Minister kræver svar: Pressede Fødevarestyrelsen DTU-professor til tavshed?

Ministeren kræver nu en redegørelse af Fødevarestyrelsens indsats overfor bremsning af svine-MRSA. Illustration: Dyrenes Beskyttelse

Fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) kræver nu en redegørelse, der skal vise, om Fødevarestyrelsen har presset en DTU-professor til tavshed og fortiet hans advarsler om svine-MRSA over for ministerium og Folketinget.

Det sker, efter at DR søndag viste dokumentaren ‘Den dag penicillinen ikke virker’. Udsendelsen hævder, at Fødevarestyrelsen gentagne gange forsøgte at lukke munden på Frank Aarestrup, professor og forskningsleder i Forskningsgruppen for Genetisk Epidemiologi på DTU.

Frank Aarestrup var som i dag ansat på DTU Fødevareinstituttet, da han offentligt stillede sig kritisk over for Fødevarestyrelsens håndtering af MRSA.

Vi blev kørt på sidespor

Allerede tilbage i september 2014 forklarede Frank Aarestrup til Ingeniøren, hvordan hans kritik af styrelsen havde ført til en eksklusion af en ekspertgruppe, der i efteråret 2014 skulle kortlægge smittevejene til MRSA:

»Vi har været kritiske, og derfor bliver vi nu kørt ud på et sidespor,« sagde Frank Aarestrup dengang til Ingeniøren.

Læs også: DTU-forskere udelukket fra kortlægning af smitteveje for svine-MRSA

Kortlægningen skete på baggrund af et politisk initiativ og dannede grundlag for den MRSA-handlingsplan, som den daværende regering i foråret 2015 fik opbakning til fra alle partier undtagen Liberal Alliance.

Efter DR's udsendelse har Politiken gravet i, nøjagtig hvori pressionen mod DTU-professoren bestod. Til avisen siger Jørgen Schlundt, tidligere leder af DTU Fødevareinstituttet:

»I 2013-2014 blev jeg flere gange ringet op af Fødevarestyrelsen, hvor de bad mig, om jeg kunne kontrollere en bestemt forsker. De nævnte specifikt Frank Aarestrup, der er professor ved vores MRSA-laboratorium, hvis udtalelser de altså mente, at jeg skulle prøve at kontrollere.«

Til Politiken bekræfter både Fødevarestyrelsen og DTU’s koncerndirektør ligeledes, at der har været diskussioner mellem Fødevarestyrelsen og Jørgen Schlundt angående Frank Aarestrups kritik. I følge direktør for Fødevarestyrelsen, Esben Egede Rasmussen, henvendte Styrelsen sig til Jørgen Schlundt eftersom Frank Aarestrup modsagde sig de anbefalinger, DTU ellers var kommet med til Styrelsen:

»Det er klart, at det ikke dur, at han går ud og præsenterer sig som – i øvrigt højt respekteret - professor på DTU og undsiger den rådgivning, som DTU netop har leveret til os. Det kan skabe tvivl både hos os og i befolkningen, om vi træffer beslutninger på det rette grundlag. Derfor tog jeg et par gange i 2014 fat i Frank Aarestrups daværende chef, Jørgen Schlundt, for at bede ham om at få Frank Aarestrup til at stoppe med at skabe tvivl om de råd, vi fik af DTU,« siger Esben Egede Rasmussen til Politiken.

Frank Aarestrup kritiserede gentagne gange, at Fødevarestyrelsen afviste at screene de danske svineavlsgårde for MRSA. Det kunne have forhindret, at de sendte smittede smågrise til opdræt. Ifølge Danmarks Radio skulle Fødevarestyrelsen gentagne gange i perioden 2008-2014 have ignoreret anbefalingerne fra Frank Aarestrups forskningsgruppe, og en screening er aldrig blevet indført.

Oplevede ikke selv konsekvenserne

Nu forklarer Frank Aarestrup selv, at han ikke oplevede konsekvenser af Fødevarestyrelsens ønske om at få ham til at tie:

»Jeg fik ved en enkelt lejlighed at vide, at Fødevarestyrelsen havde forsøgt at presse Jørgen Schlundt og DTU til at forhindre mig i at udtale mig, men det fik ingen negative konsekvenser for mig. Faktisk var det i de år, at jeg fik en lønforhøjelse, og jeg blev indstillet til ridderkorset, så jeg har ingen fornemmelse af, at der blev givet efter for pression«, siger Frank Aarestrup til Politiken.

Ministeren efterlyser redegørelse

Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen har efter DR-dokumentaren bedt Fødevarestyrelsen redegøre for forløbet. Han henviser specifikt til rådgivningen fra DTU i en pressemeddelelse, hvori han også siger:

»Der blev i aftes sendt en dokumentar med en række påstande, der sår tvivl om Fødevarestyrelsens håndtering af indsatsen mod husdyr-MRSA siden 2008. De forhold skal nu belyses.«

Han har tirsdag formiddag orienteret partierne bag handlingsplanen om, hvorfor han har bedt om redegørelsen. Ingeniøren ville derfor gerne have spurgt ham, hvilke af oplysningerne i DR's udsendelse og den efterfølgende debat, han finder særligt urovækkende, men Esben Lunde Larsen ønsker ikke at stille op til interview.

»Lige nu er der er en masse snak i medierne om, hvad der kommer til at ske, og hvad der ikke kommer til at ske. Jeg vil ikke bære brænde til et bål antændt af påstande, og derfor har jeg bedt Fødevarestyrelsen om en redegørelse for forløbet omkring sagen,« siger han i stedet i en kort skriftlig udtalelse, som ministeriets pressefolk har sendt.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det fremgår ovf., at DTU Food har givet råd til Fødevarestyrelsen, som ikke har taget højde for og direkte var i modstrid med deres egen fremmeste eksperts vurdering. Hvis dette er korrekt, så er det jo DTU Food som har censureret og ikke Ministeriet?

 • 4
 • 0

Hvordan kan det være, at de omtalte personer fra fødevarestyrelsen ikke er sendt midlertidig hjem og al brevvekslingen og anden dokumentation er blevet beslaglagt af politiet, før de når at makulere beviserne på, hvad der er foregået?

 • 6
 • 0

Det jeg kommenterer er ret tydeligt: "Derfor tog jeg et par gange i 2014 fat i Frank Aarestrups daværende chef, Jørgen Schlundt, for at bede ham om at få Frank Aarestrup til at stoppe med at skabe tvivl om de råd, vi fik af DTU,« siger Esben Egede Rasmussen til Politiken".

Dette tyder på uenighed, og at Aarestrups vurdering ikke er med i DTU Foods anbefalinger. Sikkert udeladt efter politisk pres ovenfra.

For mig er det ligegyldigt om censuren i praksis er sket i DTU Food, i styrelsen eller i ministeriet. Alle instanserne har sikkert været i tæt kontakt, og DTU Food har herunder tilsyneladende udfra ovenstående redegørelse fået vejledning i, hvad rådene gerne skulle indeholde, og at man tilsyneladende ikke skulle medtage Aarestrups anbefalinger! Ren konspiration?

Det er et kæmpeproblem, når faglighed og politik ikke tydeligt skilles ad!

 • 6
 • 1

Nedenstående er i Fyns Amts Avis i dag: Nyt skrækscenarie? Så skete det igen. I primetime søndag aften oprullede DR1’s MRSA-dokumentarredaktion for de forsvarsløse seere atter det gamle skrækscenarie om ”svinebakterien” MRSA’s hærgen. Udsendelsen var meget tendentiøs og var baseret på et sammensurium af en mængde irrelevante ud- og fraklip af svenske og norske udsendelser med interviews af en svensk EU-politiker og norske svinebønder og landbrugspolitikere samt udpluk af indslag med den danske resistensforsker Frank Møller Aarestrup, DTU og veterinærdirektør Per Henriksen. Der manglede kun indslag med DR’s darlinge professor H. J. Kolmos, Syddansk Universitet, overlæge Robert L. Skov, tidl. Statens Serum Institut og professor Henrik Westh, Hvidovre hospital, der alle tre i tidligere udsendelser har demonstreret deres manglende viden om veterinær mikrobiologi og veterinær sygdomslære og deres mishag over dansk svineproduktion. Fødevarestyrelsen, repræsenteret ved veterinærdirektør Per Henriksen, blev af Frank Møller Aarestrup klandret for at have fortiet en vigtig oplysning fra ham til politikere om, hvorledes MRSA spredes. Udsendelsen fik veterinærdirektøren til at gøre en noget ynkelig figur, idet han påstod, at Fødevarestyrelsen manglede de nødvendige bevillinger til at efterforske grundigt, hvordan spredningen foregår, før man handlede. Det er altså alt sammen penge, der er skyld i miséren. Udsendelsen viste kun problemer, men ingen løsning til trods for, at jeg siden marts i år, da MRSA-dokumentarredaktionen begyndte at planlægge aftenens udsendelse, har tæppebombet den med information om den banebrydende danske forskning i brugen af såkaldte NON ANTIBIOTIKA, der kan ophæve resistensen mod antibiotika og få de gode, gamle antibiotika som f.eks. Penicillin til at virke igen. Lederen af denne forskning, den internationalt anerkendte overlæge Jette E. Kristiansen, har også i denne avis, med kronikken ”Den naturvidenskabelige gave ingen ønsker at pakke op” oplyst avisens læsere om denne løsning på antibiotikaresistensproblemet. Ved et møde, jeg arrangerede mellem chefredaktør Troels Mylenberg, Jette E. Kristiansen og undertegnede, forsøgte vi ved hans hjælp, men åbenbart forgæves, at få problemets løsning behandlet journalistisk. Til trods for, at f.eks. professor Kolmos mener, at løsningen ligger i en nedsat eller et forbud mod brugen af antibiotika i svineproduktionen, så er veterinære mikrobiologer enige om, at antibiotikaresistens er kommet for at blive, og at der skal et paradigmeskift til for at redde liv. Det er jo muligt at anvende et non antibiotikum som et hjælpemiddel til at få et antibiotikum til at virke livreddende i tilfælde af, at en patient lider af en livstruende infektion forårsaget af en resistent mikroorganisme. I et sådant tilfælde kan den behandlende læge ansøge Sundhedsstyrelsen om tilladelse til at anvende et non antibiotikum, der ellers er registreret til behandling af en anden sygdom, sammen med et antibiotikum. For eksempel virker mange psykofarmaka som non antibiotika. Jeg gad nok vide, om Sundhedsstyrelsen vil afslå en sådan tilladelse, da et afslag vil tangere medvirken til mord. Alternativet, som foreslås af nogle, kan kun være helt at opgive al svineproduktion i Danmark med de følger det vil have for vort velfærdssamfund. Er det virkelig det, man ønsker? Det vil alligevel heller ikke hjælpe, for problemet er globalt. Desværre har aftenens TV-udsendelse medført en fornyet opblomstring af MRSA-skrækscenariet i DR’s nyhedsudsendelser i dag, hvor professor Kolmos har gentaget sin urimelige hetz mod danske svinebønder ved at beskylde direktør for Videncenter for Svineproduktion Claus Fertin for i udsendelsen i aftes at fortælle ”det rene vrøvl”. En ikke særlig videnskabelig optræden uden dokumentation af professoren. Søren Nielsen Dyrlæge Strandgade 2, Troense 5700 Svendborg

 • 3
 • 9

Jeg tjener ikke en øre på medicinsalg, da jeg efter 55 år i blandet praksis ikke praktiserer længere. I hvert fald kun i min kattepraksis på Maldiverne. Dyrlæger må desuden ikke sælge medicin, men kun udskrive recepter, så det er apotekerne, der sælger medicin til vore klienter og tjener penge på det. Det er desværre en udbredt misforståelse. Vi dyrlæger rådgiver kun og behandler enkeltdyr. Der er kontrol med den minimale avance, der må fordres på den medicin, der anvendes til dyrlægens egen behandling, når han behandler det enkelte dyr. Denne avance dækker ikke engang lagerføring og kassation af udløbet medicin og andre udgifter. Pakninger må ikke brydes og der er et rejsehold fra Fødevarestyrelsen, der kontrollerer enhver dyrlægepraksis, at denne lovgivning bliver overholdt. Din beskyldning er altså ikke berettiget. Mit indlæg er fagligt korrekt. Jeg er uddannet dyrlæge og dermed uddannet i veterinær mikrobiologi og veterinær sygdomslære i modsætning til Kolmos, Skov og Hjordt,, som vel næppe nogensinde har været i en svinestald. Kom bare igen. Søren Nielsen

 • 4
 • 2

Svar til Allan Aastrup Jensen

Hvis de nævnte såkaldte eksperter i resistens er lige så uvidende om veterinær mikrobiologi og veterinær sygdomslære, som jeg er i human ditto, så synes jeg de skulle have lukket munden og undladt udtalelser om noget, de har demonstreret manglende viden om. Jeg støtter mine udtalelser på overlæge Jette E. Kristiansen, som er en international anerkendt forsker i non-antibiotika og den omfattende litteratur, der i rigelig grad har dokumenteret virkningen af dem i både veterinær- og humanmedicinen. Spørgsmålet om husdyr er vigtigere end mennesker vil jeg overlade til filosoffer at svare på.

 • 3
 • 2
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten