandlet som det den er, nemlig én teknisk/økonomisk enhed, som til enhver tid KØBER den el, den HENTER fra nettet, og SÆLGER den el, den SENDER UD på nettet? Dvs. BEHOLDER den el, der medgår til samtidigt forbrug? Så vil vi nemlig have taget et afgørende skridt ind i en fremtid, hvor der kan udvikles og investeres på basis af realøkonomi og -teknik!

 • 0
 • 0

Håber at Ingeniøren vil få mulighed for at få en med til mødet .... så at vi kan læse om de fremlagte forslag.

Ikke at det nødvendigvis bliver lovgivning ....

Vi må se hvad ministeren kommer frem med.

 • 0
 • 0

Gad vide hvordan ministeren selv syntes at punkt 5 og 7 harmonerer !

Det bliver ikke helt nemt at afpasse varmepumpens forbrug med solcellernes produktion.

mvh Thomas

 • 0
 • 0

Efter en uge med vilde rygter om afskaffelse af solcellestøtten

En løgn kan gentages så mange gange at det bliver sandhed. Den eneste støtte der ligger i den nuværende ordning er, at netselskaber er beordret til at acceptere nettomålerordningen. Ordningen er simpel og er på ejerens egne præmisser, investering og risiko, hvorfor det også er ham selv der får glæde/ærgrelse af den. At åbne op for andre ejerforhold/placeringer er udmærket, men så lav en ordning for det, hvis det er så vigtigt. Det kan åbne for en masse projektmagere med uigennemskuelige projekter, men behold nettomålerordningen for private boliger. At ejerlejligheder og andre boligkomplekser ikke kan udnytte det betyder intet. De har andre fordele som villaejeren ikke har og ikke kan få uden at betale.

 • 0
 • 0

Det ville være rigtig godt, hvis grænsen på 6 kw blev fjernet, og det gælder for alle VE-anlæg!!

 • 0
 • 0

Det er vigtigt at ALLE i princippet kan være med i ordningen**. Det gælder også lejere i den private udlejning. Der er også mange parcelhusejere der ikke kan installere solceller da huset ikke har en optimal placering i forhold til syd og skygger fra bla træer. Dertil kommer at det langt fra alle hustage hvor det er æstetisk pænt at montere solceller. Der findes et utal af offentlige bygninger og store erhvervstage hvor hvor det vil være oplagt at opsætte solceller (incitamenter til at det bliver udnyttet er oplagt). Derudover er der mange landområder hvor der vel også kunne være en solcellemark her og der?

** Det er ikke rimeligt at det kun er en udvalgt gruppe der har mulighed for at være miljøbevidste og have den glæde der er ved at vide at den energi de bruger er co2 neutral. Dertil kommer hele problematikken om de afgiftstab som staten har på denne ordning. Hvis ikke du selv har solceller , er du med til at betale til de der har solceller. I det hele taget synes jeg at vi bør anvende offenlige tilskud med omtanke, ville det samfundsmæssigt ikke være bedst at støtte vindmølleindustrien med gode rammevilkår frem for at købe kinesiske solceller ? eller bare sætte nogle få ekstra møller op ?

 • 0
 • 0

Jeg har endnu ikke modtaget det !

Hvis jeg opsætter en generator og laver min egen strøm (ø-drift) fra en ernergikilde der ikke er afgiftbelagt (der er ikke mange tilbage) vil ministeren så have at jeg skal betale afgift jeg kunnne have brugt fra nettet?

Der en ting som efter min mening ikke er fair i den nuværende ordning. (hvis man ser bort fra det skatte tekniske med afskrivning) er at jeg ikke betaler for driften af nettet. Der kunne man indføre en afgift pr. KW instaleret effekt .

Mvh Claus

 • 0
 • 0

Flemming.

Det bliver efter al sandsynlighed en feed-in tarif, der kommer til at afløse nettomåleordningen.

Hvis vi skal have en vis udvikling på solcellemarkedet, er feed-in i stedet for nettomåling, det eneste rigtige. Den kan nemligt aftrappes, efterhånden som solcelleanlæg bliver billigere. Netomåling øger det indirekte tilskud over tid. (med stigende afgifter på el) hvor det modsatte tydeligvis er nødvendigt.

Effekten er at staten igen får sine afgiftskroner for el og at omkostningen til at markedsmodne en ny teknologi, pålægges de der får glæde af den på langt sigt. Nemligt elforbrugerne, der via PSO kommer til at betale den forhøjede pris for solcelleel.

Det betyder selvsagt også at solcelleanlæg ikke skal knyttes til en privat husholdnings grund, forbrug eller andet, men frit kunne etableres af hvem som helst.

Også solcellelaug.

Vi har jo set en helt analog udvikling på solvarmemarkedet, hor langt de største arealer opstilles i store centrale anlæg til fjernvarme og kun meget få til individuelle anlæg. Prisforskellen er her omkring en faktor 5 til fordel for centrale anlæg. Det kunne være interessant at se hvilken skalafordel solceller kan præstere.

 • 0
 • 0

Der diskuteres i disse dage vældig for og imod nettomålerordning og feed-in tarrif. Men hvor meget betyder forbrugerens bevidsthed om el-forbruget? Jeg kender flere eksempler på folk, der har fået installeret et solcelleanlæg, som af den ene eller anden grund ikke dækker deres tidligere el-behov, men via fokus på egen produktion og forbrug sænker deres elforbrug VÆSENTLIGT - også mere end energisparepærer og strømspareskinner kan gøre - hvis vi vil have større andel af vedvarende energi i de danske stikkontakter, mener jeg at det er yderst vigtigt, at forbrugerne bliver opmærksomme, både på deres elforbrug, men også på variationer af tilgængeligheden af el. Et solcelleanlæg, hvor forbrugeren betaler en temmelig anselig andel af sin investering til staten i form af moms og skattekroner (skat på arbejdet der udføres ved montagen), for derefter at spare mere på elektriciteten end hvad anlægget kan producere - fortæl mig lige, hvornår staten (eller et reklamebureau) har kunnet lave en kampagne med SÅ stor effekt?

 • 0
 • 0

derefter at spare mere på elektriciteten end hvad anlægget kan producere - fortæl mig lige, hvornår staten (eller et reklamebureau) har kunnet lave en kampagne med SÅ stor effekt?

Lars.

Hvilken værdi har en sparet kWh for en forbruger, der sparer el ned under solcelleproduktionen under nettomåleordningen. ????

Hvilken værdi vil samme besparelse have, hvis forbrugeren afregnede efter en feed-in tarif. ???

 • 0
 • 0

Det kommer an på elprisen, men lad os regne.. Forbrugeren køber i 2012 et solcelleanlæg, der årligt kan producere 3000 kWh, til at dække størstedelen af dennes elforbrug på 4500 kWh. Ved øget fokus på strømforbruget, lykkedes det forbrugeren at få sit totale elforbrug ned på 2500 kWh. I 2013 spares der 2,2 kr./kWh af de 500 kWh der IKKE er indregnet i forbrugerens økonomi på solcelleanlægget, altså sparer forbrugeren 1100 kr, som ikke var forventet.

Samme scenarie i 2013. I 2014 betales kunden 1,6 kr pr. overproduceret kWh. Altså får forbrugeren nu 800 kr for sin besparelse på de 500 kWh som ikke var beregnet.

Husk at besparelsen på 1100 kr., kunne ligeså godt være opnået ved en stor statsfinansieret kamagne, som skulle få forbrugeren til at spare - her har forbrugeren bare selv betalt til statskassen i form af moms og skat, for sin besparelse.

Vi opnår altså både en varieret vedvarende energiproduktion, en netto-besparelse på energien samt bevidsthed om elektricitens tilgængelighed. Alle 3 er vigtige punkter, hvis vi skal opnå større uafhængighed af fossile brændsler.

 • 0
 • 0

2013 spares der 2,2 kr./kWh af de 500 kWh der IKKE er indregnet i forbrugerens økonomi på solcelleanlægget, altså sparer forbrugeren 1100 kr, som ikke var forventet

Lars.

er det ikke de 1.500 kWh, der ligger over de 3.000 kWh du mener ?

Anyway. En omkostning på 1.100 for staten for at motivere til at spare 500 kWh (2,20 kr / kwh) er meget dyrt i forhold til de omkring 0,25 kr / kWh, som energibesparelser normalt handles til.

Men Lars, hvad er værdien af de sidst sparede 500 kWh. Fra 3.000 til 2.500 kWh ??

vel alt i alt at ved besparelser fra 4500 til 3000, har hver sparet kWh en værdi af 2.20. Derfra kun en værdi på 0,60, nemligt afregning for den netto solgte mængde el.

 • 0
 • 0

Kunne man ikke tænke sig, at støtte ordningen, iform af afskrivningen i skatten, bliver fjernet, eller ændret så den ikke hedder 60/40 øre, men i stedet hæves til 100/80øre, det vil jo så ramme folk som allerede har investeret, dog ikke med tilbagevirkende kraft, men selvfølgelig frem ad rettet fra 2013?

 • 0
 • 0

Læser her til morgen, at salget af små, benzinbesparende biler eksploderer. Måske skulle Martin Lidegård overveje, at begrænse den økonomiske fordel ved at købe en lille, "grøn" bil.

Staten mister betragtelige indtægter, som blandt andet betales af folk, der kører i store biler. Man kunne for eksempel overveje et maksimum antal kørte kilometer per år for små biler, eller nogle højere grønne afgifter, så de formastelige ikke høster fordele på bekostning af alle os, der kører i store biler...?

 • 0
 • 0

Måske skulle Martin Lidegård overveje, at begrænse den økonomiske fordel ved at købe en lille, "grøn" bil.

Ja - måske han skulle beskatte bilens samlede årlige kørsel?

 • ved at registrere bilens placerering 1 gang om året, og så måle afstanden derimellem. ;-)
 • 0
 • 0

Ja - måske han skulle beskatte bilens samlede årlige kørsel?

 • ved at registrere bilens placerering 1 gang om året, og så måle afstanden derimellem. ;-)

Kære Søren. Måske du skulle fundere lidt over hvad afstanden imellem 1 punkt er. Jeg får den lynhurtigt til NUL. => NUL beskatning eller afgift. ;-D

Bilerne bliver jo indkaldt til periodisk syn, hvor synsstationen registrerer km-tællerens stand (ikke tilstand men antal kørte km, hvis den virker! ;-D ) Dette datagrundlag kan ligesom kildeskatten benyttes med ca. to års forsinkelse som grundlag for inddragelse af borgernes frie midler.

 • 0
 • 0

Måske skulle Martin Lidegård overveje, at begrænse den økonomiske fordel ved at købe en lille, "grøn" bil.

Ja, det er jo helt forkert med den "støtte" disse biler får.

Alt hvad der er mindre end fuldstændig inddragelse af borgernes indtægt er herefter defineret som støtte.

 • 0
 • 0

Nu kunne det jo være interessant at betragte solceller som det det jo faktisk er, nemligt en produktin af el.

Det vil sige at et hus med solceller har et forbrug af el, som vanligt og der ved siden af produktin af el - i en ganske dyr form ovenikøbet - som afsættes til nettet til 2,20.

Værdien af den el, der afsættes til nettet er næppe 2,20, men har en værdi som spotprisen på el.

Det er gabet mellem de to priser, der er problemet.

 • 0
 • 0

[quote] Ja - måske han skulle beskatte bilens samlede årlige kørsel?

 • ved at registrere bilens placerering 1 gang om året, og så måle afstanden derimellem. ;-)

Kære Søren. Måske du skulle fundere lidt over hvad afstanden imellem 1 punkt er. Jeg får den lynhurtigt til NUL. => NUL beskatning eller afgift. ;-D[/quote] Et punkt 'om året' - bliver jo til flere punkter med årene, ikke sandt!

Godt det samme, hvis bilen holder i samme indkørsel hvert år når placeringen registreres.

Pointen er: Kilometerafgift efter nettomålerordningen!

Got it?

 • 0
 • 0

Ulbjerg

Det vil sige at et hus med solceller har et forbrug af el, som vanligt og der ved siden af produktin af el - i en ganske dyr form ovenikøbet - som afsættes til nettet til 2,20.

Værdien af den el, der afsættes til nettet er næppe 2,20, men har en værdi som spotprisen på el.

Hvor dyr investeringen er kan du jo lade dem om som køber cellerne. De regner åbenbart ud at de sparer 2,20kr/kWh af det de ikke bruger udefra og synes det løber rundt. Det er formodentlig bedre at de sætter solceller op end drikker sig i hegnet på udlandsrejser for pengene. Jeg kunne lave den samme beregning for isolering, hvor jeg også ville opveje den sparede varme og bedre komfort mod prisen. Og det uanset at spotprisen på gas er under det halve af det jeg betaler, men så må staten jo lade være med at beskatte det så hårdt, at folk kan få økonomi i disse skadelige tiltag. Forskellen ved at spare varme med isolering eller el med solceller er betydningsløs. To elopvarmede huse i nabolaget har grebet besparelserne an forskelligt. Det ene har sat solceller (6kWp) og sparer derved totalt 5000kWh om året. Det andet har skiftet elvarme ud med et gasfyr og bruger måske 15000kWh mindre el, men tilgengæld for 15000kWh gas. De sparer begge den fulde elpris for det de laver selv/ikke bruger, og gasfyret får ikke gassen til spotpris. Ham med gasfyret burde jo straffes for at sætte sit elforbrug meget længere ned end de tilladte 5000kWh!

 • 0
 • 0

Pointen er: Kilometerafgift efter nettomålerordningen!

Got it?

Næh ;-D Nettomålerordningen bruger enten to målere=tælleværker, der godt kan sidde i 'den samme måler=kabinet' til at tælle produktionsenergi samt leveret energi til huset. Energinet sender så en godtgørelse svarende til leveret energi og elselskabet sender en regning på forbrugt energi. At der så afregnes til samme pris er HELDIGT. Den anden mulighed er, at man benytter energimåleren, der er indbygget i inverteren til afregningen, og så har man kun 'en måler (den gamle med skiven, der kan køre baglæns.)

Derfor har det intet at gøre med at bilen holder i garagen som tidligere.

Got it? ;-P

 • 0
 • 0

Svend

Jeg er ikke enig.

Jeg betragter solceller som elproduktion. En elproduktion der får en urimelig høj støtte / afgiftdslempelse eller skal ikke betale afgift eller hvordan vi end drejer det.

Problemet er at vi blander produktion af el sammen med forbrug af el.

Hvis du lige et øjeblik kunne skille det ad og se forbrug for sig og produktion for sig, så håber jeg det vil give dig den tanke at: - Hvorfor modtager jeg 2,20 kr / KWh el jeg producerer ? - Hvor komme disse penge fra ? - Er der en anden mulighed for BILLIGERE at producere samme mængde el. ? (Vindkraft for eksempel)

 • 0
 • 0
 • Hvorfor modtager jeg 2,20 kr / KWh el jeg producerer ?
 • Hvor komme disse penge fra ?

Fra afgifter, der ikke bliver betalt af strøm, der ikke bliver brugt. På samme måde, som når jeg ikke betaler moms af de kartofler jeg selv graver op af haven.

 • 0
 • 0

Svend og Flemming. Forskellen er den ringe, at man kan bruge solcelle-el-produktionen politisk i EU i relation til de indgåede CO2 besparelsesaftaler om reduktion. Gasfyrsejeren har dog fået et tilskud til gasfyret fordi han konverterede. Det er ikke meget og VVSerne stjæler med arme og ben så de kan køre i deres fine biler (chefen). Ca. 40.000 kr for etablering af selve fyret - burde koste ca. det halve. Så skal der lige sættes et par radiatorer op samt trækkes nogle rør til centralvarmevandet. Det kunne være rigtig godt med en ny Mitshubishi varmepumpe med en COP på ca. 5,33 ved 7 grader ude og 20 rader inde til at klare noget grundopvarmning til en billig penge om dagen, så man får noget nattero.

Korruption på højt niveau.

 • 0
 • 0

På samme måde, som når jeg ikke betaler moms af de kartofler jeg selv graver op af haven

Peter.

Lad os se hvordan kartoffelavl ville se ud i en nettomålesammenhæng.

Du beder din gartner afhente de kartofler du ikke umiddelbart kan bruge.

Han skal hente dem hos dig, når du har lyst til at levere dem og ikke når der er plads på hans kartoffellager eller han kan opnå rimelige priser for kartoflerne.

Henover resten af året, skal han kvit og frit levere dig en tilsvarende mængde kartofler på din adresse og i så små eller store mængder, som du ønsker.

Du får ingen penge for de kartofler du leverer til ham, ligesom du intet skal betale for de kartofler du senere får leveret.

PS: Hvis du støder på en gartner, der vil indgå en sådan aftale frivilligt, vil jeg gerne høre om det.

 • 0
 • 0

[quote]- Hvorfor modtager jeg 2,20 kr / KWh el jeg producerer ? - Hvor komme disse penge fra ?

Fra afgifter, der ikke bliver betalt af strøm, der ikke bliver brugt. På samme måde, som når jeg ikke betaler moms af de kartofler jeg selv graver op af haven. [/quote]

Hej Peter. Du producerer simpelthen strøm der ikke bliver brugt? Det lyder som en jævnt dårlig forretning.. ;)

 • 0
 • 0

Nettomålerordningen bruger enten to målere=tælleværker, der godt kan sidde i 'den samme måler=kabinet' til at tælle produktionsenergi samt leveret energi til huset. Energinet sender så en godtgørelse svarende til leveret energi og elselskabet sender en regning på forbrugt energi. At der så afregnes til samme pris er HELDIGT.

Netop!

Den ene måler hvor meget du skal betale - for af bruge elnettet - når du sender strøm den ene vej, og den anden, hvor meget du skal refunderes - for at bruge elnettet - når du sender strøm den anden vej.

Således at hvis din energi bare kører lige meget i begge retninger, så koster elnettet ikke noget.

Kunne jeg så ikke få en km-tæller mere i min bil, så jeg kan nøjes med at betale når jeg kører på arbejde, og så blive modregnet samme beløb når jeg kører hjem?

Flere her i tråden påstår jo at man med solceller ikke producerer og bruger strøm, men derimod sparer strøm.

Så kan jeg jo også påstå at jeg sparer på vejnettet, når bare jeg kører lige meget i begge retninger.

 • 0
 • 0

Nej Søren - det er fordi politikerne tæller CO2 kvoter. Hvis du kører på den måde skulle du jo køre imod den øvrige trafik i samme vognbane - i øvrigt i bakgear og så vil din km-tæller sikkert tælle baglæns, med mindre det er en elektronisk en af slagsen, der trigger på modtagne impulser i stedet for en mekanisk gearet kobling. ;-D

I øvrigt slider du på asfalten og efterlader gummistøv som forurener. ;-D Tænk også på de afgifter/bøder du så skal erlægge.

 • 0
 • 0

Flere her i tråden påstår jo at man med solceller ikke producerer og bruger strøm, men derimod sparer strøm.

Gør de nu også det? Eller påstår de bare at det er bedre for samfundet at behandle det som om man sparer strøm, i stedet for at behandle det som elproduktion?

Så kan jeg jo også påstå at jeg sparer på vejnettet, når bare jeg kører lige meget i begge retninger.

Du skal først argumentere for at det er samfundsmæssigt bedst at vi behandler dit forbrug af vejnettet på den måde.

Mit argument for at nettomålerordningen er nødvendig er meget simpelt: Som hovedregel producerer solceller når strøm er dyrt. Hvis vi afskaffer nettomålerordningen, så vil folk blive kreative og flytte deres egenproducerede strøm fra om dagen hvor den er dyr, til om natten hvor den ikke er. Derved går samfundet glip af den nedsættelse af belastningen af elnettet og peak-produktionen, som solceller er lige nu.

Hvis der bliver installeret tilstrækkeligt mange solceller til at de får elprisen til at falde drastisk når de producerer mest, så giver det mening at fjerne nettomålerordningen. I den situation bidrager solcellerne ikke til at nedsætte belastningen i nettet, og dermed er det naturligvis bedre at folk gemmer deres egen strøm i batterier. Jeg har svært ved at forestille mig at det kommer til at ske foreløbigt, men man kan jo altid blive overrasket.

 • 0
 • 0

Nej Søren - det er fordi politikerne tæller CO2 kvoter. Hvis du kører på den måde skulle du jo køre imod den øvrige trafik i samme vognbane - i øvrigt i bakgear og så vil din km-tæller sikkert tælle baglæns, med mindre det er en elektronisk en af slagsen, der trigger på modtagne impulser i stedet for en mekanisk gearet kobling. ;-D

I øvrigt slider du på asfalten og efterlader gummistøv som forurener. ;-D Tænk også på de afgifter/bøder du så skal erlægge.

Erik, med al den realisme, kommer du aldrig til at forstå nettomålerordningen! ;-)

 • 0
 • 0

[quote]Nej Søren - det er fordi politikerne tæller CO2 kvoter. Hvis du kører på den måde skulle du jo køre imod den øvrige trafik i samme vognbane - i øvrigt i bakgear og så vil din km-tæller sikkert tælle baglæns, med mindre det er en elektronisk en af slagsen, der trigger på modtagne impulser i stedet for en mekanisk gearet kobling. ;-D

I øvrigt slider du på asfalten og efterlader gummistøv som forurener. ;-D Tænk også på de afgifter/bøder du så skal erlægge.

Erik, med al den realisme, kommer du aldrig til at forstå nettomålerordningen! ;-)

[/quote]

Det sjove er, at Søren slet ikke betaler for at køre på vejen, hverken når han kører den ene eller den anden vej. Det ville selvfølgelig være rimeligt, at han betalte 2,20 kr for hver kilometer.

Infrastruktur bør skam ikke stilles gratis til rådighed - det ender jo med at folk bruger den! Næh, i lighed med at nettomåleordningen fjernes, bør der straks indføres en vejskat. Den skal også gælde for gående, al færdsel i samfundet bør beskattes, og det kan ikke gå hurtigt nok.

Folk, der for at undgå skatten løber på løbebånd i motionscentre eller bruger en motionscykel i hjemmet skal ikke slippe - de bruger energien under alle omstændigheder, og skal derfor beskattes af den vejlængde de kunne have tilbagelagt, såfremt de havde benyttet offentlig vej, der jo skal være der alligevel, og som alle andre ellers skulle betale mere for, hvis indendørsmotionisterne friholdes.

Der bør kun være skattefrihed såfremt man absolut intet foretager sig!

Jeg overvejer om der bør være skat på at hæve offentlig ydelser, der jo er en slags handling - nogen der har et bud?

 • 0
 • 0

Hvis du lige et øjeblik kunne skille det ad og se forbrug for sig og produktion for sig, så håber jeg det vil give dig den tanke at: - Hvorfor modtager jeg 2,20 kr / KWh el jeg producerer ? - Hvor komme disse penge fra ? - Er der en anden mulighed for BILLIGERE at producere samme mængde el. ? (Vindkraft for eksempel)

Om det kan gøres billigere kommer ikke min økonomi ved, som sådan. Den er jo fastlagt i diverse afgifter og tilskud, som folk agerer på, og det var vel meningen, ikke? Skal vi lige få det på det rene. Jeg modtager ikke 2,20kr af det jeg producerer.Jeg betaler 2,20 kr mindre for det jeg ikke bruger, præcis som ham der skifter til et gasfyr. Så der kommer ikke nogle penge et eller andet sted fra, jeg bruger blot mindre og betaler mindre fordi jeg bruger mindre. Årsagen til at jeg bruger mindre bør ikke komme nogen ved. Jeg har en brændeovn, som gør at jeg bruger mindre gas end jeg ellers ville have gjort, og det betyder at jeg betaler mindre i gas, men der er ingen der giver mig penge for mit mindre forbrug. Skal vi lige gentage det: Jeg betaler mindre fordi jeg bruger mindre. Er det virkelig så svært at forstå. Da jeg betaler det samme for el uanset hvornår jeg bruger det og i hvilke mængder, så synes el-leverandøren altså ikke at der er noget problem. Det er imponerende som den smule strøm, der af og til løber baglæns fra nogle få huse kan ophidse debatten. El-leverandørerne har endda været så frække, at de tager sig betalt for at folk skal bruge mindre el, og når de så gør det, så er det også galt i nogles øjne.

 • 0
 • 0

Om det kan gøres billigere kommer ikke min økonomi ved, som sådan. Den er jo fastlagt i diverse afgifter og tilskud, som folk agerer på, og det var vel meningen, ikke?

Svend

Du og alle andre agerer selvsagt ud fra vores private økonomi.

Jeg er bare kritisk overfor ordninger, der får os til at agerre samfundsøkonomisk uhensigtsmæssigt.

Hvis vi skal blive i nærværende område, så investerer du 100.000 kr i et solcelleanlæg, hvilket giver 6 MWh el / år. Der er på den måde taget 100.000 ud af økonomien for at få 6 MWh el.

Hvis du istedet brugte 20.000 til vindkraft og fik 6 MWh el ud af det, så havde du hele 80.000 tilbage, der stadgit kunne bruges og ville blive brugt på forbrug mv.

Derfor håber jeg og tror jeg ordningen for solceller bliver ændret til en ordning indeholdende: 1. Solcelleel, der bruges samtidigt i huset. Ingen ændring. 2. Overskydende solcelleel, leveres til net og afregnes til en fast tarif. Denne tarfi reduceres år for år, i takt med faldende priser på solceller og skal gælde en vis årrække. 3. Når du har behov for el, købes dette fra netet på helt normale betingelser.

Resultatet af dette er: 1. Der betales fuld pris for brug af elnettet. 2. Staten får afgifter i kassen. Dog ikke af den el du kan aftage direkte. 3. Overprisen for feed-in tariffen betales af de øvrige el-forbruere via PSO.

 • 0
 • 0

Om det kan gøres billigere kommer ikke min økonomi ved, som sådan. Den er jo fastlagt i diverse afgifter og tilskud, som folk agerer på, og det var vel meningen, ikke?

Diverse afgifter der heldigvis kan ændres hvis de viser sig som en dum ide.

Skal vi lige få det på det rene. Jeg modtager ikke 2,20kr af det jeg producerer.Jeg betaler 2,20 kr mindre for det jeg ikke bruger, præcis som ham der skifter til et gasfyr.

Skal vi ikke slå fast med syvtommersøm at du stadig bruger lige så meget strøm som inden du fik solceller? Og derfor stadig har lige så meget behov for transport via elnettet, modsat din gasfyrende ven?

Hvor meget producerer dine solceller på et år? Og hvad er den årlige afskrivning på anlægget? Hvis det er ca 5000 kwh og 11000 kroner giver lidt hurtig høkerregning ihvertfald 2,2 krone pr produceret kwh,

Men hvorfor ikke lave reglerne om så alle bare kan købe en anpart i en VE kilde, for eksempel en mølle, og så modtage produktionen i stedet for at modtage overskuddet af produktionen. Hvis jeg købte en andel af middelgrundens vindmøllelaug på f.eks 5000kwh ville mit forbrug jo pludselig være tæt på 0 kwh. Det vil helt sikkert være godt for min økonomi, men måske ikke holdbart for samfundet i længden. Dog en meget bedre forretning end solceller.

 • 0
 • 0

Skal vi ikke slå fast med syvtommersøm at du stadig bruger lige så meget strøm som inden du fik solceller? Og derfor stadig har lige så meget behov for transport via elnettet, modsat din gasfyrende ven?

Jeg tror godt at du kan finde en lidt mindre søm-størrelse frem. Ud over at jeg er enig i at hvis man endelig kan kritisere nettomålerordningen for noget, så er det nok at man burde betale lidt for lån af nettet, men et solcelle anlæg fungerer altså på den måde at strømmen bruges i husstanden, hvis den kan og kun den overskydende sendes ud på nettet. Min "reverse" måler tæller kun op, når jeg ikke selv aftager strømmen i huset.

 • 0
 • 0

Hvis du istedet brugte 20.000 til vindkraft og fik 6 MWh el ud af det, så havde du hele 80.000 tilbage, der stadgit kunne bruges og ville blive brugt på forbrug mv.

... og hvordan bærer man sig i praksis ad med at skaffe 6 MWh/år for en investering på kr. 20.000 i en vindmølle ...? - med en hus-vindmølle?

 • 0
 • 0

... og hvordan bærer man sig i praksis ad med at skaffe 6 MWh/år for en investering på kr. 20.000 i en vindmølle ...? - med en hus-vindmølle?

Søren.

Det kan du heller ikke, men en andel af en 2 -3 MW landplaceret mølle kan erhverves for dette beløb. For eks. Ærø Vind 4.

 • 0
 • 0

Erik, med al den realisme, kommer du aldrig til at forstå nettomålerordningen! ;-)

Forstå og forstå ??? Jeg skal næppe benytte den, da jeg vil bruge solstrømmen direkte i et varmelegeme på loftet, (nul inverter + korte kabler) så jeg vinder små 10% i udeblevet tab - altså hvis jeg får celler på taget (det er fra 1936 så der er en del løse parametre der skal indfanges først).

Jeg er sgu-nte tilhænger af de forskellige ordninger hvor staten får informationer om mine forhold og derefter kan tappe økonomi efter behov. Det er sgu slemt nok med m² beskatningen af grund og boligareal. Så tager de et luftfoto af en 3*3 m pagode og beslutter at det er en bygning! der skal arealbeskattes! ¤%&¤%&¤%#

 • 0
 • 0

Det sjove er, at Søren slet ikke betaler for at køre på vejen...

Øhhh, nå - hvem betaler så vejen?

Jeg ved godt at jeg ikke betaler proportionalt med hvor meget jeg bruger vejen, men med registreringsafgift, brændstofafgift og grønne afgifter m.v., har jeg da vist betalt rigeligt for at køre på vejen, og for at få lappet alle hullerne i både vejen og i statskassen - præcis som med elafgiften.

Det var jo disse afgifter jeg forslog at lave om til km-afgift - med nettomålerordning, forstås.

Med denne ordning kan vi jo køre alt det vi vil på vejen, uden det slider på den.

 • 0
 • 0

[quote]Så kan jeg jo også påstå at jeg sparer på vejnettet, når bare jeg kører lige meget i begge retninger.

Du skal først argumentere for at det er samfundsmæssigt bedst at vi behandler dit forbrug af vejnettet på den måde.

Mit argument for at nettomålerordningen er....[/quote] Det kan jeg da sagtens, hvis nogen skulle ønske det.

Argumentationen bliver næppe mere overbevisende end den nettomåler-folket leverer, men det synes jo heller ikke nødvendigt, når bare der er godt med fantasi bag.

 • 0
 • 0

Jeg ved godt at jeg ikke betaler proportionalt med hvor meget jeg bruger vejen

Netop, du betaler ikke mere end en pensionist, der slet ikke bruger vejen - der blot har bilen holdende i garagen - afgiften på brændstof er ikke en vejafgift, og det er grønne afgifter heller ikke.

Men da du åbenbart er tilhænger af et samfund, hvor infrastruktur afregnes i forhold til forbrug og i forhold til et forbrug man kunne have haft, virker det besynderligt, at du ikke ligeledes plæderer for en vejafgift, der pålægges alle uanset om de bruger vejen eller ej.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten