Minister lukker smuthul der tillader dårligt indeklima på skoler

Fiks-fakserier med nedrundingsregler skal ikke længere kunne bruges som undskyldning for dårligt indeklima på danske skoler. Det lover minister for transport, bygninger og boliger Ole Birk Olesen (LA) nu.

»Et ordentligt indeklima og god luftkvalitet i vores skoler er afgørende for elevernes trivsel og indlæring. I bygningsreglementet er der derfor skrappe krav til god ventilation, når vi bygger nye skoler eller laver væsentlige ombygninger i eksisterende skoler,« skriver han i en mail til Ingeniøren.

Dårlig luft giver dummere børn

Kvaliteten af indeluften i skoler bestemmes i dag ved at måle luftens indhold af CO2. CO2 er en god indikator for, hvor godt eller dårligt et lokale bliver ventileret: Jo mere CO2, jo dårligere ventilation og jo mere forurening i luften.

Læs også: Smuthul i indeklimakrav giver lov til 50 pct. højere luftforurening på skoler

Flere undersøgelser har vist, at elevernes præstationer forringes med 5-10-15 pct., når de sidder i klasselokaler med dårlig ventilation. Derfor har man i Bygningsreglementet indkrevet en grænse for, hvor meget CO2 der må være i indeluften.

Dumhed på decimaler

I bygningsreglement står der således, at CO2-indholdet i luften ikke må overstige 0,1 pct. i længere perioder. I 2014 slog den daværende undervisningsminister Christina Antorini (S) i en folketingsdebat fast, at grænsen på 0,1 pct. skulle forstås som 1.000 ppm. Men året efter måtte Energistyrelsen erkende, at det faktisk ikke var sandt. Følger man lovens bogstav - eller decimaler i dette tilfælde - og ikke lovgivernes intentioner, må indeklimaet være knapt 50 pct. dårligere.

‘Kravet om, at CO2-koncentrationen ikke bør være større end 0,1 pct.. ikke kan oversættes til 1000 ppm men snarere til, at der er indikation af en god luftkvalitet, når CO2-niveauet er mellem 500 og 1499 ppm,’ fremgik det i et høringsnotat, som blev oversendt til Folketinget.

Læs også: Dårligt indeklima forringer hver femte skoleelevs indlæring

På grund af nedrundingsreglerne kan man nemlig overholde 0,1-procent-grænsen, selv om CO2-koncentrationen er oppe på 1.499 ppm svarende til 0,149 pct.- som vil blive nedrundet til 0,1 pct., når man kun tager én decimal med.

Minister: Slut med talgymnastik

Men nu skal det være slut med den slags talgymnastik i skolerne, lover minister for transport, bygninger og boliger Ole Birk Olesen (LA).

»Jeg har bedt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sikre, at det i den førstkommende revision af bygningsreglementet præciseres, at kravet om ventilation og luftskifte i skoler er, at der maksimalt må være 1.000 ppm. CO2 i indeluften i de rum, hvor eleverne modtager undervisning,« skriver han i en mail til Ingeniøren.

Forsker: Dejligt at kattelem lukkes

Ministerens løfte glæder lektor Jørn Toftum fra DTU Byg som sammen med sine kolleger flere gange har undersøgt indeklimaet på de danske skoler.

»Det er en super beslutning og et godt skridt på vejen mod bedre indeklima i skolerne. Formuleringen med 0,1 pct. kom oprindeligt fra Arbejdstilsynet, fordi de brugte 0,1 pct. grænsen i deres vejledninger. Men fordi den har været åben for fortolkning, har den skabt forvirring i branchen. Og i nogle projekter, har den været brugt som kattelem, så man kunne sige, at man overholdt grænsen, selvom CO2-koncentrationen var over 1.000 ppm.«

Læs også: DTU: Dårligt indeklima hæmmer fortsat indlæringen i folkeskolen

Ifølge Transport-, Bygnings- og Boligministeriet forventes det reviderede bygningsreglement at træde i kraft 1. juli 2017.

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Så mangler der en definition for "over længere tid".

I Egedal Kommune har vi defineret det som at middelværdien over en brugs (skole-) dag ikke må overstige 900 ppm CO2, som er det foreløbige krav i BR 2020. Dette krav indgår i Energirenovering af de Tekniske Anlæg projektet, som er bevilget frem til og med 2020 for kommunens skoler og institutioner.

  • 0
  • 0

Hvad har politikerne generelt lært? Jeg tillader mig at tvivle.

Jeg husker hvordan vi måtte åbne dørene til "indegården", og lukke dem igen når det var koldt for dem der sad tæt på og sådan hele tiden.... Vi havde dårlige stole i træ, så man fik ondt i ryggen, og borde der ikke havde det rette højde osv. Toiletter var sådan nogle, at man kun gik på toilette hvis det var absolut nødvendigt.

Det er rart at høre at der er bedre forhold i dag.

  • 0
  • 0

Min vejrstation kan måle CO2. Det er, hvis man har den slags intereser, ganske interessant at måle i både stuer og soveværelse. Jeg får en kurve over tid. Jeg troede, med diverse luftspalter og ventilation i mit Velux-vindue at være godt hjulpet. Det er ikke tilfældet !

Og kan jeg så være sikker på måltallene ? Ihvertfald ender jeg på 400 ppm efter god udluftning og en nat uden ophold. Så ihvertfald eet punkt er OK.

Køb en måler, lån en måler til dine børns skole ... Mål hjemme...

  • 0
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten